Naziv
Završni ispit s pripremnim seminarom
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
7
Šifra
133547
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Provjeriti povezane kompetencije i vještine na završnom ispitu s elementima konsekutivnog prevođenja s njemačkog na hrvatski jezik i obrnuto, simultanog prevođenja s njemačkog na hrvatski i obrnuto te ispitu znanja u stručnim pitanjima
Sadržaj
 1. Prikaz hrvatskih ministarstava i prevođenje naziva i osnivnih zadaća na njemački
 2. Prikaz hrvatskih državnih zavoda i agencija i prevođenje naziva i osnovnih zadaća na njemački
 3. Prikaz hrvatskih sudova i pravobranitelja te prevođenje naziva i osnovnih zadaća na njemački
 4. Prikaz vladinih ureda te prevođenje naziva i osnovnih zadaća na njemački
 5. Prikaz zakonodavnog postupka u Hrvatskom saboru te prevođenje osnovnih zadaća na njemački
 6. Prikaz postupaka u Europskom parlamentu (njemački i hrvatski)
 7. Prikaz sastava Europskog parlamenta, Bundestaga i Hrvatskog sabora (njemački i hrvatski)
 8. Prikaz komora u Njemačkoj - ustroj, zadaće; prijevod na hrvatski
 9. Prikaz ustroja i zadaća sindikata i udruga poslodavaca (hrvatski i njemački)
 10. Reforme u RH (mirovinska, porezna, pravosudna) - prijevod na njemački
 11. Prikaz povijesti i rada političkih stranaka u Hrvatskoj, Njemačkoj i Austriji - prijevodi stručnih pojmova na drugi jezik
 12. Prikaz vlade i političkog sustava u Austriji i Švicarskoj - prijevod na hrvatski
 13. Prikaz sastava i zadaća Europske komisije, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, Europske središnje banke (njemački i hrvatski)
 14. Prevođenje najvažnijih termina iz bitnih hrvatskih zakona (npr. ZOO, ZKP)
 15. Vježbanje simultanog prevođenja govora o Nato-savezu i RH kao članici

Ishodi učenja
 1. Povezati stečene jezične i prevoditeljske kompetencije iz svih obveznih kolegijca na diplomskom studiju germanistike, prevoditeljski smjer, usmeni modul
 2. Steći osobni instrumentarij tehnika usmenog prevođenja
 3. Razviti sposobnost minimalno 15-minutnog koncentriranog simultanog prevođenja i konsekutivnog prevođenja govora od 10 minuta
 4. Razviti kompetencije za interkulturalnu komunikaciju
 5. Razviti kriterije za ocjenjivanje kvalitetnog usmenog prevođenja
 6. Poznavati hrvatski politički sustav
 7. Razumjeti ustrojstvo i način funkcioniranja Europske unije
 8. Poznavati najvažnije međunarodne organizacije i njihovo ustrojstvo
 9. Poznavati najvažnije vrste međunarodnih ugovora
 10. Znati se kritički koristiti izvorima informacija
Metode podučavanja
Studentske prezentacije. Grupni rad, individualni rad, tandemski rad.
Metode ocjenjivanja
Studentsko samoocjenjivanje, međusobno ocjenjivanje, povratna informacija nastavnika. Polaganje završnog ispita.

Obavezna literatura
 1. Pascal Fontaine: Europa u 12 lekcija
 2. Adresar tijela javne vlasti http://www.digured.hr
 3. internetske stranice međunarodnih organizacija
 4. internetske stranice njemačke i autrijske vlade
 5. terminološke baze
 6. Eurovoc
Dopunska literatura
 1. portali s vijestima
 2. tjednici Die Zeit, Der Spiegel

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij