Naziv
Odsjek za povijest umjetnosti
Lokacija
Pročelnik
dr.sc. Frano Dulibić, red. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Tanja Trška, doc.
Satničarka
Jana Šola Bakotić

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Josipa Alviž, doc. C-104 01/4092-143 jpetrini@ffzg.hr
dr.sc. Dubravka Botica, izv. prof. C-105 4092145 dbotica@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Cvetnić, red. prof. C-106 +385-1-4092-146 scvetnic@ffzg.hr
dr.sc. Franko Ćorić, izv. prof. C-121 099 4707990 fcoric@ffzg.hr
dr.sc. Dragan Damjanović, red. prof. C-126 0038514092164 ddamjano@ffzg.hr
dr.sc. Frano Dulibić, red. prof. C-126 4092-164 fdulibic@ffzg.hr
dr.sc. Jasna Galjer, red. prof. C-105 jgaljer@ffzg.hr
dr.sc. Zlatko Jurić, red. prof.
dr.sc. Miljenko Jurković, red. prof. C-107 01/4092-147 mjurkovi@ffzg.hr
dr.sc. Lovorka Magaš Bilandžić, izv. prof. C-101 + 385 1 4092 406 lmagas@ffzg.hr
dr.sc. Nikolina Maraković, izv. prof. C-124 01/4092-407 nmarakov@ffzg.hr
dr.sc. Ana Marinković, doc. C-104 amarinko@ffzg.hr
dr.sc. Predrag Marković, izv. prof. C-106 6120-146 pmarkovic@ffzg.hr
dr.sc. Dino Milinović, izv. prof. C-125 6120-163 dmilinov@ffzg.hr
dr.sc. Ana Munk, izv. prof. C 125 amunk@ffzg.hr
dr.sc. Jasmina Nestić, doc. C-104 01/4092-143 jasmina.nestic@ffzg.com
Patricia Počanić, asist. C-104 014092143 ppocanic@ffzg.hr
dr.sc. Danko Šourek, doc. C-101 6002 406 dsourek@ffzg.hr
dr.sc. Marko Špikić, red. prof. C-121 01/4092-161 mspikic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Tomas, doc. C 101 itomas@ffzg.hr
dr.sc. Tanja Trška, doc. C-101 +385 1 4092 406 ttrska@ffzg.hr
dr.sc. Tin Turković, doc. C-124 01/4092-407 tturkovi@ffzg.hr
dr.sc. Maja Zeman, doc. C-124 01/4092-407 mzeman@ffzg.hr

Naziv Šifra
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana 131619
Antičko slikarstvo 172534
Arhitektonsko rekonstruiranje u Europi u 20. i 21. stoljeću 125506
Arhitektura renesanse i baroka 51172
Barokna skulptura kontinentalne Hrvatske 198917
Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici 65509
Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća 125507
Dalmatinske katedrale 131608
Diplomski rad na studiju Povijesti umjetnosti 124466
Diplomski rad na studiju Povijesti umjetnosti 132865
Fotografija u Hrvatskoj do 1945. 198919
Frankapani kao naručitelji 170234
Gotičke katedrale Francuske 170235
Historicizam u hrvatskoj arhitekturi 184287
Hospitacije 124455
Ikonografija nakon Tridentskoga sabora 125510
Interpolacije 2 131618
Interpolacije I 131617
Karolinška Istra 131616
Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji 131621
Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima 81456
Konzerviranje europskih spomenika 1800-1850 131610
Kustoske prakse 215562
Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija 131802
Likovne umjetnosti renesanse i baroka 51171
Metodika nastave povijesti umjetnosti 170240
Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000. 117731
Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi 117735
Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka 126387
Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija 117734
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" 117738
Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna 170245
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost 125513
Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća 117739
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću 117736
Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću 124458
Modul 4: Zaštita nepokretne baštine 117740
Modul 4: Zaštita pokretne baštine 124465
Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti 117733
Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti 146819
Osnove arhitekture 46967
Osnove likovnih umjetnosti 46966
Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća 125516
Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. 131623
Praktikum i izvođenje nastave I 117737
Praktikum i izvođenje nastave II 124459
Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri 97249
Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta 161128
Sakralna arhitektura u XV. i XVI stoljeću u Dalmaciji - od ideje do realizacije 128892
Samostanska arhitektura Hrvatske 173266
Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije 131624
Srednjovjekovna umjetnost Venecije 198916
Svjetska kulturna baština 97175
Teorija i povijest povijesti umjetnosti 142681
Transformacije antičkog svijeta 118190
Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries 102113
Umjetnost antike 35919
Umjetnost gotike 51170
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka 35921
Umjetnost nakon 1900. 51174
Umjetnost romanike 51169
Umjetnost starih civilizacija 81459
Umjetnost XIX. stoljeća 51173
Uvod u ikonologiju 69722
Venecijanska skulptura renesanse i baroka 97177
Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća 97178
Vizualna kultura u nastavi Likovne umjetnosti 170253
Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća 184290
Zaštita spomenika kulture 51177
Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st. 102115

Preddiplomski studiji
  1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  3. smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  4. smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  5. smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Facebook Studentske izložbe u NSK Obavijest o studentskim izložbama "Deutsch-römisches Brevier: 500 godina – 400 primjeraka – 1 obljetnica" (Rektorova nagrada, ak. god. 2018./2019.) i "Krstin zavičaj: Modruš" (ak. god. 2019./2020.), ostvarenima u okviru kolegija diplomskoga studija "Frankapani kao naručitelji". https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=156150729110975&id=119752899417425
Facebook Noć muzeja 2020. u Karlovcu Obavijest o studentskoj izložbi “Tik-tak: tempus volat, hora fugit, horologium manet (Velike povijesne ure Wendelina Jaegera u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini)” u Franjevačkom muzeju Karlovac, nastaloj u okviru kolegija diplomskoga studija “Tirolski umjetnici i hrvatska likovna baština” (ak. god. 2016./2017.) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=202352031157511&id=119752899417425
Facebook Naša profesorica Sanja Cvetnić sudjelovala je u Razgovoru s Tonkom Maroevićem, petom u nizu javnih razgovora u okviru programa HS AICA: DIJALOZI Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara, koji je održan 10. lipnja u 18 sati u KIC-u (Preradovićeva 5, Zagreb) Okrugli stol s Tonkom Maroevićem https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337378994321480&id=119752899417425
Facebook Znanstveni skup: Frankapansko naslijeđe: pet stoljeća Njemačko-rimskoga brevijara Obavijest o znanstvenom skupu https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=158776938848354&id=119752899417425
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2019 Okrugli stol: Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskoga programa u likovnoj baštini http://povum.ffzg.unizg.hr/?p=9981&fbclid=IwAR1epAQpBnzpyIeziumPSI-mOfnorzCbGkkufmGuLTF0ZduGj7GCFg5h3k Odsjek za povijest umjetnosti, Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti
2019 Skup povodom 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu (1878. – 2018.) knjižica sažetaka Odsjek za povijest umjetnosti
2018 Dani otvorenih vrata na Filozofskom fakultetu u Zagrebu plakati, brošure, bedževi Odsjek za povijest umjetnosti
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2014 Interpolacije kao tema u srednjoškolskoj nastavi Likovne umjetnosti - izlaganje na radionici srednjoškolskoga projekta IPAQ V.: Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Zagreb) Nastavno-stručni projekt IPAQ V.: Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u organizaciji V. gimnazije u Zagrebu (pod pokroviteljstvom Europske unije) V. gimnazija (u suradnji s Katedrom za metodiku nastave povijesti umjetnosti pri Odsjeku za povijest umjetnosti FFZG-a) V. gimnazija, Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2021 Istraživanje i prezentacija franjevačke baštine u Karlovcu Virtualna izložba i e-objava pregleda: Vuk i Zvijezda Vuk II. Krsto Frankapan Tržački i franjevačka likovna baština u Karlovcu Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Tanja Trška Odsjek za povijest umjetnosti, Franjevački muzej u Karlovcu Karlovac
2019 Istraživanje i prezentacija franjevačke baštine na Visovcu Izložba i katalog Visovac: duhovnost i kultura na Biloj Stini Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Tanja Trška Muzej za umjetnost i obrt Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2021 javna tribina Vizualne umjetnosti i baština u medijima: dan sjećanja na Ružicu Šimunović Sanja Cvetnić Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Zagreb
2021 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
2020 javna tribina Vizualne umjetnosti i baština u medijima: dan sjećanja na Ružicu Šimunović Sanja Cvetnić Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Zagreb
2020 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
2019 javna tribina Vizualne umjetnosti i baština u medijima: dan sjećanja na Ružicu Šimunović Sanja Cvetnić Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Zagreb
2019 okrugli stol (Kliofest, Zagreb); Stradanje baštine u povijesti - katedrala Notre-Dame i primjeri iz Hrvatske Dino Milinović Kliofest Zagreb
2019 javno predavanje Zvona crkve Notre-Dame Dino Milinović Muzeji izvan muzeja Zagreb
2019 predstavljanje novog broja časopisa Peristil Peristil (predstavljanje novog broja) Dino Milinović Kliofest Zagreb
2019 predstavljanje zbornika (40 godina Zagrebačke Biblije) Zagrebačka Biblija Dino Milinović Obilježavanje 50. obljetnice Zagrebačke Biblije Zagreb
2019 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
2018 javno predavanje Nova post vetera coepit. Ikonografija prve kršćanske umjetnosti Dino Milinović Odjel za povijest umjetnosti Sveučililšta u Zadru Zadar
2018 izlaganje na predstavljanju knjige (Ciceron, Govori protiv Katiline) Katilina - kradljivac umjetnina ili kolekcionar? Dino Milinović Centar za interdisciplinarna istraživanja stare povijesti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu Zagreb
2018 javno predavanje Usred revolucije: Claude Debussy i francusko slikarstvo 19. stoljeća Dino Milinović Zagrebački festival klavirskih dua Zagreb
2018 javno predavanje Bjelokosni plenarij: kraljevski poklon u riznici Zagrebačke katedrale Dino Milinović Muzeji izvan muzeja Zagreb
2018 predavanje Kulturna baština: između identiteta i turizma Dino Milinović Državni stručni skup Europska godina kulturne baštine, Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2018 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
2017 javno predavanje i predstavljanje knjige Kasna antika i rano kršćanstvo: između promjene i kontinuiteta Dino Milinović Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci ( Rijeka
2017 izlaganje na simpoziju (Klasično obrazovanje i humanistički ideali) Klasično obrazovanje i rano kršćanstvo između prekida i kontinuiteta Dino Milinović Klasična gimnazija Zagreb
2017 predstavljanje knjige Slava križa. Simboli i slike vjere u ranokršćanskoj kulturi (predstavljanje istoimene knjige Ivice Žižića) Dino Milinović Kršćanska sadašnjost Split
2017 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
2016 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
2015 sudjelovanje na državnim, međužupanijskim i županijskim stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna; sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika Likovne umjetnosti u okviru projekta Škola za život (MZO); sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije Josipa Alviž, Jasmina Nestić Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja različiti gradovi Hrvatske
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2021 Mapiranje Trešnjevke Centar za kulturu Trešnjevka, Galerija Modulor Zagreb
2020 platforma "obnovi.zg" Udruženje hrvatskih arhitekata, Društvo arhitekata Zagreba, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih urbanista, Hrvatsko restauratorsko društvo, IIC – Hrvatska grupa, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu https://pogledaj.to/arhitektura/obnovi-zg/
2020 članica Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja za kulturno dobro UNESCO-a "Stari grad Dubrovnik" u svojstvu predstavnice civilnog društva (volonterski), organizacija savjetovanja i komunikacija s predstavnicima lokalnih udruga civilnog društva Ana Marinković Bruno Diklić, Biserka Dumbović Bilušić, Saša Poljanec Borić, Marina Oreb, Antun Baće, Marija Grazio, Ivanka Jemo, Ivana Vrdoljak Raguž Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik
2019 Mapiranje Trešnjevke Centar za kulturu Trešnjevka, Galerija Modulor Zagreb
2019 članica Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja za kulturno dobro UNESCO-a "Stari grad Dubrovnik" u svojstvu predstavnice civilnog društva (volonterski), organizacija savjetovanja i komunikacija s predstavnicima lokalnih udruga civilnog društva Ana Marinković Bruno Diklić, Biserka Dumbović Bilušić, Saša Poljanec Borić, Marina Oreb, Antun Baće, Marija Grazio, Ivanka Jemo, Ivana Vrdoljak Raguž Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik
2018 Mapiranje Trešnjevke Centar za kulturu Trešnjevka, Galerija Modulor Zagreb
2018 članica Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja za kulturno dobro UNESCO-a "Stari grad Dubrovnik" u svojstvu predstavnice civilnog društva (volonterski), organizacija savjetovanja i komunikacija s predstavnicima lokalnih udruga civilnog društva Ana Marinković Bruno Diklić, Biserka Dumbović Bilušić, Saša Poljanec Borić, Marina Oreb, Antun Baće, Marija Grazio, Ivanka Jemo, Ivana Vrdoljak Raguž Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik
2017 članica Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja za kulturno dobro UNESCO-a "Stari grad Dubrovnik" u svojstvu predstavnice civilnog društva (volonterski), organizacija savjetovanja i komunikacija s predstavnicima lokalnih udruga civilnog društva Ana Marinković Bruno Diklić, Biserka Dumbović Bilušić, Saša Poljanec Borić, Marina Oreb, Antun Baće, Marija Grazio, Ivanka Jemo, Ivana Vrdoljak Raguž Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik
2016 članica Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja za kulturno dobro UNESCO-a "Stari grad Dubrovnik" u svojstvu predstavnice civilnog društva (volonterski), organizacija savjetovanja i komunikacija s predstavnicima lokalnih udruga civilnog društva Ana Marinković Bruno Diklić, Biserka Dumbović Bilušić, Saša Poljanec Borić, Marina Oreb, Antun Baće, Marija Grazio, Ivanka Jemo, Ivana Vrdoljak Raguž Zavod za obnovu Dubrovnika Dubrovnik
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2021 rad u domu za starije razgovor sa štićenicima Sanja Cvetnić Zagreb
2020 rad u domu za starije razgovor sa štićenicima Sanja Cvetnić Zagreb
2019 rad u domu za starije razgovor sa štićenicima Sanja Cvetnić Zagreb
2019 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2018 rad u domu za starije razgovor sa štićenicima Sanja Cvetnić Zagreb
2018 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2017 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2016 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2015 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2014 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2013 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2012 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2011 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2010 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston
2009 članica organizacijskog tima festivala Kinookus Festival Kinookus u organizaciji istoimene udruge održavao se u Stonu i okolici u razdoblju 2009.-2019. godine s ciljem poticanja održivog razvoja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz kulturne programe. U sklopu festivala organizirala sam na volonterskoj bazi niz izložaba i drugih kulturnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom. Ana Marinković Ston

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2020 Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskoga programa u hrvatskoj likovnoj baštini znanstveni (domaći) Odsjek za povijest umjetnosti Poslijediplomski doktorski studij Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Tanja Trška Zagreb
2019 Frankapansko naslijeđe: pet stoljeća Njemačko-rimskoga brevijara znanstveni (domaći) Odsjek za povijest umjetnosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Tanja Trška Zagreb
2018 Skup povodom 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu (1878. - 2018.) znanstveno-stručni (domaći) Odsjek za povijest umjetnosti Dubravka Botica, Josipa Alviž, Lovorka Magaš BIlandžić, Danko Šourek Zagreb
2016 Art and Politics in Europe in the Modern Period znanstveni (međunarodni) Odsjek za povijest umjetnosti, projekt Hrvatske zaklade za znanost Hrvatska i Srednja Europa: umjetnost i politika u razdoblju moderne (1780. - 1945.) (CroCE-ArtPolitics) Dragan Damjanović, Lovorka Magaš Bilandžić Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2018 predavanje, Državni stručni skup Europska godina kulturne baštine Agencija za odgoj i obrazovanje Dino Milinović
2018 Sudjelovanje u realizaciji projekta Valorizacija kulturne baštine i brendiranje turističke destinacije Općine Lekenik Općina Lekenik Dragan Damjanović
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2019 Sanja Cvetnić Pet stoljeća Frankapanskoga brevijara (1518) Hrvatska revija 4, 2019., https://www.matica.hr/hr/605/pet-stoljeca-frankapanskoga-brevijara- 1518-30259/
2019 Dino Milinović Tradicija mora biti poticaj za novu kreativnost Vijenac, Zagreb, 7. studenog, 2019.
2019 Dino Milinović Notre-Dame kao pupak svijeta Vijenac, Zagreb, 25. travnja, 2019.
2019 Frano Dulibić Andrija Maurović, Između političkih ideologija i pornografije Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb 28. 11. 2018. – 24. 2. 2019.
2019 Frano Dulibić Maurović i ideologije u popularnoj kulturi Bosona, Sarajevo 2019, br. 8, str. 84-90.
2019 Frano Dulibić „Šišmiš“ Ota Antoninija – između secesije i art decoa Bosona, Sarajevo, 2019, br. 9, str. 14-21.
2019 Frano Dulibić Cjelovita valorizacija opusa Sergeja Glumca, Prikaz knjige: Lovorka Magaš Bilandžić, „Sergije Glumac: grafika, grafički dizajn, scenografija“ Informatica museologica, Zagreb 2019, br. 50, str. 218-220.
2018 Dino Milinović Kulturna baština: između civilizacije, identiteta i turizma Vijenac, Zagreb, 20. prosinca, 2018.
2018 Frano Dulibić Dva lica intime tekst u katalogu: Suzana Matić, Intima, Galerija Oblok, Sesvete 15. 10. – 15. 11. 2018.
2018 Frano Dulibić Politika i društvo apsurda, 24 SATirA u KIC-u 24 sata, 31. 08., 2018., br. 4763, str. 28-31. Isto u: Best Book, Specijalno izdanje Expressova književnog magazina, 31. 08., 2018., str. 14-17, i web: https://www.24sata.hr/news/ulaz-besplatan-ne-propustite-izlozbu-dobre-zaje-24sata-588184
2018 Frano Dulibić 21. minijature. Moć malenih radova, (21. minijature, Vršilnica, Novi dvori, Zaprešić, 15. 6. - 4.7. 2018.) Kontura, Zagreb 2018, br. 141, str. 64-65.
2017 Frano Dulibić Cash & Carry: Pogled izvana u: 13. Cash & Carry – Dan otvorenih vrata umjetnosti, Zagreb 2017, str. 6-7.
2015 Dino Milinović Svjetska baština: strah od slike i sudar civilizacija. Uz rušenje hramova u antičkoj Palmiri. Hrvatska revija, XV, br. 4, Zagreb
2015 Frano Dulibić Razorna moć karikature Zarez, Zagreb 2015, br. 403, str. 20.
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2021 predavanje u sklopu izložbe Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb Ratko Petrić i groteskna stvarnost Frano Dulibić
2021 pozvano predavanje Universita degli studi Padova Thinking with relics: Sacer lapis in Andrea Dandolo program for the baptistery of San Marco Ana Munk
2020 predavanje Hrvatski državni arhiv Ivan Tišov i hrvatska likovna scena na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće Dragan Damjanović
2020 predavanje Hrvatski plemićki zbor Valpovačko vlastelinstvo – arhitektonsko naslijeđe Dragan Damjanović
2020 dio programa Izvedbe svakodnevice u POU-u Centar oblikovanja svakodnevice Razgovor o arhitekturi i svakodnevici Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu Jasna Galjer
2020 Izložba Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma, predavanje u sklopu izložbe Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb Izvori likovnog izraza Zagrebačke škole crtanog filma Frano Dulibić
2019 Kliofest, sudjelovanje u okruglom stolu Kliofest, udruga za promicanje kulture povijest Stradanja baštine u povijesti – katedrala Notre-Dame i primjeri iz Hrvatske Dragan Damjanović
2019 predavanje Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda Značenje arhitekture i materijalnosti u opusu Branka Ružića Patricia Počanić
2019 Pučko otvoreno učilište Zagreb, U fokusu: hodnici, foyeri, predvorja, sudjelovanje u okruglom stolu Pučko otvoreno učilište Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, Hrvatski muzej arhitekture Društvena uloga radničkog narodnog sveučilišta “Moša Pijade” (RANS) Jasna Galjer
2019 Dizajnom do identiteta, sudjelovanje u okruglom stolu Hrvatski muzej arhitekture Društvena uloga radničkog narodnog sveučilišta “Moša Pijade” (RANS) Jasna Galjer
2019 predavanje Galerija Klovićevi dvori Slikarstvo Vladimira Becića dvadesetih godina u kontekstu hrvatskog i europskog slikarstva Frano Dulibić
2019 predavanje u sklopu izložbe Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb Maurović – pornografija u stripu i izvan stripa Frano Dulibić
2019 Ciklus tribina Zašto se mrzimo, izlaganje na tribini: Mržnja i likovni izričaj Muzej za umjetnost i obrt Mržnja i likovno izražavanje u povijesti umjetnosti i vizualnim komunikacijama Frano Dulibić
2019 projekta Nesvrstani – Boutique Art Fair, predavanje Lauba, kuća za ljude i umjetnost Pravni i financijski okvir tržišta umjetnina u Hrvatskoj Frano Dulibić
2019 Međužupanijsko stručno vijeće za veterinu, predavanje Veterinarska škola Zagreb Ikonografski prikazi životinja u zapadnjačkoj umjetnosti Franko Ćorić
2018 Dani otvorenih vrata Instituta za povijest umjetnosti, sudjelovanje u okruglom stolu Institut za povijest umjetnosti Umjetnička topografija Hrvatske - projekt za budućnost Dino Milinović
2018 predavanje Državni arhiv u Osijeku Arhitekti valpovačkih vlastelina Dragan Damjanović
2018 manifestacija Muzeji izvan muzeja, predavanje Hrvatski prirodoslovni muzej Na pragu moderne. Otto Wagner i hrvatska arhitektura Dragan Damjanović
2018 manifestacija Europska godina kulturne baštine 2018., predavanje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Zagrebački arhitekti: Herman Bollé Dragan Damjanović
2018 predavanje Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, Zagreb Umjetnost u javnom prostoru Novog Zagreba 1970-ih Patricia Počanić
2018 Pučko otvoreno učilište Zagreb, U fokusu: velika dvorana, sudjelovanje u okruglom stolu Pučko otvoreno učilište Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, Hrvatski muzej arhitekture Društvena uloga radničkog narodnog sveučilišta “Moša Pijade” (RANS) Jasna Galjer
2017 sudjelovanje na tribini Arheološki muzej u Zagrebu Ranokršćanski bjelokosni češalj iz Mirina na otoku Krku Dino Milinović
2017 Kliofest, sudjelovanje u okruglom stolu Kliofest, udruga za promicanje kulture povijest Orijentalni kultovi u rimskom svijetu - nove perspektive Dino Milinović
2017 predavanje Državni arhiv u Osijeku Graditeljska obitelj Hatzinger – od Székesfehérvára, preko Osijeka, Lwowa i Zadra do Beča Dragan Damjanović
2017 predavanje Rezervat prirode Lokrum Nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan i Lokrum Dragan Damjanović
2017 110 godina Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, sudjelovanje u okruglom stolu Pučko otvoreno učilište Zagreb Društvena uloga radničkog narodnog sveučilišta “Moša Pijade” (RANS) Jasna Galjer
2017 predavanje Centar za kulturu – Gradskog muzeja Čazma Povijest karikature i Slavko Vereš Frano Dulibić
2017 Dani europske baštine 2017., predavanje Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Kulturni krajolik - nova i aktualna kategorija kulturne baštine Franko Ćorić
2017 Kliofest, sudjelovanje u okruglom stolu Kliofest, udruga za promicanje kulture povijest Povjesničari i kulturna baština Franko Ćorić
2017 sudjelovanje u panel-diskusiji Muzej Mimara Kulturni krajolik – nekad, danas, sutra Franko Ćorić
2016 povodom izlaska knjige Nova post vetera coepit, sudjelovanje u okruglom stolu Odsjek za povijest umjetnosti, FF Press Transformacije antičkog svijeta: kasna antika ili rano kršćanstvo? Dino Milinović
2016 predavanje Galerija Klovićevi dvori Menci Clement Crnčić kao karikaturist Frano Dulibić
2016 pozvano predavanje University of Houston Beyond Saint Mark: Material Evidence for the Cult of Saints in the Medieval Venice Ana Munk
2015 ciklus predavanja Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Umjetnička baština u fokusu mladih znanstvenika II Josipa Alviž, Jasmina Nestić, Tanja Trška, Maja Zeman
2015 predavanje Muzej za umjetnost i obrt Dva Guercinova lica Frano Dulibić
2015 Razgovori na Jabukovcu, predavanje Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb Usavršavanje kreativnog procesa Frano Dulibić
2015 predavanje University of Maribor Student involvement in QA at University of Zagreb Frano Dulibić
2015 Dani otvorenih vrata Hrvatskog Restauratorskog Zavoda, Odjel u Splitu Hrvatski Restauratorski Zavod, Odjel u Splitu Restauriranje Buvininih vratnica 1908. godine Franko Ćorić
2014 ciklus predavanja Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Umjetnička baština u fokusu mladih znanstvenika I Josipa Alviž, Jasmina Nestić, Tanja Trška, Maja Zeman
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2021 Hrvatski radio Mali radio vjeronauk Ikonografija Božanskoga Milosrđa Sanja Cvetnić
2021 Hrvatski radio - Treći program U vizualnom kodu Razgovor na temu sudbine Meštrovićevih Indijanaca u Chicagu Dino Milinović
2021 Hrvatska televizija - Prvi program Dobro jutro, Hrvatska: Lov na antikvitete Grad Split Franko Ćorić
2020 Hrvatski radio - Prvi program Odnos forme i funkcije u arhitekturi Dubravka Botica
2020 Hrvatska televizija - Prvi program Znanstveni krugovi Zrinski i Zriniana Dubravka Botica
2020 Hrvatska televizija - Prvi program 1 na 1 Zagrebački potres Dragan Damjanović
2020 Hrvatski radio – Drugi program Bombonijera Promocija knjige „Ivan Posavec – Zemljaci“ Patricia Počanić
2019 Hrvatska televizija - Prvi program Kultura s nogu Petstota godišnjica smrti Leonarda da Vinci Sanja Cvetnić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Urbanizam renesansnih gradova , Trgovi Gradeca Dubravka Botica
2019 Hrvatska televizija - Prvi program Otvoreno Požar u katedrali Notre-Dame Dino Milinović
2018 Hrvatski radio - Prvi program Katarina Velika Dubravka Botica
2018 Hrvatska televizija - Treći program Pravac na treću Buvinine vratnice Franko Ćorić
2018 Hrvatska televizija - Prvi program Dobro jutro, Hrvatska: Dijalozi s baštinom Iskustva u zaštiti redovničke kulturne baštine Franko Ćorić
2017 Hrvatski radio - Prvi program Što je muzej, Razvoj muzeja Dubravka Botica
2017 Hrvatska televizija - Treći program Pogled u prošlost Konstantin i kristijanizacija Rimskog Carstva Dino Milinović
2017 Hrvatska televizija - Prvi program Dobar dan Dubrovački ljetnikovci i kulturni krajolik Franko Ćorić
2016 Hrvatski radio - Prvi program Slike u pećinama, Zagrebačka katedrala, Freskoslikarstvo, Nastanak gradova, Razvoj gradova Dubravka Botica
2016 Hrvatska televizija - Treći program Intervju tjedna Intervju o Maxu Dvořáku Franko Ćorić
2015 Hrvatski radio - Prvi program Zagrlimo Europu, Zavrti zvrk, emisije ArtNet, Umjetnost u mreži Brandemburška vrata, Rimski Panteon, Dvorac Versailles, Guggenheimov muzej u Bilbau Dubravka Botica
2015 Hrvatska televizija - Prvi program Intervju tjedna Intervju tjedna - Arhitektura i performans. Grafike iz kabineta Luja XIV u fundusu Dubravka Botica
2015 Hrvatski radio - Treći program U časti Gjuri Szabi U časti Gjuri Szabi Franko Ćorić