Naziv
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
Lokacija
Pročelnik
dr.sc. Ivan Andrijanić, izv. prof.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Ivana Buljan, doc.
Povjerenik za kvalitetu
dr.sc. Ivan Andrijanić, izv. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
mr.sc. Fatime Demir, lekt. B 002 fdemir@ffzg.hr

Naziv Šifra
Diplomski rad na studiju Romistike 162100
Književnost Roma 1 147511
Književnost Roma 2 147517
Književnost Roma 3 147523
Književnost Roma 4 147529
Kultura Roma 1 147512
Kultura Roma 2 147518
Kultura Roma 3 147524
Kultura Roma 4 147530
Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 1 147515
Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 2 147521
Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 3 147527
Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 4 147563
Metodika nastave romskog jezika 1 147514
Metodika nastave romskog jezika 2 147520
Metodika nastave romskog jezika 3 147526
Metodika nastave romskog jezika 4 147562
Povijest Roma 1 147513
Povijest Roma 2 147519
Povijest Roma 3 147525
Povijest Roma 4 147531
Romski jezik 1 147510
Romski jezik 2 147516
Romski jezik 3 147522
Romski jezik 4 147528
Uvod u književnost i kulturu Roma 1 99952
Uvod u književnost i kulturu Roma 2 99953
Uvod u romski jezik 1 99954
Uvod u romski jezik 2 99955

Diplomski studiji
  1. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici