Naziv
Završni rad na studiju Češkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
69897
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar