Naziv
Katedra za nederlandistiku
Lokacija
Satničarka
mr.art. Petra Bručić

Nastavnik Soba Telefon E-mail
mr.sc. Toni Bandov, asist. E-304 +385 (0)1 409 2358 tbandov@ffzg.hr
mr.art. Petra Bručić E-310 ++385 (0)1 409 2347 pbrucic@gmail.com
dr.sc. Željana Pancirov Cornelisse E-304 ++385 (0)1 4092-358 zpcornel@ffzg.hr
mr.sc. Maarten Rombouts, lekt. E 304 mrombout@ffzg.hr
Gioia-Ana Ulrich Knežević, pred. E-304 01-600 2358 gulrich@ffzg.hr

Naziv Šifra
Diplomski rad na studiju Nederlandistike 124373
Dizajn i arhitektura - povijest i suvremenost 118144
Flamansko i nizozemsko slikarstvo 15., 16. i 17. stoljeća 46857
Komunikacijske tehnike i vještine 161125
Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja I 46846
Kultura i društvo nizozemskog jezičnog područja II 46849
Lingvistički seminar 83629
Moderna likovna umjetnost za nederlandiste 83630
Nizozemska književnost I 46852
Nizozemska književnost II 46854
Nizozemska književnost III 46856
Nizozemske prijevodne vježbe 46859
Nizozemski kolonijalizam 117635
Od književnosti srednjega vijeka do moderne 124371
Osnove jezikoslovlja za nederlandiste 46861
Osnove nizozemskog jezika I 125812
Osnove nizozemskog jezika II 125813
Pregled nizozemske povijesti I 46845
Pregled nizozemske povijesti II 46848
Sociolingvistika 215533
Suvremeni nizozemski jezik I 46844
Suvremeni nizozemski jezik II 46847
Suvremeni nizozemski jezik III 46850
Suvremeni nizozemski jezik IV 46853
Suvremeni nizozemski jezik IX 117637
Suvremeni nizozemski jezik V 46855
Suvremeni nizozemski jezik VI 46858
Suvremeni nizozemski jezik VII 117638
Suvremeni nizozemski jezik VIII 124372
Uvod u medije 131626
Uvod u studij nizozemskog jezika 46851

Preddiplomski studiji
  1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici