Naziv
Zdravstvena psihologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
125504
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje kompetencija u području zdravstvene psihologije - provođenju procjene kod pojedinaca s različitim tjelesnim bolestima i razumijevanja povezanosti tjelesnog zdravlja i psihičkih procesa.
Sadržaj
 1. Psihičke reakcije na bolest.
 2. Teorijski modeli zdravstvenih ponašanja.
 3. Rad zdravstvenog psihologa u području pedijatrije.
 4. Rad zdravstvenog psihologa u području dermatologije.
 5. Rad zdravstvenog psihologa u području dječje onkologije.
 6. Rad zdravstvenog psihologa u području kardiologije.
 7. Rad zdravstvenog psihologa u području onkologije.
 8. Rad zdravstvenog psihologa u području pulmologije.
 9. Rad zdravstvenog psihologa u području rehabilitacije.
 10. Zdravstvena psihologija i mogućnost preventivnih aktivnosti (promjena životnog stila i štetnih životnih navika kao oblik prevencije).
 11. Zdravstvena ponašanja
 12. Definicija zdravstvene psihologije.
 13. Biopsihosocijalni model zdravlja i bolesti.
 14. Vjerovanja i stavovi o zdravlju.
 15. Fiziologija stresa. Stres i zdravstveni ishodi.

Ishodi učenja
 1. Objasniti što proučava zdravstvena psihologija
 2. Usporediti tradicionalne i suvremene modele zdravlja
 3. Objasniti fiziološke mehanizme u nastanku stresa te odgovore imunološkog sustava na stres
 4. Planirati zadatke zdravstvenog psihologa i objasniti osnovna načela pružanja podrške bolesnicima u različitim bolničkim kontekstima
 5. Planirati preventivne aktivnosti primjenom modela promjene zdravstvenih ponašanja
Metode podučavanja
Nastava se odvija kroz predavanja, vježbe i posjete bolničkim odjelima na kojima su zaposleni psiholozi - terenska nastava.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz obavezne kratke seminare (30% ocjene), te na kraju nastave pismenim esejom (60% ocjene). Prisutnost na nastavi i aktivno sudjelovanje nose ostalih 10% ukupne ocjene.

Obavezna literatura
 1. Ogden J. (2004). Health Psychology: A Textbook. Berkshire: Open University Press, McGraw-Hill Education.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar