Naziv
Katedra za ruski jezik i književnost
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Danijela Lugarić Vukas, izv. prof.
Pročelnik
mr.sc. Zoran Tihomirović, asist.
Povjerenik za kvalitetu
mr.sc. Josip Ralašić, asist.
ISVU koordinatorica
Sanja Drljača Magić, v. lekt.
Satničarka
Irina Mironova Blažina, v. lekt.
ECTS koordinatorica
dr.sc. Marina Jajić Novogradec

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Branka Barčot, doc. B-225 4092-123 bbarcot@ffzg.hr
dr.sc. Željka Čelić, izv. prof. B-223 4092-121 zcelic@ffzg.hr
Sanja Drljača Magić, v. lekt. C-120 4092-160 sdmagic@ffzg.hr
dr.sc. Anita Hrnjak, v. lekt. B-204 4092-103 ahrnjak@ffzg.hr
dr.sc. Marina Jajić Novogradec B-223 4092-121 mjnovo@ffzg.hr
dr.sc. Danijela Lugarić Vukas, izv. prof. B-208 4092-108 dlugaric@ffzg.hr
Lidija Milković, asist. B-225 4092-123 lmilkovi@ffzg.hr
Irina Mironova Blažina, v. lekt. B-204 4092-103 imironov@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Peruško, doc. B225 4092-123 iperusko@ffzg.hr
dr.sc. Marija Popović, lekt. marijapopovitch@gmail.com
mr.sc. Zoran Tihomirović, asist. B-224 4092-122 zoran.tihomirovic@ffzg.hr
dr.sc. Josip Užarević, red. prof. B224 4092-122 juzarevic@ffzg.hr
dr.sc. Natalija Vidmarović, prof. B204 4092-103 natalija.vidmarovic@ffzg.hr
dr.sc. Jasmina Vojvodić, red. prof. B-224 4092-122 jasmina.vojvodic@ffzg.hr
Ana Zalović, lekt.

Naziv Šifra
Analiza i interpretacija tekstova od 11. do 16. stoljeća 52228
Čitanje odabranih tekstova 1 51376
Čitanje odabranih tekstova 2 51380
Diplomski rad na studiju Ruskog jezika i književnosti 124485
Dostoevskij 81414
Frazeologija ruskog jezika 52232
Glotodidaktika 117936
Historijska gramatika ruskog jezika 1 66292
Historijska gramatika ruskog jezika 2 66307
Izabrane ruske drame 70426
Jezične vježbe iz ruskog jezika 1 215506
Jezične vježbe iz ruskog jezika 2 215507
Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 51370
Jezične vježbe iz ruskog jezika 4 51377
Jezične vježbe iz ruskog jezika 5 52215
Jezične vježbe iz ruskog jezika 6 52225
Jezične vježbe iz ruskog jezika 7 52227
Jezične vježbe iz ruskog jezika 8 52229
Književno-kulturne teme (19. stoljeće) 77991
Književnost i kultura kasnog socijalizma 1 (od 1953. do 1968.) 131558
Književnost i kultura kasnog socijalizma 2 (od 1968. do 1990-ih) 131560
Lingvokulturologija 170908
Metodika nastave ruskog jezika 124482
Morfologija 1 118637
Morfologija 2 51374
Osnove staroslavenskog jezika 51378
Poetika 1920-ih godina: vrhunci sovjetskoga umjetničkog pluralizma 145554
Pregled povijesti ruske književnosti 1 51375
Pregled povijesti ruske književnosti 2 51379
Prevođenje poezije 118197
Prevođenje proze 118198
Prijevodne vježbe 1 117765
Prijevodne vježbe 2 124484
Proza ruskih spisateljica 90135
Puškin i njegova plejada 52223
Ruske književno-znanstvene i kulturološke ideje 20. i 21. stoljeća 145555
Sintaksa ruskog jezika 1 66287
Sintaksa ruskog jezika 2 66306
Stilistika 52231
Suvremena ruska kratka priča 131561
Usvajanje stranog jezika 117767
Uvod u rusku civilizaciju 1 87770
Uvod u rusku civilizaciju 2 87773
Uvod u studij ruske književnosti 1 36021
Uvod u studij ruske književnosti 2 36024
Uvod u studij ruskoga jezika (Fonetika i fonologija + Uvod u lingvistiku) 36020
Završni rad na studiju Ruskog jezika i književnosti 69898

Preddiplomski studiji
  1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici