Naziv
Zdravstvena zaštita predškolske djece
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
58503
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Formulirati teme iz područja medicinskog zdravlja, s naglaskom na psihosomatske bolesti. Povezati emocionalni, tjelesni, socijalni i edukacijski aspekt zdravlja. Izložiti metodologiju kritičkog pretraživanja medicinskih baza podataka. Identificirati čimbenike šireg društvenog konteksta na rani rast i razvoj. Identificirati najznačajnije javnozdravstvene probleme i parametre praćenja zdravlja. Demonstrirati primjere interdisciplinarnih preventivnih programa.
Sadržaj
 1. Koncept zdravlja, interdisciplinarnost, holistički pristup, uloga lokalne zajednice, međusektorska suradnja, centri za koordinaciju zdravstvene zaštite, salutogeneza
 2. Preventivna i socijalna pedijatrija, najznačajniji javnozdravstveni problemi zdravlja djece, Bolnica – prijatelj djece
 3. Rast i razvoj djeteta, percentilne krivulje
 4. Prehrana trudnica i djece
 5. Utjecaj vanjske stimulacije na rani razvoj mozga
 6. Fiziologija i poremećaji spavanja, OSA
 7. Cerebralni napadi
 8. Poremećaji prehrane djece, pretilost
 9. Primarna noćna enureza
 10. Funkcijska opstipacija
 11. Afektivne respiratorne krize
 12. Infekcije dišnih puteva djece
 13. Najčešće zarazne bolesti djece, imunizacija
 14. Najčešće prirođene bolesti
 15. Preventivni interdisciplinarni programi

Ishodi učenja
 1. Navesti i opisati osnovne pristupe i načela zdravsteve zaštite djece, temeljne potrebe i obilježja rasta i razvoja djece te njihove najčešće zdravstvene probleme – poglavito one koje obilježavaju istovremeni poremećaji tjelesnog, duševnog, socijalnog i edukacijskog zdravlja.
 2. Prepoznati odstupanja u rastu i razvoju, najčešće bolesti i stanja u kojima je potrebno interdisciplinarno zbrinjavanje.
 3. Prepoznati potrebu uključivanja drugih stručnjaka u rješavanju problema s kojim se susreću u svakodnevnom radu.
 4. Pretraživati i kritički analizirati medicinsku stručnu i znanstvenu literaturu.
 5. Kreirati interdisciplinarne preventivne programe.
Metode podučavanja
Predavanja, terenske vježbe, demonstracije, individualni seminari
Metode ocjenjivanja
Bilježi se redovitost pohađanja nastave i pripreme za nastavu i ono je preduvjet za izlazak na provjere znanja. Usvajanje metode opažanja prati se izvještajem s opažanja (20%).Studentski rad se prati ocjenom seminarskog rada (20%) i usmenim ispitom (60%).

Obavezna literatura
 1. Jovančević M. (2010.) Godine prve – zašto su važne? 7. izdanje, Zagreb: SysPrint, (402 str. teksta)
 2. Jovančević M., Knežević M., Hotujac Lj. (2009.) Pružanje pomoći obiteljima s malom djecom u kriznim situacijama Zagreb: Medicinska naklada, (133 str. teksta)
 3. Jovančević M. Skripta za kolegij „Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta“, (2013.) Zagreb, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (244 str. teksta)
Dopunska literatura
 1. Mardešić D. i sur. Pedijatrija, (2003.) Zagreb: Školska knjiga, (1165 str. teksta)

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar