Naziv
Dokumentiranje arheoloških nalazišta
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
35811
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kolegija da studenti dobiju sva saznanja o načinima dokumentiranja, kako tijekom samog iskopavanja, tako i pri obradi arheološke građe nakon iskopavanja. Svako arheološko nalazište samo po sebi predstavlja dokument, stoga je bitno da bilježenje ostataka o jednom lokalitetu bude što objektivnije, preciznije i točnije jer se radi o neponovljivom procesu.
Sadržaj
 1. Dokumentiranje i tretiranje materijalnih ostataka na nalazištu
 2. Dokumentiranje uzoraka i metode datiranja
 3. Zaštita i konzervacija istraženih lokaliteta
 4. Uvod
 5. Povijesni pregled metodologije i dokumentiranja arheoloških nalazišta
 6. Nedestruktivne metode istraživanja
 7. Proces arheološkog istraživanja
 8. Primjena geodetskih instrumenata u dokumentiranju nalazišta (praktična nastava)
 9. Bilježenje stratigrafskih odnosa na lokalitetu
 10. Bilježenje stratigrafskih odnosa na lokalitetu
 11. Fotografiranje kao dio dokumentacije
 12. Crtanje kao dio dokumentacije
 13. Fotogrametrija
 14. Digitalna i virtualna arheologija
 15. Pristup različitim arheološkim istraživanjima

Ishodi učenja
 1. Moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
 2. Znati izraditi arheološku terensku dokumentaciju prema propisanim formularima
 3. Poznavati metodologiju nedestruktivnih metoda istraživanja
 4. Primjerom pokazati osnovna stratigrafska načela iskopavanja
 5. Razlikovati metodološke pristupe prilikom arheološkog istraživanja različitih vrsta lokaliteta s obzirom na vremenski period, prirodno okruženje i namjenu
 6. Primijeniti prikladan način pohrane za različite arheološke materijale
 7. Odabrati prikladan način zaštite arheološkog lokaliteta
 8. Nabrojati i opisati načine prezentacije, rekonstrukcije i konzervacije arheoloških lokaliteta
 9. Nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja
 10. Nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja
Metode podučavanja
Predavanje
Metode ocjenjivanja
Tri pismena kolokvija tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Renfrew, C., Bahn, P. Archaeology: Theories, Methods and Practice. Thames & Hudson, 2004. (prvi dio; prva 4 poglavlja)
 2. Green, K. Archaeology: An Introduction. Routledge. London. 2002.
 3. Težak-Gregl, T. Uvod u prapovijesnu arheologiju. Leykam international. Zagreb. 2011.
 4. Barker, P. Tehnike arheološkog iskopavanja. MHAS. Split. 2000.
Dopunska literatura
 1. Bradley A Rodgers, The Archaeologist's Manual for Conservation: A Guide to Non-Toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization. 2004.
 2. Conolly, J. Geographical Information Systems in Archaeology. Cambridge Univerity Press, 2006.
 3. Dincauze F., D. Environmental Archaeology: Principles and Practice. Cambridge University Press, 2000.
 4. Harris, E. C. Načela arheološke stratigrafije. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 1989.
 5. Price, T. D. Principles of Archaeology. 2007.
 6. Lock, G. Using Computers in Archaeology: Towards virtual pasts, Routledge, 2003.
 7. Maschner, H. & Chippindale, C. Handbook of Archaeological methods, Vol. I i II.,Altamira Press 2005.
 8. Archaeological site manual. 3rd ed. Museum of London Archaeology Service. 1994.
 9. Roskams, S. Excavation. Cambridge University Press, 2001.
 10. Shopland, N. A Finds Manual: Excavating, Processing and Storing. Tempus, 2006.
 11. Miloglav, I. Metodologija istraživanja. Pregled dokumentacijskih tehnika na primjeru Sonde Z. U: Tilurium IV. Arheološka istraživanja 2007.-2010. godine (skupina autora), Zagreb, 2017, 59-76.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar