Naziv
Društveno-humanistička informatika
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
118056
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Društveno-humanistička informatika uključuje primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u društvenim i humanističkim znanostima, kao i obradu teksta i jezika. Cilj kolegija je predstaviti studentima temeljna načela obrade teksta i jezika korištenjem odabranih tehnika kroz oblikovanje i sadržajnu obradu teksta, što uključuje indeksiranje, sažimanje, regularne izraze za kolokacije i osnovne statističke analize teksta.
Sadržaj
 1. Definiranje područja društveno-humanistička informatike.
 2. Introduction to text processing.
 3. Uvod u obradu jezika.
 4. Sažimanje i izrada ekstrakta.
 5. Statističke značajke teksta.
 6. Prikaz teksta. Sličnost između tekstova.
 7. Regularni izrazi. Kolokacije.
 8. Prikaz teksta. Izrada kazala.
 9. Obrada teksta. Uporaba statističkih formula u Excelu.
 10. Obrada teksta. Uporaba tekstualnih formula u Excelu.
 11. Obrada teksta. Uporaba stožerne tablice.
 12. Obrada jezika. Uporaba stožerne tablice.
 13. Statistička analiza teksta. Vizualizacija.
 14. Napredno oblikovanje teksta.
 15. Završni rad.

Ishodi učenja
 1. Primijeniti postupke naprednog oblikovanja teksta.
 2. Opisati osnovne postupke obrade teksta i jezika za prikaz teksta.
 3. Primijeniti osnovne postupke obrade teksta i jezika za istraživanje značajki teksta.
 4. Prikazati rezultate istraživanja predajom završnog rada u formi znanstvenog članka.
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe.
Metode ocjenjivanja
Praktičan rad na tjednim zadatcima i završni rad.

Obavezna literatura
 1. Ignatow, G., & Mihalcea, R. (2017). Text mining: A Guidebook for the Social Sciences Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc doi: 10.4135/9781483399782 (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Eileen Gardiner, E., Ronald G. Musto, G.R. The Digital Humanities: A Primer for Students and Scholars.Cambridge University Press, 2015, ISBN1107013194, 9781107013193.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar