Naziv
Odsjek za komparativnu književnost
Lokacija
Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
Pročelnica
dr.sc. Maša Grdešić, doc.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Kristina Grgić, doc.
Tajnik
Mateja Uglik
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Kristina Grgić, doc.
ISVU koordinator
dr.sc. Luka Bekavac, doc.
ISVU koordinator
dr.sc. Krunoslav Lučić, doc.
Satničar
Mateja Uglik
ECTS koordinator
dr.sc. Branislav Oblučar, doc.
Zamjenik ECTS koordinatora
dr.sc. Luka Bekavac, doc.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Luka Bekavac, doc. B-212 4092-113 lbekavac@ffzg.hr
dr.sc. Tomislav Brlek, izv. prof. B-211 +6120112 tbrlek@ffzg.hr
dr.sc. Lada Čale Feldman, red. prof. B-214 4092 115 lcfeldma@ffzg.hr
dr.sc. Dean Duda, red. prof. B 211 2112 dean.duda@ffzg.hr
dr.sc. Nikica Gilić, red. prof. B-216 01/4092-116 ngilic@ffzg.hr
dr.sc. Maša Grdešić, doc. B-212 01/4092-113 mgrdesic@ffzg.hr
dr.sc. Kristina Grgić, doc. B 212 6120-113 kgrgic2@ffzg.hr
dr.sc. Slaven Jurić, izv. prof. B-211 sjuric@ffzg.hr
dr.sc. Višnja Kačić Rogošić, doc. B-216 00385 1 4092 116 vrogosic@ffzg.hr
dr.sc. Krunoslav Lučić, doc. B-216 01/4092-116 klucic2@ffzg.hr
dr.sc. Željka Matijašević, red. prof. B 212 014092112 zmatijas@ffzg.hr
dr.sc. Branislav Oblučar, doc. B-213 6120-200, kućni: 2200 boblucar@ffzg.hr
dr.sc. Cvijeta Pavlović, red. prof. B-215 01/4092-235 cvijeta.pavlovic@ffzg.hr
dr.sc. Lovro Škopljanac, doc. B-216 4092-116 lskoplja@ffzg.hr
dr.sc. David Šporer, izv. prof. B-214 4092-214 david.sporer@ffzg.hr
dr.sc. Ana Tomljenović, doc. B-214 6120-114 atomljen3@ffzg.hr
dr.sc. Andrea Zlatar-Violić, red. prof. B 213 4092-200 azviolic@ffzg.hr

Naziv Šifra
Diplomski ispit na studiju Komparativne književnosti 127545
Diplomski rad na studiju Komparativne književnosti 127544
Esej 56817
Esej II 129078
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894
Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam 132089
Filmologija: Hrvatski žanrovski film 132090
Filmologija: Klasične teorije filma 50887
Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu 118095
Filmologija: Struktura filmskog djela 198929
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877
Komparativna književnost: Hrvatski književni barok 125600
Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon I 79321
Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon II 90212
Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha 81429
Komparativna književnost: Moliere i frančezarije 215599
Komparativna književnost: Parodija u hrvatskoj književnosti 170538
Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele 170537
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825
Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville 170539
Opća povijest književnosti: Antička proza 170540
Opća povijest književnosti: Avangarda 78329
Opća povijest književnosti: Evolucija i književna antropologija 215600
Opća povijest književnosti: Feminizam i književnost 131852
Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića 184237
Opća povijest književnosti: Modernistički Künstlerroman 118098
Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje 160780
Opća povijest književnosti: Od egzila do migracija 184238
Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti I 215601
Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti II 215602
Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti 184239
Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma 160783
Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti 125456
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430
Opća povijest književnosti: Realistički roman 90146
Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska 90147
Opća povijest književnosti: Romantička proza 125622
Opća povijest književnosti: Srednjovjekovno pripovijedanje 145538
Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta 184241
Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost 184243
Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave 215603
Teatrologija i dramatologija: Dramski fragmenti ljubavnoga diskursa 118100
Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija 184244
Teatrologija i dramatologija: Metateatar 132092
Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame 118558
Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije 145566
Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji 131863
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju 97203
Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme 52667
Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura 131584
Teorija književnosti: Derrida i književni tekst 131865
Teorija književnosti: Formalizam 52681
Teorija književnosti: Foucault, biopolitika i neoliberalizam 215604
Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika 132093
Teorija književnosti: Lacan i lakanovci 125621
Teorija književnosti: Otpor književnosti: Agamben, Ranciere, Nancy 145542
Teorija književnosti: Pisanje - literarnost i žanr 118102
Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način 160794
Teorija književnosti: Slobodni stih 50874
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435
Teorija književnosti: Teorija romana 118561
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671

Preddiplomski studiji
  1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Facebook Odsjek za komparativnu književnost razne obavijesti https://www.facebook.com/profile.php?id=100057411220667
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2016 60. obljetnica rada Odsjeka za komparativnu književnost, tribina o studiju, tribina o prostoru u književnosti, kazališna radionica, predstavljanje studentskog časopisa plakati, letci, obavijest za medije, promocija na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1735636400020413/ Odsjek za komparativnu književnost
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2019 Dani otvorenih vrata štand s informacijama o Odsjeku za komparativnu književnost, otvorena predavanja Filozofski fakultet Filozofski fakultet
2018 Dani otvorenih vrata predstavljanje programa Odsjeka za komparativnu književnost, radionica "Suvremeno hrvatsko pjesništvo" (Branislav Oblučar) Filozofski fakultet Filozofski fakultet
2017 predavanje za učenike Suvremeno hrvatsko kazalište (Boris Senker) Matica hrvatska, Gimnazija u Požegi Požega
2016 program "Živi kapitali", susret s učenicima srednjih škola u okviru Dana Josipa i Ivana Kozarca razgovor o književnosti (Luka Bekavac) Dani Josipa i Ivana Kozarca Vinkovci
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2019 suradnja s javnim sektorom davanje mišljenja o dodjeli stimulacija za najbolja ostvarenja autorima u području književnog stvaralaštva i književnog prevodilaštva Odsjek za komparativnu književnost Ministarstvo kulture Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2021 izdavački rad časopis "Kazalište" Višnja Kačić Rogošić Hrvatski centar ITI Zagreb
2021 izdavački rad Leksikon avangarde, projekt Re-claimed Avantgarde Višnja Kačić Rogošić Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Varšava
2021 popularizacija znanosti Obrazovni program Centra za ženske studije Lada Čale Feldman, Maša Grdešić Centar za ženske studije Zagreb
2021 popularizacija znanosti Kreativni kritički laboratorij Maša Grdešić Centar za ženske studije, ALU, ADU Zagreb
2021 izdavački rad 15 dana: ilustrirani časopis za kulturu Tomislav Brlek Pučko otvoreno učilište Zagreb
2020 izdavački rad časopis "Kazalište" Višnja Kačić Rogošić Hrvatski centar ITI Zagreb
2020 izdavački rad Leksikon avangarde, projekt Re-claimed Avantgarde Višnja Kačić Rogošić Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Varšava
2020 popularizacija znanosti Obrazovni program Centra za ženske studije Lada Čale Feldman, Maša Grdešić Centar za ženske studije Zagreb
2020 popularizacija znanosti Kreativni kritički laboratorij Maša Grdešić Centar za ženske studije, ALU, ADU Zagreb
2020 izdavački rad 15 dana: ilustrirani časopis za kulturu Tomislav Brlek Pučko otvoreno učilište Zagreb
2019 izdavački rad časopis "Kazalište" Višnja Kačić Rogošić Hrvatski centar ITI Zagreb
2019 izdavački rad Leksikon avangarde, projekt Re-claimed Avantgarde Višnja Kačić Rogošić Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Varšava
2019 popularizacija znanosti Obrazovni program Centra za ženske studije Lada Čale Feldman, Maša Grdešić Centar za ženske studije Zagreb
2019 popularizacija znanosti voditelj/mentor radionice Mladi filmofili u sklopu 66. Pula film festivala Krunoslav Lučić Pula film festival Pula
2019 popularizacija znanosti Kreativni kritički laboratorij Maša Grdešić Centar za ženske studije, ALU, ADU Zagreb
2019 izdavački rad 15 dana: ilustrirani časopis za kulturu Tomislav Brlek Pučko otvoreno učilište Zagreb
2018 popularizacija znanosti Obilježavanje Međunarodnog dana biološke raznolikosti Lovro Škopljanac Knjižnica filozofskog fakulteta Zagreb
2018 izdavački rad časopis "Kazalište" Višnja Kačić Rogošić Hrvatski centar ITI Zagreb
2018 izdavački rad Leksikon avangarde, projekt Re-claimed Avantgarde Višnja Kačić Rogošić Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Varšava
2018 popularizacija znanosti Obrazovni program Centra za ženske studije Lada Čale Feldman, Maša Grdešić Centar za ženske studije Zagreb
2018 popularizacija znanosti Kreativni kritički laboratorij Maša Grdešić Centar za ženske studije, ALU, ADU Zagreb
2018 izdavački rad 15 dana: ilustrirani časopis za kulturu Tomislav Brlek Pučko otvoreno učilište Zagreb
2017 izdavački rad časopis "Kazalište" Višnja Kačić Rogošić Hrvatski centar ITI Zagreb
2017 izdavački rad Leksikon avangarde, projekt Re-claimed Avantgarde Višnja Kačić Rogošić Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Varšava
2017 popularizacija znanosti Pučka i popularna književnost Pavao Pavličić Filozofski fakultet u Mostaru Mostar
2017 popularizacija znanosti Obrazovni program Centra za ženske studije Lada Čale Feldman, Maša Grdešić Centar za ženske studije Zagreb
2017 izdavački rad 15 dana: ilustrirani časopis za kulturu Tomislav Brlek Pučko otvoreno učilište Zagreb
2016 izdavački rad časopis "Kazalište" Višnja Kačić Rogošić Hrvatski centar ITI Zagreb
2016 popularizacija znanosti Obrazovni program Centra za ženske studije Lada Čale Feldman, Maša Grdešić Centar za ženske studije Zagreb
2016 izdavački rad 15 dana: ilustrirani časopis za kulturu Tomislav Brlek Pučko otvoreno učilište Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2021 pomaganje u provedbi programa terapijskog jahanja timarenje konja, vođenje konja, asistiranje hipoterapeutu Lovro Škopljanac Sesvete
2021 prikupljanje pomoći za stradale u potresu pogođenom području prikupljanje financijske i materijalne pomoći nastavnici Odsjeka za komparativnu književnost Zagreb
2020 pomaganje u provedbi programa terapijskog jahanja timarenje konja, vođenje konja, asistiranje hipoterapeutu Lovro Škopljanac Sesvete
2019 pomaganje u provedbi programa terapijskog jahanja timarenje konja, vođenje konja, asistiranje hipoterapeutu Lovro Škopljanac Sesvete
2019 uređenje javnih prostora čišćenje grobnih mjesta klasika hrvatske književnosti Cvijeta Pavlović Zagreb
2018 pomaganje u provedbi programa terapijskog jahanja timarenje konja, vođenje konja, asistiranje hipoterapeutu Lovro Škopljanac Sesvete
2018 rad u programskom odboru pjesničke manifestacije Goranovo proljeće organizacija pjesničkog festivala Branislav Oblučar Zagreb, Lukovdol, Rijeka
2018 rad u neprofitnom mediju i udruzi Muf pisanje projekata, urednički rad, lektorski rad, autorski rad, promoviranje portala, društvene mreže Maša Grdešić Zagreb
2017 pomaganje u provedbi programa terapijskog jahanja timarenje konja, vođenje konja, asistiranje hipoterapeutu Lovro Škopljanac Sesvete
2017 rad u programskom odboru pjesničke manifestacije Goranovo proljeće organizacija pjesničkog festivala Branislav Oblučar Zagreb, Lukovdol, Rijeka
2017 rad u neprofitnom mediju i udruzi Muf pisanje projekata, urednički rad, lektorski rad, autorski rad, promoviranje portala, društvene mreže Maša Grdešić Zagreb
2016 pomaganje u provedbi programa terapijskog jahanja timarenje konja, vođenje konja, asistiranje hipoterapeutu Lovro Škopljanac Sesvete
2016 rad u programskom odboru pjesničke manifestacije Goranovo proljeće organizacija pjesničkog festivala Branislav Oblučar Zagreb, Lukovdol, Rijeka
2016 rad u neprofitnom mediju i udruzi Muf pisanje projekata, urednički rad, lektorski rad, autorski rad, promoviranje portala, društvene mreže Maša Grdešić Zagreb

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2021 Feminisms in a Transnational Perspective ljetna doktorska škola Odsjek za komparativnu književnost, Centar za ženske studije, IUC Dubrovnik Lada Čale Feldman Dubrovnik
2021 Dani Marije Jurić Zagorke znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Odsjek za komparativnu književnost, Centar za ženske studije Lada Čale Feldman, Maša Grdešić Zagreb
2020 Dani Marije Jurić Zagorke znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Odsjek za komparativnu književnost, Centar za ženske studije Lada Čale Feldman, Maša Grdešić Zagreb
2019 Feminisms in a Transnational Perspective ljetna doktorska škola Odsjek za komparativnu književnost, Centar za ženske studije, IUC Dubrovnik Lada Čale Feldman Dubrovnik
2019 Dani Marije Jurić Zagorke znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Odsjek za komparativnu književnost, Centar za ženske studije Lada Čale Feldman, Maša Grdešić Zagreb
2018 Feminisms in a Transnational Perspective ljetna doktorska škola Odsjek za komparativnu književnost, Centar za ženske studije, IUC Dubrovnik Lada Čale Feldman Dubrovnik
2018 Književnost i internet - tekst u digitalnom obliku studentska konferencija Odsjek za komparativnu književnost, Klub studenata komparativne književnosti K. Luka Bekavac, David Šporer Zagreb
2018 Dani Marije Jurić Zagorke znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Odsjek za komparativnu književnost, Centar za ženske studije Lada Čale Feldman, Maša Grdešić Zagreb
2018 Hrvatski književnici i Ovidije znanstveni Odsjek za komparativnu književnost, HAZU Cvijeta Pavlović Zagreb
2018 Emisija i recepcija II. Komparativna povijest hrvatske književnosti znanstveni (međunarodni) Odsjek za komparativnu književnost, Književni krug Split, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu Cvijeta Pavlović, Pavao Pavličić, Boris Senker Omiš
2017 Feminisms in a Transnational Perspective ljetna doktorska škola Odsjek za komparativnu književnost, Centar za ženske studije, IUC Dubrovnik Lada Čale Feldman Dubrovnik
2017 Dani Marije Jurić Zagorke znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Odsjek za komparativnu književnost, Centar za ženske studije Lada Čale Feldman, Maša Grdešić Zagreb
2017 Književni kanon. Komparativna povijest hrvatske književnosti znanstveni (međunarodni) Odsjek za komparativnu književnost, Književni krug Split, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu Kristina Grgić, Cvijeta Pavlović Split
2016 Feminisms in a Transnational Perspective ljetna doktorska škola Odsjek za komparativnu književnost, Centar za ženske studije, IUC Dubrovnik Lada Čale Feldman Dubrovnik
2016 Dani Marije Jurić Zagorke znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Odsjek za komparativnu književnost, Centar za ženske studije Lada Čale Feldman, Maša Grdešić Zagreb
2016 Vrsta ili žanr. Komparativna povijest hrvatske književnosti znanstveni (međunarodni) Odsjek za komparativnu književnost, Književni krug Split, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu Kristina Grgić, Cvijeta Pavlović Split
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2021 Simultano prevođenje HRT, Vijeće Europe, N1, Izraelsko veleposlanstvo Lovro Škopljanac
2021 Urednički rad na romanu "Moja dota" Nore Verde Izdavačka kuća OceanMore Maša Grdešić
2021 žiri književne Nagrade Janko Polić Kamov HDP Željka Matijašević, Andrea Zlatar Violić
2021 žiri Goranovog proljeća SKUD Ivan Goran Kovačić Slaven Jurić, Branislav Oblučar, Andrea Zlatar Violić
2021 Women Writers Route Forum slavenskih kultura (Ljubljana, Slovenija), Grad Zagreb, Grad Ogulin, Ivanina kuća bajki, Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke Maša Grdešić
2021 žiri književne nagrade Fric Express Tomislav Brlek
2020 Simultano prevođenje HRT, Vijeće Europe, N1, Izraelsko veleposlanstvo Lovro Škopljanac
2020 Hrvatski zvukopis - interdisciplinarni projekt gradova Turistička zajednica Split, Ministarstvo kulture, Hrvatski telekom Cvijeta Pavlović
2020 žiri književne Nagrade Janko Polić Kamov HDP Željka Matijašević, Andrea Zlatar Violić
2020 žiri Goranovog proljeća SKUD Ivan Goran Kovačić Slaven Jurić, Branislav Oblučar, Andrea Zlatar Violić
2020 Women Writers Route Forum slavenskih kultura (Ljubljana, Slovenija), Grad Zagreb, Grad Ogulin, Ivanina kuća bajki, Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke Maša Grdešić
2019 Simultano prevođenje HRT, Vijeće Europe, N1, Izraelsko veleposlanstvo Lovro Škopljanac
2019 Rad u svojstvu dramaturške i jezične savjetnice na opernim predstavama (Falstaff, Romeo i Julija, Carmen) HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci i pulskoj Areni Lada Čale Feldman
2019 žiri književne Nagrade Janko Polić Kamov HDP Željka Matijašević, Andrea Zlatar Violić
2019 žiri Goranovog proljeća SKUD Ivan Goran Kovačić Slaven Jurić, Branislav Oblučar, Andrea Zlatar Violić
2019 Women Writers Route Forum slavenskih kultura (Ljubljana, Slovenija), Grad Zagreb, Grad Ogulin, Ivanina kuća bajki, Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke Maša Grdešić
2018 Simultano prevođenje HRT, Vijeće Europe, N1, Izraelsko veleposlanstvo Lovro Škopljanac
2018 Rad u svojstvu dramaturške i jezične savjetnice na opernim predstavama (Falstaff, Romeo i Julija, Carmen) HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci i pulskoj Areni Lada Čale Feldman
2018 Hrvatski zvukopis - interdisciplinarni projekt gradova Turistička zajednica, Grad Zagreb, Ministarstvo kulture, Hrvatski telekom Cvijeta Pavlović
2018 žiri književne Nagrade Janko Polić Kamov HDP Željka Matijašević, Andrea Zlatar Violić
2018 žiri Goranovog proljeća SKUD Ivan Goran Kovačić Slaven Jurić, Branislav Oblučar, Andrea Zlatar Violić
2018 žiri Državne nagrade Vladimir Nazor (za književnost) Ministarstvo kulture Tomislav Brlek
2017 Simultano prevođenje HRT, Vijeće Europe, N1, Izraelsko veleposlanstvo Lovro Škopljanac
2017 žiri Goranovog proljeća SKUD Ivan Goran Kovačić Slaven Jurić, Branislav Oblučar, Andrea Zlatar Violić
2017 žiri Državne nagrade Vladimir Nazor (za književnost) Ministarstvo kulture Tomislav Brlek
2016 Simultano prevođenje HRT, Vijeće Europe, N1, Izraelsko veleposlanstvo Lovro Škopljanac
2016 žiri Goranovog proljeća SKUD Ivan Goran Kovačić Slaven Jurić, Branislav Oblučar, Andrea Zlatar Violić
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2021 Maša Grdešić Feministički spomenar Elle, XIX, 3, 63.
2020 Maša Grdešić Misteriji (o Hilmi af Klint) Krilo.info
2020 Lada Čale Feldman Vježbanje života (tekstovi za kazališnu knjižicu za HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci) HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci
2020 Boris Senker Neosporna veličina genijalnog umjetnika Hrvatskoglumiste.hr
2019 Dean Duda Ideologija u obrazovanju: proizvodnja izvanrednog stanja Bilten.org
2019 Slaven Jurić Obrazloženje dodjele Goranova vijenca Tonku Maroeviću igk.hr
2018 Maša Grdešić Što želiš od života? Krilo.info
2018 Slaven Jurić Zanat soneta. Pogovor knjizi Svena Adama Ewina "175 soneta" Matica hrvatska, Zagreb, str. 183-194.
2017 Dean Duda Klase sve kao nema Bilten.org
2017 Dean Duda Socijalizam na programu: jednostavne ideje i obespravljeni narodi Bilten.org
2017 Dean Duda Bauk demografije Bilten.org
2017 Maša Grdešić Tjeskoba ženskog autorstva Muf.com.hr
2017 Maša Grdešić Vrijeme "revivala" Muf.com.hr
2017 Luka Bekavac "Koja je ovo godina?" Pogovor knjizi Paule Rem "Zlatna Hrvatska Mladež" Meandar, Zagreb, str. 197-206.
2016 Dean Duda Država vjerskog blagostanja Bilten.org
2016 Dean Duda "Gazda" i domobranski refleksi Bilten.org
2016 Dean Duda Budućnost jedne iluzije Bilten.org
2016 Dean Duda Nova runda otpora u sjeni starog zahtjeva Bilten.org
2016 Dean Duda Sprint na klimavim nogama Bilten.org
2016 Maša Grdešić "Cosmo" i četvrti val feminizma Muf.com.hr
2016 Maša Grdešić Žene, gradovi, sloboda Muf.com.hr
2016 Maša Grdešić Tensilen ili o sreći Muf.com.hr
2016 Maša Grdešić Autoportret umjetnice kao mlade žene Muf.com.hr
2016 Maša Grdešić "Betonski spavači": iz prošlosti o budućnosti Muf.com.hr
2016 Maša Grdešić Elena Ferrante, uvijek Muf.com.hr
2016 Maša Grdešić Nastavit će se: sapunice i feminizam Muf.com.hr
2016 Maša Grdešić Svi smo mi radnici Muf.com.hr
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2021 Predavanje Artlessov umjetnički generator Skupno osmišljeno kazalište: Kugla glumište Višnja Kačić Rogošić
2021 Okrugli stol Projekt LIRE, HRZZ Problemske mreže odnosa revolucije i književnosti Ana Tomljenović
2021 Javno predavanje/webinar CEEPUS mreža Women Writers in History "High" and popular women's literature in Croatian modernism Maša Grdešić
2021 Radionica Zagreb Book Festival Every Story Matters: razgovor o grafičkom romanu "Plavo je najtoplija boja" Jul Maroh Maša Grdešić
2021 Predstavljanje knjige Forum slavenskih kultura (Slovenija) Predstavljanje zbornika "Defiant Trajectories. Mapping out Slavic Women Writers Routes" Maša Grdešić
2021 Predstavljanje knjige Laguna, podcast "Zadovoljstvo u tekstu" Odjek NIN-ove nagrade: "Kontraendorfin" Svetislava Basare Tomislav Brlek
2020 Tribina Klub povjesničara umjetnosti Smeće Nikica Gilić
2020 Predstavljanje knjige Durieux Predstavljanje knjige pjesama Petra Matovića "Ne hleb, već morfijum" Branislav Oblučar
2020 Predstavljanje knjige Edicije Božičević, Fraktura Predstavljanje knjige "Teorija romana" Mihaila Bahtina Dean Duda
2020 Predstavljanje knjige Akademija dramske umjetnosti, Zagreb Predstavljanje knjige "Glembajevi: dvojno čitanje" Gorana Pavlića David Šporer
2020 Tribina Fraktura, Urania Feminizam je za sve Lada Čale Feldman
2020 Javno predavanje Kino klub Zagreb Stil i pripovijedanje prostora i vremena u igranom art filmu Krunoslav Lučić
2020 Tribina Fraktura, Urania Feminizam je za sve: Forsiranje feminizma Maša Grdešić
2020 Tribina Festival svjetske književnosti Književnost prije ili poslije svega Maša Grdešić
2020 Uvodna riječ Kino Katarina, Kino Tuškanac, Centar za ženske studije Feminizam na platnu: o filmu Vere Chytilove "O nečemu drugome" Maša Grdešić
2020 Predstavljanje knjige VBZ, Botaničar Predstavljanje knjige Marka tomaša "Nemoj me buditi" Tomislav Brlek
2020 Predstavljanje knjige Festival svjetske književnosti Razgovor s Javierom Cercasom Tomislav Brlek
2020 Knjiga mediterana Književni krug Split uvodni esej Pozornica paluba Boris Senker
2019 Predstavljanje knjige Srpsko narodno vijeće, Knjižnica Bogdana Ogrizovića Predstavljanje knjige "Između svetova" Dragana Dimčića Nikica Gilić
2019 Predstavljanje knjige Kulturni centar Mesnička Predstavljanje knjige "Jazz scena" Erica Hobsbawm Nikica Gilić
2019 Književni petak Knjižnice grada Zagreba "Dobri loši" i "loši dobri" književni tekstovi Lovro Škopljanac
2019 Književni petak Knjižnice grada Zagreba Književne nagrade i nagrađivanje Lovro Škopljanac, Tomislav Brlek
2019 Književni petak Knjižnice grada Zagreba Književni kanon i lektira Lovro Škopljanac
2019 Tribina Hrvatska knjižnica za slijepe Pjesničko popodne posvećeno Danijelu Dragojeviću Branislav Oblučar
2019 Kolokvij Književnost u nakladničkoj djelatnosti Matice hrvatske Matica hrvatska Zagreb Prijevodna izdanja i prevoditeljski pothvati kao oblici kulturnih transfera Cvijeta Pavlović
2019 Znanstveno-stručni skup "Vienac 150" Matica hrvatska Zagreb "Vienac" za vrijeme Šenoina urednikovanja Cvijeta Pavlović
2019 Čitanje kazališta ZKM Euripid, Freud i feminizam (povodom predstave "Bakhe") Lada Čale Feldman
2019 Čitanje kazališta ZKM Igra: socijalne maske, seksualnost i druge zamjene (povodom praizvedbe dramskog teksta "Tri u 1" Filipa Nole) Lada Čale Feldman
2019 Javno predavanje MUO Filmska teorija sovjetske montažne škole i konstruktivizam Krunoslav Lučić
2019 Predstavljanje knjige KIC, Fraktura Novi ženski glasovi: "Manji smo boemi" Eimear McBride Maša Grdešić
2019 Tribina HDP, Knjižnica Bogdana Ogrizovića Komemorativni skup o Mani Gotovac Andrea Zlatar Violić
2018 Film izvan okvira Art-kino Rijeka Predstavljanje knjiga iz edicije "Rakurs" Hrvatskog filmskog saveza Nikica Gilić, Krunoslav Lučić
2018 Queer MoMenti Udruga Domino, Kino Europa Queer kinematografija Nikica Gilić
2018 Predavanje International Sound and Film Music Festival, Pula Psychoanalysis and music Željka Matijašević
2018 Predavanje Institut za etnologiju i folkloristiku Patologija normalnosti Željka Matijašević
2018 Okrugli stol Zagreb Book Festival Narcisoidnost: virus moderne tehnologije Željka Matijašević
2018 Predavanje Udruga Biom Ptice u književnosti Branislav Oblučar
2018 Predstavljanje knjige Sandorf, Knjižnica Bogdana Ogrizovića Predstavljanje engleskog prijevoda "Izleta u Rusiju" Miroslava Krleže Dean Duda
2018 Predstavljanje knjige Institut za etnologiju i folkloristiku, Knjižnica Bogdana Ogrizović Predstavljanje knjige "Od kuharice do književnosti. Ogledi o kulinarskoj prozi" Jelene Ivanišević Dean Duda
2018 Uvodno plenarno predavanje na studentskoj konferenciji Klub studenata komparativne književnosti K. i Odsjek za komparativnu književnost Književnost i internet - tekst u digitalnom dobu Luka Bekavac
2018 Noć knjige, tribina HDP Budućnost knjige David Šporer
2018 Predstavljanje knjige Matica hrvatska Zagreb Predstavljanje knjige "Prva svitlos" Tomislava Bogdana David Šporer
2018 Predstavljanje knjige HAZU Split, Marulićevi dani Predstavljanje knjige "Prva svitlos" Tomislava Bogdana David Šporer
2018 Javno predavanje HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci Tko je bila prva Grofica Ilse? Lada Čale Feldman
2018 Čitanje kazališta ZKM Tragedija inicijacije (o knjizi Ivana Medenice istoga naslova) Lada Čale Feldman
2018 Čitanje kazališta ZKM Nasilje i tragedija (povodom predstave "Tit Andronik") Lada Čale Feldman
2018 Tribina MaMa Humor u svakodnevnoj komunikaciji Lada Čale Feldman
2018 Tribina Festival svjetske književnosti Pravo na priču: kultura, moć i #metoo Maša Grdešić
2018 Tribina HDP One nadiru u falangama: seksizam i kritika Maša Grdešić
2018 Predstavljanje knjige Disput, Knjižnica Bogdana Ogrizovića Predstavljanje "Dnevnika" Divne Zečević Maša Grdešić
2018 Tribina Kalibar bestival Razgovor s Miljenkom Jergovićem Tomislav Brlek
2018 Okrugli stol Festival svjetske književnosti Zašto iznova prevoditi klasike? Tomislav Brlek
2018 Ex Cathedra Matica hrvatska Zagreb Razgovor sa studentima kroatistike Boris Senker
2017 Predstavljanje knjige Fraktura Predstavljanje zbirke priča "Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku" Luke Bekavca Branislav Oblučar
2017 Predstavljanje knjige Prosvjeta, Knjižnica Bogdana Ogrizovića Predstavljanje knjige "Tranzicija kapitalizma u socijalizam" Živka Rakovca Dean Duda
2017 Predstavljanje knjige Disput, Knjižnica Bogdana Ogrizovića Predstavljanje knjige "O duši i tijelu teksta: Polić Kamov, Krleža, Marinković" Morane Čale Ana Tomljenović
2017 Predstavljanje knjige VBZ, Botaničar Predstavljanje knjige "Poeme" Svena Adama Ewina Slaven Jurić
2017 Tribina DHK Književno djelo Ante Tresića Pavičića Cvijeta Pavlović
2017 Čitanje kazališta ZKM Inauguracijska tribina posvećena knjizi Dubravke Đurić "Globalizacijske izvedbe" Lada Čale Feldman
2017 Predstavljanje knjige Festival svjetske književnosti Razgovor s Philippeom Claudelom Tomislav Brlek
2016 Predavanje Centar za kulturu Trešnjevka Književnost i popularna kultura: "dugo" 19. stoljeće i njegovi ishodi Dean Duda
2016 Predstavljanje knjige Gradske knjižnice Vukovar Predstavljanje Izabranih djela Pavao Pavličić
2016 Predstavljanje knjige Mozaik knjiga, Zagreb Promocija Izabranih djela Pavao Pavličić
2016 Okrugli stol HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci Razgovor povodom izvedbe Krležine "Hrvatske rapsodije" Lada Čale Feldman
2016 Javno predavanje Muzička akademija u Zagrebu Shakespeare, glumci i gluma: između ponosa i predrasuda Lada Čale Feldman
2016 Okrugli stol povodom predstave "Žena" Josipa Kosora HNK Kosorov drukčiji ekspresionizam - drame "novoga vremena" Željka Matijašević, Cvijeta Pavlović
2016 Javno predavanje Centar za kulturu Trešnjevka Film i popularna kultura Krunoslav Lučić
2016 Okrugli stol Kino Europa, HAVC, KinoKino Uloga nastavnika u promicanju filmske/audiovizualne kulture Krunoslav Lučić
2016 Predstavljanje knjige Beogradski sajam knjiga Predstavljanje knjige "Wilimowski" Miljenka Jergovića Tomislav Brlek
2016 Okrugli stol Bloomsday Croatia Razgovor o Joyceu Boris Senker
2016 Književni petak Knjižnice grada Zagreba Bard na Opatovini (o Shakespeareu) Boris Senker
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2021 Hrvatska televizija - HRT3 Posebni dodaci redoviti sudionik Nikica Gilić, Tomislav Brlek
2021 Jutarnji list intervju Određuje nas naš odnos prema književnosti Tomislav Brlek
2020 Hrvatska televizija - HRT3 Posebni dodaci redoviti sudionik Nikica Gilić, Tomislav Brlek
2020 Hrvatski radio - Treći program Razgovor s povodom razgovor o književnosti Pavao Pavličić
2020 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu Komparativna književnost Cvijeta Pavlović
2020 Hrvatski radio - Treći program Bibliovizor Naličje života i lice smrti: smjeli počeci Alberta Camusa Lada Čale Feldman
2020 Hrvatska televizija - HRT3 Knjiga ili život Femizam je za sve Maša Grdešić
2020 Večernji list intervju (zajedno s Leom Horvat) Mlade hrvatske feministkinje ne žele samo teoretiziranje Maša Grdešić
2020 Jutarnji list intervju Nova generacija hrvatskih feministkinja Maša Grdešić
2020 Journal.hr intervju Razgovarale smo s autoricama otkačenih feminističkih eseja koje su nas podsjetile zašto je feminizam tako važan Maša Grdešić
2020 StoryBook intervju Intervju o knjizi "Zamke pristojnosti" Maša Grdešić
2020 Grazia intervju Maša Grdešić: "Zamke pristojnosti" Maša Grdešić
2020 Novosti intervju Shvaćanje Štulića kao političkog agitatora izraz je samoskrivljene nezrelosti Tomislav Brlek
2020 Globus intervju Svi smo godinama iz nečega izlazili Boris Senker
2019 Hrvatska televizija - HRT3 Posebni dodaci redoviti sudionik Nikica Gilić, Tomislav Brlek
2019 Globus intervju Čitatelj ne želi čitati o piščevim problemima, nego o svojim. Ali čitatelj često i ne zna što mu treba dok to ne dobije Pavao Pavličić
2019 Generacija.hr intervju Mlade u školi ne bismo trebali tjerati da čitaju u cjelini klasike iz davnih stoljeća! Pavao Pavličić
2019 Hrvatska televizija - HRT1 Kultura s nogu razgovor o književnosti Pavao Pavličić
2019 Vijenac intervju Danas se čita više nego prije Pavao Pavličić
2019 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu Komparativna književnost Cvijeta Pavlović
2019 Hrvatski radio - Treći program Bibliovizor Vijenac riječi (Edouard Louis i Maryam Madjidi) Lada Čale Feldman
2019 Hrvatska televizija - HRT3 Što je klasik? više emisija (Borges, Eliot, Esterházy) Tomislav Brlek
2018 Hrvatska televizija - HRT3 Posebni dodaci redoviti sudionik Nikica Gilić, Tomislav Brlek
2018 Hrvatski radio - Treći program Na kraju tjedna Razgovor o knjizi "Trajni dijalog" Kristine Grgić Kristina Grgić
2018 Jutarnji list intervju Književnost i cijela umjetnost nikada nisu bile ni slobodne ni neovisne ni autonomne. Sve su djelatnosti upletene u politiku Milivoj Solar
2018 Hrvatski radio - Treći program Slobodni stil Budućnost knjige David Šporer
2018 Hrvatski radio - Treći program Između redaka Bildungsroman Slaven Jurić
2018 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu Komparativna književnost Cvijeta Pavlović
2018 Hrvatski radio - Treći program Bibliovizor Majke - stvarne, izmišljene, popularne i nepopularne Lada Čale Feldman
2018 Hrvatski radio - Treći program Jutro na trećem Filmski stil Krunoslav Lučić
2018 Hrvatski radio - Treći program Na kraju tjedna Filmski stil Krunoslav Lučić
2018 Hrvatska televizija - HRT3 Što je klasik? više emisija (Borges, Eliot, Esterházy) Tomislav Brlek
2018 Treći program Radio Beograda intervju Između teorije književnosti i književnosti Tomislav Brlek
2018 Hrvatski radio - Treći program Razgovor s povodom intervju Boris Senker
2017 Hrvatska televizija - HRT3 Posebni dodaci redoviti sudionik Nikica Gilić, Tomislav Brlek
2017 Hrvatska televizija - HRT3 Što je klasik? Poezija Danijela Dragojevića Branislav Oblučar
2017 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu Zanat soneta Slaven Jurić
2017 Hrvatski radio - Treći program Razgovor s povodom Kuća od knjiga, zbornik povodom 70. rođendana Pavla Pavličića Cvijeta Pavlović
2017 Radio Sljeme Iz svijeta znanosti Kuća od knjiga, zbornik povodom 70. rođendana Pavla Pavličića Cvijeta Pavlović
2017 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu Komparativna književnost Cvijeta Pavlović
2017 Hrvatski radio - Treći program Bibliovizor Demon slike, demon knjige (uz roman Oscara Wildea Portret Doriana Graya) Lada Čale Feldman
2017 Vox Feminae intervju (zajedno s Ankicom Čakardić) Nedostaju nam principi feminističke metodologije u nastavi Maša Grdešić
2017 Hrvatska televizija - HRT3 Što je klasik? više emisija (Borges, Eliot, Esterházy) Tomislav Brlek
2017 Jutarnji list intervju Možda još i jesam "u funkciji" zato što nisam "na funkciji" Boris Senker
2017 Kazalište intervju Posao je kazališta ispravljati propuste povijesti Boris Senker
2016 Hrvatska televizija - HRT3 Posebni dodaci redoviti sudionik Nikica Gilić, Tomislav Brlek
2016 Hrvatska televizija - HRT3 Peti dan redoviti sudionik Dean Duda
2016 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu Charlotte Brontë - ženski glas u kanonu devetnaestostoljetne književnosti Kristina Grgić
2016 Telegram rubrika "Velike priče", intervju Prvi istup velikog profesora Milivoja Solara nakon konačnog povlačenja Milivoj Solar
2016 Hrvatski radio - Treći program Okrugli stol Povijest knjige David Šporer
2016 Moderna vremena (mvinfo.hr) intervju Čitanje sigurno ima budućnost, jer tekstovi se samo sele iz jedne vrste medija u druge David Šporer
2016 Hrvatski radio - Treći program Kozmopolis - književnost u kontekstu Komparativna književnost Cvijeta Pavlović
2016 Hrvatski radio - Treći program Tribina Trećeg programa HRT Društvo neznanja - o krizi humanistike Lada Čale Feldman
2016 Globus intervju Svaka kultura ima negativne i represivne efekte, no kultura se ne može odbaciti jer nema ničeg drugog što bi moglo zauzeti njezino mjesto Tomislav Brlek
2016 Moderna vremena intervju Što pisci manje čitaju, to sličnije pišu Tomislav Brlek