Naziv
Filozofski fakultet
Lokacija
Dekan
dr.sc. Miljenko Jurković, red. prof.
Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju
dr.sc. Kruno Kardov, izv. prof.
Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje
dr.sc. Dolores Grmača, izv. prof.
Prodekan za organizaciju i razvoj
dr.sc. Hrvoje Stančić, red. prof.
Prodekan za poslovanje
dr.sc. Domagoj Tončinić, izv. prof.
Prodekanica za nastavu i studente
dr.sc. Ivana Vidović Bolt, prof.
Pročelnica
Ivana Sudarević
Pročelnik
Daniel Kruhek
Pročelnik
dr.sc. Anton Vukelić, izv. prof.
PPročelnica
dr.sc. Dolores Grmača, izv. prof.
PPročelnica
dr.sc. Ivana Vidović Bolt, prof.
PPročelnik
dr.sc. Vedran Juričić, doc.

Naziv Šifra

Diplomski studiji
  1. smjer Istraživački, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici