Naziv
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
Lokacija
Satničar
Teo Radić, v. lekt.

Nastavnik Soba Telefon E-mail

Naziv Šifra
Diplomski rad na studiju Latinskog jezika i književnosti 124363
Hrvatska novolatinska književnost 81421
Latinska sintaksa 1 51423
Latinska sintaksa 2 51426
Latinska stilistika 51435
Najstariji spomenici latinskoga jezika 51424
Osnove latinskoga 1 35878
Osnove latinskoga 1 51421
Osnove latinskoga 2 51422
Osnove latinskoga 2 35880
Praktikum iz obrade arhivskog gradiva pisanog latinskim jezikom 184930
Prevođenje s latinskoga 51430
Rimska književnost carskoga razdoblja 35881
Rimska književnost carskoga razdoblja 64252
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 64253
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 35879
Rimska književnost: Rimska satira 51427
Rimska književnost: Rimska satira 58602
Rimska književnost: Rimsko govorništvo 66132
Rimsko govorništvo (izborni kolegij) 64188
Srednjovjekovni latinitet 51433
Tečaj latinskoga jezika I 132034
Tečaj latinskoga jezika II 132035
Uvod u novolatinsku književnost 51434
Vulgarni latinitet 51432

Preddiplomski studiji
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici