Cilj
Argumentirano obrazložiti i kritički analizirati odabranu istraživačku temu iz jednoga od kolegija na VI. semestru jednopredmetnoga preddiplomskog studija komparativne književnosti, u pisanome radu duljine 15 kartica (oko 5000 riječi).
Sadržaj
 1. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 2. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 3. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 4. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 5. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 6. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 7. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 8. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 9. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 10. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 11. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 12. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 13. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 14. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.
 15. Kolegij se temelji na samostalnom studentskom radu, uz redovite konzultacije s profesorima.

Ishodi učenja
 1. Primijeniti relevantne književnoznanstvene, teatrološke i/ili filmološke pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kazališnih izvedbi ili filmskih djela, kao i opsegom širih pojava iz područja struke te drugih kulturnih fenomena;
 2. Čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na hrvatskome i barem jednom svjetskom jeziku;
 3. Samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom obliku.
Metode podučavanja
Usmene konzultacije o odabiru teme i relevantne literature, kontroliranje i (po potrebi) korigiranje rada tijekom izrade.
Metode ocjenjivanja
Ocjena na temelju konačne inačice pisanoga rada.

Obavezna literatura
 1. Po dogovoru s nastavnikom, izbor naslova u skladu s odabranom temom eseja.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar