Naziv
Završni rad na studiju Indologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
4
Šifra
70063
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Cilj je završnoga rada na preddiplomskome studiju indologije da se studenti nauče služiti literaturom, primarnom i sekundarnom; da se upoznaju sa strukturom stručnoga rada, kao i s metodologijom istraživanja u filološkoj struci.
Sadržaj
 1. Mentorske konzultacije
 2. Mentorske konzultacije
 3. Mentorske konzultacije
 4. Mentorske konzultacije
 5. Mentorske konzultacije
 6. Mentorske konzultacije
 7. Mentorske konzultacije
 8. Mentorske konzultacije
 9. Mentorske konzultacije
 10. Mentorske konzultacije
 11. Mentorske konzultacije
 12. Mentorske konzultacije
 13. Mentorske konzultacije
 14. Mentorske konzultacije
 15. Mentorske konzultacije

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente pojedinih religija i kultura indijskoga potkontinenta i međusobno ih usporediti
 2. Student će moći primijeniti filološku i književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela.
 3. Student će moći opisati specifičnosti pojedinih religija ili specifičnosti pojedinih filozofskih škola ili književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih razdoblja u razvoju kulture indijskoga potkontinenta.
 4. Student će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
mentorske konzultacije
Metode ocjenjivanja
Usmena obrana rada

Obavezna literatura
 1. Literatura ovisi o temi koju student u dogovoru s mentorom izabere.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar