Naziv
Odsjek za fonetiku
Lokacija
3 kat, hodnik B
Pročelnica
dr.sc. Elenmari Pletikos Olof, doc.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Diana Tomić, doc.
Tajnica
Marica Živko
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Diana Tomić, doc.
Povjerenica za kvalitetu
Marica Živko
ISVU koordinatorica
dr.sc. Ana Vidović Zorić, doc.
Satničarka
dr.sc. Ines Carović, doc.
ECTS koordinatorica
dr.sc. Gabrijela Kišiček, doc.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Ivana Aras
dr.sc. Iva Bašić B 318 01/4092092 ibasic@ffzg.hr
dr.sc. Ines Carović, doc. B 319 01/4092098 icarovic@ffzg.hr
dr.sc. Arnalda Dobrić, doc. B 312 01/4092097 adobric@ffzg.hr
dr.sc. Adinda Dulčić, doc.
dr.sc. Damir Horga, prof. B 319 01/4092098 dhorga@ffzg.hr
dr.sc. Miloš Judaš, red. prof.
dr.sc. Gabrijela Kišiček, doc. B318 01/4092092 gkisicek@ffzg.hr
dr.sc. Damir Kovačić, doc.
dr.sc. Marko Liker, izv. prof. B 317 01/4092289 mliker@ffzg.hr
dr.sc. Vesna Mildner, red. prof. B 312 01/4092 097 vmildner@ffzg.hr
dr.sc. Boška Munivrana, doc.
dr.sc. Elenmari Pletikos Olof, doc. B 318a 01/4092296 epletikos@ffzg.hr
dr.sc. Nađa Runjić
dr.sc. Davor Šušković
Ivana Šušković
dr.sc. Diana Tomić, doc. B 312 01/4092097 dtomic@ffzg.hr
dr.sc. Robert Trotić, red. prof. 099 3787050 trotic@gmail.com
Marijana Tuta Dujmović
dr.sc. Gordana Varošanec Škarić, red. prof. B 314 01/4092234 gvarosan@ffzg.hr
dr.sc. Ana Vidović Zorić, doc. B 319 01/4092098 anvidovi@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Vlahović, doc.
dr.sc. Jelena Vlašić Duić, izv. prof. B 318a 01/4092296 jvduic@ffzg.hr
dr.sc. Veno Volenec, pred. FB1000.08 +514 848-2424 x2302 veno.volenec@concordia.ca

Naziv Šifra
Akustička fonetika 35850
Akustička fonetika - seminar 117501
Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe 35849
Audiologija i spaciocepcija 117510
Audiotehnika 117511
Diplomski rad na studiju Fonetike 124609
Fonetika i fonologija 51306
Fonetska korekcija izgovora 52722
Fonetska transkripcija + Govorne vježbe 35853
Govor i pokret 184205
Govorna tehnologija 35851
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja 124275
Govornička argumentacija 215530
Govorničke vrste 170378
Govorništvo 51321
Istraživanje proizvodnje govora 117514
Koartikulacija 125590
Korekcija izgovora 185287
Lingvistika govora 51310
Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup) 125404
Metodika govorništva 124277
Metodika individualnog pristupa rehabilitaciji slušanja i govora 160755
Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima 124278
Metodologija znanstvenog rada 117515
Neurofonetika 36736
Neverbalna komunikacija 36734
Opća fonetika 51304
Ortoepija hrvatskog jezika 1 + Govorne vježbe 51303
Ortofonija 51613
Povijest govorništva 125406
Prozodija riječi i rečenice 160771
Psihoakustika - seminar 124279
Računalna analiza i sinteza govora 124280
Razvoj govora 51614
Retorika i stilistika 160772
Slušanje i govor 160829
Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja 124281
Statistika 117516
Teorija informacije i komunikacije 36733
Učenje stranog jezika 36732

Preddiplomski studiji
  1. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Facebook Klub studenata fonetike Eufonija: Fonet, Prezentaonica studenti fonetike organiziraju radionice za studente i javnost u kojima primjenjuju svoje znanje i vještine i promoviraju fonetsku struku i studije fonetike https://www.facebook.com/ksf.eufonija
Stranica na webu Odsjeka za informiranje javnosti Odsjek za fonetiku: događanja Professor emerita Vesna Mildner; Nagrade za izvrsnost na studiju fonetike u 2019./2020. godini; Otvorena virtualna vrata odsjeka za fonetiku; Nastupno predavanje dr. sc. Ane Vidović Zorić; Studijski posjet – SPLIT – 21.2.2020.; “Mali i veliki čitači” obilježili Svjetski dan čitanja naglas; Radionica Croatia APPLY Winter School: Methods of Argument Analysis and Evaluation in Public Contexts https://fonet.ffzg.unizg.hr/?cat=1
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2021 Obavijesti o studentskim aktivnostima Kluba studneta fonetike Eufonija https://fonet.ffzg.unizg.hr/ Kluba studneta fonetike Eufonija
2021 Laboratorij za govornu kinematiku https://fonet.ffzg.unizg.hr/?page_id=4200 Odsjek za fonetiku, Marko Liker
2021 Obavijesti u publikacijama i znanstvenom učinku istraživačkog projekta KROKO (Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje) https://fonet.ffzg.unizg.hr/?page_id=2113 Marko Liker
2020 Dani otvorenih vrata https://www.facebook.com/watch/?v=1717136728324443 Odsjek za fonetiku
2020 Obavijesti o studentskim aktivnostima Kluba studneta fonetike Eufonija https://fonet.ffzg.unizg.hr/ Kluba studneta fonetike Eufonija
2020 Laboratorij za govornu kinematiku https://fonet.ffzg.unizg.hr/?page_id=4200 Odsjek za fonetiku, Marko Liker
2020 Obavijesti u publikacijama i znanstvenom učinku istraživačkog projekta KROKO (Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje) https://fonet.ffzg.unizg.hr/?page_id=2113 Marko Liker
2019 Dani otvorenih vrata https://www.facebook.com/watch/?v=1717136728324443 Odsjek za fonetiku
2019 Istraživanja govora - konferencija https://ig.ffzg.unizg.hr/ Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva
2019 Obavijesti o studentskim aktivnostima Kluba studneta fonetike Eufonija https://fonet.ffzg.unizg.hr/ Kluba studneta fonetike Eufonija
2019 Laboratorij za govornu kinematiku https://fonet.ffzg.unizg.hr/?page_id=4200 Odsjek za fonetiku, Marko Liker
2019 Obavijesti u publikacijama i znanstvenom učinku istraživačkog projekta KROKO (Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje) https://fonet.ffzg.unizg.hr/?page_id=2113 Marko Liker
2018 Organiziranje i vođenje panel-rasprave "Što nakon Filozofskog?" u okviru Dana otvorenih vrata FFZG-a https://www.youtube.com/watch?v=UDH5WfDzwNg Filozofski fakultet, nastavnica Odsjeka za fonetiku Jelena Vlašić Duić
2018 Dani otvorenih vrata https://www.facebook.com/watch/?v=1717136728324443 Odsjek za fonetiku
2018 Pedeset godina Odsjeka za fonetiku https://www.facebook.com/watch/?v=202121977330514 Odsjek za fonetiku
2018 Dani Ive Škarića - međunarodna konferencija o retorici http://dis.hfiloloskod.hr/index.php/hr/ Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva
2018 Obavijesti o studentskim aktivnostima Kluba studneta fonetike Eufonija https://fonet.ffzg.unizg.hr/ Kluba studneta fonetike Eufonija
2018 Laboratorij za govornu kinematiku https://fonet.ffzg.unizg.hr/?page_id=4200 Odsjek za fonetiku, Marko Liker
2018 Obavijesti u publikacijama i znanstvenom učinku istraživačkog projekta KROKO (Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje) https://fonet.ffzg.unizg.hr/?page_id=2113 Marko Liker
2018 Što fonetičar radi u kazalištu https://www.facebook.com/filozofski/videos/vb.174427679280841/2220524848227661/?type=3&theater Odsjek za fonetiku, Ines Carović
2017 Godišnja konferencija forenzične fonetike i akustike - IAFPA 2017 https://www.iafpa.net/2017/02/22/iafpa-2017-conference-split-croatia-9-12-july-2017/ The International Association for Forensic Phonetics and Acoustics, Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu
2017 Obavijesti o studentskim aktivnostima Kluba studneta fonetike Eufonija https://fonet.ffzg.unizg.hr/ Kluba studneta fonetike Eufonija
2017 Laboratorij za govornu kinematiku https://fonet.ffzg.unizg.hr/?page_id=4200 Odsjek za fonetiku, Marko Liker
2017 Obavijesti u publikacijama i znanstvenom učinku istraživačkog projekta KROKO (Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje) https://fonet.ffzg.unizg.hr/?page_id=2113 Marko Liker
2016 predavanje na Danima hrvatskog jezika u Mostaru Čime se bavi ekperimentalna fonetika? https://treci.ba/node/4671 Klub studenata hravtskog jezika i književnosti Franjo Miličević Filozofskog fakulteta u Mostaru
2016 Istraživanja govora - konferencija https://ig.ffzg.unizg.hr/ Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva
2016 Dani Ive Škarića - međunarodna konferencija o retorici http://dis.hfiloloskod.hr/index.php/hr/ Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva
2016 Obavijesti o studentskim aktivnostima Kluba studneta fonetike Eufonija https://fonet.ffzg.unizg.hr/ Kluba studneta fonetike Eufonija
0 brošure
0 plakati, brošure
0 plakati, knjiga sažetaka
0 plakati, zbornici radova ("New Insights into Rhetoric and Argumentation")
0 https://inet1.ffst.hr/znanost/konferencije/iafpa
0 plakati, knjiga sažetaka
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2020 Dani otvorenih vrata, Gabrijela Kišiček Otvorena virtualna vrata Odsjeka za fonetiku Odsjek za fonetiku Filozofskog fakluteta u Zagrebu Virtualno, MS teams
2019 Dani otvorenih vrata, Diana Tomić Studij fonetike Odsjek za fonetiku Filozofskog fakluteta u Zagrebu FFZG, Zagreb, knjižnica
2018 predavanje i radionica za učenike 4. razreda gimnazije (Projekt 365 zašto, 365 zato - društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu), Ines Carović Što je fonetika? Filozofski fakultet Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
2018 Dani otvorenih vrata, Elenmari Pletikos Olof Što je studij fonetike? Odsjek za fonetiku Filozofskog fakluteta u Zagrebu FFZG, Zagreb, D7, D1
2018 Dani otvorenih vrata, Ines Carović Fiziološke metode u fonetici Odsjek za fonetiku Filozofskog fakluteta u Zagrebu FFZG, Zagreb, B315
2017 Edukativni projekt, Diana Tomić proGOVORi Gimnazija A. Vrančića Šibenik Šibenik
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2021 izvođenje jednog modula u okviru nastave Govorničke akademije Demosten Dobar glas daleko se čuje: uloga glasa i izgovora u komunikaciji Elenmari Pletikos Olof Govornička akademija Demosten Zagreb
2021 Izvođenje obrazovnog programa za nastavnike Filozofskog fakulteta Sveučilišra u Zagrebu OSMISLI 2020 Diana Tomić, Elenmari Pletikos Olof, Jelena Vlašić Duić Filozofski fakultet u Zagrebu Zagreb
2020 izvođenje jednog modula u okviru nastave Govorničke akademije Demosten Dobar glas daleko se čuje: uloga glasa i izgovora u komunikaciji Elenmari Pletikos Olof Govornička akademija Demosten Zagreb
2020 izvođenje predavanja u okviru programa Londonske škole za odnose s javnošću Odnosi s medijima Gabrijela Kišiček Londonska škola za odnose s javnošću Zagreb
2020 izvođenje predavanja u okviru programa Londonske škole za odnose s javnošću Retorika i društvo Gabrijela Kišiček Londonska škola za odnose s javnošću Zagreb
2020 izvođenje predavanja u okviru programa Londonske škole za odnose s javnošću Interno komuniciranje Gabrijela Kišiček Londonska škola za odnose s javnošću Zagreb
2020 Radionica Govorenje je pola (usmenog) prevođenja Diana Tomić Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja Zagreb
2020 Izvođenje obrazovnog programa za nastavnike Filozofskog fakulteta Sveučilišra u Zagrebu OSMISLI 2020 Diana Tomić, Elenmari Pletikos Olof, Jelena Vlašić Duić Filozofski fakultet u Zagrebu Zagreb
2019 izvođenje jednog modula u okviru nastave Govorničke akademije Demosten Dobar glas daleko se čuje: uloga glasa i izgovora u komunikaciji Elenmari Pletikos Olof Govornička akademija Demosten Zagreb
2019 sudjelovanje u panel raspravi Hrvatski standardni jezik u medijima (povodom Dana materinskog jezika) Gordana Varošanec Škarić Gradski odbor grada Zagreba, Akademska zajednica "Ante Starčević" HDZ Zagreb
2019 sudjelovanje u stručnom razgovoru Učitelj kao retoričar, retorika kao zanimanje Elenmari Pletikos Olof Pedagoški inštitu (Educational Research Institute) Ljubljana, Slovenija
2019 javno predavanje Retorika kao studij, retoričar kao zanimanje Elenmari Pletikos Olof Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem Kopar, Slovenija
2019 izvođenje predavanja u okviru programa Londonske škole za odnose s javnošću Odnosi s medijima Gabrijela Kišiček Londonska škola za odnose s javnošću Zagreb
2019 izvođenje predavanja u okviru programa Londonske škole za odnose s javnošću Retorika i društvo Gabrijela Kišiček Londonska škola za odnose s javnošću Zagreb
2019 izvođenje predavanja u okviru programa Londonske škole za odnose s javnošću Interno komuniciranje Gabrijela Kišiček Londonska škola za odnose s javnošću Zagreb
2019 izvođenje predavanja u okviru izobrazbe đakona Retorika Gabrijela Kišiček Katoličko bogoslovni fakultet u Đakovu Đakovo
2019 Predavanje Kritičko mišljenje – sveti gral hrvatskog obrazovanja Diana Tomić Stručni skup ŽSV HJ SŠ Šibensko-kninske županije Šibenik
2019 Izvođenje obrazovnog programa za nastavnike Ekonomskog fakulteta Sveučilišra u Zagrebu OSMISLI 2019 Diana Tomić, Elenmari Pletikos Olof, Jelena Vlašić Duić Filozofski fakultet u Zagrebu Zagreb
2018 izvođenje jednog modula u okviru nastave Govorničke akademije Demosten Dobar glas daleko se čuje: uloga glasa i izgovora u komunikaciji Elenmari Pletikos Olof Govornička akademija Demosten Zagreb
2018 izvođenje predavanja u okviru programa Londonske škole za odnose s javnošću Odnosi s medijima Gabrijela Kišiček Londonska škola za odnose s javnošću Zagreb
2018 izvođenje predavanja u okviru programa Londonske škole za odnose s javnošću Retorika i društvo Gabrijela Kišiček Londonska škola za odnose s javnošću Zagreb
2018 izvođenje predavanja u okviru programa Londonske škole za odnose s javnošću Interno komuniciranje Gabrijela Kišiček Londonska škola za odnose s javnošću Zagreb
2018 javno predavanje Učinkovita verbalna i neverbalna komunikacija Gabrijela Kišiček Gradsko kulturno središte Metković
2018 izvođenje predavanja u okviru izobrazbe đakona Retorika Gabrijela Kišiček Katoličko bogoslovni fakultet u Đakovu Đakovo
2018 Predavanje Priprema debate u nastavi - praktičan pristup kroz razmjenu iskustava Diana Tomić Stručni skup ŽSV HJ SŠ Šibensko-kninske županije Šibenik
2017 izvođenje jednog modula u okviru nastave Govorničke akademije Demosten Dobar glas daleko se čuje: uloga glasa i izgovora u komunikaciji Elenmari Pletikos Olof Govornička akademija Demosten Zagreb
2017 predavanje na Govorničkoj školi (za studente) Glas i izgovor Elenmari Pletikos Olof Debatni klub Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Crikvenica
2017 izvođenje predavanja u okviru programa Londonske škole za odnose s javnošću Odnosi s medijima Gabrijela Kišiček Londonska škola za odnose s javnošću Zagreb
2017 izvođenje predavanja u okviru programa Londonske škole za odnose s javnošću Retorika i društvo Gabrijela Kišiček Londonska škola za odnose s javnošću Zagreb
2017 izvođenje predavanja u okviru programa Londonske škole za odnose s javnošću Interno komuniciranje Gabrijela Kišiček Londonska škola za odnose s javnošću Zagreb
2017 javno predavanje Poslovna komunikacija Gabrijela Kišiček Alumni Veleučilišta u Požegi Požega
2017 izvođenje predavanja u okviru izobrazbe đakona Retorika Gabrijela Kišiček Katoličko bogoslovni fakultet u Đakovu Đakovo
2017 Predavanje Govorno izražavanje u nastavi hrvatskog jezika/ Njega glasa nastavnika Diana Tomić Stručni skup ŽSV HJ SŠ Šibensko-kninske županije Šibenik
2016 predavanje u Debatnom klubu Ekonomskog fakulteta Vježbe za glas i izgovor Elenmari Pletikos Olof Debatni klub Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2020 Organiziranje čitanja naglasa u osnovnoj školi u okviru projekta Veliki i mali čitači, RTL Jelena Vlašić Duić učitelji škole Osnovna škola Trnjanska Zagreb
2020 Opremanje kutka za čitanje u OŠ Trnjanska i DV Iskrica u okviru projekta Veliki i mali čitači Diana Tomić Hrvatsko filološko društvo RTL televizija Zagreb
2020 Vođenje Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva (organizacija predavanja) Diana Tomić članovi OF Hrvatsko filološko društvo Zagreb
2019 Vođenje Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva (organizacija predavanja) Diana Tomić članovi OF Hrvatsko filološko društvo Zagreb
2018 Vođenje Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva (organizacija predavanja) Diana Tomić članovi OF Hrvatsko filološko društvo Zagreb
2017 Vođenje Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva (organizacija predavanja) Diana Tomić članovi OF Hrvatsko filološko društvo Zagreb
2016 Vođenje Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva (organizacija predavanja) Diana Tomić članovi OF Hrvatsko filološko društvo Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2021 asistiranje u izvođenju radionica stručna i logistička podrška Arnalda Dobrić Aiki En udruga za promicanje skladnog življenja, Zagreb
2020 pomaganje stradalima u potresu pogođenom području prikupljanje hrane i odjeće, podjela na terenu Nastavnici odsjeka za fonetiku Zagreb, Petrinja i okolica
2019 mentoriranje govornika za nastupe na TEDxZagreb i TEDxMaksimir rad na retoričkom dizajnu i izvedbi govornika koji su nastupali na TEDxZagreb i TEDxMaksimir Diana Tomić Zagreb
2019 volontiranje u sindikalnoj inicijativi "67 je previše" prikupljanje potpisa i davanje informacija Elenmari Pletikos Olof Zagreb
2018 mentoriranje govornika za nastupe na TEDxZagreb i TEDxMaksimir rad na retoričkom dizajnu i izvedbi govornika koji su nastupali na TEDxZagreb i TEDxMaksimir Diana Tomić Zagreb
2017 mentoriranje govornika za nastupe na TEDxZagreb i TEDxMaksimir rad na retoričkom dizajnu i izvedbi govornika koji su nastupali na TEDxZagreb i TEDxMaksimir Diana Tomić Zagreb
2016 mentoriranje govornika za nastupe na TEDxZagreb i TEDxMaksimir rad na retoričkom dizajnu i izvedbi govornika koji su nastupali na TEDxZagreb i TEDxMaksimir Diana Tomić Zagreb

