Naziv
Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
102115
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Poznavanje najznačajnijih primjera zidnoga slikarstva od IV. do XIII. stoljeća u Italiji; poznavanje osnovnih ikonografskih i formalnih karakteristika kasnoantičkih, predromaničkih i romaničkih zidnih slika u Italiji; poznavanje razvoja i stilskih promjena u kasnoantičkom, predromaničkom i romaničkom zidnom slikarstvu u Italiji; poznavanje osnovne terminologije povezane s izučavanjem zidnoga slikarstva od IV. do XIII. st.; elementarno poznavanje slikarskih tehnika; razumijevanje načina identificiranja i proučavanja slikarskih radionica; razvijanje sposobnosti analize primjera zidnoga slikarstva od kasne antike do romanike; razumijevanje poveznica između zidnoga slikarstva Italije i slikarstva istočnojadranske obale; svijest o važnosti interdisciplinarnog pristupa svakoj proučavanoj temi, odnosno proučavanja spomenika u društveno-povijesnom kontekstu; uvid u starija i recentna istraživanjima te razvijanje sposobnosti za razumijevanje i kritičko promišljanje literature.
Sadržaj
 1. Prostorno-vremenski okvir; upoznavanje s građom i terminologijom; upoznavanje s metodama istraživanja i literaturom.
 2. Reprezentacija nove vjere i važnost antičkoga nasljeđa - slikarstvo rimskih katakombi.
 3. Uzlet kršćanstva u Rimu - kasnoantički mozaici i fresko slikarstvo od 4. do 6. st.
 4. Sjaj nove prijestolnice - kasnoantički mozaici u Ravenni.
 5. Slikarstvo u Rimu od dr. pol. 6. do 8. st.; doba bizantske dominacije.
 6. Slikarstvo 9. i 10. st. u Rimu i južnoj Italiji; uloga tradicije.
 7. Slikarstvo 8., 9. i 10. st. u sjevernoj Italiji; pitanje „renesanse".
 8. Slikarstvo 10. i 11. stoljeća u sjevernoj Italiji; lombardske slikarske radionice i pitanje uloge Reichenaua.
 9. Slikarstvo 11. st. u južnoj Italiji; uloga Montecassina.
 10. Slikarstvo 11. i 12. st. u Rimu i okolici; reforma i tradicija.
 11. Umjetničke radionice 12. st. u sjeveroistočnoj Italiji; borba za prestiž na sjevernom Jadranu.
 12. „Zlatno doba“ Sicilije; narudžbe normanskih vladara - mozaici 12. st.
 13. Sjevernotalijansko slikarstvo 12. 13. st.; pitanje „bizantizama“ u slikarstvu Južnoga Tirola i tzv. „Venecijansko-salzburški slikarski krug“.
 14. Južnotalijanske "crkve u stijeni" i veze s istočnojadranskom obalom.
 15. Zaključna razmatranja i ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Poznavanje najznačajnijih primjera zidnoga slikarstva od 4. do 13. u Italiji.
 2. Poznavanje osnovnih ikonografskih i formalnih karakteristika kasnoantičkih, predromaničkih i romaničkih zidnih slika u Italiji.
 3. Poznavanje razvoja i stilskih promjena u kasnoantičkom, predromaničkom i romaničkom zidnom slikarstvu u Italiji.
 4. Poznavanje osnovne terminologije povezane s izučavanjem zidnoga slikarstva od 4. do 13. st.
 5. Elementarno poznavanje slikarskih tehnika.
 6. Razumijevanje načina identificiranja i proučavanja slikarskih radionica.
 7. Razvijanje sposobnosti analize primjera zidnoga slikarstva od kasne antike do romanike.
 8. Razumijevanje poveznica između zidnoga slikarstva Italije i slikarstva istočnojadranske obale.
 9. Svijest o važnost interdisciplinarnog pristupa svakoj proučavanoj temi, odnosno proučavanja spomenika u društveno-povijesnom kontekstu.
 10. Uvid u starija i recentna istraživanjima te razvijanje sposobnosti za razumijevanje i kritičko promišljanje literature.
Metode podučavanja
Predavanja.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se stječe na usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Beckwith, John, Early Christian and Byzantine Art, New Haven-London, Yale University Press, 1993. (dijelovi).
 2. La pittura in Italia. L’Altomedioevo (ur. C. Bertelli), Milano, Electa, 1994. (ili bilješke s predavanja).
 3. Demus, Otto, Romanesque Mural Painting, New York, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1970. (dijelovi).
 4. Dodwell, Charles Reginald, Painting in Europe 800-1200, London, Penguin Books, 1971. (dijelovi).
 5. Oakeshott, Walter, The Mosaics of Rome, London, Thames & Hudson, 1967. (dijelovi; prijevod: Mozaici Rima, Jugoslavija 1977.).
Dopunska literatura
 1. Bisconti, Fabrizio, Le pitture delle catacombe Romane. Restauri e interpretazioni, Tau Editrice, 2011.
 2. Affreschi absidali nella basilica di Aquileia. Progetto di restauro (ur. E. Accornero), Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali, Villa Manin di Passariano, 1999.
 3. Demus, Otto, The Mosaic Decoration of San Marco, Venice, University of Chicago Press, 1988.
 4. Demus, Otto, The Mosaics of Norman Sicily, London, Routledge & Kegan Paul Ltd., 1949.
 5. La pittura nel Veneto. Le origini (ur. F. Flores d’Arcais), Milano, Electa, 2004.
 6. Romano, Serena, Riforma e tradizione 1050-1198, La pittura medievale a Roma, Corpus vol. IV, Jaca Book, 2006.
 7. Rasmo, Nicolò, Affreschi del Trentino e dell’Alto Adige, Trento, Itas, 1971.
 8. Dodwell, Ch. R., The Pictorial Arts of the West 800-1200, Yale University Press, 1993.
 9. Medioevo: i Modelli, Atti del Convegno internazionale di studi, Parma, 27 settembre – 1 ottobre 1999 (ur. C. Quintavalle), Università di Parma, Electa, 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar