Naziv
Odsjek za lingvistiku
Lokacija
Pročelnik
dr.sc. Krešimir Šojat, doc.
Zamjenik pročelnika
dr.sc. Božo Bekavac, doc.
Povjerenik za kvalitetu
dr.sc. Mate Kapović, izv. prof.
Satničarka
dr.sc. Matea Filko, asist.
Nastavnica
dr.sc. Vlasta Erdeljac, red. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Marin Andrijašević, doc.
dr.sc. Božo Bekavac, doc. B024 01 4092066 bbekavac@ffzg.hr
dr.sc. Mislava Bertoša, red. prof. B005 mbertosa@ffzg.hr
dr.sc. Vlasta Erdeljac, red. prof. B003 6120046 verdelja@ffzg.hr
dr.sc. Matea Filko, asist. B 302 matea.filko@ffzg.hr
dr.sc. Jana Jurčević, asist. B-005 2066/ 4092 066 jjurcevi@ffzg.hr
dr.sc. Mate Kapović, izv. prof. B-004 mkapovic@ffzg.hr
dr.sc. Daniela Katunar, doc. B024 +38514092066 dkatunar@ffzg.hr
Dorijana Kavčić dkavcic@ffzg.hr
Hrvoje Kovač
Pavao Krmpotić, asist.
dr.sc. Davor Krsnik, asist. B005 2048/ 6120 048 dkrsnik@ffzg.hr
dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević, doc.
Iva Kužina
dr.sc. Ranko Matasović, red. prof. B004 01/ 4092-047 rmatasov@ffzg.hr
dr.sc. Jurica Polančec, asist. B-004 01/ 4092-047 jpolance@m.ffzg.hr
dr.sc. Milorad Pupovac, izv. prof.
dr.sc. Ida Raffaelli, red. prof. B-024 01 6120 066 iraffael@ffzg.hr
dr.sc. Martina Sekulić Sović, doc. B003 2046/ 6120 046 msekulic@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Simeon, v. pred. B-302 4092142 isimeon@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Šojat, doc. B323 4092-063 ksojat@ffzg.hr
dr.sc. Marko Tadić, red. prof. B024 01 4092066 marko.tadic@ffzg.hr

Naziv Šifra
Algebarska lingvistika 37163
Analiza diskursa 117624
Čitanje staroirskih tekstova 125474
Diplomski rad na studiju Lingvistike 124786
E-leksik 125475
Etika govorenja 52304
Fonologija 51688
Generativna gramatika 37161
Hrvatski znakovni jezik 1 198933
Hrvatski znakovni jezik 2 198934
Indoeuropska fonologija 160765
Indoeuropska lingvistika 160833
Indoeuropska mitologija 67323
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159
Jezici svijeta 184250
Jezici, kulture i identiteti mladih 118139
Jezične tehnologije 117625
Jezični poremećaji 117626
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji 117627
Kognitivna lingvistika 65533
Kognitivna sintaksa i semantika 117628
Kognitivni modeli semantičkih promjena 124364
Korpusna lingvistika 37170
Lingvistika i njezini dijalekti 37171
Litavski tečaj 70968
Mentalni leksikon 124365
Metode psiholingvističkih istraživanja 1 184251
Metode psiholingvističkih istraživanja 2 129270
Morfologija 51692
Neindoeuropski jezični tečaj: svahili 64169
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike 124366
Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike 118141
Opća lingvistika 35899
Ovisnosna gramatika 118142
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561
Povijest lingvističkih teorija 37165
Prevoditelj i računalo 124367
Prevoditelj i računalo 163404
Prevoditelj i računalo 140253
Primijenjena lingvistika 37164
Razvoj i učenje jezika 124368
Semantička tipologija 161129
Semantika 51693
Semantika razumijevanja 124369
Semiotika reklamne komunikacije 215607
Sintaksa 51689
Statističke metode u lingvistici 117629
Temelji kognitivne lingvistike 51690
Ustroj umjetnih jezika 64218
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427
Uvod u opću lingvistiku 78566
Uvod u povijest lingvističkih teorija 90753
Uvod u primijenjenu lingvistiku 160766
Uvod u psiholingvistiku 170262
Uvod u semantiku 90754
Uvod u semantiku 154204
Uvod u semiologiju 80856
Uvod u tipologiju 52303
Značenja u jeziku 215608
Znakovi u društvu 124370
Znakovi u društvu 141836
Znakovi u komunikaciji 117630

Preddiplomski studiji
  1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2019 Dani otvorenih vrata 2019 Odsjek za lingvistiku
2018 Dani otvorenih vrata Predstavljanje Odsjeka za lingvistiku Filozofski fakultet
2018 Stulikon Pozvano predavanje: Model leksikalizacijskih obrazaca ili o jezičnom relativizmu ponovno
2018 Stulikon 2018 - studentska lingvistička konferencija u Zagrebu http://www.ffzg.unizg.hr/oling/?page_id=2877 i https://asterisk.ffzg.unizg.hr/?page_id=205 Odsjek za lingvistiku
2018 Dani otvorenih vrata 2018 https://asterisk.ffzg.unizg.hr/?tag=dani-otvorenih-vrata Odsjek za lingvistiku
2017 Predavanje "Čemu služi lingvistika?" powerpoint prezentacija Filozofski fakultet u Zagrebu
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2019 Smotra Sveučilišta u Zagrebu Predstavljanje Odsjeka za lingvistiku Sveučilište u Zagrebu Studentski centar, Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2017 popularizacija znanosti Predavanje "Pradomovina Indoeuropljana", Festival znanosti u Sinju Ranko Matasović Festival Znanosti Sinj Sinj
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2020 14. International conference NOOJ 2020 znanstveni (međunarodni) Odsjek za Lingvistiku Krešimir Šojat, Božo Bekavac Zagreb
2018 Clinical Linguistics Workshop “Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric Research on Language Disorders” znanstveni (međunarodni) Odsjek za lingvistiku i Klinika za psihijatriju Vrapče Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić Sović, Davor Krsnik Zagreb
1905 EU Council Presidency Translator workshop stručni (međunarodni) Odsjek za lingvistiku Marko Tadić Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2020 Izjava za novinstvo EU Council Presidency Translator presented in Zagreb https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=158
2020 Izjava za novinstvo Državni tajnik Bernard Gršić sudjelovao na radionici o alatu za prevođenje predsjedanja Vijećem Europske unije https://rdd.gov.hr/vijesti/drzavni-tajnik-bernard-grsic-sudjelovao-na-radionici-o-alatu-za-prevodjenje-predsjedanja-vijecem-europske-unije/1410
2020 Izjava za novinstvo CEF eTranslation: Removing Language Barriers with AI-Powered Technology https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2020/02/19/CEF+eTranslation%3A+Removing+Language+Barriers+with+AI-Powered+Technology
2020 M.S. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu razvili strojnog prevoditelja i tvrde - bolji je od Google Translatea https://www.tportal.hr/tehno/clanak/na-filozofskom-fakultetu-u-zagrebu-razvili-strojnog-prevoditelja-i-tvrde-bolji-je-od-google-translatea-20200203
2020 HRT Filozofski u Zagrebu razvio strojni prevoditelj bolji od Google Translatea https://magazin.hrt.hr/579283/znanost-i-tehnologija/filozofski-u-zagrebu-razvio-strojni-prevoditelj-bolji-od-google-translatea
2020 Profitiraj Filozofski u Zagrebu razvio strojni prevoditelj bolji od Google Translatea https://profitiraj.hr/filozofski-u-zagrebu-razvio-strojni-prevoditelj-bolji-od-google-translatea/
2020 studentski.hr Filozofski fakultet razvio strojnog prevoditelja; predstavnici tvrde da je bolji od Google Translatea https://studentski.hr/vijesti/hrvatska/filozofski-fakultet-razvio-strojnog-prevoditelja-predstavnici-tvrde-da-je-bolji-od-google-translatea
2020 Denis Gaščić Bolji od Google Translatea: Isprobali smo novi online prevoditelj i pričali s profesorom koji ga je razvio https://www.srednja.hr/novosti/bolji-google-translatea-isprobali-smo-novi-online-prevoditelj-pricali-s-profesorom-ga-razvio/
2020 monitor.hr Filozofski razvio strojnog prevoditelja – tvrde da je bolji od Google Translatea https://www.monitor.hr/filozofski-razvio-strojnog-prevoditelja-tvrde-da-je-bolji-od-google-translatea/
2020 HFD Radionica / Workshop: Prevoditelj za predsjedanje Vijecem EU-a / EU Council Presidency Translator https://www.hfiloloskod.hr/index.php/140-radionica-workshop-prevoditelj-za-predsjedanje-vijecem-eu-a-eu-council-presidency-translator
2020 HF Izniman uspjeh hrvatskih jezikoslovaca i informatičara http://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/znanost/27183-vazno-je-ocjenjivanje-bez-poznavanja-uzroka
2020 Marta Duić Filozofski fakultet pomogao kreirati sustav za prevođenje https://www.poslovni.hr/hrvatska/filozofski-fakultet-pomogao-kreirati-sustav-za-prevoenje-362406
2020 Global NOVI PREVODITELJ Bolji i od Google Translatea https://www.globalnovine.eu/vijesti/novi-prevoditelj-bolji-i-od-google-translatea/
2020 Tanja Ivančić Naš je prevoditelj bolji od Googleova, i to u oba smjera - s engleskog na hrvatski i obratno, pokazala su prva mjerenja Večernji list, 2020-02-09 (https://www.vecernji.hr/techsci/nas-je-prevoditelj-bolji-od-googleova-i-to-u-oba-smjera-1378325)
2020 Ivan Perkov Budućnost strojnoga prevođenja je u neuronskim mrežama Jutarnji list, Novi list, Večernji list, Slobodna Dalmacija: Universitas 124 (http://www.unizg.hr/novosti-i-press/universitashttp://www.unizg.hr/fileadmin/universitas/124/universitas.php)
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2019 Tribina Matica hrvatska Lingvistika s povodom: Nazivlje u društvenom i kulturnom kontekstu Ida Raffaelli, Daniela Katunar
2019 Radionica I. gimnazija, Zagreb Putevima Maja i Aboridžina Daniela Katunar
2018 Stulikon Odsjek za lingvistiku Pozvano predavanje: Model leksikalizacijskih obrazaca ili o jezičnom relativizmu ponovno Ida Raffaelli
2018 Tribina Matica hrvatska Lingvistika s povodom: Svjetovima jezika, književnosti i društva Ida Raffaelli, Daniela Katunar
2018 Tribina Matica hrvatska Lingvistika s povodom: Mišljenje i kultura kao lice i naličje jezika Ida Raffaelli, Daniela Katunar
2018 Tribina Matica hrvatska Lingvistika s povodom: Jezik kao kaleidoskop kulture i povijesti Ida Raffaelli, Daniela Katunar
2018 Radionica I. gimnazija, Zagreb Metaphors we live by Daniela Katunar
2017 Predstavljanje zbornika posvećenoga prof. Sesar: Život mora biti djelo duha Matica hrvatska Ida Raffaelli
2017 Tribina Matica hrvatska Lingvistika s povodom Ida Raffaelli, Daniela Katunar
2017 Zagrebački lingvistički krug Hrvatsko filološko društvo Odnos leksičke tipologije prema leksičkoj semantici Daniela Katunar
2017 Tribina ArtNet, Institut za povijest umjetnosti, Mama - Multimedijski institut Scenariji razvoja digitalne humanistike Daniela Katunar
2016 tribina Matica hrvatska Lingvistika s povodom Ida Raffaelli, Daniela Katunar
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2020 HTV1 Dobar dan, Hrvatska Prevoditelj za predsjedanje Vijećem EU-a Marko Tadić
2020 Z1 TV Riječ na riječ Prevoditelj za predsjedanje Vijećem EU-a Marko Tadić
2020 Hrvatski radio, Radio Sljeme Pametna ploča Jezične tehnologije i strojno prevođenje Marko Tadić
2020 HTV1 Prometej Jezične tehnologije za hrvatski jezik Marko Tadić
2019 HTV1 Prometej Jezik budućnosti Marko Tadić
2017 Hrvatski radio - Treći program Kozmos i etos: obzori svijeta, znanosti I društva (urednik Marito Mihovil Letica) O značenju Ida Raffaelli