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2019 Istraživanja Govora - 10. međunarodni znanstveni skup znanstveni (međunarodni) Odsjek za fonetiku i Odjel za fonetiku HFD-a Iva Bašić, Ines Carović, Arnalda Dobrić, Damir Horga, Gabrijela Kišiček, Nikolaj Lazić, Marko Liker, Vesna Mildner, Elenmari Pletikos Olof, Diana Tomić, Gordana Vrišanec-Škarić, Jelena Vlašić-Duić, Ana Vidović-Zorić Zagreb
2018 Dani Ive Škarića - 4. Međunarodna konferencija o retorici znanstveni (međunarodni) Odsjek za fonetiku i Odjel za fonetiku HFD-a Damir Horga, Gabrijela Kišiček, Diana Tomić, Gordana Varošanec-Škarić Postira, Brač
2017 26. Međunarodna konferencija IAPFA znanstveni (međunarodni) Odsjek za fonetiku FFZG, Odsjek za hrvatski jezik i književnost FFST te International Association for forensic Phonetics and Acoustics Iva Bašić, Gabrijela Kišiček, Gordana Varošanec-Škarić Split
2016 Dani Ive Škarića - 3. Međunarodna konferencija o retorici znanstveni (međunarodni) Odsjek za fonetiku i Odjel za fonetiku HFD-a Damir Horga, Gabrijela Kišiček, Diana Tomić, Gordana Varošanec-Škarić Postira, Brač
2016 Istraživanja Govora - 9. međunarodni znanstveni skup znanstveni (međunarodni) Odsjek za fonetiku i Odjel za fonetiku HFD-a Iva Bašić, Ines Carović, Arnalda Dobrić, Damir Horga, Gabrijela Kišiček, Nikolaj Lazić, Marko Liker, Vesna Mildner, Elenmari Pletikos Olof, Gordana Vrišanec-Škarić, Jelena Vlašić-Duić, Ana Vidović-Zorić Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2021 Sudjelovanje u radu Savjeta za jezik i govor Hrvatske radiotelevizije Hrvatska radiotelevizija Jelena Vlašić Duić
2021 Sudjelovanje u razvoju Centra za napredna istraživanja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Liker
2020 Izgovor stranih imena u čitankama iz Hrvatskog jezika Naklada Ljevak Diana Tomić
2020 Održavanje edukativnih radionica za glumce Zagrebačko kazalište mladih, HNK, GK Komedija, Satiričko kazalište Kerempuh Ines Carović
2020 Sudjelovanje u radu Savjeta za jezik i govor Hrvatske radiotelevizije Hrvatska radiotelevizija Jelena Vlašić Duić
2020 Sudjelovanje u radu Sektorskog vijeća za filologiju u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Hrvatski kvalifikacijski okvir Jelena Vlašić Duić
2020 Sudjelovanje u razvoju Centra za napredna istraživanja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Liker
2019 Izgovor stranih imena u čitankama iz Hrvatskog jezika Naklada Ljevak Diana Tomić
2019 Održavanje edukativnih radionica za glumce Zagrebačko kazalište mladih, HNK, GK Komedija, Satiričko kazalište Kerempuh Ines Carović
2019 Sudjelovanje u radu Savjeta za jezik i govor Hrvatske radiotelevizije Hrvatska radiotelevizija Jelena Vlašić Duić
2019 Sudjelovanje u radu Sektorskog vijeća za filologiju u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Hrvatski kvalifikacijski okvir Jelena Vlašić Duić
2019 Sudjelovanje u razvoju Centra za napredna istraživanja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Liker
2018 Izgovor stranih imena u čitankama iz Hrvatskog jezika Naklada Ljevak Diana Tomić
2018 Održavanje edukativnih radionica za glumce Zagrebačko kazalište mladih, HNK, GK Komedija, Satiričko kazalište Kerempuh Ines Carović
2018 Sudjelovanje u radu Savjeta za jezik i govor Hrvatske radiotelevizije Hrvatska radiotelevizija Jelena Vlašić Duić
2018 Sudjelovanje u radu Sektorskog vijeća za filologiju u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Hrvatski kvalifikacijski okvir Jelena Vlašić Duić
2017 Održavanje edukativnih radionica za glumce Zagrebačko kazalište mladih, HNK, GK Komedija, Satiričko kazalište Kerempuh Ines Carović
2017 Sudjelovanje u radu Savjeta za jezik i govor Hrvatske radiotelevizije Hrvatska radiotelevizija Jelena Vlašić Duić
2016 Sudjelovanje u radu Savjeta za jezik i govor Hrvatske radiotelevizije Hrvatska radiotelevizija Jelena Vlašić Duić
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2021 Javno predavanje Eufonija Svjetski dan glasa Gordana Varošanec-Škarić
2020 Panel rasprava Retorika predsjedničkih izbora Gabrijela Kišiček
2020 Javno predavanje Odjel za fonetiku HFD-a Kvaliteta pjevačkoga glasa Gordana Varošanec-Škarić
2019 Javno predavanje Centar za jezična istraživanja, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Hrvatski naglasni sustav između udarnog i visinskog: privid i činjenice Elenmari Pletikos Olof
2019 Predavanje i radionice Škola retorike ELSA-e Zagreb Struktura govora i argumentacija Gabrijela Kišiček
2019 Javno predavanje Akademija za politiku u zdravstvu Učinkovit javni nastup Gabrijela Kišiček
2019 Javno predavanje Akademska zajednica HDZ-a "Dr. Ante Starčević" Hrvatski jezik u medijima Gordana Varošanec-Škarić
2019 Predavanje i radionice AZOO (Županijsko stručno vijeće učitelja Njemačkog jezika) Govorništvo u nastavi Ines Carović
2019 Pozvano predavanje Škola retorike za studente poslijediplomskih studija na Fakultetu za prometne znanosti u Zagrebu Kako pripremiti dobar govor i biti uvjerljiv? Ines Carović
2019 Predavanje i radionice studentska udruga European Law Student Association (ELSA) Pravnog fakulteta u Zagreba ELSA Zagreb Negotiation Competition Početno dizajniranje govora i Pregovori Ines Carović
2019 Javno predavanje Hrvatsko filološko društvo Akustička analiza vokala hrvatskoga i srpskoga govora Iva Bašić
2019 Javno predavanje Hrvatsko filološko društvo, Sekcija za fonetiku Koartikulacija: što sve ne znamo o govoru Marko Liker
2019 Javno predavanje Zagrebački lingvistički krug Što je temeljna govorna jedinica? Marko Liker
2018 Javno predavanje KOMferencija - godišnja konferencija Hrvatske udruge za odnose s javnošću Učinkovit javni nastup Gabrijela Kišiček
2018 Javno predavanje Jezikoslovne rasprave, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Utjecaj glasa i izgovora na procjenu regionalnosti, socioekonomskih i priholoških karakteristika govornika hrvatskoga jezika Gabrijela Kišiček
2018 Javno predavanje Osječko ljeto mladih Kako se osloboditi straha od javnog nastupa Gabrijela Kišiček
2018 Javno predavanje Agencija za odgoj i obrazovanje Važnost govorničke edukacije Gabrijela Kišiček
2018 Pozvano predavanje i radionica Zimska pravna škola WELS Zagreb u organizaciji ELSA-e Zagreb Javno govorenje i uvjeravanje Ines Carović
2018 Pozvana radionica Studentski zbor Učiteljskog fakulteta (1. studentska konferencija znanosti i umjetnosti – STUDIKON) Od A do Ž – vježbe za glas i izgovor Ines Carović
2018 Predavanje i radionice Škola retorike ELSA-e Zagreb Struktura govora i argumentacija Ines Carović
2018 Predavanje i radionice AZOO (Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika) Govorništvo za nastavnike Ines Carović
2018 Predavanje i radionice studentska udruga European Law Student Association (ELSA) Pravnog fakulteta u Zagreba ELSA Zagreb Negotiation Competition Početno dizajniranje govora i Pregovori Ines Carović
2018 Javno predavanje Odsjek za fonetiku Filozofskog fakluteta u Zagrebu Brinimo o glasu kao i o stasu Iva Bašić
2018 sudjelovanje u panel raspravi CLARC, Centar za jezična istraživanja, Rijeka Naglasna raznolikost u hrvatskome standardnom jeziku Jelena Vlašić Duić, Elenmari Pletikos Olof
2017 Javno predavanje Eufonija - 4. FONET Što je fonetika? Elenmari Pletikos Olof
2017 Javno predavanje Estudent International Association How to present your idea successfully Gabrijela Kišiček
2017 Javno predavanje Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja Njega glasa i izgovora Gabrijela Kišiček
2017 Javno predavanje Zagrebački lingvistički krug Prosječne vrijednosti vokalskih formanata hrvatskoga općeprihvaćenog jezika – usporedba sa sličnim jezicima Gordana Varošanec-Škarić
2017 Predavanje i radionice AZOO (Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika) Prigodni govori Ines Carović
2017 Predavanje i radionice studentska udruga European Law Student Association (ELSA) Pravnog fakulteta u Zagreba ELSA Zagreb Negotiation Competition Početno dizajniranje govora i Pregovori Ines Carović
2017 Javno predavanje HFD, lingvistički krug Akustička analiza hrvatskih i srpskih vokala Iva Bašić
2016 Predavanje i radionice AZOO (Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika) Govorništvo za nastavnike Ines Carović
0 Javno predavanje CROMisc - Međunarodna udruga studenata medicine Priprema javnoga nastupa Gabrijela Kišiček
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2021 Radio Rojc Prostor Obilježavanje svjetskog dana glasa 16.4.2021. Elenmari Pletikos Olof
2021 Nova TV Dnevnik Politička retorika Gabrijela Kišiček
2020 Nova TV specijalna emisija Predsjednički izbori Analiza drugog kruga predsjedničkih izbora Gabrijela Kišiček
2020 Nova TV specijalna inauguracija PRH Analiza inauguracijskog govora Gabrijela Kišiček
2020 Radio Sjeverozapad Sve po spisku Što je to retorika? Gabrijela Kišiček
2020 Radio Sljeme Gradska posla Predizborna kampanja u Zagrebz Gabrijela Kišiček
2020 Radio Sljeme Pametna ploča Govorne vještine nastavnika Gabrijela Kišiček
2020 Nova TV Dnevnik Politička retorika Gabrijela Kišiček
2019 Nova TV Provjereno Retorika predizborne kampanje Gabrijela Kišiček
2019 Nova TV specijalna emisija Predsjednički izbori Analiza prvog kruga predsjedničkih izbora Gabrijela Kišiček
2019 Nova TV Dnevnik Politička retorika Gabrijela Kišiček
2019 Z1 televizija Riječ na riječ Govorništvo Gordana Varošanec-Škarić
2019 Hrvatski radio - Prvi program Jezik i predrasude Forenzična fonetika Iva Bašić
2019 RTL televizija RTL vijesti Neverbalna komunikacija na dodjeli Oscara 2019. godine Iva Bašić
2019 Z1 televizija Riječ na riječ Neverbalna komunikacija i forenzična fonetika Iva Bašić
2018 Z1 televizija Riječ na riječ Fonetičar i naglasne dvojbe Elenmari Pletikos Olof
2018 Hrvatska televizija - Četvrti program Studio 4 Pedeset godina Odsjeka za fonetiku Elenmari Pletikos Olof, Jelena Vlašić Duić
2018 Hrvatski radio - Prvi program Jezik i predrasude Važnost retoričke naobrazbe Gabrijela Kišiček
2018 Nova Tv In magazin Neverbalna komunikacija u međuljudskim odnosnima Gabrijela Kišiček
2018 Nova TV In magazin Retorika političara Gabrijela Kišiček
2018 Nova TV Dnevnik Politička retorika Gabrijela Kišiček
2018 Nova Tv Dnevnik Svjetski dan glasa Iva Bašić
2017 Hrvatski radio - Prvi program Jezik i predrasude Čitanje naglas Elenmari Pletikos Olof
2017 Hrvatski radio - Prvi program Jezik i predrasude Kultura javne komunikacije Gabrijela Kišiček
2016 Hrvatski radio - Prvi program Govorimo hrvatski Naglasak riječi festival Elenmari Pletikos Olof