Naziv
Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (8. st.)
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
94697
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Upoznati studente s temeljnim pojmovima židovske misli i njenim ključnim problemima te povijesnim tijekom i okolnostima njenog razvoja. Upoznati studente s komparativnim aspektima biblijske i rabinske literature, religije i misli u kontekstu komparativne mitologije i religije, u razdoblju do završetka razdoblja Gaonata. U širem smislu i unutar zadatih okvira kolegij bi imao zadaću potaknuti mišljenje o odnosu mišljenja i Objave, kulta i svitka, vjerozakona i etike ali i o ulozi rane židovske misli u kontekstu suvremenih filozofskih problema.
Sadržaj
 1. Biblija i Tora: pojmovne sličnosti i razlike
 2. Biblijska slika Boga u kontekstu komparativne mitologije
 3. Biblijska slika čovjeka u kontekstu komparativne mitologije
 4. Biblijska slika svijeta u kontekstu komparativne mitologije
 5. Sinajska Objava između teofanije i Dekaloga
 6. Odnos etike i rituala kroz biblijske izvore
 7. Odnos etike i rituala kroz rabinske izvore
 8. Pojava sekti u judaizmu u razdoblju Drugog Hrama
 9. Značenje rušenja Drugog Hrama za razvoj židovske misli
 10. Rabinski judaizam i njegov značaj za židovsku misao
 11. Prijevodi i/ili egzegeze na primjeru Onkelusa i Septuaginte
 12. Rabinska recepcija helenske kulture na primjeru Midraša
 13. Pojava judeo-helenske kulture i njene okolnosti
 14. Filon Aleksandrijski u kontekstu judeo-helenske kulture
 15. Zaključak

Ishodi učenja
 1. klasificirati i analizirati temeljne pojmove židovske tekstove biblijskog, rabinskog ili modernog podrijetla u prijevodu te kritički promišljati sekundarne izvorima koji tumače ove tekstove
 2. prepoznati i interpretirati autore, djela i smjerove u židovskoj filozofiji, objasniti ulogu islamske i kršćanske filozofije te povijesnih okolnosti njihovog nastanka u oblikovanju židovske rabinske misli, filozofije i misticizma
 3. razumjeti izvore, sadržaje i dosege židovske misli u razdoblju do završetka Gaonata s obzirom na početak i okolnosti razvoja kasnije židovske misli u širem, a židovske filozofije u užem smislu
 4. razumjeti posljedice prelaska s religije kulta na religiju svitka nakon rušenja Drugog Hrama te utjecaj tog momenta na kasniji razvoj judaizma
 5. naučiti o nastanku sekti u judaizmu, posebice u razdoblju Drugog Hrama
 6. razumjeti rabinsku slike svijeta, čovjeka i Boga
 7. anticipirati problematike židovske misli i filozofije u djelima Filona Aleksandrijskog
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i mješovito e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Skripta pripremljena od strane predavača pod nazivom "Razvoj židovske misli od Biblije do Mosesa Mendelssohna"
Dopunska literatura
 1. Jewish Sects, Religious Movements, and Political Parties (Studies in Jewish Civilization); Menachem Mor; Creighton University Press; 1993
 2. Judaic Religion in the Second Temple Period: Belief and Practice From the Exile to Yavneh; Lester L Grabbe; Routledge; 2000
 3. History of Jewish Philosophy (Routledge History of World Philosophies); Daniel Frank; 2004
 4. The Origins of Biblical Monotheism: Israel's Polytheistic Background and the Ugaritic Texts; Mark S. Smith; Oxford University Press; 2003
 5. Of God and Gods: Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism; Jan Assmann; University of Wisconsin Press; 2008
 6. The Search for God in Ancient Egypt; Jan Assmann; Cornell University Press; 2001
 7. Conceptions of God in Ancient Egypt: The One and the Many; Erik Hornung; Cornell University Press; 1996
 8. The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion; Thorkild Jacobsen; Yale University Press; 1978
 9. Y-H-V-H and the Gods and Goddesses of Canaan (The Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies); John Day; Sheffield Academic Press; 2002
 10. Golden Doves With Silver Dots: Semiotics and Textuality in Rabbinic Tradition (Jewish Literature and Culture), Joseph Faur, Indiana University Press, 1986
 11. The Works of Philo: Complete and Unabridged By Philo, Philo Judaeus, Translated by Charles Duke Yonge, Hendrickson Publishers, 1993
 12. Back to the Sources: Reading the Classic Jewish Texts, Barry W. Holtz, (Summit Books)
 13. Introduction to Rabbinic Literature, Jacob Neusner, (Anchor Bible Reference Library/Doubleday)
 14. Introduction to the Talmud and Midrash, H. L. Strack and G. Stemberger, (Fortress Press)
 15. The Literature of the Sages: Oral Torah, Halakha, Mishnah, Tosefta, Talmud, External Tractates, Shemuel Safrai and Peter J. (Tomsan Fortress, 1987), The Sages: The World and Wisdom of the Rabbi's of the Talmud; Ephraim E. Urbach, Harvard University Press
 16. Hellenism in Jewish Palestine; Saul. Lieberman; (New York: Jewish Theological Seminary, 1950
 17. The Midrashic Process: Tradition and Interpretation in Rabbinic Judaism; Irving Jacobs; Cambridge University Press; 2008; The Theology of Rabbinic Judaism; Jacob Neusner; University of South Florida; 1997
 18. Encyclopaedia Judaica, Jeruzalem, 1971/2
 19. Philosophies of Judaism: The History of Jewish Philosophy from Biblical Times to Franz Rosenzweig; Julius Guttmann; Translator Werblowsky, JPS, Philadelphia, 1964
 20. Library of Jewish Knowledge - The Bible And Civilization, Gabriel Sivan; Keter, Jerusalem. 1973
 21. The Religion of Israel, Yehezkel Kaufmann, London, George Allen. 1961
 22. The Religion of Ancient Israel (Library of Ancient Israel); Patrick D. Miller; Westminster John Knox Press; 2000

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar