Naziv
Odsjek za povijest
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Zvjezdana Sikirić Assouline, doc.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Zrinka Nikolić Jakus, red. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Jelena Marohnić, doc.
Satničar
dr.sc. Luka Špoljarić

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Damir Agičić, red. prof. C-112 dagicic@ffzg.hr
dr.sc. Mirela Altić, prof. C-118 (01) 61 20 158 mirela.altic@gmail.com
dr.sc. Nikola Anušić, doc. C112 (01) 40 92 152 nanusic@ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Blažević, red. prof. C-114 01/4092-219 zblazevi@ffzg.hr
dr.sc. Neven Budak, red. prof. C-115 6120155 nbudak@ffzg.hr
dr.sc. Tomislav Galović, izv. prof. C - 116 6120-156 tgalovic@ffzg.hr
dr.sc. Ivo Goldstein, red. prof.
dr.sc. Hrvoje Gračanin, red. prof. A-200 hrvoje.gracanin@gmail.com
dr.sc. Borislav Grgin, red. prof. C-118 4092-158 bgrgin@ffzg.hr
dr.sc. Goran Hutinec, doc. C-109 ghutinec@ffzg.hr
dr.sc. Iskra Iveljić, red. prof. C-111 4092-151 iiveljic@ffzg.hr
dr.sc. Tvrtko Jakovina, red. prof. C-113 01/4092153 tvrtko.jakovina@ffzg.hr
dr.sc. Branimir Janković, doc. C-112 bjankovi@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Klasić, izv. prof.
dr.sc. Snježana Koren, v. pred. C 108 +385981685746 skoren@ffzg.hr
dr.sc. Bruna Kuntić-Makvić, red. prof. C-015 4092191 bkm@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Lazanin, doc. A-111 +385-1-4092-151 sanja.lazanin@zg.t-com.hr
Dea Marić, pred. C-108 (01) 40 92 147 dmaric@ffzg.hr
dr.sc. Jelena Marohnić, doc. C-015 01/409-2191 jmarohnic@ffzg.hr
dr.sc. Zrinka Nikolić Jakus, red. prof. C-115 01/4092-155 znikolic@ffzg.hr, zrinknik@gmail.com
dr.sc. Ida Ograjšek Gorenjak, doc. C 112 iograjse@ffzg.hr
dr.sc. Boris Olujić, red. prof. c-014 01 4092-237 bolujic@ffzg.hr
dr.sc. Jasmina Osterman, doc. C 014 01 4092 237 josterma@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Petrić, red. prof. C-108 4092148 hpetric@ffzg.hr
dr.sc. Silvija Pisk, doc. Knjižnica, 2. kat Ured 01/6120-015 spisk@ffzg.hr
dr.sc. Martin Previšić, doc. C-119 martinprevisic@gmail.com
dr.sc. Ivica Prlender, doc.
Slaven Ružić
dr.sc. Zvjezdana Sikirić Assouline, doc. C-119 4092-159 zsikiric@ffzg.hr
Helena Strugar
dr.sc. Marko Šarić, doc. C-119 016120159 marko.saric2@zg.t-com.hr
Filip Šimetin Šegvić, asist. C-116 (01) 40 92 156 phillip.simetinsegvic@gmail.com
dr.sc. Luka Špoljarić C-118 +385 1 40 92 158 spoljaric.luka@gmail.com
dr.sc. Nataša Štefanec, red. prof. C-111 +385-1-4092-151 nstefane@ffzg.hr
dr.sc. Ivica Šute, izv. prof. C-108 01/6120148 isute@ffzg.hr
Maja Tabak Demo
Nikola Tomašegović, asist. C-113 ntomaseg@ffzg.hr
dr.sc. Trpimir Vedriš, izv. prof. C-115 +385 1 4092155 tvedris@ffzg.hr
dr.sc. Inga Vilogorac Brčić, doc. C 015 016120191 ivbrcic@ffzg.hr

Naziv Šifra
1968. - Uzroci i posljedice 118160
Čovjek i sport 81214
Čovjek i sport 81215
Didaktika povijesti I 163677
Didaktika povijesti I. 117690
Didaktika povijesti I. 199030
Didaktika povijesti II 163678
Didaktika povijesti II. 124442
Didaktika povijesti II. 215577
Diplomska radionica I - moderna i suvremena povijest (19.-20. stoljeće) 205265
Diplomska radionica I - Nastavnički 117677
Diplomska radionica I - ranonovovjekovna povijest 147042
Diplomska radionica I - srednjovjekovna povijest 117674
Diplomska radionica I - stara povijest 117661
Diplomska radionica I - stara povijest 199012
Diplomska radionica I (povijest) 164810
Diplomska radionica I. - moderna i suvremena povijest 218057
Diplomska radionica I. - nastavnički smjer 199033
Diplomska radionica I. - ranonovovjekovna povijest 199026
Diplomska radionica II - moderna i suvremena povijest 205274
Diplomska radionica II - Nastavnički 124443
Diplomska radionica II - ranonovovjekovna povijest 147043
Diplomska radionica II - srednjovjekovna povijest 124431
Diplomska radionica II - stara povijest 124413
Diplomska radionica II - stara povijest 199016
Diplomska radionica II (povijest) 164811
Diplomska radionica II. - moderna i suvremena povijest 218055
Diplomska radionica II. - nastavnički smjer 199036
Diplomska radionica II. - ranonovovjekovna povijest 199024
Diplomska radionica II. - srednjovjekovna povijest 218053
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. 199007
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. 124429
Ekohistorija 117678
Ekonomska historija 117679
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51051
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51048
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51262
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51263
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. 52638
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. 51072
Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine 51082
Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine 52635
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51238
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51239
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51043
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51045
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 36037
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 47166
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 36038
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51264
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51053
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51266
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51049
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51046
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51241
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51044
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51240
Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka 35872
Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka 47164
Grčki i rimski svijet 35868
Habsburška Monarhija: imperijalna baština 117680
Historijska antropologija 117681
Historijska antropologija staroga svijeta I. 124414
Historijska antropologija staroga svijeta I. 199006
Historijska demografija 117682
Historijska imagologija 124433
Historiografski praktikum 64091
Hrvatska historiografija 20. stoljeća 125485
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme 117683
Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 124434
Hrvatska povijest 19. stoljeća 51261
Hrvatska povijest 19. stoljeća 51047
Hrvatska povijest 1918. - 1945. 51075
Hrvatska povijest 1918. - 1945. 52639
Hrvatska povijest nakon 1945. godine 52636
Hrvatska povijest nakon 1945. godine 51086
Hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51242
Hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51042
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 36040
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 36039
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 47169
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869
Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.) 117684
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 124435
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije 118164
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. 117685
Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. 124436
Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. 117686
Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. 124437
Javna povijest 142479
Josip Broz Tito 170989
Kršćanstvo u srednjem vijeku I 124438
Kršćanstvo u srednjem vijeku II 117687
Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće 184272
Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata 184273
Kulturna povijest 117688
Latinska paleografija 124439
Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća 135991
Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća 135990
Mletačka Republika: imperijalna baština 124441
Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe 198930
Narodnooslobodilački pokret (1941.-1945.): borci za oslobođenje od okupatora ili borci za komunizam 215609
Nastavna praksa iz povijesti I. 184274
Nastavna praksa iz povijesti II. 184275
Nastavna praksa iz povijesti III. 184276
Nastavna praksa iz povijesti IV. 184277
Nastavna praksa iz povijesti u školi 199032
Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu 215610
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 199022
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 117696
Osmansko Carstvo: imperijalna baština 124597
Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti 125487
Poganski Ilirik 36791
Politička povijest 117697
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964
Poljska u 19. i 20. stoljeću 59717
Pomoćne povijesne znanosti I. 35873
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672
Pomoćne povijesne znanosti I. 199018
Pomoćne povijesne znanosti II. 199025
Pomoćne povijesne znanosti II. 199019
Pomoćne povijesne znanosti II. 163679
Pomoćne povijesne znanosti II. 51243
Pomoćne povijesne znanosti II. 124428
Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom 117698
Povijest Dubrovačke Republike 118168
Povijest Grčke i Rima I. 117665
Povijest Grčke i Rima I. 199003
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36035
Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću 184278
Povijest historiografije 52640
Povijest historiografije 51078
Povijest Holokausta 131798
Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. 170257
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta 119475
Povijest Osmanskog carstva 69567
Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja 131879
Povijest ranih civilizacija 36033
Povijest ranih civilizacija 36034
Povijest ranih civilizacija 35867
Povijest Republike Turske 69827
Povijest starog Istoka I. 199002
Povijest Starog istoka I. 117662
Praksa iz nastave povijesti u školi 184280
Praktikum stare povijesti I. 117659
Praktikum stare povijesti I. 199001
Praktikum stare povijesti II. 199005
Praktikum stare povijesti II. 124411
Radionica kreativne nastave povijesti 215576
Radionica kreativne nastave povijesti I. 185379
Radionica kreativne nastave povijesti II. 184281
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 117699
Renesansna Dalmacija i humanistički pokret 184282
Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1998. 198905
Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća 215551
Rođaci i bližnji - obiteljske strukture 117700
Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku 36753
Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama 142490
Socijalna historija: pravne ustanove i prakse 124447
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije 124448
Srednjovjekovna Venecija 36752
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 118171
Srednjovjekovni latinski jezik I 117701
Srednjovjekovni latinski jezik II 124449
Srednjovjekovno plemstvo 117702
Srednjovjekovno seljaštvo 124450
Stara povijest hrvatskih zemalja I. 117670
Stara povijest hrvatskih zemalja I. 199004
Sukob Tito Staljin i Goli otok 125810
Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine 118173
Suvremena historiografija - teorije i metode 52637
Suvremena historiografija - teorije i metode 51087
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. 117660
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. 199013
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II. 199017
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II. 124412
Terenska nastava 209436
Urbana povijest 124452
Uvod u čitanje starih karata 36754
Vjerska povijest 124453
Vojna i vojnokrajiška povijest 124454

Preddiplomski studiji
  1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Integrirani preddiplomski studiji
  1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Facebook Odsjek za povijest Predstavljanje Centra za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti, Zavoda za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest https://www.facebook.com/cisp.ffzg
Facebook Zbirka za povijest Knjižnice Filozofskog fakulteta predstavljanje Odsjeka i odsječke knjižnične zbirke široj javnosti redovitim postavljanjem postova facebookhttps://www.facebook.com/drugi.kat.sna
Facebook Javna povijest / Public History Stranica prati rad izbornog kolegija na Odsjeku za povijest https://www.facebook.com/JavnaPovijest
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2021 Izložba "Zaraženi poviješću" https://nocknjige.hr/programi.php?s_pitanje=zara%C5%BEeni+povije%C5%A1%C4%87u&s_org=&kategorija=&s_grad=&s_tiplok=&s_vrsta_onlineoffline=&vrijeme=; https://www.facebook.com/events/501432607539194/ Odsjek za povijest, Zbirka za povijest Knjižnice Filozofskog fakuleta
2019 Izložba u čast prof. Mirjani Gross http://historiografija.hr/?p=14537 Odsjek za povijest, Zbirka za povijest Knjižnice Filozofskog fakuleta
2019 Virtualna izložba "Mirjana Gross" https://web2020.ffzg.unizg.hr/virtualne-izlozbe/ Odsjek za povijest, Zbirka za povijest Knjižnice Filozofskog fakuleta
2018 Znanstveni kolokvij "Dokle ćeš, Katilino…" Plakat, http://www.ffzg.unizg.hr/pov/cisp/?p=800 Odsjek za povijest
2017 Radionica "Antički monopoli (na tlu Hrvatske)" Plakat Odsjek za povijest
2017 Okrugli stol "Orijentalni kultovi u rimskom svijetu – nove perspektive" Plakat, http://www.ffzg.unizg.hr/pov/cisp/wp-content/uploads/2017/05/crni-page-001.jpg Odsjek za povijest
2016 Savjetovanje "Epigrafski inkubator" Plakat, http://www.ffzg.unizg.hr/pov/cisp/?p=649 Odsjek za povijest
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2018 Konzultanski rad s darovitim učenicima iz povijesti Pomoć oko istraživačkog projekta učenika "Koprivnička gimnazija 1918-1941." Gimnazija Fran Galović Koprivnica Gimnazija Fran Galović Koprivnica
2018 9. seminar za mlade: "Salonae longae. Od antičke Salone do humanističkog Splita" Predavanja, lektorati, radionice, obilasci arheloških lokaliteta i muzeja I. Gimnazija Split, Institut Latina & Graeca, Katedra za staru povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu I. Gimnazija Split
2017 Konzultanski rad s darovitim učenicima iz povijesti Pomoć oko istraživačkog projekta učenika o ubijanju koprivničkih Židova 1941. Gimnazija Fran Galović Koprivnica Gimnazija Fran Galović Koprivnica
2017 Predavanje Zaštita i održavanje zdravlja kod starih Grka i Rimljana Srednja škola Topusko, Katedra za staru povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Srednja škola Topusko
2017 8. seminar za mlade: "Salonae longae. Od antičke Salone do humanističkog Splita" Predavanja, lektorati, radionice, obilasci arheloških lokaliteta i muzeja I. Gimnazija Split, Institut Latina & Graeca, Katedra za staru povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu I. Gimnazija Split
2017 11. seminar za mlade: "Varvaria. Kroz tisućljeća sredozemne kulture u Hrvatskoj" Predavanja, lektorati, radionice, obilasci arheloških lokaliteta i muzeja Gradska knjižnica "Juraj Šišgorić" Šibenik, Muzej Grada Šibenika, Institut Latina & Graeca, Katedra za staru povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Osnovna škola, Skradin
2016 7. seminar za mlade: "Salonae longae. Od antičke Salone do humanističkog Splita" Predavanja, lektorati, radionice, obilasci arheloških lokaliteta i muzeja I. Gimnazija Split, Institut Latina & Graeca, Katedra za staru povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu I. Gimnazija Split
2016 10. seminar za mlade: "Varvaria. Kroz tisućljeća sredozemne kulture u Hrvatskoj" Predavanja, lektorati, radionice, obilasci arheloških lokaliteta i muzeja Gradska knjižnica "Juraj Šišgorić" Šibenik, Muzej Grada Šibenika, Institut Latina & Graeca, Katedra za staru povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Osnovna škola, Skradin
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2018 suradnja s Hrvatskom udrugom nastavnika povijesti Making sense of the past that refuses to pass. Recommendations for responsible teaching of the wars in Yugoslavia and its successor states (veza s istraživanjem poučavanja osjetljivih i kontroverznih tema) Snježana Koren, Dea Marić Hrvatska udruga nastavnika povijesti, EUROCLIO (projekt Learning history that is not yet history) Zagreb
2018 suradnja s državnim institucijama na razvoju školskog sustava i obrazovanja Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Povijest. Prijedlog. Inačica 1 (veljača 2016., 99 str.). Inačica 2 (svibanj 2016, 130 str.). Inačica 2.1 (listopad 2017., 130 str.). (veza s istraživanjima kurikuluma i nastave povijesti) Snježana Koren (u suautorstvu s ostalim članovima i članicama Stručne radne skupine) - voditeljica Stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog kurikuluma povijesti Ministarstvo znanosti i obrazovanja (RH), Ekspertna radna skupina za provedbu Cjelovite kurikularne reforme Zagreb
2017 suradnja s Hrvatskom udrugom nastavnika povijesti Making sense of the past that refuses to pass. Recommendations for responsible teaching of the wars in Yugoslavia and its successor states (veza s istraživanjem poučavanja osjetljivih i kontroverznih tema) Snježana Koren, Dea Marić Hrvatska udruga nastavnika povijesti, EUROCLIO (projekt Learning history that is not yet history) Zagreb
2017 suradnja s državnim institucijama na razvoju školskog sustava i obrazovanja Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Povijest. Prijedlog. Inačica 1 (veljača 2016., 99 str.). Inačica 2 (svibanj 2016, 130 str.). Inačica 2.1 (listopad 2017., 130 str.). (veza s istraživanjima kurikuluma i nastave povijesti) Snježana Koren (u suautorstvu s ostalim članovima i članicama Stručne radne skupine) - voditeljica Stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog kurikuluma povijesti Ministarstvo znanosti i obrazovanja (RH), Ekspertna radna skupina za provedbu Cjelovite kurikularne reforme Zagreb
2016 suradnja s državnim institucijama na razvoju školskog sustava i obrazovanja Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Povijest. Prijedlog. Inačica 1 (veljača 2016., 99 str.). Inačica 2 (svibanj 2016, 130 str.). Inačica 2.1 (listopad 2017., 130 str.). (veza s istraživanjima kurikuluma i nastave povijesti) Snježana Koren (u suautorstvu s ostalim članovima i članicama Stručne radne skupine) - voditeljica Stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog kurikuluma povijesti Ministarstvo znanosti i obrazovanja (RH), Ekspertna radna skupina za provedbu Cjelovite kurikularne reforme Zagreb
2015 suradnja s državnim institucijama na razvoju školskog sustava i obrazovanja Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Povijest. Prijedlog. Inačica 1 (veljača 2016., 99 str.). Inačica 2 (svibanj 2016, 130 str.). Inačica 2.1 (listopad 2017., 130 str.). (veza s istraživanjima kurikuluma i nastave povijesti) Snježana Koren (u suautorstvu s ostalim članovima i članicama Stručne radne skupine) - voditeljica Stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog kurikuluma povijesti Ministarstvo znanosti i obrazovanja (RH), Ekspertna radna skupina za provedbu Cjelovite kurikularne reforme Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2021 Webinar / Modul: Primjena kurikuluma u nastavi prirode i društva Lokalna i(li) zavičajna povijest / Što je lokalna, a što zavičajna povijest? Tomislav Galović Alfa d.d. Zagreb online
2020 Županijski aktiv učitelja i nastavnika Povijesti u OŠ i SŠ Krapinsko-zagorske županije Avari i Slaveni u srednjem Podunavlju – pogled jednog povjesničara Hrvoje Gračanin Županijski aktiv učitelja i nastavnika Povijesti u OŠ i SŠ Krapinsko-zagorske županije Krapinsko-zagorska županija
2020 predavanje u sklopu obrazovnog programa i stručnog skupa Ishodište hrvatskog plemićkog - velikaškog roda Frankapana Tomislav Galović Županijsko stručno vijeće nastavnika povijesti u gimnazijama grada Zagreba Zagreb
2020 predavanje u sklopu obrazovnog programa i stručnog skupa Intelektualna i kulturna povijest: Hrvatska glagoljička, ćirilička i latinika pisana kultura u ranom srednjem vijeku Tomislav Galović Stručni aktiv povijesti i geografije, Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Sisak, Sisačko-moslavačka ćupanija Sisak
2020 predavanje u sklopu obrazovnog programa i stručnog skupa Hrvatska kulturna i intelektualna baština - rani srednji vijek Tomislav Galović Županijsko stručno vijeće za nastavnike povijesti Zagrebačke županije jug i grada Zagreba Zagreb
2020 predavanje u sklopu obrazovnog programa Radionice o socijalnom dijalogu Nikola Tomašegović Regionalni industrijski sindikat Zagreb
2020 Kreativna pričaonica za predškolsku djecu i djecu nižih razreda osnovne škole Pisari i svakodnevni život u drevnom Egiptu Hrvoje Petrić Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica Koprivnica
2019 Kreativna pričaonica za predškolsku djecu i djecu nižih razreda osnovne škole Povijesni let na Mjesec Hrvoje Petrić Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica Koprivnica
2019 Predavanje o 100. obljetnici Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana u Ogulinu Ishodište hrvatskog plemićkog - velikaškog roda Frankapana Tomislav Galović Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin Ogulin
2019 javno predavanje Hrvatski renesansni velikaši i mitovi o rimskom porijeklu Luka Špoljarić Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin Ogulin
2019 predavanje za učenike 6. i 7. razreda osnovne škole, projekt Hrvatske legende Srednjovjekovne legende o svecima Trpmir Vedriš OŠ Augusta Harambašića Zagreb
2019 predavanje za učenike 7. razreda osnovne škole, projekt Hrvatske legende Hrvatske srednjovjekovne legende Zrinka Nikolić Jakus OŠ Augusta Harambašića Zagreb
2019 predavanje u sklopu obrazovnog programa Feminizam u Kraljevini Jugoslaviji: nacionalni, multinacionalni i internacionalni napori Ida Ograjšek Gorenjak Centar za ženske studije Zagreb
2019 Organizacija međunarodne ljetne škole za nastavnike povijesti "Diversity and Violence, Rethinking Approches to History Education" Dea Marić EUROCLIO i Hrvatska udruge nastavnika povijesti Osijek
2019 Radionica na međunarodnom stručnom simpoziju za eudkatore povijesti i aktiviste u području suočavanja s prošlošću Radionica "Man in times of War. The case study of Đorđe Gunjević" Dea Marić Facing History and Ourselves Global Summit 2019 Stellenbosch, Južnoafrička Republika
2019 organizacija tri međunarodna seminara za nastavnike povijesti "How can arts and culture contribute to dealing with the past in Europe?" Dea Marić Hrvatska udruga nastavnika povijesti, JUSP Jasenovac, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Memorial du Camp du Rivesaltes, Francuska i Max Mannheimer Study Center, Dachau, Njemačka
2019 suradnja s državnim institucijama na razvoju obrazovanja i eduakciji nastavnika Projekt Škola za život - eksperimentalna provedba kurikuluma povijesti; online edukacija - materijali i radionice za nastavnike (Loomen) Snježana Koren Ministarstvo znanosti i obrazovanja Zagreb
2018 organizacija tri međunarodna seminara za nastavnike povijesti "How can arts and culture contribute to dealing with the past in Europe?" Dea Marić Hrvatska udruga nastavnika povijesti, JUSP Jasenovac, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Memorial du Camp du Rivesaltes, Francuska i Max Mannheimer Study Center, Dachau, Njemačka
2018 suradnja s državnim institucijama na razvoju obrazovanja i eduakciji nastavnika Projekt Škola za život - eksperimentalna provedba kurikuluma povijesti; online edukacija - materijali i radionice za nastavnike (Loomen) Snježana Koren Ministarstvo znanosti i obrazovanja Zagreb
2018 predavanje za učenike 4. razreda osnovne škole Zagreb u srednjem vijeku Zrinka Nikolić Jakus OŠ Augusta Harambašića Zagreb
2018 predavanje za učenike 6. i 7. razreda osnovne škole Križarski ratovi: uloga Crkve i crkvenih redova Trpimir Vedriš Prva hrvatska katolička škola u Zagrebu Zagreb
2018 javno predavanje O podrijetlu ninskih svetaca zaštitnika između tradicije i novih spoznaja Trpimir Vedriš Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru Zadar
2018 predavanje u sklopu obrazovnog programa Kneginja Maruša. Žene, supruge, vladarice u ranom srednjem vijeku Zrinka Nikolić Jakus Vijeće učitelja povijesti Donjeg grada u Zagrebu Zagreb
2018 predavanje u sklopu obrazovnog programa i stručnog skupa Intelektualna i kulturna povijest: Hrvatska glagoljička, ćirilička i latinika pisana kultura u ranom srednjem vijeku Tomislav Galović Županijsko stručno vijeće nastavnika povijesti srednjih škola Istarske županije Pazin
2018 predavanje u sklopu obrazovnog programa Bizant na Jadranu Hrvoje Gračanin Hrvatsko društvo klasičnih filologa i Agencije za odgoj i obrazovanje Poreč
2018 edukacija nastavnika povijesti u sklopu provođenja kurikularne reforme Predstavljanje Prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Povijesti na Godišnjoj skupištini Hrvatske udruge nastavnika povijesti Snježana Koren Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ekspertna radna skupina za provedbu CKR, Stručna radna skupina za povijest, Hrvatska udruga nastavnika povijesti Zagreb
2018 predavanje u sklopu obrazovnog programa Studija demokracije i ljudskih prava Centar za studij demokracije i ljudskih prava (predavanje Politike povijesti nakon 1945.) Snježana Koren Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Zagreb
2018 predavanje u sklopu obrazovnog programa Studija demokracije i ljudskih prava Centar za studij demokracije i ljudskih prava (predavanje Antifašizam u nastavi povijesti) Snježana Koren Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Zagreb
2018 predavanje u sklopu obrazovnog programa Između feminizma i nacionalizma Ida Ograjšek Gorenjak Centar za ženske studije Zagreb
2017 javno predavanje za građane treće životne dobi, Pučko otvoreno učilište, Zagreb Hrvatsko-osmanski odnosi u ranom novom vijeku Vjeran Kursar Pučko otvoreno učilište, Zagreb Zagreb
2017 javno predavanje za građane treće životne dobi, Pučko otvoreno učilište, Zagreb Ženske udruge u Hrvatskoj 1850-1945. Ida Ograjšek Gorenjak Pučko otvoreno učilište, Zagreb Zagreb
2017 javno predavanje za građane treće životne dobi, Pučko otvoreno učilište, Zagreb Plemstvo u ranom novom vijeku: mehanizmi opstanka na vrhu društvene hijerarhije Nataša Štefanec Pučko otvoreno učilište, Zagreb Zagreb
2017 javno predavanje za građane treće životne dobi, Pučko otvoreno učilište, Zagreb Obitelj i djeca u srednjem vijeku Zrinka Nikolić Jakus Pučko otvoreno učilište, Zagreb Zagreb
2017 Terenska nastava Hrvatsko-američka terenska škola arheologije, antropologije i povijesti Boris Olujić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Wyomingu, Institut za antropologiju u Zagrebu, Ministarstva kulture RH te speleološki klub Ursus spelaeus. Nacionalni park sjeverni Velebit
2017 predavanje u sklopu Državnog stručnog skupa ravnatelja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova: Cjelovito vanjsko vrednovanje - poticaj unapređivanju kvalitete predtercijarnoga obrazovanja Povijest na državnoj maturi Tomislav Galović Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Opatija
2017 edukacija savjetnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje u sklopu provođenja kurikularne reforme Prijedlog Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Povijesti (prezentacija Stručne radne skupine za povijest) Snježana Koren Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ekspertna radna skupina za provedbu CKR, Stručna radna skupina za povijest Zagreb
2017 Kreativna pričaonica za predškolsku djecu i djecu nižih razreda osnovne škole Veličanstvene piramide - priče o drevnom Egiptu Hrvoje Petrić Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica Koprivnica
2017 ciklus predavanja Izabrane teme iz hrvatske i europske povijesti od srednjeg vijeka do suvremenosti Damir Agičić i više nastavnika s Odsjeka za povijest Sveučilište Treće životne dobi Zagreb
2016 predavanje u sklopu obrazovnog programa Društvo i gospodarstvo Dalmacije i Panonije u 6. stoljeću u svjetlu Kasiodorovih Variae Hrvoje Gračanin Županijsko stručno vijeće nastavnika, V. gimnazija Zagreb
2016 ciklus predavanja Izabrane teme iz europske i svjetske povijesti modernoga doba Damir Agičić i više nastavnika s Odsjeka za povijest Sveučilište Treće životne dobi Zagreb
2016 javno predavanje za građane treće životne dobi, Pučko otvoreno učilište, Zagreb Hrvatski seljački pokret između dva svjetska rata Ivica Šute Pučko otvoreno učilište, Zagreb Zagreb
2016 predavanje u sklopu obrazovnog programa i stručnog skupa Strategije uspona i opstanka obitelji Zrinski u okviru dvodnevnog stručnog skupa pod naslovom Zrinski u hrvatskoj povijesti i Zrinski u hrvatskoj književnosti Nataša Štefanec Županijsko stručno vijeće nastavnika hrvatskog jezika i Županijsko stručno vijeće nastavnika povijesti Sisačko-moslavačke županije Hrvatska Kostajnica
2016 predavanje za polaznike Diplomatske akademine Antikorupcijske odredbe starih hrvatskih zakonika i statuta Tomislav Galović Diplomatska akademija MVP i Udruga Kultura i etika, Zagreb Zagreb
2016 predstavljanje Prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Povijesti učiteljima i nastavicima povijesti Prijedlog Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Povijesti (prezentacija Stručne radne skupine za povijest) Snježana Koren Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Filozofski fakultet u Zagrebu, Hrvatski institut za povijest, Hrvatska udruga nastavnika povijesti, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine Bjelovar, Zagreb, Rijeka
2016 upoznavanje znanstvenih institucija s prijedlogom kurikuluma povijesti Predstavljanje Prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu Snježana Koren, Neven Budak Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ekspertna radna skupina za provedbu CKR, Stručna radna skupina za povijest Zagreb
2016 predstavljanje Prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Povijesti na na konferenciji u Sarajevu "Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za povijest definirana na ishodima učenja " Reforma kurikuluma u Hrvatskoj Snježana Koren Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ekspertna radna skupina za provedbu CKR, Stručna radna skupina za povijest Sarajevo
2016 upoznavanje znanstvenih institucija s prijedlogom kurikuluma povijesti Predstavljanje Prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Povijesti na Hrvatskom institutu za povijest Snježana Koren, Neven Budak Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ekspertna radna skupina za provedbu CKR, Stručna radna skupina za povijest Zagreb
2015 javno predavanje Framing Old Croatian Art in Modern National Context: The Baptismal Font of Duke Višeslav (public lecture) Trpimir Vedriš Central European University, Department of medieval studies Budimpešta
2015 predavanje za učenike 2. razreda osnovne škole Istraživanje srednjeg vijeka Trpimir Vedriš OŠ Remete, Zagreb Zagreb
2015 javno predavanje Ikonografija zadarskih svetaca gradskih zaštitnika kao izvor za povijest kulturnih i političkih promjena u srednjovjekovnom Zadru Trpimir Vedriš Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru Zadar
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2021 Izrada detaljnog stručnog elaborata uređenja postava: grupa X - kulturna baština Centra za posjetitelje Krasno Boris Olujić Javna ustanova Nacionalni park sjeverni Velebit Povijest Krasno
2020 Djelovanje u manjinskoj udruzi Damir Agičić Poljska kulturna udruga Mikolaj Kopernik Poljska kulturna udruga Mikolaj Kopernik Zagreb
2020 Izrada detaljnog stručnog elaborata uređenja postava: grupa X - kulturna baština Centra za posjetitelje Krasno Boris Olujić Javna ustanova Nacionalni park sjeverni Velebit Povijest Krasno
2020 Izrada sinopsisa obavijesne ploče za arheološko nalazište u Topuskom Bruna Kuntić-Makvić Općina Topusko Povijest Topusko
2020 Seminar Antisemitizam, Holokaust, stradanja Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust online
2019 Djelovanje u manjinskoj udruzi Damir Agičić Poljska kulturna udruga Mikolaj Kopernik Poljska kulturna udruga Mikolaj Kopernik Zagreb
2019 Izrada detaljnog stručnog elaborata uređenja postava: grupa X - kulturna baština Centra za posjetitelje Krasno Boris Olujić Javna ustanova Nacionalni park sjeverni Velebit Povijest Krasno
2019 Okrugli stol o kurikulumu povijesti i pismeno očitovanje upućeno javnosti Odsjek za povijest FFZG Zagreb
2018 Djelovanje u manjinskoj udruzi Damir Agičić Poljska kulturna udruga Mikolaj Kopernik Poljska kulturna udruga Mikolaj Kopernik Zagreb
2018 Izrada detaljnog stručnog elaborata uređenja postava: grupa X - kulturna baština Centra za posjetitelje Krasno Boris Olujić Javna ustanova Nacionalni park sjeverni Velebit Povijest Krasno
2017 konzultantski rad na povijesno-dokumentarnom filmu "Mostovi: Hrvati i Česi", dokumentarni film o hrvatsko-češkim odnosima kroz povijest, redatelj Vedran Kursar, HRT (snimano 2017.) Tomislav Galović HRT - Hrvatska radiotelevizija Zagreb
2017 Djelovanje u manjinskoj udruzi Damir Agičić Poljska kulturna udruga Mikolaj Kopernik Poljska kulturna udruga Mikolaj Kopernik Zagreb
2017 Izrada detaljnog stručnog elaborata uređenja postava: grupa X - kulturna baština Centra za posjetitelje Krasno Boris Olujić Javna ustanova Nacionalni park sjeverni Velebit Povijest Krasno
2017 Terenska radionica iz povijesti za učenike 3. razreda Hrvoje Petrić Učenici 3. razreda OŠ Braća Radić Koprivnica
2016 konzultantski rad na povijesno-dokumentarnom filmu "Az, Branko pridivkom Fučić", scenarist i redatelj: Bernardin Modrić, tekst: Branko Fučić, snimatelj: Robert Kalčić, montažer: Tin Kowalski, skladatelj: Igor Karlić, proizvodnja: Istra Film, Rijeka, Hrvatska, 2016., 38 min. - dokumentarni Tomislav Galović Istra Film, Rijeka Rijeka
2016 konzultantski rad na povijesno-dokumentarnom filmu "Glagoljaši u Pragu", redatelj dr.sc. Václav Čermak, Češka televizija (snimano 2016. Tomislav Galović Češka televizija Zagreb
2016 konzultantski rad za obrazovni program HTV-a prilikom pripreme emisije o osmanskoj vlasti u hrvatskim zemljama Kornelija Jurin Starčević Hrvatska radiotelevizija Zagreb
2016 Djelovanje u manjinskoj udruzi Damir Agičić Poljska kulturna udruga Mikolaj Kopernik Poljska kulturna udruga Mikolaj Kopernik Zagreb
2016 Izrada detaljnog stručnog elaborata uređenja postava: grupa X - kulturna baština Centra za posjetitelje Krasno Boris Olujić Javna ustanova Nacionalni park sjeverni Velebit Povijest Krasno
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2021 sudjelovanje u aktivnostima Društva Terra banalis sudjelovanje u raznim društveno-korisnim i edukativnim aktivnostima društva na Banovini i šire Kornelija Jurin Starčević, Nataša Štefanec, Marko Šarić, Trpimir Vedriš Zagreb
2021 rad na popularizaciji moslavačke povijesti i razvoju turističkih sadržaja arheološka istraživanja (Jelengrad, Pavlinski samostan BDM na Moslavačkoj gori) Silvija Pisk Grad Popovača, Grad Kutina
2021 rad na popularizaciji moslavačke povijesti i razvoju turističkih sadržaja raščišćavanje terena na moslavačkim utvrdama Silvija Pisk Grad Popovača, Općina Berek
2021 Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka, Zagreb podupiratelj, predavač, suorganizator kulturnih događaja Tomislav Galović Zagreb
2021 Senjsko muzejsko društvo, Senj Počasni član Senjskog muzejskog društva, Senj Tomislav Galović Senj
2021 sudjelovanje u aktivnostima humanitarne zaklade članica Upravnog odbora Zaklade sv. Dominik Savio, organiziranje natječaja za dodjelu stipendija, organiziranje humanitarnih aktivnosti Zvjezdana Sikirić Assouline Zagreb
2021 sudjelovanje u aktivnostima Povijesnog društva otoka Krka, Krk član Predsjedništva, glavni urednik Krčkog zbornika, urednik svih izdanja PDOK-a, organizator kulturnih događaja u okrilju PDOK-a Tomislav Galović otok Krk
2021 Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD) - Croatian Heraldic and Vexillologic Association (CHVA), Zagreb; HGZD je član Međunarodne federacije veksiloloških udruženja (La Fédération Internationale des Associations Bexillologiques) i Međunarodne konfederacije za genealogiju i heraldiku (La Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique) član Predsjedništva, predavač, autor, suorganizator kulturnih događaja Tomislav Galović Zagreb
2021 sudjelovanje u aktivnostima humanitarne zaklade predsjednik Nadzornog odbora Humanitarne zaklade "Andrijana Gržetić", Dobrinj Tomislav Galović Dobrinj, otok Krk
2020 sudjelovanje u aktivnostima Društva Terra banalis sudjelovanje u raznim društveno-korisnim i edukativnim aktivnostima društva na Banovini i šire Kornelija Jurin Starčević, Nataša Štefanec, Marko Šarić, Trpimir Vedriš Zagreb
2020 rad na popularizaciji moslavačke povijesti i razvoju turističkih sadržaja arheološka istraživanja (Jelengrad, Pavlinski samostan BDM na Moslavačkoj gori) Silvija Pisk Grad Popovača, Grad Kutina
2020 rad na popularizaciji moslavačke povijesti i razvoju turističkih sadržaja raščišćavanje terena na moslavačkim utvrdama Silvija Pisk Grad Popovača, Općina Berek
2020 pomaganje stradalima u potresu pogođenom području - Sisak dostava humanitarne pomoći na terenu Tomislav Galović Sisak
2020 pomaganje stradalima u potresu pogođenom području - Petrinja dostava humanitarne pomoći na terenu Hrvoje Petrić Petrinja
2020 prikupljanje novčanih sredstava za udrugu koja stipendira siromašne studente prikupljanje priloga za Zakladu sv. Dominik Savio Zvjezdana Sikirić Assouline, nastavnici Odsjeka za povijest Zagreb
2020 aktivnost u Povijesnom društvu Koprivnica član upravnog odbora (potpredsjednik 2016-2018), član uredništva glasila Povijesnog društva Koprivnica Hrvoje Petrić Koprivnica
2020 Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka, Zagreb podupiratelj, predavač, suorganizator kulturnih događaja Tomislav Galović Zagreb
2020 Senjsko muzejsko društvo, Senj Počasni član Senjskog muzejskog društva, Senj Tomislav Galović Senj
2020 sudjelovanje u aktivnostima humanitarne zaklade članica Upravnog odbora Zaklade sv. Dominik Savio, organiziranje natječaja za dodjelu stipendija, organiziranje humanitarnih aktivnosti Zvjezdana Sikirić Assouline Zagreb
2020 sudjelovanje u aktivnostima Povijesnog društva otoka Krka, Krk član Predsjedništva, glavni urednik Krčkog zbornika, urednik svih izdanja PDOK-a, organizator kulturnih događaja u okrilju PDOK-a Tomislav Galović otok Krk
2020 Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD) - Croatian Heraldic and Vexillologic Association (CHVA), Zagreb; HGZD je član Međunarodne federacije veksiloloških udruženja (La Fédération Internationale des Associations Bexillologiques) i Međunarodne konfederacije za genealogiju i heraldiku (La Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique) član Predsjedništva, predavač, autor, suorganizator kulturnih događaja Tomislav Galović Zagreb
2020 sudjelovanje u aktivnostima humanitarne zaklade predsjednik Nadzornog odbora Humanitarne zaklade "Andrijana Gržetić", Dobrinj Tomislav Galović Dobrinj, otok Krk
2019 sudjelovanje u aktivnostima Društva Terra banalis sudjelovanje u raznim društveno-korisnim i edukativnim aktivnostima društva na Banovini i šire Kornelija Jurin Starčević, Nataša Štefanec, Marko Šarić, Trpimir Vedriš Zagreb
2019 rad na popularizaciji moslavačke povijesti i razvoju turističkih sadržaja arheološka istraživanja (Jelengrad, Pavlinski samostan BDM na Moslavačkoj gori) Silvija Pisk Grad Popovača, Grad Kutina
2019 rad na popularizaciji moslavačke povijesti i razvoju turističkih sadržaja raščišćavanje terena na moslavačkim utvrdama Silvija Pisk Grad Popovača, Općina Berek
2019 aktivnost u Povijesnom društvu Koprivnica član upravnog odbora (potpredsjednik 2016-2018), član uredništva glasila Povijesnog društva Koprivnica Hrvoje Petrić Koprivnica
2019 sudjelovanje u aktivnostima humanitarne zaklade članica Upravnog odbora Zaklade sv. Dominik Savio, organiziranje natječaja za dodjelu stipendija, organiziranje humanitarnih aktivnosti Zvjezdana Sikirić Assouline Zagreb
2019 sudjelovanje u aktivnostima Povijesnog društva otoka Krka, Krk član Predsjedništva, glavni urednik Krčkog zbornika, urednik svih izdanja PDOK-a, organizator kulturnih događaja u okrilju PDOK-a Tomislav Galović otok Krk
2019 Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD) - Croatian Heraldic and Vexillologic Association (CHVA), Zagreb; HGZD je član Međunarodne federacije veksiloloških udruženja (La Fédération Internationale des Associations Bexillologiques) i Međunarodne konfederacije za genealogiju i heraldiku (La Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique) član Predsjedništva, predavač, autor, suorganizator kulturnih događaja Tomislav Galović Zagreb
2019 sudjelovanje u aktivnostima humanitarne zaklade predsjednik Nadzornog odbora Humanitarne zaklade "Andrijana Gržetić", Dobrinj Tomislav Galović Dobrinj, otok Krk
2018 sudjelovanje u aktivnostima Društva Terra banalis sudjelovanje u raznim društveno-korisnim i edukativnim aktivnostima društva na Banovini i šire Kornelija Jurin Starčević, Nataša Štefanec, Marko Šarić, Trpimir Vedriš Zagreb
2018 rad na popularizaciji moslavačke povijesti i razvoju turističkih sadržaja arheološka istraživanja (Jelengrad, Pavlinski samostan BDM na Moslavačkoj gori) Silvija Pisk Grad Popovača, Grad Kutina
2018 rad na popularizaciji moslavačke povijesti i razvoju turističkih sadržaja raščišćavanje terena na moslavačkim utvrdama Silvija Pisk Grad Popovača, Općina Berek
2018 aktivnost u Povijesnom društvu Koprivnica član upravnog odbora (potpredsjednik 2016-2018), član uredništva glasila Povijesnog društva Koprivnica Hrvoje Petrić Koprivnica
2018 sudjelovanje u aktivnostima humanitarne zaklade članica Upravnog odbora Zaklade sv. Dominik Savio, organiziranje natječaja za dodjelu stipendija, organiziranje humanitarnih aktivnosti Zvjezdana Sikirić Assouline Zagreb
2018 osnivanje humanitarne zaklade iniciranje i registriranje Zaklade sv. Dominik Savio Zvjezdana Sikirić Assouline Zagreb
2018 sudjelovanje u aktivnostima Povijesnog društva otoka Krka, Krk član Predsjedništva, glavni urednik Krčkog zbornika, urednik svih izdanja PDOK-a, organizator kulturnih događaja u okrilju PDOK-a Tomislav Galović otok Krk
2018 Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD) - Croatian Heraldic and Vexillologic Association (CHVA), Zagreb; HGZD je član Međunarodne federacije veksiloloških udruženja (La Fédération Internationale des Associations Bexillologiques) i Međunarodne konfederacije za genealogiju i heraldiku (La Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique) član Predsjedništva, predavač, autor, suorganizator kulturnih događaja Tomislav Galović Zagreb
2018 sudjelovanje u aktivnostima humanitarne zaklade predsjednik Nadzornog odbora Humanitarne zaklade "Andrijana Gržetić", Dobrinj Tomislav Galović Dobrinj, otok Krk
2017 sudjelovanje u aktivnostima Društva Terra banalis sudjelovanje u raznim društveno-korisnim i edukativnim aktivnostima društva na Banovini i šire Kornelija Jurin Starčević, Nataša Štefanec, Marko Šarić, Trpimir Vedriš Zagreb
2017 rad na popularizaciji moslavačke povijesti i razvoju turističkih sadržaja arheološka istraživanja (Jelengrad, Pavlinski samostan BDM na Moslavačkoj gori) Silvija Pisk Grad Popovača, Grad Kutina
2017 rad na popularizaciji moslavačke povijesti i razvoju turističkih sadržaja raščišćavanje terena na moslavačkim utvrdama Silvija Pisk Grad Popovača, Općina Berek
2017 aktivnost u Povijesnom društvu Koprivnica član upravnog odbora (potpredsjednik 2016-2018), član uredništva glasila Povijesnog društva Koprivnica Hrvoje Petrić Koprivnica
2017 sudjelovanje u aktivnostima Povijesnog društva otoka Krka, Krk član Predsjedništva, glavni urednik Krčkog zbornika, urednik svih izdanja PDOK-a, organizator kulturnih događaja u okrilju PDOK-a Tomislav Galović otok Krk
2017 Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD) - Croatian Heraldic and Vexillologic Association (CHVA), Zagreb; HGZD je član Međunarodne federacije veksiloloških udruženja (La Fédération Internationale des Associations Bexillologiques) i Međunarodne konfederacije za genealogiju i heraldiku (La Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique) član Predsjedništva, predavač, autor, suorganizator kulturnih događaja Tomislav Galović Zagreb
2017 sudjelovanje u aktivnostima humanitarne zaklade predsjednik Nadzornog odbora Humanitarne zaklade "Andrijana Gržetić", Dobrinj Tomislav Galović Dobrinj, otok Krk
2016 sudjelovanje u aktivnostima Društva Terra banalis sudjelovanje u raznim društveno-korisnim i edukativnim aktivnostima društva na Banovini i šire Kornelija Jurin Starčević, Nataša Štefanec, Marko Šarić, Trpimir Vedriš Zagreb
2016 rad na popularizaciji moslavačke povijesti i razvoju turističkih sadržaja arheološka istraživanja (Jelengrad, Pavlinski samostan BDM na Moslavačkoj gori) Silvija Pisk Grad Popovača, Grad Kutina
2016 rad na popularizaciji moslavačke povijesti i razvoju turističkih sadržaja raščišćavanje terena na moslavačkim utvrdama Silvija Pisk Grad Popovača, Općina Berek
2016 aktivnost u Povijesnom društvu Koprivnica član upravnog odbora (potpredsjednik 2016-2018), član uredništva glasila Povijesnog društva Koprivnica Hrvoje Petrić Koprivnica
2016 sudjelovanje u aktivnostima Povijesnog društva otoka Krka, Krk član Predsjedništva, glavni urednik Krčkog zbornika, urednik svih izdanja PDOK-a, organizator kulturnih događaja u okrilju PDOK-a Tomislav Galović otok Krk
2016 Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD) - Croatian Heraldic and Vexillologic Association (CHVA), Zagreb; HGZD je član Međunarodne federacije veksiloloških udruženja (La Fédération Internationale des Associations Bexillologiques) i Međunarodne konfederacije za genealogiju i heraldiku (La Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique) član Predsjedništva, predavač, autor, suorganizator kulturnih događaja Tomislav Galović Zagreb
2016 sudjelovanje u aktivnostima humanitarne zaklade predsjednik Nadzornog odbora Humanitarne zaklade "Andrijana Gržetić", Dobrinj Tomislav Galović Dobrinj, otok Krk
2016 Zelena čistka čišćenje okoliša Hrvoje Petrić Starigrad
2015 sudjelovanje u aktivnostima humanitarne zaklade predsjednik Nadzornog odbora Humanitarne zaklade "Andrijana Gržetić", Dobrinj Tomislav Galović Dobrinj, otok Krk
2014 sudjelovanje u aktivnostima humanitarne zaklade predsjednik Nadzornog odbora Humanitarne zaklade "Andrijana Gržetić", Dobrinj Tomislav Galović Dobrinj, otok Krk

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2020 Transitions out of Empire in Central and Southeastern Europe znanstveni (međunarodni) Hrvatska Zaklada za znanost; Odsjek za povijest Iskra Iveljić, Branimir Janković, Nikola Tomašegović Zagreb
2020 Povijest u javnom prostoru: stanje i perspektive. Je li Drugi svjetski rat gotov?, znanstveni kolokvij Organizacijski odbor udruge Povijest u javnom prostoru Snježana Koren (članica organizacijskog odbora) Zagreb
2019 Povijest u javnom prostoru: stanje i perspektive znanstveni kolokvij Organizacijski odbor udruge Povijest u javnom prostoru Snježana Koren (članica organizacijskog odbora) Zagreb
2019 Kako poučavati prošlost za svijet budućnosti? Konsenzus iz Beutelsbacha, alternativne činjenice i post-modernističko "anything goes" znanstveni kolokvij članovi znanstvenog projekta Kako poučavati prošlost za svijet budućnosti? Konsenzus iz Beutelsbacha, alternativne činjenice i post-modernističko "anything goes" Članovi projekta s Odsjeka za povijest FF-a, Hrvoje Klasić, Dea Marić, Snježana Koren, Tvrtko Jakovina i suradnik Franko Dota, kolegice s Odsjeka za arheologiju Rajna Šošić Klindžić i Odsjeka za psihologiju Dinka Čorkalo Biruški Zagreb
2019 Silencing the past? (u sklopu projekta Ruptures in Memoryscapes. Holocaust and Romani genocide in Europe) znanstveni (međunarodni) Viadrina Center Borders in Motion, Europa University, Frankfurt am Oder Dea Marić, Snježana Koren Zagreb, Beograd, Frankfurt am Oder
2019 History of Southeastern Europe Hrvatsko-njemačka doktorska radionica Doktorski studij 19. i 20.st. Odsjek za povijest; Sveučlište Regensburg Iskra Iveljić, Branimir Janković Zagreb
2019 Napuljski obzori hrvatskoga kasnog srednjovjekovlja (Colloquia Mediaevalia Croatica V) znanstveni (domaći) Odsjek za povijest Luka Špoljarić, Trpimir Vedriš Zagreb
2019 Dijalog s povodom: „Tradicija Annales u svijetu i hrvatskoj historiografiji danas“ okrugli stol Odsjek za povijest Drago Roksandić, Filip Šimetin Šegvić Zagreb
2019 Rural History 2019 – Conference of the European Rural History Organisation znanstveni (međunarodni) EURHO - EHESS Filip Šimetin Šegvić Pariz
2019 Castrum Bene XVI, Burg und Wirtschaft / Castle and Economy znanstveni (međunarodni) Odsjek za povijest (suorganizatori su Muzej Moslavine u Kutini, Povijesna udruga Moslavina, Gradski muzej Sisak) Silvija Pisk Kutina, Sisak
2019 Ferdo Šišić i hrvatska historiografija prve polovice 20. stoljeća znanstveni (međunarodni) Odsjek za povijest Damir Agičić Zagreb
2019 Hrvatsko-mađarski odnosi kroz prošlost znanstveni (međunarodni) Odjel za arheologiju i Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Institut za povijest Centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti Budimpešta, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu, Mađarski institut u Zagrebu, Zavičajni muzej Biograd na Moru i Glagoljaška udruga Sidraška županija Tomislav Galović Biograd na Moru
2018 Crossing the Frontier in the Anatolia-Balkans-Central Europe: A Complex Relationship in History, Arts, Economy, and Law. 8th International Balkan Annual Conference (IBAC) znanstveni (međunarodni) Odsjek za povijest i Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku u suradnji sa Istanbul University Organizacijski odbor: Vjeran Kursar. Znanstveni odbor: Damir Agičić, Nenad Moačanin, Drago Roksandić, Boris Olujić i Ivica Prlender Zagreb
2018 Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network znanstveni (međunarodni) Odsjek za povijest, Hrvatski institut za povijest Organizacijski odbor: Tomislav Galović, Hrvoje Gračanin, Zrinka Nikolić Jakus, Luka Špoljarić, Trpimir Vedriš. Znanstveni odbor: Neven Budak, Borislav Grgin, Mirjana Matijević Sokol, Ivica Prlender Zagreb
2018 PhD Students’ Conference “Revolutions and Upheavals in History” studentski/znanstveni (međunarodni) Doktorski studij moderne i suvremene povijesti, Odsjek za povijest Nikola Tomašegović Zagreb
2018 Irish Nobility in Croatia (18th-20th Century) znanstveni (međunarodni) Doktorski studij 19. i 20.st. Odsjek za povijest; Irska ambasada Iskra Iveljić Zagreb
2018 Teške prijelomnice: 1918. i 1948. Hrvatsko-slovenska doktorska radionica Doktorski studij 19. i 20.st. Odsjeci za povijest Ljubljana i Zagreb Iskra Iveljić, Branimir Janković, Tvrtko Jakovina Zagreb
2018 "Dokle ćeš, Katilino…", znanstveni kolokvij u povodu hrvatskog prijevoda Ciceronovih govora protiv Katiline znanstveni kolokvij 9. svibnja 2018. Odsjek za povijest Bruna Kuntić-Makvić, Jelena Marohnić Zagreb
2018 The Tito - Stalin Split 70 years after znanstveni (međunarodni) Odsjek za povijest Tvrtko Jakovina, Martin Previšić, Iskra Iveljić, Dea Marić Zagreb- Goli otok
2018 Što je “istina o Domovinskom ratu” u društvenim i humanističkim znanostima? Povodom knjige Dejana Jovića Rat i mit. Politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj okrugli stol Katedra za metodiku nastave povijesti Odsjeka za povijest, Historiografija.hr, ISHA Zagreb Snježana Koren (moderatorica), Branimir Janković Zagreb
2018 Seminar of Permanent Committe The Castrum Bene International Castellological Association znanstveni (međunarodni) Odsjek za povijest (suorganizator je Muzej Povijesna udruga Moslavina) Silvija Pisk Popovača – Kutina - Sisak
2018 Desničini susreti 2018. znanstveni (međunarodni) Odsjek za povijest Damir Agičić, Drago Roksandić, Goran Hutinec, Ivo Goldstein, Branimir Janković, Filip Šimetin Šegvić Zagreb
2017 Bizantski studiji u Hrvatskoj - retrospektiva i perspektive (Colloquia Mediaevalia Croatica IV) znanstveni (domaći) Odsjek za povijest, Hrvatsko društvo za bizantske studije Hrvoje Gračanin, Trpimir Vedriš Zagreb
2017 Nacionalne vizije i etnička lojalnost u renesansnoj Hrvatskoj (Colloquia Mediaevalia Croatica III) znanstveni (domaći) Odsjek za povijest Trpimir Vedriš Zagreb
2017 Natures in between: Environments in areas of contacts among states, economic systems, cultures and religions znanstveni (međunarodni) Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, Europsko udruženje za povijest okoliša, Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru. Hrvoje Petrić Zagreb
2017 Natural and Cultural Heritage under Different Governments Ljetna škola za doktorske studenta iz povijesti okoliša Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, Europsko udruženje za povijest okoliša, Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru. Hrvoje Petrić Zadar
2017 Desničini susreti 2017. znanstveni (međunarodni) Odsjek za povijest Drago Roksandić, Filip Šimetin Šegvić, Branimir Janković, Mario Strecha Zagreb
2017 The saints of Rome: diffusion and reception from Late Antiquity to the Early Modern Period znanstveni (međunarodni) Hrvatsko hagiografsko društvo „Hagiotheca“, Mađarsko hagiografsko društvo, pokroviteljstvo Papinske komisije za Kulturu Trpimir Vedriš Rim
2016 The Latest Edition of Evliya Chelebi's Seyahatname: The Account of New Insights znanstveni (međunarodni) Odsjek za povijest i Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku Kornelija Jurin Starčević, Vjeran Kursar, Nenad Moačanin Zagreb
2016 Ferdo Šišić i njegova knjižnica u Državnom arhivu u Zagrebu okrugli stručni stol Državni arhiv u Zagrebu (uz pomoć Odsjeka za povijest) Tomislav Galović, Damir Agičić Zagreb
2016 "Epigrafski inkubator", znanstveno savjetovanje u sklopu projekta "Epigrafska istraživanja 2015" znanstveno savjetovanje 1. veljače 2016. Odsjek za povijest Jelena Marohnić, Bruna Kuntić-Makvić, Boris Olujić, Jasmina Osterman, Inga Vilogorac Brčić, Tomislav Galović Zagreb
2016 The history of river Drava – a link between regions znanstveni (međunarodni) Suorganizatori: Povijesno društvo Koprivnica i Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju Koprivnica Hrvoje Petrić, Ivica Šute Koprivnica
2016 Peti kongres hrvatskih povjesničara. Krize, sukobi i solidarnosti u povijesnoj perspektivi održan u Zadru od 5. do 8. listopada 2016., s izlaganjem „Istarski Vlasi na Tromeđi: povratne migracije i nestabilna podaništva na imperijalnom višegraničju u Hrvatskoj u XVI. stoljeću“. znanstveni (međunarodni) Odsjek za povijest, HNOPZ Damir Agičić, Neven Budak. Tomislav Galović, Tvrtko Jakovina, Mirjana Matijević Sokol Zadar
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2020 Održan sastanak o modalitetima revitalizacije lokaliteta staroga grada Modruša Karlovačka županija Boris Olujić, Luka Špoljarić
2020 Oblikovanje i provjerea povijesnih tekstova - Centar za posjetitelje Medvedgrad Muze d.o.o. za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu Hrvoje Petrić
2020 Stručna suradnja na izradi Virtualne izložbe o obitelji Zrinski - http://virtualna.nsk.hr/zrinski/ Nacionalna i sveučilišna knjižnica Hrvoje Petrić
2020 Posjetiteljski centar Crna roda Osekovo - Lonjsko polje Park prorode Lonjsko polje, Grad Popovača Silvija Pisk
2020 Stručna suradnja pri pisanju romana Marka Gregura "Vošicki" Hena Com Hrvoje Petrić
2019 Info ploča, poučna staza Jelengrad Grad Popovača, Sisačko-moslavačka županija Silvija Pisk
2019 Drava Art Bienale Muzej grada Koprivnice Hrvoje Petrić
2019 Održavanje međunarodne radionice na seminaru o Holokaustu za nastavnike iz Italije, Slovenije i Hrvatske: "What can we learn about members of the Nazi elite from the biographies of the participants at the Wannsee conference? The story of perpetrators“. The Holocaust as a starting point, Adriatic dialogue, round 4, Italy, Slovenia, Croatia (online) Memorial de la Shoah (Francuska), Agencija za odgoj i obrazovanje (Hrvatska), Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministero dell' Istruzione (Italija) Snježana Koren
2019 Održavanje predavanja za studente Odsjeka za socijalnu psihologiju: How (not) to deal with a troubled past: Croatian history education since 1990“, Madrid. Universidad Autónoma de Madrid Snježana Koren
2019 Održavanje predavanja za studente Centra za jugoistočnoeuropske studije: How (not) to deal with a troubled past: Croatian history education since 1990, Graz. Universität Graz, Zentrum für Südosteuropastudien Snježana Koren
2019 Održavanje nastave na regionalnog doktorskoj školi Istorijski revizionizam i istorijski mit: „Postoji li zajedničko europsko sjećanje? Povijest u rezolucijama Europskog parlamenta“, Beograd Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji Snježana Koren
2019 Održavanje nastave na regionalnog doktorskoj školi Istorijski revizionizam i istorijski mit: „'Dokument dijaloga': država kao tumač prošlosti“, Beograd Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (Beograd, Republika Srbija) Snježana Koren
2019 Održavanje nastave na regionalnog doktorskoj školi Istorijski revizionizam i istorijski mit: „Odgovornost povjesničara za povijest u javnom prostoru: slučaj hrvatskog kurikuluma povijesti“, Beograd Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (Beograd, Republika Srbija) Snježana Koren
2019 Održavanje nastave na regionalnog doktorskoj školi Istorijski revizionizam i istorijski mit: „Priče o Domovini: čemu služe državni praznici?“, Beograd Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (Beograd, Republika Srbija) Snježana Koren
2019 Održavanje nastave na regionalnog doktorskoj školi Istorijski revizionizam i istorijski mit: „Politike povijesti u Hrvatskoj uoči i nakon 1990. – primjer Drugog svjetskog rata“, Beograd Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (Beograd, Republika Srbija) Snježana Koren
2019 Održavanje seminara za nastavnike povijesti u Republici Srbiji: "Nastava moderne istorije jugoistočne Evrope – osposobljavanje nastavnika za multiperspektivni pristup nastavi istorije", Subotica Udruženje Krokodil (Beograd, Srbija) Snježana Koren
2019 Održavanje međunarodne radionice na seminaru o Holokaustu za nastavnike iz Italije, Slovenije i Hrvatske: „How visiting authentic historical sitec can impact on the way we teach in our classroom?“ The Holocaust as a starting point, Adriatic dialogue, round 3. Italy, Slovenia, Croatia (online) Memorial de la Shoah (Francuska), Agencija za odgoj i obrazovanje (Hrvatska), Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministero dell' Istruzione (Italija) Snježana Koren
2019 Održavanje seminara za članove Ekspertne radne grupe Kantona Sarajveo za izradu novog kurikuluma: "Kurikulum orijentiran na ishode", Sarajevo Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Snježana Koren
2018 Info ploča, poučna staza Jelengrad Grad Popovača, Sisačko-moslavačka županija Silvija Pisk
2018 Održavanje seminara za članove Ekspertne radne grupe Kantona Sarajveo za izradu novog kurikuluma: "Kurikulum orijentiran na ishode", Sarajevo Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Snježana Koren
2018 Predavanje u okviru radionice „The Role of History Education for Reconciliation“ za eksperte na polju povijesti Jugoistočne Europe: „Identity, citizenship, and curriculum: public debates and controversies over the proposal of the new history curriculum in Croatia“, Tokio. Atomi University, Tokio, Japan Snježana Koren
2018 Održavanje seminara za nastavnike povijesti u Splitsko-dalamtinskoj županiji: "Najčešći problemi i pogreške pri pisanju ishoda i kako ih ispraviti", Split Agencija za odgoj i obrazovanje Snježana Koren
2018 Održavanje predavanja za studente: "Politike povijesti u 20. stoljeću: primjer hrvatskih udžbenika povijesti", Rijeka Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Snježana Koren
2018 Putovima Frankopana. Frankopanska baština u Primorso-goranskoj županiji, u sklopu projekta "Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana" Primorsko-goranska županija (sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj) uz suradnju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Tomislav Galović
2018 Savjetodavni rad prigodom obnove spomenika plemićke obitelji Žombor u Velikom Otoku Mjesni odbor Veliki Otok Hrvoje Petrić
2017 Info ploča, poučna staza Jelengrad Grad Popovača, Sisačko-moslavačka županija Silvija Pisk
2017 Drava Art Bienale Muzej grada Koprivnice Hrvoje Petrić
2017 Projekt istraživanja i reafirmacije osmanske kulturne baštine u Hrvatskoj - predsjednica projektnog vijeća Hrvatski restauratorski zavod , Institut Ivo Pilar Kornelija Jurin Starčević
2017 Konzultantska pomoć oko učlanjivanja u Međunarodnu europsku udrugu značajnih povijesnih groblja Komunalac d.o.o. Koprivnica Hrvoje Petrić
2017 Stručna suradnja pri pisanju romana Marka Gregura "Kak je zgorel presvetli Trombetassicz" Hena Com Hrvoje Petrić
2017 Izložba "Legrad na starim fotografijama" Osnovna škola Legrad Hrvoje Petrić
2017 Prezentacija projektnih planova korodinatoru TIKE u Hrvatskoj g. Koc TIKA - Turska agencija za razvoj Kornelija Jurin Starčević
2017 Održavanje edukacije za članove radnih grupa za izradu standarda poučavanja: "Creating Subject Specific Professional Standards for Teachers", Amman The Queen Rania Foundation for Education and Development (Amman, Jordan) Snježana Koren
2017 Održavanje seminara za članove Radne skupine za pilotiranje revidiranog nastavnog plana i programa u Zapadnohercegovačkom kantonu: "Kako oblikovati smislenu nastavu koristeći se novim nastavnim planovima i programima“, Široki Brijeg. Misija OSCE-a u BiH i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Snježana Koren
2016 Info ploča, poučna staza Jelengrad Grad Popovača, Sisačko-moslavačka županija Silvija Pisk
2016 Projekt istraživanja i reafirmacije osmanske kulturne baštine u Hrvatskoj - predsjednica projektnog vijeća Hrvatski restauratorski zavod , Institut Ivo Pilar Kornelija Jurin Starčević
2016 Održavanje seminara za učitelje i nastavnike Splitsko-dalmatinske županije: „Koncept interpretacije u nastavi povijesti“, radionica za , Opuzen. Agencija za odgoj i obrazovanje Snježana Koren
2016 Održavanje seminara za pripravnike: „Ishodi učenja i osmišljavanje nastave povijesti“, predavanje s radionicom, Zagreb. Agencija za odgoj i obrazovanje Snježana Koren
2016 Održavanje predavanja za studente: "Politike povijesti u 20. stoljeću: primjer hrvatskih udžbenika povijesti", Rijeka Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Snježana Koren
2016 Interpretacijski centar na utvrdi Klis u sklopu projekta "Klis" Splitsko-dalmatinska županija, Općina Klis Ivica Prlender, Silvija Pisk
2016 Suradnja s Renesanim festivalom Turistička zajednica Koprivnica Hrvoje Petrić
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2021 Silvija Pisk, Stela Kos Moslavačke priče iz davnina monografija
2021 Silvija Pisk, Stela Kos Once upon time in Moslavina monografija
2021 Ivo Goldstein Nova ustašizacija Hrvatske započela je 2014. godine (feljton) Nacional, 18.4.2021.
2021 Ivo Goldstein Povijest između istine i kulta: Zašto Franjo Tuđman ipak nije hrvatski nacionalni velikan Globus, 23.2.2021.
2021 Trpimir Vedriš Prokletstvo prošlosti ili tragedija zaborava? Plaidoyer za zaboravljenu povijest (Potonuli svijet Banovine I) Hrvatska revija, I, 3-10
2021 Neven Budak Hrvatska državnost kroz povijest Hrvatska - 30 godina neovisnosti. Specijal Večernjeg lista
2021 Nataša Štefanec Vojna krajina i Banska krajina - naše višestoljetno nasljeđe. Vijenac XXIX/701, 14-15
2020 Martin Previšić (s Boris Stamenić, Vladi Bralić) Goli otok - kratki vodič kroz povijest logora na Golom otoku vodič, Friedrich Ebert Stiftung; Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
2020 Martin Previšić (s Boris Stamenić, Vladi Bralić) Goli otok - A short guide through the history of the interment camp on Goli otok guidebook, Friedrich Ebert Stiftung; Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
2020 Tomislav Galović 50. obljetnica Povijesnog društva otoka Krka Kvarnerski vez- list za vjerski, kulturni i društveni život, god. XXIII., br. 3 (274), 28
2020 Zrinka Nikolić Jakus Kneginja Maruša. Žene, supruge, vladarice u ranom srednjem vijeku Zbornik predavanja održanih tijekom Branimirove godine u Arheološkom muzeju u Zagrebu, ur. Maja Bunčić i Anita Dugonjić, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, str. 14-20
2020 Zrinka Blažević 200. obljetnica smrti Đure Ferića Gvozdenice (1739-1820.) Dubrovnik 3-4/2020
2020 Zrinka Blažević Ilija Crijević poeta laureatus Riječi 3-4/2020.
2020 Zrinka Blažević 300. obljetnica rođenja Rajmunda Kunića (1719-1794) Dubrovnik 1-2/2020.
2020 Hrvoje Petrić Feljton iz povijesti Podravine i Prigorja Podravski list, br. 861-946 (tjedno)
2020 Ivica Šute, Filip Šimetin Šegvić Sveučilište u Zagrebu u „kratkom 20. stoljeću" Hrvatska revija 4, 37-44
2020 Nikolina Šimetin Šegvić, Filip Šimetin Šegvić “Veliki potres“ i potresi na početku 20. stoljeća u Zagrebu Hrvatska revija 2, 9-16
2020 Trpimir Vedriš Pozornica za spektakl: fašisti i obnova antičkog Rima (Rimske razglednice IV) Hrvatska revija, I, 23-33
2020 Nikola Anušić Dva hrvatska Božića Jutarnji list, 24.-25.-26. 12. 2020., 32-34
2019 Hrvoje Petrić Feljton iz povijesti Podravine i Prigorja Podravski list, br. 861-946 (tjedno)
2019 Hrvoje Klasić Bijelo na crno. Lekcije iz prošlosti za budućnost (publicistička knjiga) Naklada Ljevak
2019 Tomislav Galović O 20. godišnjici smrti akademika Branka Fučića (1920. - 1999.) Kvarnerski vez - list za vjerski, kulturni i društveni život, god. XXII., br. 3 (262), 35
2019 Tomislav Galović Svečano proslavljen blagdan sv. Vida i predstavljena monografija dr. sc. Antona Bozanića Miholjice i Sveti Vid - od najstarijih vremena do danas Kvarnerski vez - list za vjerski, kulturni i društveni život, god. XXII., br. 7-8 (267), 26-27
2019 Tomislav Galović Predavanja o hrvatskoj glagoljaškoj baštini u Sjedinjenim Američkim Državama / Kod naših iseljenika u New Yorku Krčki val - časopis za kulturu življenja na otoku Krku, VIII., 76, 32-33
2019 Tomislav Galović Veliki glagoljaš Ivan Berčić. U zadru održan međunarodni znanstveni skup o svećeniku i akademiku Ivanu Berčiću (1824. - 1870.) Kvarnerski vez - list za vjerski, kulturni i društveni šivot, XXII., 2 (262), 26-27
2019 Tomislav Galović Bogatu hrvatsku kulturnu baštinu valja čuvati, digitalizirati i prezentirati svijetu Hrvatsko slovo, XXIV, 1237 (petak, 4. siječnja 2019.), 3-4
2019 Tomislav Galović Uz predavanje o dr. fra Anđelku Badurini (1935. - 2013.) u Društvu prijatelja glagoljice u Zagrebu Kvarnerski vez - list za vjerski, kulturni i društveni život, XXII., 5/265/14-15
2019 Hrvoje Gračanin Teuta - ilirska kraljica VoxFeminae - Women Media Independence, https://voxfeminae.net/strasne-zene/teuta-ilirska-kraljica/
2019 Tomislav Galović, Filip Šimetin Šegvić Goli otok od tabua do znanstvenih spoznaja (tematski uvodnik) Hrvatska revija 3, 3-4
2019 Zrinka Blažević 555. obljetnica rođenja Ilije Crijevića (1463-1520) Dubrovnik 1/2019.
2018 Hrvoje Petrić Kolumna - crtice iz povijesti Portal https://epodravina.hr/ (tjedno)
2018 Hrvoje Petrić Hrvatsko-ugarska nagodba Meridijani, br. 203, 72-75
2018 Snježana Koren Die Hypotheken des Faschismus und des Kommunismus Blickpunkt Kroatien. Vergangenheitsbewältigung ohne Konsensus: aktuelle Kontroversen über die kroatische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ausgabe nr. 33
2018 Ivo Goldstein Židovi u partizanima Hrvati i Židovi. Specijal Večernjeg lista
2018 Ivo Goldstein Povodom obljetnice smrti Franje Tuđmana: 'Zvuči grubo, ali je istina: Tuđman je zaslužan za sve ovo što danas imamo' Jutarnji list, 9.12.2018.
2018 Trpimir Vedriš Ranokršćanska baština u baroknom Rimu (Rimske razglednice III) Hrvatska revija, III, 35-43
2018 Trpimir Vedriš Što je nama Bizant? U povodu izložbe Istočni Jadran i Bizant, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu Vijenac, XXVI/ 645, 10
2018 Trpimir Vedriš Svijet u previranju: Povodom pedesete obljetnice kulturne revolucije 1968. (Uvodnik). Obnovljeni život, 73/2, 147-152
2018 Hrvoje Gračanin Hipatija iz Aleksandrije - filozofkinja u žrvnju vjersko-političkih sukoba VoxFeminae - Women Media Independence, https://voxfeminae.net/strasne-zene/hipatija-iz-aleksandrije-filozofkinja-u-zrvnju-vjersko-politickih-sukoba/
2018 Hrvoje Gračanin Maria Mitchell - svestrana astronomkinja i zagovornica obrazovanja žena VoxFeminae - Women Media Independence, https://voxfeminae.net/strasne-zene/maria-mitchell-svestrana-astronomkinja-i-zagovornica-obrazovanja-zena/
2018 Tomislav Galović Šest stoljeća hodočasničkog svetiišta Majke Božje Goričke Kvarnerski vez- list za vjerski, kulturni i društveni život, god. XXI., br. 11 (260), 20-21
2018 Zrinka Blažević Dva stoljeća uplakane Hrvatske Forum LVII/7-9
2018 Hrvoje Petrić Kolumna - crtice iz povijesti Portal https://epodravina.hr/ (tjedno)
2017 Hrvoje Petrić Kolumna - crtice iz povijesti Portal https://epodravina.hr/ (tjedno)
2017 Hrvoje Petrić Kolumna - crtice iz povijesti Portal https://epodravina.hr/ (tjedno)
2017 Hrvoje Petrić Novi Zrin Meridijani, br. 195, 44-48
2017 Trpimir Vedriš Antički Rim očima srednjovjekovnog hodočasnika (Rimske razglednice II) Hrvatska revija, 4, 32-40
2017 Trpimir Vedriš Znanost i umjetnost na visokoj nozi: nacionalne akademije i škole u Rimu (Rimske razglednice I) Hrvatska revija, 2, 51-59
2017 Filip Šimetin Šegvić Fernand Braudel i Dubrovački arhiv Hrvatska revija 1, 34-37
2017 Trpimir Vedriš Treba li vjerovati u Europu? Pariška izjava i europski kršćanski temelji) Vijenac, XXV/ 618, 3
2017 Trpimir Vedriš Povratak nacije? O naciji, nacionalizmu i povijesti. Vijenac, XXV/599, 6
2017 Trpimir Vedriš Apostolska kraljica … Dalmacije, Hrvatske i Slavonije Povodom 300. obljetnice rođenja Marije Terezije (1717.–1780.) (Uvodnik). Obnovljeni život, 72/2, 147-150
2017 Kornelija Jurin Starčević Sulejmanovi mostovi Behar. Časopis za književnost i društvena pitanja, br. 135, 22-24.
2017 Hrvoje Gračanin Je li hrvatska granica na Drini povijest ili ustaški mit? Rušimo hrvatske mitove, Index.hr, https://www.index.hr/vijesti/clanak/rusimo-hrvatske-mitove-je-li-hrvatska-granica-na-drini-povijest-ili-ustaski-mit/1000809.aspx
2017 Branimir Janković Mjesto Rusije kod Josipa Horvata Gordogan: kulturni magazin, br. 35-36, 10-11)
2017 Zrinka Blažević Didak Pir, Izbor iz djela Dubrovnik 4/2017.
2017 Zrinka Blažević Pavao Ritter Vitezović, Dva stoljeća uplakane Hrvatske Riječi 3-4/2017.
2017 Zrinka Blažević Misaoni horizonti i političke koncepcije Fausta Vrančića (1551-1617.) Zadarska smotra LXVI, 3-4
2016 Hrvoje Petrić Kolumna - crtice iz povijesti Portal https://epodravina.hr/ (tjedno)
2016 Hrvoje Petrić Kolumna - crtice iz povijesti Portal https://epodravina.hr/ (tjedno)
2016 Tomislav Galović Sukob interesa u dobrim starim zakonima. Hrvatska pravna tradicija Vijenac - književni list za umjetnost, kulturu i znanost, XXIV, 583, (7. VII. 2016.), 28
2016 Snježana Koren Prikaz NDH u hrvatskim udžbenicima povijesti u proteklih četvrt stoljeća”, “75 godina NDH: Rođenje, život i slom zločinačke države”, specijal Jutarnjeg lista
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2021 otvaranje izložbe i diskusija Povijesni i pomorski muzej Istre u Puli "Vi ste Partiju izdale kad ste trebale da joj pomognete" Martin Previšić
2021 popularizacija znanosti Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i drugi Kliofest-festival povijesti Damir Agičić i drugi nastavnici s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2021 Hrvatska glagoljaška baština Nadbiskupijski pastoralni institut i Društvo prijatelja glagoljice, Zagreb Časopis "Bašćina" Tomislav Galović
2020 popularizacija znanosti Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i drugi Kliofest-festival povijesti Damir Agičić i drugi nastavnici s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2020 Pjesnička večer uz predavanje o poeziji Ilije Crijevića Dubrovačke knjižnice Poezija Ilije Crijevića Zrinka Blažević
2020 Noć knjige 2020. Društvo hrvatskih književnih prevodilaca Stihom na stih Zrinka Blažević
2020 Osmi festival alternative i ljevice Šibenik (FALIŠ) Festival alternative i ljevice Šibenik (FALIŠ) Okrugli stol „Na braniku povijesti" Snježana Koren
2020 javno predavanje (Hrvoje Gračanin) Arheološki muzej u Zagrebu Avari i Slaveni, Arheološki muzej u Zagrebu Hrvoje Gračanin
2020 Povijesna izložba. Hrvatska Kostajnica (8-16.10.2016.), Glina (27.01.- 26.02.2017.), Petrinja (26.01.–23.02.2018.), Filozofski fakultet u Zagrebu (13.-24.05.2019.) i Županja (16.-26.02.2020.) Društvo Terra banalis, Odsjek za povijest FFZG, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatski državni arhiv, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture za područje SMŽ, Grad Glina, SMŽ Vojna Krajina, Banska Krajina i Zrinski u obrani od Osmanlija (autorica: Nataša Štefanec, suradnik: Marko Šarić) Nataša Štefanec, Marko Šarić
2020 On-line izložba i e-knjiga Hrvatski restauratorski zavod Vječne vode: život & ljepota. Hrvatski udio u europskoj baštini Neven Budak (suradnik)
2020 predavanja (u sklopu Šoa akademije) Židovska općina Zagreb Antijudaizam i antisemitizam u povijesti Neven Budak
2020 Festival povijesti - Kliofest Udruga Kliofest, Zagreb Historiografija u doba korona-krize Tvrtko Jakovina, Branimir Janković
2020 Virtualni festival povijesti Kliofest 2020 Udruga Kliofest Čitajte povijest – o zborniku Annales in Perspective Filip Šimetin Šegvić
2020 Povijesna izložba (Zagreb, travanj-svibanj 2020., Budimpešta, 2021.) Galerija Klovićevi dvori, Mađarski nacionalni muzej Ars et Virtus. Croatia-Hungary: 800 Years of Shared Cultural Heritage / Ars et virtus. Hrvatska-Mađarska. 800 godina zajedničke kulturne baštine (Autori: Marina Bagarić, Dragan Damjanović, Iva Sudec Andreis, Petra Vugrinec) Nataša Štefanec, suradnica
2020 javno predavanje Povijesna udruga Bršljanica Jelengrad kroz povijest Silvija Pisk
2020 javno predavanje Društvo Zagrebačke klasične gimnazije, Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 8. veljače 2020. FORTUNA FALLAX Bruna Kuntić-Makvić
2020 Intermaedievalis – ugodni razgovori o srednjovjekovlju udruge „Gromovnik“ i Hrvatsko kraljevsko vijeće Franci u Panoniji i ustanak kneza Ljudevita Hrvoje Gračanin
2020 Noć knjige Knjižnica i čitaonica Fran Galović, Koprivnica razgovor o historiografskim temama Hrvoje Petrić
2019 popularizacija znanosti Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i drugi Kliofest-festival povijesti Damir Agičić i drugi nastavnici s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2019 Povijesna izložba. Hrvatska Kostajnica (8-16.10.2016.), Glina (27.01.- 26.02.2017.), Petrinja (26.01.–23.02.2018.), Filozofski fakultet u Zagrebu (13.-24.05.2019.) i Županja (16.-26.02.2020.) Društvo Terra banalis, Odsjek za povijest FFZG, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatski državni arhiv, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture za područje SMŽ, Grad Glina, SMŽ Vojna Krajina, Banska Krajina i Zrinski u obrani od Osmanlija (autorica: Nataša Štefanec, suradnik: Marko Šarić) Nataša Štefanec, Marko Šarić
2019 predavanja (u sklopu Šoa akademije) Židovska općina Zagreb Antijudaizam i antisemitizam u povijesti Neven Budak
2019 okrugli stol, Beograd Forum beogradskih gimnazija „Reforme u obrazovanju između teorije i prakse“ Snježana Koren
2019 okrugli stol, Zagreb Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Okrugli stol povodom lansiranja projekta „Transition Dialogue 2019 – 2021 – Dealing with change in democratic ways" Snježana Koren
2019 okrugli stol, Zagreb Filozofski fakultet u Zagrebu Okrugli stol o reformi obrazovanja Snježana Koren
2019 Filmski četvrtak Hrvatski državni arhiv Hrvatska prije 70 godina Ivica Šute
2019 javno predavanje Europski dom Što je bila Banovina Hrvatska? Ivica Šute
2019 Intermaedievalis – ugodni razgovori o srednjovjekovlju udruge „Gromovnik“ i Hrvatsko kraljevsko vijeće Odnosi Hrvatskoga Kraljevstva i Bizantskoga Carstva u 10. i 11. stoljecu Hrvoje Gračanin
2019 tribina Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac Kralj Petar Krešimir IV. u središtu Hrvoje Gračanin
2019 Eppur si muove Knjižnice grada Zagreba Pedeset tisućljeća migracija Hrvoje Gračanin
2019 javno predavanje Kliofest - festival povijesti predavanje "Novi ulomak Lumbardske psefizme. Sažetak o otkriću" Jelena Marohnić
2019 razgovor s autoricom nagrađene knjige Kliofest - festival povijesti, Odsjek za povijest razgovor s Ivanom Horbec o nastanku ranonovovjekovne države povodom izlaska nagrađene knjige "Prema modernoj državi. Uprava i politika u Banskoj Hrvatskoj 18. stoljeća". Nataša Štefanec
2019 promocija knjige Kliofest - festival povijesti predstavljanje knjige Dalmacija u međuratnom razdoblju 1918.-1941 Neven Budak
2019 promocija knjige Kliofest - festival povijesti Predstavljanje knjige Zagreb u objektivu Petra Gunjače Goran Hutinec
2019 promocija knjige Kliofest - festival povijesti predstavljanje knjige J. Kosija: Kako je nastala slovenska nacija Nikola Tomašegović
2019 promocija knjige Kliofest - festival povijesti 14. svibnja 2019. predstavljanje knjige Mary Beard, SPQR – Povijest starog Rima Bruna Kuntić Makvić
2019 promocija knjige Kliofest - festival povijesti Predstavljanje novih izdanja Instituta Latina et Graeca: Ksenofont O konjaničkom umijeću, O zapovjedniku konjice (prijevod Maja i Ranko Matasović) i Vladimir Posavec August – Kronologija života prvog rimskog cara Hrvoje Gračanin
2019 promocija knjige Kliofest - festival povijesti Predstavljanje knjige Slavne žene stare povijesti, Meridijani Hrvoje Gračanin
2019 promocija knjige Kliofest - festival povijesti Predstavljanje zbornika radova Jugoslavija u historiografskim ogledalima i Na margini povijesti te knjige Raifa Dizdarevića Sudbonosni podvig, Udruženje za modernu historiju iz Sarajeva Dea Marić
2019 promocija knjige Kliofest - festival povijesti Predstavljanje knjige Via Appia. Putovanje najstarijom cestom Italije, Tim Press Hrvoje Gračanin, Boris Olujić
2019 okrugli stol Kliofest - festival povijesti Okrugli stol Hrvatska 1989-1990. – počeci tranzicije. Moderator: Davor PaukovićSudjeluju: Albert Bing, Stevo Đurašković, Ivo Goldstein, Ivica Miškulin Ivo Goldstein
2019 okrugli stol Kliofest - festival povijesti Okrugli stol Versajska mirovna konferencija i novi europski poredak / u povodu stote obljetnice Pariške mirovne konferencije. Moderator: Tvrtko Jakovina. Sudjeluju: Bojan Balkovec, Stefano Bianchini, Hannes Grandits, Davorin Labaš, Sergej Romanenko Tvrtko Jakovina
2019 okrugli stol Kliofest - festival povijesti Okrugli stol Stradanja baštine u povijesti – katedrala Notre-Dame i primjeri iz Hrvatske. Moderatorica: Nikolina Šimetin Šegvić. Sudjeluju: Dragan Damjanović, Hrvoje Gračanin, Zlatko Jurić, Ines Sabotič, Marko Špikić Hrvoje Gračanin
2019 projekcija dokumentarnog filma Duh vremena Kliofest - festival povijesti, Kino "Tuškanac" razgovor sa autoricom Natašom Mišković i redateljem Lordanom Zafranovićem nakon projekcije filma "Duh vremena" - Gradovi u pokretu – postosmansko nasljeđe: Ankara, Istanbul, Beograd i Sarajevo u međuraću Vjeran Kursar
2019 okrugli stol Kliofest - festival povijesti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Gradovi u pokretu – postosmansko nasljeđe: Ankara, Istanbul, Beograd i Sarajevo u međuraću Vjeran Kursar
2019 otvaranje Kliofesta - festivala povijesti 2019., Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Filozofski fakultet Zagreb Kliofest - festival povijesti, Društvo Terra banalis, Odsjek za povijest prezentacija Povijesnih postrojbi 1. i 2. banske pukovnije u NSK i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Nataša Štefanec, Trpimir Vedriš
2019 javna tribina (u sklopu niza "Intermediaevalis – ugodni razgovori o srednjovjekovlju") Udruga “Gromovnik” i Hrvatsko kraljevsko vijeće - Teacher's Pub Problemi s Bizantom: recepcija bizantske civilizacije u modernoj Hrvatsko Trpimir Vedriš
2019 javno predavanje (u sklopu ciklusa „Hrvatska mitska baština u ranome srednjem vijeku“) Odjel za arheologiju i etnologiju Matice hrvatske Slavenske starine nakon postmoderne: između fascinacije i dekonstrukcije Trpimir Vedriš
2019 Ciklus predavanja "Hrvatski simbolički identitet" / Tribina Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva (HGZD) Zagreb Centar za kulturu Trešnjevka i Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, Zagreb Hrvatski heraldičari u 20. stoljeću Tomislav Galović
2019 Krk u Zagrebu - ciklus predavanja u organizaciji Društva Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, Knjižnica i čitaonica "Bogdan Ogrizović" Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, Knjižnica i čitaonica "Bogdan Ogrizović", Zagreb Nakladništvo u okrilju Općine Malinska - Dubašnica Tomislav Galović
2019 Međunarodni dan arhiva Državni arhiv u Šibeniku Šibenski bilježnici: Juraj de Dominicis (1469. - 1470.) Tomislav Galović
2019 javno predavanje u Državnom arnivu u Zadru Državni arhiv u Zadru Dr. Josip Nagy (1884. - 1981.) - hrvatski filolog i povjesničar u kontekstu arhiva i arhivistike Tomislav Galović
2019 Festival sunca i svjetlosti u crkvi Sv. Križa TZ grada Nina, Grad Nin Tragom sunčane zrake (predavanje) Zvjezdana Sikirić Assouline
2019 javno predavanje Društvo zagrebačke klasične gimnazije (Sodalitas Gymnasii classici Zagrabiensis, anno MDCVII conditi) Nova istraživanja crkve Sv. Krića u Ninu Zvjezdana Sikirić Assouline
2019 javno predavanje Povijesna udruga Moslavina Bela Crkva Silvija Pisk
2019 promocija knjige Hrvatski državni arhiv Promocija knjige Davora Kovačića Nogomet u doba cara, kralja, poglavnika i maršala Ivica Šute
2019 javno predavanje Općina Lumbarda, Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 14. kolovoza 2019. "Predavanje o tekstu psefizme" Jelena Marohnić
2019 javno predavanje Arheološki muzej u Zagrebu i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u zagrebu 2. travnja 2019. "Što piše na Lumbardskoj psefizmi" Jelena Marohnić
2019 javno predavanje Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 24. svibnja 2019. Lukasz Byrski (doktorand, Jagelonsko sveučilište, Krakov, Poljska) “Venturing into Unknown: Realm of Dead and Afterlife in the Beliefs of Ancient Etruscans and the Maya People” Jasmina Osterman
2019 javno predavanje Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 21. svibnja 2019. dr. Oswyn Murray (Sveučilištte u Oxfordu) "Sympotic history" Jelena Marohnić
2019 javno predavanje Društvo Zagrebačke klasične gimnazije, Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Lumbardska psefizma Jelena Marohnić
2019 Noć muzeja Turistička zajednica Topusko Poster "Rimski carevi u Topuskom" Bruna Kuntić-Makvić
2019 promocija knjige Gradska knjižnica Krapina Promocija prve i druge knjige petog sveska edicije Državnog arhiva u Varaždinu "Marijaterezijanski urbari Varaždinske županije 1774. – 1784.: Donjozagorski kotar, knj 1-2" koji su za tisak priredile Karmen Levanić i dr. sc. Vida Pavliček (DAV, Varaždin, 2018, str. 886+804) Nataša Štefanec
2019 interdisciplinarna izložba (Glina, veljača 2019.) Društvo Terra banalis, Srednja škola Glina, Srednja škola Ivana Trnskog Topusko, Konzervatorski odjel u Sisku Ministarstva kulture, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ Vode i mlinovi Zrinske gore (Suautorice: Sanja Lončar, Ana Novak, Ana Rizmaul, Nataša Štefanec) Nataša Štefanec
2019 organizacija serije predavanja za javnost (Nataša Štefanec u suradnji s Nelom Kušanić) Državni arhiv u Sisku, Društvo Terra banalis Serija od pet javnih predavanja "Vojnici Banske krajine: rodovi vojske, odijevanje, naoružanje, svakodnevica". Predavači: Tomislav Aralica, Alexander Buczynski, Vladimir Brnardić i Nataša Štefanec. Nataša Štefanec
2019 javno predavanje Državni arhiv u Sisku, Društvo Terra banalis Rodovi vojske na Banskoj krajini u 16. i 17. stoljeću Nataša Štefanec
2019 javno predavanje Državni arhiv u Sisku Tko bi mogao biti dostojanstvenik iz Bojne? Neven Budak
2019 Radionica istraživačkog projekta Moderne misleće žene: intelektualni razvoj žena u Hrvatskoj 20. stoljeća Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kako su o sebi promišljale akademski obrazovane žene u međuratnoj Jugoslaviji? Ida Ograjšek Gorenjak
2019 Noć knjige 2019. Matica hrvatska Čitanje poezije Ilije Crijevića Zrinka Blažević
2019 popularizacija znanosti Časopis Umjetnost riječi Okrugli stol "Interdisciplinarnost u humanističkim znanostima" Zrinka Blažević
2018 popularizacija znanosti Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i drugi Kliofest-festival povijesti Damir Agičić i drugi nastavnici s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2018 Povijesna izložba. Hrvatska Kostajnica (8-16.10.2016.), Glina (27.01.- 26.02.2017.), Petrinja (26.01.–23.02.2018.), Filozofski fakultet u Zagrebu (13.-24.05.2019.) i Županja (16.-26.02.2020.) Društvo Terra banalis, Odsjek za povijest FFZG, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatski državni arhiv, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture za područje SMŽ, Grad Glina, SMŽ Vojna Krajina, Banska Krajina i Zrinski u obrani od Osmanlija (autorica: Nataša Štefanec, suradnik: Marko Šarić) Nataša Štefanec, Marko Šarić
2018 predavanja (u sklopu Šoa akademije) Židovska općina Zagreb Antijudaizam i antisemitizam u povijesti Neven Budak
2018 popularizacija znanosti Odsjek za povijest Noć knjige Branimir Janković
2018 Festival povijesti - Kliofest Udruga Kliofest, Zagreb Monopol nad povijesnom istinom Branimir Janković
2018 konferencija „Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma“, Beograd Udruženje Krokodil Tribina „Mi i/ili oni – Tragična nasleđa ratova devedesetih" Snježana Koren
2018 predstavljanje knjige, Dubrovnik Agencija za odgoj i obrazovanje Predstavljanje knjige Stéphanea Bruchfelda i Paula A. Levinea „Pričajte o tome svojoj djeci. O Holokaustu u Europi 1933. – 1945." (Srednja Europa, 2018.) na 15. stručnom skupu Poučavanje i učenje o holokaustu i sprečavanje zločina protiv čovječnosti u Dubrovniku Snježana Koren
2018 predstavljanje regionalnog projekta, Beograd Hrvatska udruga nastavnika povijesti, EUROCLIO Promocija projekta Learning History That is not yet History i smjernica za odgovorno poučavanje ratova u Jugoslaviji i državama sljednicama (Making Sense of the Past that Refuses to Pass. Recommendations for resposible teaching of the wars in Yugoslava and its successor states) Snježana Koren
2018 javno predavanje Riznica Zagrebačke katedrale i Matica hrvatska Vjera i znanost: relikvija 'Nevinog djeteta' iz Riznice Zagrebačke katedrale Hrvoje Gračanin
2018 javno predavanje Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu Voda – izvor znanja povodom Svjetskog dana voda Hrvoje Gračanin
2018 predavanje Povijesna udruga Moslavina, Knjižnica i čitaonica Popovača Garićgrad, najveća moslavačka utvrda Silvija Pisk
2018 panel rasprava Grad Ivanić Kulturna baština u Moslavini Silvija Pisk
2018 pozvano predavanje za javnost u sklopu serije predavanja "Branimirova godina" Arheološki muzej u Zagrebu Kneginja Maruša. Žene, supruge, vladarice u ranom srednjem vijeku Zrinka Nikolić Jakus
2018 pozvano predavanje Hrvatski plemićki zbor Plemstvo Hrvatske i Slavonije u 19. i 20. stoljeću Iskra Iveljić
2018 promocija knjige Povijesno društvo Koprivnica Promocija knjige Željka Krušelja, Zarobljenici paralelnih povijesti. Hrvatsko-srpska historiografska fronta na prijelazu stoljeća (Zagreb 2018.) Ivica Šute
2018 promocija knjige Sveučilište u Zagrebu Promocija knjige Croatia and Slovakia. Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day) Ivica Šute
2018 Noć knjige na Odsjeku za povijest Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 23. travnja 2018. "Ja, August - i izabrani odrazi" Jelena Marohnić
2018 studentska radionica Kliofest - festival povijesti Što znači proučavati europske gradove 19. stoljeća u komparativnoj perspektivi Filip Šimetin Šegvić
2018 tribina Kliofest- festival povijesti tribina "Velike sudbine i ugledni povjesničari. Povodom knjige Ciceronovih govora protiv Katiline" Bruna Kuntić-Makvić
2018 Okrugli stol povodom stogodišnjice pandemije španjolske gripe 1918. - 2018. Kliofest - festival povijesti Zašto i kako istraživati španjolsku gripu? Nikola Anušić
2018 promocija knjige Kliofest - festival povijesti promocija knjige Leksikon hrvatskog srednjovjekovlja, Školska knjiga Tomislav Galović, Borislav Grgin
2018 promocija knjige Kliofest - festival povijesti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Predstavljanje knjige Stéphanea Bruchfelda i Paula A. Levinea Pričajte o tome svojoj djeci. O Holokaustu u Europi 1933. – 1945. (Srednja Europa, 2018.) Snježana Koren, Goran Hutinec
2018 promocija knjige Kliofest - festival povijesti predstavljanje Lukijanove knjige Kako treba pisati povijest Bruna Kuntić-Makvić, Zrinka Blažević
2018 promocija knjige Kliofest - festival povijesti predstavljanje knjige Paula Veynea Jesu li Grci vjerovali u svoje mitove, Tim Press Hrvoje Gračanin, Jelena Marohnić
2018 promocija knjige Kliofest - festival povijesti predstavljanje knjige Zarobljenici paralelnih povijesti, Srednja Europa Neven Budak
2018 promocija knjige Kliofest - festival povijesti predstavljanje Prvih deset godina 'Modruškog zbornika' Boris Olujić, Mirjana Matijević Sokol, Željko Holjevac
2018 promocija knjige Kliofest - festival povijesti predstavljanje zbornika Ljubo Boban i istraživanje suvremene povijesti te zbornika Mogersdorf, FF Press Damir Agičić, Željko Holjevac, Ivica Šute
2018 promocija knjige Kliofest - festival povijesti, Odsjek za povijest promocija knjige Croatia and Slovakia. Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day) Ivica Šute, Željko Holjevac
2018 promocija knjige Kliofest - festival povijesti promocija zbornika Mogersdorf in Koprivnica 2013. (Geschichte der Körperkultur und des Sports im pannonischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert), Band 43 Ivica Šute
2018 promocija knjige Kliofest - festival povijesti promocija knjige U vrtlogu komunizma. Mladi Hrvatske 1945.-1954., Hrvatski državni arhiv Ivo Goldstein
2018 okrugli stol Kliofest - festival povijesti Okrugli stol "Braća Antun i Stjepan Radić u hrvatskoj povijesti i kulturi". Moderatori: Suzana Leček i Hrvoje Petrić. Sudjeluju: Ivica Ćosić Bukvin, Jadranka Grbić, Tihana Petrović Leš, Ivica Šute Hrvoje Petrić, Ivica Šute
2018 okrugli stol Kliofest - festival povijesti Titovo „ne“ Staljinu ili Staljinovo „ne“ Titu? Sedamdest godina od sukoba Tita sa Staljinom. Moderator: Martin Previšić. Sudionici: Husnija Kamberović, Jan Pelikán, Tvrtko Jakovina, Ondřej Vojtěchovsky Martin Previšić, Tvrtko Jakovina
2018 javna tribina Human Rights Festival, Documenta - centar za suočavanje s prošlošću Tvornice straha – difamacija kao politička praksa Martin Previšić
2018 promocija knjige Muzej antičkog stakla Promocija knjige Carigradska pisma Antuna Vrančića urednice i prevoditeljice Zrinke Blažević Nataša Štefanec, Zrinka Blažević
2018 Osmi kolokvij iz povijesti filozofije znanosti na temu "Španjolska gripa - 100 godina" HAZU i Hrvatska zaklada za znanost Španjolska gripa: povijesni kontekst teorije patocenoze Nikola Anušić
2018 Okrugli stol povodom stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata ISHA Re(making) Europe Nikola Anušić, Boris Olujić, Hrvoje Gračanin
2018 Dani s Kopernikom Poljska kulturna udruga „Mikołaj Kopernik“ Nikola Kopernik – znamen znanstvenog zaokreta Hrvoje Gračanin, Damir Agičić
2018 javno predavanje Ogranak Matice hrvatske u Osijeku/Udruga katoličkih intelektualaca Kulturna revolucija 1968. i njezine posljedice Trpimir Vedriš
2018 javno predavanje Društvo zagrebačke klasične gimnazije (Sodalitas Gymnasii classici Zagrabiensis, anno MDCVII conditi) U osvit novog doba: Dalmacija između Franaka i Bizanta, 787-817 Trpimir Vedriš
2018 Croatia's Glagolithic Heritage The Croatian Academy of America, New York (USA) Croatia's Glagolithic Heritage (predavanje i diskusija) Tomislav Galović
2018 Ciklus predavanja: Matica hrvatska Beč, Hrvatski centar u Beču, Beč Matica hrvatska Beč, Hrvatski centar u Beču, Beč Hrvatski filolog i povjesničar dr. Josip Nagy (1884. - 1981.) u ogledalu arhiva i arhivistike. Povodom 100. godišnjice začetka arhivskih pregovora u Beču Tomislav Galović
2018 javno predavanje povodom otvaranja Muzejske rute Banovinom (Petrinja-Glina-Topusko-Hrvatska Kostajnica) u Noći muzeja 2018. godine, Pučko otvoreno učilište Petrinja Društvo Terra banalis, TZ Grada Petrinje, TZ Općine Topusko, TZ Hrvatska Kostajnica, Pučko otvoreno učilište Petrinja Vojna Krajina i Banska Krajina - povijesno nasljeđe Nataša Štefanec
2018 Ciklus javnih predavanje Državni arhiv u Pazinu "To ti je terra incognita! - Branko fučić i Istra" (predavanje i projekcija dokumentarnog filma Az, Branko pridivkom Fučić, B. Modrić, Istra Film, Rijeka 2016.) Tomislav Galović
2018 predstavljanje projekta Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Moderne misleće žene: intelektualni razvoj žena u Hrvatskoj 20. stoljeća Ida Ograjšek Gorenjak
2018 Krk u Zagrebu - ciklus predavanja u organizaciji Društva Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, Knjižnica i čitaonica "Bogdan Ogrizović" Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, Knjižnica i čitaonica "Bogdan Ogrizović", Zagreb Krka kulturna baština Tomislav Galović
2018 predavanje Društveni centar Rojc 1968. godina u Jugoslaviji i svijetu Hrvoje Klasić
2018 predavanje Studij demokracije i ljudskih prava Činjenice i kontroverze oko antifašističkog ustanka u Hrvatskoj/Jugoslaviji Hrvoje Klasić
2017 popularizacija znanosti Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i drugi Kliofest-festival povijesti Damir Agičić i drugi nastavnici s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2017 Povijesna izložba. Hrvatska Kostajnica (8-16.10.2016.), Glina (27.01.- 26.02.2017.), Petrinja (26.01.–23.02.2018.), Filozofski fakultet u Zagrebu (13.-24.05.2019.) i Županja (16.-26.02.2020.) Društvo Terra banalis, Odsjek za povijest FFZG, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatski državni arhiv, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture za područje SMŽ, Grad Glina, SMŽ Vojna Krajina, Banska Krajina i Zrinski u obrani od Osmanlija (autorica: Nataša Štefanec, suradnik: Marko Šarić) Nataša Štefanec, Marko Šarić
2017 popularizacija znanosti Odsjek za povijest Noć knjige Branimir Janković
2017 Noć knjige Gradska knjižnica Đurđevac razgovor o historiografskim temama Hrvoje Petrić
2017 predstavljanje knjige, Zagreb Knjižnica Bogdana Ogrizovića, Srednja Europa Predstavljanje knjige knjige Stvaranje socijalističkog čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskog socijalizma, ur. Igor Duda (Zagreb-Pula: Srednja Europa, 2017.). Snježana Koren, Damir Agičić
2017 javno predavanje Muzej Srema, Sremska Mitrovica Prvi simpozijum o arheologiji u Sirmijumu Hrvoje Gračanin
2017 javno predavanje Društvo zagrebačke klasične gimnazije (Sodalitas Gymnasii classici Zagrabiensis, anno MDCVII conditi) Doseljenje i podrijetlo Hrvata u svjetlu novije historiografije Trpimir Vedriš
2017 popularizacija znanosti HAZU Predavanje: “Corpus menstruum: žensko tijelo i identitet iz perspektive postkonstruktivističkog diskurzivnog materijalizma.” Zrinka Blažević
2017 tribina Povijesnog društva Varaždin Povijesno društvo Varaždin Kasna antika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (5.-6. stoljeće) Hrvoje Gračanin
2017 Organizacija serije predavanja za javnost (Nataša Štefanec u suradnji s Vlatkom Čakširanom) Gradski muzej Sisak, Društvo Terra banalis Serija od sedam javnih predavanja "Vlastelinstva i plemićke obitelji Sisačko-moslavačke županije". Predavači: Hrvoje Kekez, Suzana Miljan, Silvija Pisk, Zrinka Nikolić Jakus, Marko Jerković, Ana Novak i Nataša Štefanec. Nataša Štefanec
2017 javno predavanje u sklopu serije predavanja "Vlastelinstva i plemićke obitelji Sisačko-moslavačke županije", Gradski muzej Sisak Gradski muzej Sisak, Društvo Terra banalis Erdödy: vječiti knezovi od gore zaprte Moslavine Silvija Pisk
2017 javno predavanje u sklopu serije predavanja "Vlastelinstva i plemićke obitelji Sisačko-moslavačke županije", Gradski muzej Sisak Gradski muzej Sisak, Društvo Terra banalis Čupori Moslavački: Gospodari Moslavine Zrinka Nikolić Jakus
2017 okrugli stol i radionice Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću; Zaklada Friedrich Ebert Suvremena kultura pamćenja u Hrvatskoj i suvremenoj Europi: Kako dalje na odabranim lokacijama na Golom otoku, Grguru, Pagu i Rabu. Martin Previšić
2017 javna tribina „(Zlo)uporabe prošlosti: moderne predodžbe i predrasude o baštini“ Ured za pripremu kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture, tribina Krstionica kneza Višeslava: studija slučaja povijesti recepcije (o.1853–o.2013) Trpimir Vedriš
2017 predstavljanje projekta Kliofest - festival povijesti Predstavljanje projekta "Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu" Iskra Iveljić, Branimir Janković, Ida Ograjšek Gorenjak
2017 promocija knjige Kliofest - festival povijesti predstavljanje knjige Paula Veynea Palmira, Tim Press Boris Olujić, Hrvoje Gračanin
2017 promocija knjige Kliofest - festival povijesti Predstavljanje knjige Potraga za domovinom. Mala povijest njemačkih evangelika na hrvatskom prostoru Ivo Banac
2017 promocija knjige Kliofest - festival povijesti Predstavljanje knjige Splitski evangelijar / Evangeliarium spalatense Mirjana Matijević Sokol, Tomislav Galović
2017 promocija knjige Kliofest - festival povijesti Predstavljanje knjige Hrvatska od 7. stoljeća do danas, Durieux Hrvoje Gračanin, Damir Agičić
2017 javna tribina Kliofest - festival povijesti Razgovor s Denisom Alimovim o etnogenezi Hrvata Trpimir Vedriš
2017 okrugli stol Kliofest - festival povijesti, Hrvatski državni arhiv "Mletačko-osmanska granica nakon Karlovačkog mira (1699.) u mikro- i makrohistorijskoj perspektivi." Uvodna izlaganja: Nenad Moačanin, Vjeran Kursar, Nenad Filipović, Marko Šarić, Ruža Radoš. Zaključno izlaganje: Fazileta Hafizović Moderator: Drago Roksandić Nenad Moačanin, Vjeran Kursar, Marko ŠarićDrago Roksandić (moderator)
2017 okrugli stol Kliofest - festival povijesti., Nacionalna i sveučilišna knjižnica Okrugli stol projekta "Stvaranje socijalističkog čovjeka". Sudionici: Igor Duda, Snježana Koren, Hrvoje Klasić, Magdalena Najbar-Agičić Snježana Koren, Hrvoje Klasić
2017 organizacija i moderiranje stručnog okruglog stola Kliofest - festival povijesti, Odsjek za povijest "Povjesničari i kulturna baština". Moderatorica: Nataša Štefanec. Sudionici: Goran Arčabić, Darko Babić, Franko Ćorić, Sanja Lončar, Sanjin Mihelić, Ivana Miletić Čakširan, Tajana Pleše Nataša Štefanec
2017 okrugli stol Kliofest - festival povijesti "Ženska povijest u Hrvatskoj: gdje, što, kamo?" Organizatorice i moderatorice: Suzana Leček i Ida Ograjšek Gorenjak. Sudionice: Zrinka Blažević, Ljiljana Dobrovšak, Renata Jambrešić Kirin, Marija Karbić, Zrinka Nikolić Jakus, Robert Skenderović, Dinko Župan Ida Ograjšek Gorenjak, Zrinka Blažević, Zrinka Nikolić Jakus
2017 okrugli stol Kliofest - festival povijesti "Orijentalni kultovi - nove perspektive." Moderatorica: Inga Vilogorac Brčić. Sudjeluju: Marina Milićević-Bradač, Dino Milinović, Matija Pleše. Inga Vilogorac Brčić
2017 promocija knjige Hrvatski institut za povijest, Zagreb Promocija knjige "Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija", zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 24. listopada 2014. godine (Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2017, str. 392) Nataša Štefanec
2017 promocija knjige Povijesno društvo Koprivnica Promocija knjige Csaba G. Kissa "Budimpešta-Zagreb s povratnom kartom" (Srednja Europa, 2014) Ivica Šute
2017 promocija knjige izdavačka kuća Srednja Europa; Kulturno prosvjetno društvo „Slovenski dom“ u Zagrebu promocija knjige Bojana Balkovca "Svi na noge, svi van, da pobjeda bude što sjajnija. Izborna teorija i praksa u međuratnoj Jugoslaviji" Ivica Šute
2017 pozvano javno predavanje, Palača Herzer Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije, Gradski muzej Varaždin Statusne privilegije plemstva: od mača do banketa Nataša Štefanec
2017 javno predavanje Knjižnica i čitaonica Glina Projekti i djelatnosti Društva Terra banalis (2015. - 2017.) Nataša Štefanec
2017 pozvano izlaganje na svečanoj ceremoniji predstavljanja manifestacije Noć muzeja 2017. godine u Hrvatskoj, Muzej Mimara Hrvatsko muzejsko društvo, Muzej Mimara "Organizacija prve Noći muzeja u Glini i bogati kulturni sadržaji za posjetioce u gradu bez muzeja" Nataša Štefanec
2017 javno predavanje Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 27. listopada 2017. prof. dr. Neville Morley (Sveučilište u Exeteru) "Thucydides and the Idea of History" Jelena Marohnić
2017 promocija i diskusija Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za kulturnu dekontaminanaciju (CZKD), Udruga Goli otok "Ante Zemljar" Otpor nasilju i zagovaranje pravde, utvrđivanja činjenica i razvijanja kulture pamćenja Martin Previšić
2017 javno predavanje Društvo Zagrebačke klasične gimnazije, Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 27. ožujka 2017. Teutina pisma Bruna Kuntić-Makvić
2017 javno predavanje Srednja škola Topusko 7. prosinca 2017. "Zaštita i održavanje zdravlja kod starih Grka i Rimljana" Bruna Kuntić-Makvić
2017 javno predavanje Društvo Zagrebačke klasične gimnazije, Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 4. prosinca 2017. LAUDATOR TEMPORIS ACTI. 2000 godina od smrti Tita Livija Bruna Kuntić-Makvić
2017 Otvaranje Prve noći muzeja u Glini, Knjižnica i čitaonica Glina Društvo Terra banalis, Grad Glina, Knjižnica i čitaonica Glina "Uvodni govor prilikom otvaranja manifestacije "Prva noć muzeja u Glini" Nataša Štefanec
2017 Krk u Zagrebu - ciklus predavanja u organizaciji Društva Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, Knjižnica i čitaonica "Bogdan Ogrizović" Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, Knjižnica i čitaonica "Bogdan Ogrizović", Zagreb Krčki zbornik Tomislav Galović
2017 predavanje Gradišćanski Hrvati iz naselja Szentpeterfa u Mađarskoj Moslavački kraj na izmaku srednjeg vijeka Silvija Pisk
2017 predavanje Hrvatska udruga nastavnika povijesti Čiji je stari bio ustaša, a čiji partizan Hrvoje Klasić
2017 predavanje Muzej Slavonije Suočavanje ili obračun s prošlošću? Hrvatski anti-antifašizam Hrvoje Klasić
2016 popularizacija znanosti Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i drugi Kliofest-festival povijesti Damir Agičić i drugi nastavnici s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2016 Povijesna izložba. Hrvatska Kostajnica (8-16.10.2016.), Glina (27.01.- 26.02.2017.), Petrinja (26.01.–23.02.2018.), Filozofski fakultet u Zagrebu (13.-24.05.2019.) i Županja (16.-26.02.2020.) Društvo Terra banalis, Odsjek za povijest FFZG, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatski državni arhiv, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture za područje SMŽ, Grad Glina, SMŽ Vojna Krajina, Banska Krajina i Zrinski u obrani od Osmanlija (autorica: Nataša Štefanec, suradnik: Marko Šarić) Nataša Štefanec, Marko Šarić
2016 popularizacija znanosti Odsjek za povijest Noć knjige Branimir Janković
2016 predavanje Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje 1968. – godina koja je uzdrmala svijet Hrvoje Klasić
2016 predavanje Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Grubišno polje Povijesni kontekst kasnosrednjovjekovnog arheološkog nalazišta u šumi Obrovi Silvija Pisk
2016 sudjelovanje u dokumentarnom serijalu o manastirima u Hrvatskoj Artizana d.o.o. Iz povijesti manastira Gomirje, Lepavina, Marča i Orahovica Hrvoje Petrić
2016 predstavljanje knjige, Zagreb Srednja Europa, Knjižnica Bogdana Ogrizovića Predstavljanje knjige Igora Dude “Danas kada postajem pionir: djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma” (Srednja Europa, 2016.) Snježana Koren, Damir Agičić
2016 javno predavanje Institut za povijest umjetnosti - Centar Cvito Fisković u Splitu Društvo i gospodarstvo Dalmacije i Panonije u 6. stoljeću u svjetlu Kasiodorovih Variae Hrvoje Gračanin
2016 javno predavanje Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Istočna obala Jadrana i južna Panonija pod ostrogotskom vlašću prema Kasiodorovim Variae Hrvoje Gračanin
2016 javno predavanje Philosophische Fakultät, Eberhard Karls Universität Tübingen Dalmatien und Südpannonien im Zeitalter Justinians im Lichte der schriftlichen und archäologischen Quellen Hrvoje Gračanin
2016 javno predavanje Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Južna Panonija u Justinijanovo doba (6. stoljeće) Hrvoje Gračanin
2016 promocija knjige Gradska vijećnica, Varaždin Promocija četvrtog sveska edicije Državnog arhiva u Varaždinu "Marijaterezijanski urbari Varaždinske županije 1774-1784.: Gornjopoljski kotar" koji su za tisak priredile Karmen Levanić, dr. sc. Vida Pavliček i Ivana Posedi (DAV, Varaždin, 2016, str. 1170). Nataša Štefanec
2016 uvodno predavanje prigodom otvorenja izložbe u sklopu manifestacije Kestenijada, Građanska čitaonica, Hrvatska Kostajnica TZ Hrvatska Kostajnica, Društvo Terra banalis, Sisačko-moslavačka županija Vojna krajina, Banska krajina i Zrinski u obrani od Osmanlija Nataša Štefanec
2016 organizacija serije predavanja za javnost Državni arhiv u Sisku, Društvo Terra banalis Serija od pet javnih predavanja"Utvrde Siska i Banovine". Predavači: Andrej Žmegač, Marija Karbić, Tajana Pleše, Petar Sekulić, Hrvoje Kekez, Damir Stanić i Nataša Štefanec Nataša Štefanec ( u suradnji s Nelom Kušanić)
2016 javno predavanje, Državni arhiv u Sisku Državni arhiv u Sisku, Društvo Terra banalis Gvozdansko - kaštel, rat i rudokopi Nataša Štefanec (u suradnji s Damirom Stanićem)
2016 Predavanje na okruglom stolu "Povijest i etnografija Banovine, Pounja i Pokuplja" u okviru 51. Međunarodne smotre folklora (Zagreb, 19.-23. srpnja 2017.), Velika dvorana matice Hrvatske Matica hrvatska, Međunarodna smotra folklora, Društvo Terra banalis Prostor Banovine u srednjem i ranom novom vijeku Nataša Štefanec
2016 promocija knjige Matica hrvatska Promocija zbornika 110 godina Hrvatske seljačke stranke Ivica Šute
2016 promocija i diskusija Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za kulturnu dekontaminanaciju (CZKD), Udruga Goli otok "Ante Zemljar" Kultura pamćenja u suvremenoj Europi Martin Previšić
2016 Noć muzeje '16: "500 godina duhovnog i baštinskog središta otoka Krka" - Samostan svete Marije Magdalene - Porat Galerija sv. Nikole - Malinska, Porat Knjižna baština i naš Fučić i njegov lapidarij Tomislav Galović
2016 Krk u Zagrebu - ciklus predavanja u organizaciji Društva Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, Knjižnica i čitaonica "Bogdan Ogrizović" Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, Knjižnica i čitaonica "Bogdan Ogrizović", Zagreb Dubašnica Social Club of America Inc. (New York) Povodom 75. obljetnice utemeljenja Društva (1940. - 2015.) Tomislav Galović
2016 Krk u Zagrebu - ciklus predavanja u organizaciji Društva Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, Knjižnica i čitaonica "Bogdan Ogrizović" Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu, Knjižnica i čitaonica "Bogdan Ogrizović", Zagreb Osam desetljeća od osnutka "Društva krčkih Hrvata u Zagrebu" Tomislav Galović
2016 Ciklus predavanja u organizaciji Društva Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu "Az, Branko pridivkom Fučić" Tomislav Galović
2016 Dani Hrvatskog državnog arhiva Hrvatski državni arhiv, Zagreb Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka. Notari Dubašnice. Sv. 1. Treći notarski protokol Jura Sormilića (1826. - 1734.) Tomislav Galović
2016 Projekcija dokumentarnog filma "Az, Branko pridivkom Fučić" Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka, Zagreb Uvod i komentar uz dokumentarni film "Az, Branko pridivkom Fučić" Tomislav Galović
2016 Ciklus predavanja unutar projekta Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku i prateća izložba Dobri stari zakoni, organizacija: Udruga Kultura i etika / Institut za kulturu i etiku, Zagreb i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Udruga Kultura i etika / Institut za kulturu i etiku, Zagreb i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku / Dobri stari zakoni Tomislav Galović
2016 7. Sabor malih glagoljaša "Slovo Rogovsko 2016." Mala škola glagoljice OŠ Sv. Filip i Jakov, TZ Općine Sv. Filip i Jakov, Udruga glagoljaša Zadar i Zavičajni muzej Biograd na Moru Knjige posinovljenja, novicijata i zavjetovanja franjevaca trećoredaca glagoljaša otoka Krka (1717. - 1914.) / Frvatskoglagoljski notarijat otoka Krka - notari Dubašnice Tomislav Galović
2016 okrugli stol u sklopu Dana otvorenih vrata i povodom obilježavanja 20 godina rada Hrvatskog instituta za povijest - Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu Hrvatski institut za povijest, Zagreb Izdavanje izvora za hrvatsku povijest: ostvareni rezultati, problemi, zadaci Tomislav Galović
2016 javno predavanje u sklogu Dana sv. Benedikta. Devetnica u čast sv. Benediktu opatu Zagrebačka nadbiskupija, Župa sv. Marka ev. Jakuševec, Mičevec, Zagreb Pogled na današnju Europu iz iskustva Zapadnog Rimskog Carstva Tomislav Galović
2016 javna predavanja Durbašnica Social Club of America Inc. New York, USA Predavanja za hrvatske iseljenike u New Yorku, Hrvatska katolička misija blađenog Ivana Merza (Astoria) Tomislav Galović
2016 javno predavanje Društvo Zagrebačke klasične gimnazije 18. travnja 2016. "2400 godina od osnutka grčke kolonije u Starom Gradu na Hvaru. 20 godina seminara za mlade ΦΑΡΟΣ – Antička kultura hrvatskog Sredozemlja" Bruna Kuntić-Makvić, Jelena Marohnić
2016 javno predavanje Kliofest - festival povijesti predavanje "Otkrivanje Ivana Lučića" Bruna Kuntić-Makvić
2016 promocija knjige Kliofest - festival povijesti Predstavljanje knjige Jacques Le Goff, Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja, TIM Press Hrvoje Gračanin
2016 promocija knjige Kliofest - festival povijesti predstavljanje knjige Korice od kamfora, Meandarmedia Branimir Janković, Ida Ograjšek Gorenjak
2016 promocija knjige Kliofest - festival povijesti Promocija knjige Ondreja Vojtechovskya Iz Praga protiv Tita, Srednja Europa Damir Agičić, Martin Previšić
2016 promocija knjige Kliofest - festival povijesti, Knjižnica Bogdana Ogrizovića, Zagrebačka naklada Predstavljanje knjige Kulturna politika hrvatskog antifašizma (Zagrebačka naklada, 2016.), Snježana Koren, Drago Roksandić
2016 tribina, Zagreb Kliofest - festival povijesti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Tribina „Povijesno-etnološka istraživanja socijalističke prošlosti“ Snježana Koren
2016 okrugli stol Kliofest - festival povijesti Istraživanja hrvatskog srednjovjekovlja. Organizatorica i moderatorica: Zrinka Nikolić Jakus. Sudionici: Stanko Andrić, Irena Benyovsky Latin, Ivan Majnarić, Gordan Ravančić, Trpimir Vedriš Zrinka Nikolić Jakus, Trpimir Vedriš
2016 tribina Hrvatsko društva klasičnih filologa, Knjižnice Grada Zagreba, Knjižnica "August Cesarec" 23. studenoga 2016, predavanje "Kritičko izdanje djela 'De regno Dalmatiae et Croatiae'" Bruna Kuntić-Makvić
2016 znanstveni kolokvij Rodni stereotipi u književnim djelima Društva studenata kroatologije Cassius Tihi vojnici-rodni stereotipi u službi Velikog rata Ida Ograjšek Gorenjak
0 promocija knjige Kliofest - festival povijesti predstavljanje knjige Stradanja Roma u NDH, Institut Ivo Pilar Goran Hutinec
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2021 Intevju - Danas 11. 3. 2021., br. 8564. Vesna Andrić, „Jednostavnije je čeprkati po prošlosti nego nuditi rešenja za probleme u sadašnjosti“ Snježana Koren
2021 Hrvatska radiotelevizija - Prvi program Otvoreno Jasenovac Ivo Goldstein
2021 T - portal Povodom obljetnice pada Vukovara Povjesničar o Vukovaru: 'Mržnja ubija ovu zemlju. Rat je završen. Rat mora biti završen.' Ivo Goldstein
2021 Hrvatska radiotelevizija - Prvi program Nedjeljom u 2 Povodom knjige o 30 godina samostalne Hrvatske Ivo Goldstein
2021 N1 televizija Kronika dana Mržnja ubija ovu zemlju Ivo Goldstein
2021 N1 televizija Izvan okvira Nikad više Ivo Goldstein
2021 N1 televizija Izvan okvira knjiga 30 godina samostalne Hrvatske Ivo Goldstein
2021 Radio Slobodna Evropa 80 godina NDH Ivo Goldstein
2021 Yammat FM tjedni pregled Holokaust Ivo Goldstein
2021 Oslobođenje, Sarajevo, 4.5.2021. Intervju "Deseta krajiška i Tesla trebaju Sarajevu" ( o kulturi sjećanja) Ivo Goldstein
2021 Večernji list, 24. 4. 2021. Intervju povodom izlaska knjige "Hrvatska 1990.-2020." Tko misli da bi Srbija raspadom BiH profitirala, mora znati da bi to potaklo stvaranje velike Albanije' Ivo Goldstein
2021 Nacional, 14.2.2021. Prikaz povodom izlaska knjige "Hrvatska 1990.-2020." Bez propitivanja Tuđmana i Stepinca nema intelektualnog i gospodarskog oporavka’ Ivo Goldstein
2021 Večernji list, 31.1.2021. Intervju Pozdrav ZDS pokazuje jesmo li narod među narodima ili mala izolirana zemlja' Ivo Goldstein
2021 Global - časopis Politički islam u Turskoj i prava žena Kornelija Jurin Starčević
2021 Hrvatski radio - Treći program Tribina trećeg programa New Age i duhovnost današnjice Trpimir Vedriš
2021 Radio Marija Hod s Učiteljem Razgovor (moderator Mislav Skelin) Trpimir Vedriš
2021 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze O glagoljici i društvu koje ju čuva Tomislav Galović
2021 Hrvatski radio - Treći program Kozmos i etos: obzori svijeta, znanosti i društva Život i djelo dr. Milana pl. Šufflaya Hrvoje Gračanin
2021 Hrvatska radiotelevizija Hrvatski kraljevi glavni savjetnik Neven Budak
2021 Radio O.K., Kras, otok Krk Emisije iz kulture Krčke teme Tomislav Galović
2021 Hrvatski radio - Prvi program Povijest četvrtkom ukupno u razdoblju od 2016. do 2021. 21 emisija Hrvoje Gračanin
2020 Hrvatska radiotelevizija Hrvatski kraljevi glavni savjetnik Neven Budak
2020 Radio O.K., Kras, otok Krk Emisije iz kulture Krčke teme Tomislav Galović
2020 Radio Glas Podravine Emisija Civilian O povijesti nacionalnih manjina (tjedno) Hrvoje Petrić
2020 Radio Quirinus Bakina škrinjica Moslavačke utvrde Silvija Pisk
2020 Mreža TV Vijesti Jelengrad Silvija Pisk
2020 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Nikola VII. Zrinski Hrvoje Petrić
2020 Hrvatska radiotelevizija - Prvi program Znanstveni krugovi Povijest krša; 20 godina ekohistorije u Hrvatskoj; Nikola VII. Zrinski; Poplave europskih rijeka Hrvoje Petrić
2020 1920 - The New Central Europe documentary Gostovanje u mađarskom dokumentarnom filmu Hrvatski pogled na mađarsko-hrvatske odnose Hrvoje Petrić
2020 Podravski list Intervju Lokalna povijest Hrvoje Petrić
2020 Glas Koncila Intervju Nikola VII. Zrinski Hrvoje Petrić
2020 Intervju, portal H-Alter 19. 6. 2020. Saša Šimpraga, „Obrazovanje i političke igre“ Snježana Koren
2020 N1 televizija newsroom ustaštvo i ekstremizam Ivo Goldstein
2020 N1 televizija Vijesti Holokaust Ivo Goldstein
2020 N1 televizija newsroom Bleiburg Ivo Goldstein
2020 podcast Peter Korchnak https://rememberingyugoslavia.com/podcast-ivo-goldstein/ Remembering Yugoslavia Ivo Goldstein
2020 HINA intervju O ustašizaciji i pozdravu Za dom spremni Ivo Goldstein
2020 T-portal Intervju povodom Dana holokausta Percepcija holokausta: Onima koji misle da su ustaše zapravo bili dobri dečki koji su se malo zaigrali i lopovluk se oprašta Ivo Goldstein
2020 Hrvatski radio - Prvi program Oko znanosti 10. siječnja 2020. "Klinasto pismo" Jasmina Osterman
2020 Bitno.net Podcast Bitno net.-a Mračna povijest Crkve Trpimir Vedriš
2020 Hrvatski radio - Prvi program program uživo Emisija o proboju zatočenika iz logora Jasenovac 1945. povodom 75. obljetnice Goran Hutinec
2020 Hrvatski radio - Prvi program Povijest četvrtkom Hrvatska povijest od 550. do 9. stoljeća (3 emisije) Neven Budak
2020 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Hrvatski srednji vijek - mračan ili samo drugačiji Zrinka Nikolić Jakus
2020 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze 50 godina Povijesnog društva otoka Krka Tomislav Galović
2020 N1 televizija Studio uživo Emisija o obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom Goran Hutinec
2020 N1 televizija Studio uživo Goli otok Martin Previšić
2020 Hrvatska radio televizija - Prvi program Prometej Torture kroz povijest Luka Špoljarić
2020 Youtube Matica hrvatska-Youtube O krajoliku u drevnim dubrovačkim stihovima Zrinka Blažević
2020 Youtube Matica hrvatska-Youtube Pjesme Ilije Crijevića Zrinka Blažević
2020 Hrvatska televizija - Treći program Knjiga ili život Intervju povodom dodjeljivanja nagrade "Josip Tabak" Zrinka Blažević
2020 Hrvatska televizija - Treći program Bilješke o jeziku Uplakana Hrvatska Zrinka Blažević
2020 Hrvatski radio - Treći program Signatura Intervju povodom objavljivanja prepjeva nacionalnog epa "Dva stoljeća uplakane Hrvatske" Pavla Rittera Vitezovića (1652.-1713.) Zrinka Blažević
2020 Hrvatski radio-Radio Dubrovnik Zrcalo vremena Intervju povodom dovršetka prijevoda pjesničkog opusa Ilije Crijevića (1463.-1520.) Zrinka Blažević
2020 Hrvatski radio - Treći program Pogledi Povijest emocija Branimir Janković
2020 Net.hr kolumna 150 kolumni uglavnom povijesne tematike Hrvoje Klasić
2020 HRT produkcija dokumentarna serija NDH Hrvoje Klasić
2020 Hrvatski radio - Prvi program Putnici kroz vrijeme ukupno u razdoblju od siječnja 2016. do veljače 2020. 168 emisija Hrvoje Gračanin
2020 Hrvatski radio - Prvi program Povijest četvrtkom ukupno u razdoblju od 2016. do 2021. 21 emisija Hrvoje Gračanin
2019 Hrvatska radiotelevizija Hrvatski kraljevi glavni savjetnik Neven Budak
2019 Radio O.K., Kras, otok Krk Emisije iz kulture Krčke teme Tomislav Galović
2019 Radio Glas Podravine Emisija Civilian O povijesti nacionalnih manjina (tjedno) Hrvoje Petrić
2019 Hrvatska radiotelevizija 1 Dobro jutro, Hrvatska Castrum Bene 16 Silvija Pisk
2019 Radio Quirinus Vijesti Castrum Bene 16 Silvija Pisk
2019 Mreža TV Vijesti Castrum Bene 16 Silvija Pisk
2019 Mreža TV Vijesti Jelengrad Silvija Pisk
2019 Hrvatski radio - Treći program Okrugli stol ponedjeljkom Ekohistorija Hrvoje Petrić; Drago Roksandić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Povijest četvrtkom Rani kapitalizam Hrvoje Petrić
2019 Hrvatska televizija Dokumentarna emisija Antifašisti Hrvoje Petrić
2019 Al Jazeera Balkans Dokumentarna emisija O razlozima formiranja Kraljevstva SHS Hrvoje Petrić
2019 N1 televizija Newsroom, 7. 2. 2019. Reforma kurikuluma povijesti (autor Domagoj Novokmet) Snježana Koren
2019 N1 televizija Pressing Reforma kurikuluma povijesti Dea Marić
2019 N1 televizija Studio uživo Emisija o pronalasku zračnih fotografija jasenovačkog logora Goran Hutinec
2019 Hrvatska radiotelevizija - Prvi program Otvoreno Rasprava o reformi nastave povijesti Goran Hutinec
2019 Hrvatska radiotelevizija - Četvrti program Studio 4 Intervju Martin Previšić
2019 Hrvatska radiotelevizija - Prvi program Dobro jutro Hrvatska Razgovor povodom promocije knjige Martin Previšić
2019 Hrvatski radio - Treći program Razgovor s povodom Goli otok Martin Previšić
2019 Z1 televizija Zagrebe, Dobro jutro Razgovor o knjizi Martin Previšić
2019 RTL televizija Potraga Intervju Martin Previšić
2019 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Libellus Policorion Tomislav Galović
2019 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Kulturnopovijesni simpozij "Mogersdorf" Ivica Šute
2019 Hrvatski radio - Treći program Tribina trećeg programa Sprema li se ideologizacija humanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Ivo Banac, Ana Munk, Trpimir Vedriš
2019 Hrvatski radio - Treći program Eppur si muove 22. 10. 2018. "Lumbarajska psefizma" Jelena Marohnić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Umjetnost u mreži 18. lipnja 2019. "Istraživanje lokaliteta Viničica kod Josipdola" Boris Olujić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Kulturni kolokvij 28. lipnja 2019. "Lumbardska psefizma" Jelena Marohnić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Povijest četvrtkom 30. svibnja 2019. “Rim na Istoku” Inga Vilogorac Brčić
2019 Hrvatska radiotelevizija Doba uskoka (režija: Božidar Domagoj Burić) Dokumentarno-igrani film Neven Budak (glavni savjetnik), Nataša Štefanec (suradnica)
2019 Nacional 12. veljače 2019 Komentar o reformi nastave povijesti i novom kurikulumu Goran Hutinec
2019 Nacional 19. siječnja 2019 Tekst o zračnim snimkama logora Jasenovac Goran Hutinec
2019 Turkish Radio and Television - TRT 2 Evliya Çelebi'nin Dünya Şehirleri (Svjetski gradovi Evlije Čelebija) Zagreb Vjeran Kursar
2019 Hrvatska radiotelevizija Iz svijeta znanosti Leonardo da Vinci Hrvoje Gračanin
2019 Hrvatska radiotelevizija dokumentarni film "Vatroslav Lisinski" Povijest iza opere "Porin" Hrvoje Gračanin
2019 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis Carigradska misija Antuna Vrančića iz perspektive nove diplomatske historije Zrinka Blažević
2019 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Socijalistički povjesničari u tranziciji Branimir Janković
2019 Net.hr kolumna 150 kolumni uglavnom povijesne tematike Hrvoje Klasić
2019 HRT produkcija dokumentarna serija NDH Hrvoje Klasić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Putnici kroz vrijeme ukupno u razdoblju od siječnja 2016. do veljače 2020. 168 emisija Hrvoje Gračanin
2019 Hrvatski radio - Prvi program Povijest četvrtkom ukupno u razdoblju od 2016. do 2021. 21 emisija Hrvoje Gračanin
2018 Hrvatska radiotelevizija Hrvatski kraljevi glavni savjetnik Neven Budak
2018 Radio O.K., Kras, otok Krk Emisije iz kulture Krčke teme Tomislav Galović
2018 Radio Glas Podravine Emisija Civilian O povijesti nacionalnih manjina (tjedno) Hrvoje Petrić
2018 Net.hr kolumna 150 kolumni uglavnom povijesne tematike Hrvoje Klasić
2018 Hrvatski radio - Treći program Kozmos i etos Stogodišnjica završetka 1. svjetskog rata, raspada Austro-Ugarske i stvaranja prve jugoslavenske države Branimir Janković
2018 Hrvatski radio - Treći program Okrugli stol ponedjeljkom Povodom 200. godišnjice rođenja Karla Marxa Branimir Janković
2018 Komentar - Srednja.hr 18. 1. 2018. Dora Kršul, „Voditeljica skupine za kurikulum povijesti rastavila Hasanbegovića na proste faktore“ Snježana Koren
2018 Komentar - Hrvatski povijesni portal 16. 12. 2018. „Komentar dr.sc. Snježane Koren na treću raspravu o prijedlogu kurikuluma Povijesti“ Snježana Koren
2018 Hrvatska radiotelevizija - Prvi program Nedjeljom u 2 Jasenovac Ivo Goldstein
2018 Hrvatska radiotelevizija - Prvi program Mostovi: Zagreb grade Povijest Zagreba Iskra Iveljić
2018 BBC Radio 3 Composer of the Week Dora Pejačević Iskra Iveljić
2018 Hrvatski radio - Treći program Na kraju tjedna Razgovor (moderator Matija Štahan) Trpimir Vedriš
2018 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Crveno i crno Mračno doba Trpimir Vedriš
2018 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Banovina Hrvatska Ivica Šute
2018 Hrvatska televizija - Prvi program Obrazovni program - program za djecu i mlade 13. rujna 2016. "Sumerani" Jasmina Osterman
2018 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis Politika nacionalnih afekata u spjevu "Plorantis Croatiae saecula duo" Zrinka Blažević
2018 Hrvatska televizija - Prvi program Znanstveni krugovi 23. listopada 2018. "Lumbardska psefizma" Jelena Marohnić
2018 Radio Korčula "Lumbardska psefizma" Jelena Marohnić
2018 eMeđimurje Uspješni Međimurci Intervju Nataša Štefanec
2018 Al Jazeera TV program uživo Emisija o obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom Goran Hutinec
2018 Globus 8. lipnja 2018 Reakcija na nastup Igora Vukića na HRT Goran Hutinec
2018 BIRN 4. rujna 2018 Kritika tekstova Igora Vrkića o Jasenovcu Goran Hutinec
2018 BIRN 26. ožujka Tekst o problematičnom uređivanju hrvatske verzije Wikipedije Goran Hutinec
2018 Radiotelevizija Srbije Tito - Staljin. Dve nijanse crvene Dokumentarni film Martin Previšić
2018 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Povijesne kontroverze Vinodol i Vinodolski zakon (emisija 1 i 2) Tomislav Galović
2018 Hrvatska radiotelevizija Mir i dobro "Mostir svete Marije na Glavi Otoka": Pet i pol stoljeća duhovnosti, povijesti, kkulture i umjetnosti na Krku (druga pol. XV. Stoljeća) Tomislav Galović
2018 Hrvatski radio - Treći program Kozmos i etos Povodom stogodišnjice izbijanja pandemije španjolske gripe Nikola Anušić
2018 Mreža TV Vijesti Jelengrad Silvija Pisk
2018 Radio Sljeme Kajkavijana Povijest Zagreba Hrvoje Petrić
2018 Novosti (tjednik) Intervju O povijesti Srba Hrvoje Petrić
2018 Nacional Intervju Povijest klimatskih promjena Hrvoje Petrić
2018 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Bizantski car Heraklije i hrvatska povijest, Donja Panonija, Kletva kralja Zvonimira Hrvoje Gračanin
2018 HRT produkcija dokumentarna serija NDH Hrvoje Klasić
2018 Hrvatski radio - Prvi program Putnici kroz vrijeme ukupno u razdoblju od siječnja 2016. do veljače 2020. 168 emisija Hrvoje Gračanin
2018 Hrvatski radio - Prvi program Povijest četvrtkom ukupno u razdoblju od 2016. do 2021. 21 emisija Hrvoje Gračanin
2017 Hrvatska radiotelevizija Hrvatski kraljevi glavni savjetnik Neven Budak
2017 Radio O.K., Kras, otok Krk Emisije iz kulture Krčke teme Tomislav Galović
2017 Radio Glas Podravine Emisija Civilian O povijesti nacionalnih manjina (tjedno) Hrvoje Petrić
2017 Mreža TV Vijesti Jelengrad Silvija Pisk
2017 Mreža TV Vijesti Garićgrad Silvija Pisk
2017 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Goli otok Martin Previšić
2017 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Značaj plemićke obitelji Zrinski u hrvatskoj povijesti Nataša Štefanec
2017 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Rauchovi Iskra Iveljić
2017 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Evangeliarium Spalatense Tomislav Galović
2017 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Bizantski car Heraklije i hrvatska povijest, Donja Panonija, Kletva kralja Zvonimira Hrvoje Gračanin
2017 Hrvatska radiotelevizija - Prvi program Hrvatski velikani Nikola Šubić Zrinski; Stjepan Radić Hrvoje Petrić
2017 Hrvatska televizija - Prvi program Hrvatska uživo Stjepan Radić Hrvoje Petrić
2017 Portal http://pressedan.unin.hr/ Intervju O povijesti Hrvoje Petrić
2017 Podravski list Intervju O lokalnoj povijesti Hrvoje Petrić
2017 Intervju - Lupiga.com 19. 12. 2017. Milena Ostojić, “Snježana Koren: Žrtvama manipuliraju kako bi izjednačavanjem ustaških i komunističkih zločina rehabilitirali NDH” Snježana Koren
2017 Youtube kanal Okruženje, RTS2,... Okruženje How to consume history? New steps of history education in Balkans Dea Marić
2017 Hrvatska radiotelevizija - Prvi program Društvena mreža (voditeljica: Blaženka Leib) Povjesničari i kulturna baština Nataša Štefanec
2017 forum.tm 26. kolovoza i 17. listopada 2017. Kritika tekstova Igora Vukića o Jasenovcu Goran Hutinec
2017 Hrvatski radio - Prvi program Povijest četvrtkom 4. prosinca 2017, "Mitridat Eupator" Jasmina Osterman
2017 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Goli otok Martin Previšić
2017 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Vladko Maček i Banovina Hrvatska Ivica Šute
2017 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost U iščekivanju apokalipse Trpimir Vedriš
2017 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Crna smrt Hrvoje GračaninTrpimir Vedriš
2017 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Uspomene na Egipat Trpimir Vedriš
2017 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Ugarski kraljevi na hrvatskom prijestolju Neven Budak, Trpimir Vedriš
2017 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Trijumf kršćanstva Dino Milinović, Trpimir Vedriš
2017 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Ivan Kukuljević Sakcinski Trpimir Vedriš
2017 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Hrvati i Osmanlije iz drugog kuta Vjeran Kursar, Trpimir Vedriš
2017 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Počeci kršćanstva u Hrvata Mirjana Matijević Sokol, Trpimir Vedriš
2017 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Hodočasnik u Rim Trpimir Vedriš
2017 Mostovi: Hrvati i Česi, dokumentarni film o hrvatsko-češkim odnosima kroz povijest, redatelj Vedran Kursar, HRT (snimano 2017.) Mostovi: Hrvati i Česi, dokumentarni film o hrvatsko-češkim odnosima kroz povijest, redatelj Vedran Kursar, HRT (snimano 2017.) Suradnik na povijesno-dokumentarnom filmu Tomislav Galović
2017 HRT produkcija dokumentarna serija NDH Hrvoje Klasić
2017 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Trpimir Vedriš (gost-komentator i suurednik)
2017 Hrvatski radio - Prvi program Putnici kroz vrijeme ukupno u razdoblju od siječnja 2016. do veljače 2020. 168 emisija Hrvoje Gračanin
2017 Hrvatski radio - Prvi program Povijest četvrtkom ukupno u razdoblju od 2016. do 2021. 21 emisija Hrvoje Gračanin
2016 Hrvatska radiotelevizija Hrvatski kraljevi glavni savjetnik Neven Budak
2016 Radio O.K., Kras, otok Krk Emisije iz kulture Krčke teme Tomislav Galović
2016 Radio Glas Podravine Emisija Civilian O povijesti nacionalnih manjina (tjedno) Hrvoje Petrić
2016 HRT produkcija dokumentarna serija NDH Hrvoje Klasić
2016 Komentar - Historiografija.hr - portal hrvatske historiografije 14. 11. 2016. „Reagiranje na osvrt dr.sc. Marija Jareba na Prijedlog kurikuluma povijesti“, Snježana Koren
2016 Povijesno-dokumentarni film "Glagoljaši u Pragu", dokumentarni film, redatelj dr. sc. Václav Čermak, Češka televizija (snimano 2016.) Povijesno dokumentarni film "Glagoljaši u Pragu" Suradnik na povijesno-dokumentarnom filmu Tomislav Galović
2016 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Renesansa u Dalmaciji Jasenka Gudelj, Trpimir Vedriš
2016 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Povodom 800 godina Dominikanskog reda Trpimir Vedriš
2016 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Diplomacija starog Dubrovnika Trpimir Vedriš
2016 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Pompeji: Život i smrt u rimskom gradu Trpimir Vedriš
2016 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Pogled u prošlost Trpimir Vedriš (gost-komentator i suurednik)
2016 Hrvatska radiotelevizija U boj! (režija: Aldo Tardozzi) Dokumentarni film povodom obljetnice bitke kod Sigeta. Nataša Štefanec
2016 RTL televizija - Informativni program Vijesti Pokušaj vojnog udara u Turskoj Kornelija Jurin Starčević
2016 Hrvatska radiotelevizija - Prvi program Dokumentarni film Janko Šabatović Krabat Kornelija Jurin Starčević
2016 Hrvatska radiotelevizija - Prvi i drugi program Obrazovni i školski program Osmanlije u Hrvatskoj - Evlija Čelebi Kornelija Jurin Starčević
2016 Slobodna Dalmacija Intervju (autor Ivica Nevešćanin) Trpimir Vedriš
2016 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Treća povijest Sedmogodišnji rat Vjeran Kursar
2016 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Treća povijest Opsada Sigeta Vjeran Kursar
2016 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Treća povijest Shakespearovi povijesni likovi Hrvoje Gračanin
2016 Hrvatska radiotelevizija - Treći program Treća povijest Nikola Šubić Zrinski Hrvoje Petrić
2016 Hrvatska radiotelevizija - Prvi program Hrvatska uživo Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku Tomislav Galović
2016 Hrvatski radio - Treći program Povijesne kontroverze Historia: znanost puna kontroverzi ili kontroverzna znanost Tomislav Galović, Damir Agičić
2016 Hrvatski radio - Radio Zadar Vijesti HRT - Radio Zadar V. kongres hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi, Zadar, 5.- 8. X. 2016. Tomislav Galović
2016 Hrvatski radio - Prvi program Putnici kroz vrijeme ukupno u razdoblju od siječnja 2016. do veljače 2020. 168 emisija Hrvoje Gračanin
2016 Hrvatski radio - Prvi program Povijest četvrtkom ukupno u razdoblju od 2016. do 2021. 21 emisija Hrvoje Gračanin
2016 Hrvatska radiotelevizija Društvena mreža televizijska emisija "Društvena mreža" Hrvoje Gračanin
2016 Hrvatski radio - Prvi program Oko znanosti 10. siječnja 2020. "Klinasto pismo" Jasmina Osterman
2016 Mreža TV Vijesti Jelengrad Silvija Pisk
2016 Glas Podravine Intervju Povijest Hrvoje Petrić
2016 Zarez Intervju Potka ustaljenih rodnih obrazaca Ida Ograjšek Gorenjak
2015 Hrvatska radiotelevizija Hrvatski kraljevi glavni savjetnik Neven Budak
2014 Hrvatska radiotelevizija Hrvatski kraljevi glavni savjetnik Neven Budak
2013 Hrvatska radiotelevizija Hrvatski kraljevi glavni savjetnik Neven Budak
2012 Hrvatska radiotelevizija Hrvatski kraljevi glavni savjetnik Neven Budak