Naziv
Završni rad na studiju Ruskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
69898
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Pokazati sposobnost samostalne obrade lingvističkih, književnih i kulturoloških tema.
Sadržaj
 1. Konzultacije s mentorom.
 2. Konzultacije s mentorom i istraživanje.
 3. Konzultacije s mentorom i istraživanje.
 4. Konzultacije s mentorom i istraživanje.
 5. Konzultacije s mentorom i istraživanje.
 6. Konzultacije s mentorom i istraživanje.
 7. Konzultacije s mentorom i istraživanje.
 8. Konzultacije s mentorom i istraživanje.
 9. Pisanje završnoga rada.
 10. Pisanje završnoga rada.
 11. Pisanje završnoga rada.
 12. Pisanje završnoga rada.
 13. Pisanje završnoga rada.
 14. Pisanje završnoga rada.
 15. Pisanje završnoga rada.

Ishodi učenja
 1. sintetizirati bitno u tekstu i integrirati postojeća znanja u novi tekst
 2. prezentirati vlastiti rad
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
- konzultacije s mentorom

- odabir teme (lingvistika / teorija književnosti / kulturologija)

- odabir i upotreba literature
- odabir metode (metoda) pristupa odabranoj temi
- nacrtak rada
Metode ocjenjivanja
Procjena javnog nastupa kroz obranu završnog rada pred komisijom i procjena sposobnosti kandidata da relevantno odgovori na pitanja članova komisije.

Obavezna literatura
 1. lingvistička, teorija književnosti - prema silabima kolegija ovisno o temi
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar