Naziv
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Lokacija
Zamjenik pročelnika
dr.sc. Goran Zlodi, izv. prof.
Tajnica
dr.sc. Maja Živko
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Helena Stublić, doc.
ISVU koordinator
(za diplomski studij)
dr.sc. Goran Zlodi, izv. prof.
Zamjenik ISVU koordinatora
(za diplomski studij)
Denis Kos, asist.
Satničarka
dr.sc. Kristina Kocijan, izv. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Darko Babić, izv. prof. E-316 01/4092348 dbabic@ffzg.hr
dr.sc. Petra Bago, doc. E-315 01/ 6002323 pbago@ffzg.hr
dr.sc. Mihaela Banek Zorica, red. prof. E323 4092351 mbanek@ffzg.hr
dr.sc. Ana Barbarić, red. prof. E 317 +385 1 4092 349 abarbaric@ffzg.hr
dr.sc. Damir Boras, red. prof. E-325 01/600-2352 dboras@ffzg.hr
dr.sc. Stjepan Ćosić, red. prof.
dr.sc. Ivan Dunđer, doc. E-313 +385-1-409-2321 idundjer@ffzg.hr; ivandunder@gmail.com
dr.sc. Ivana Hebrang Grgić, izv. prof. E 317 6002349 ihgrgic@ffzg.hr
Jozo Ivanović
dr.sc. Tomislav Ivanjko, doc. E-317 014092349 tivanjko@ffzg.hr
dr.sc. Vedran Juričić, doc. E-321 6002-319 vjuricic@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Kišiček E-314 sanja.kisicek@ffzg.hr
dr.sc. Kristina Kocijan, izv. prof. E-314 01 4092 318 krkocijan@ffzg.hr
Denis Kos, asist. A305 dkos@ffzg.hr
dr.sc. Jadranka Kraljević, doc.
dr.sc. Tomislava Lauc, red. prof. E-325 01/409-2352 tlauc@ffzg.hr
dr.sc. Nikolaj Lazić, red. prof. B311 01 / 4092 295 nlazic@ffzg.hr
dr.sc. Vlatka Lemić, doc.
dr.sc. Vjera Lopina, v. asist. E-314 vlopina@ffzg.hr
dr.sc. Nives Mikelić Preradović, red. prof. E-315 4092323 nmikelic@ffzg.hr
dr.sc. Željka Miklošević, doc. E316 6002348 zmiklose@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Pavlina, red. prof. E320 kpavlina@ffzg.hr
dr.sc. Ana Pongrac Pavlina, doc. E-318 4092-306 apongrac@ffzg.hr
dr.sc. Arian Rajh, izv. prof. +38514884320 arian.rajh@halmed.hr
dr.sc. Sanja Seljan, red. prof. E-312 40 92 350 sanja.seljan@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Stančić, red. prof. E-312 01/409-2350 hstancic@ffzg.hr
dr.sc. Helena Stublić, doc. E-324 01 4092 322 hstublic@ffzg.hr
dr.sc. Sonja Špiranec, red. prof. E-318 6002306 sspiran@ffzg.hr
dr.sc. Radovan Vrana, red. prof. E-320 01/4092365 rvrana@ffzg.hr
dr.sc. Žarka Vujić, red. prof. E-324 6002322 zvujic@ffzg.hr
dr.sc. Goran Zlodi, izv. prof. E-316 01/4092-348 gzlodi@ffzg.hr
dr.sc. Daniela Živković, red. prof. E 313 + 385 6002321 dzivkovi@ffzg.hr

Naziv Šifra
Algoritmi i strukture podataka 35928
Analiza i vizualizacija podataka 198908
Arhitektura muzeja 124330
Arhivsko zakonodavstvo 124331
Baština i razvoj 124332
Baštinske zajednice 170354
Baze podataka 51386
Baze podataka u internetskom okruženju 117576
Bibliografska organizacija 1 51390
Bibliografska organizacija II 125421
Bibliometrija 125422
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Digitalna knjižnica I 52660
Digitalna knjižnica II 117579
Digitalne zbirke 53409
Digitalni arhivi 124334
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - arhivistika 124336
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - bibliotekarstvo 127462
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - informatika 127523
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - informatologija 127463
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - muzeologija 124335
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - muzeologija 127466
Diskurs i dijaloški sustavi 125424
Dokumentacija u muzejima I. 215520
Dokumentacija u muzejima II 117580
Društveni mediji i kulturna baština 215597
Društveno korisno učenje 215555
Društveno-humanistička informatika 118056
Elektronička obrazovna okruženja 118058
Epistemologija informacijske znanosti 124338
Informacijska pismenost 59499
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Informacijski izvori i služba 52651
Informacijski izvori i sustavi u arhivima 117582
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Internetska kultura 118061
Interpretacija baštine 124341
Jezične baze podataka 52648
Jezični inženjering 135994
Klasifikacijski sustavi 51397
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kombinatorika i grafovi 117584
Korpusna leksikografija 125433
Kriptologija 69745
Kulturni turizam 118064
Kvaliteta podataka 198914
Logičko programiranje 117613
Logika za informatičare 35925
Marketing baštine 117585
Matematika 35924
Medijska kultura 35934
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216
Metodika nastave informatike 1 124344
Metodika nastave informatike 2 117603
Multimedijski prikaz znanja 51394
Muzejska edukacija 124345
Muzejske izložbe 124346
Muzejske zbirke 117586
Muzeologija i rodna perspektiva 198913
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Napredno programiranje 170357
Napredno programiranje Web aplikacija 53407
Narodne knjižnice 125435
Nastava s primjenom računala 52664
Obrada teksta i jezika 51387
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika 118070
Opća teorija baštine 64088
Organizacija znanja 215505
Osnove baštinske komunikacije 117587
Osnove bibliotekarstva 35931
Osnove digitalne obrade teksta i slike 51400
Osnove informacijske pismenosti 64122
Osnove informacijske tehnologije 35922
Osnove komunikacijske tehnologije 35927
Osnove upravljanja informacijskim institucijama 215521
Osnove upravljanja muzejskim zbirkama 52652
Osnove web dizajna 39704
Osnove zaštite muzejskih zbirki 52659
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Povijest institucija u Hrvatskoj 117590
Povijest knjige i knjižnica 51392
Praksa - Arhivistika (DP) 129226
Praksa - Arhivistika (JP) 126814
Praksa - Bibliotekarstvo (DP) 126815
Praksa - Bibliotekarstvo (JP) 126816
Praksa - Informatika - Istraživački (DP) 129232
Praksa - Informatika - Istraživački (JP) 126818
Praksa - Informatika - Nastavna praksa (DP) 126819
Praksa - Informatika - Nastavna praksa (JP) 126817
Praksa - Informatologija (DP) 117591
Praksa - Muzeologija (DP) 124348
Praksa - Muzeologija (JP) 124347
Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika 69749
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računalna analiza teksta i podataka 181265
Računalne mreže 35929
Računarska lingvistika 215531
Radionica kreativne nastave informatike 117607
Spisovodstvo 135993
Sređivanje i opis arhivskog gradiva 51398
Strojno prevođenje 52647
Studentska praksa 208902
Sustavi za organizaciju znanja 124350
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Sustavi za označivanje i pretraživanje II 124351
Sveučilišno knjižničarstvo 215538
Školske knjižnice 131811
Teorija informacijske znanosti 215527
Teorija sintaksne analize i primjene 124354
Umjetna inteligencija 60191
Upravljanje baštinom 117595
Upravljanje i poslovanje u arhivima 117596
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Upravljanje u muzejima 117598
Uvod u arhivsku teoriju i praksu 35932
Uvod u formalne jezike i automate 52661
Uvod u informacijske znanosti 64089
Uvod u istraživačke metode 184229
Uvod u leksikografiju 118078
Uvod u muzeologiju 198889
Uvod u obradu prirodnog jezika 35933
Uvod u računalnu sintezu govora 51388
Veliki podatci 198915
Virtualni muzej 124356
Vjerojatnost i statistika 51395
Vrednovanje arhivskog gradiva 52653
Zaštita elektroničkog gradiva 125438
Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva 52658
Zaštita muzejskih zbirki 117599
Zaštita podataka 52656
Završni rad na studiju Informacijskih znanosti 70235
Završni rad na studiju Informacijskih znanosti 69895

Preddiplomski studiji
  1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Facebook NooJ for the Digital Humanities Workshop at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb! Obavijest o održavanju radionice https://www.facebook.com/nooj4nlp2
Facebook NooJ 2020 Conference Obavijest o organizaciji konferencije https://www.facebook.com/nooj4nlp
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o obranjenoj doktorskoj disertaciji https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/2659908317593462
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o aktivnostima studenata u projetku https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/2589406441310317
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o sudjelovanju predstojnika Katedre u predstavljanju projektnih rezultata na Kostarici https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/2452632371654392
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o održavanju pozvanog predavanja predstojnika Katedre u Moskvi https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/2369474379970192
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o sudjelovanju u sastanku projekta InterPARES Trust u Vancouveru https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/2364464530471177
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o održanom predavanju na konferenciji the Future of Fintech and Insurtech (F2I) https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/2352048155046148
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o održavanju info-dana doktorskog studija https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/2300979193486378
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o studentici koja je primila nagradu za najbolje izlaganje na studentskoj konferenciji InfoDASKA https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/2211503509100614
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o nagradi timu koji je mentorski vodila studentica na Media Innovation Lab natjecanju https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/2114036752180624
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o uključenosti Odsjeka u inicijativu za uspostavu Digitalnog arhiva RH https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/2108486722735627
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o održavanju radionice u suorganizaciji Odsjeka i Hrvatskog arhivističkog društva https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/1995704697347164
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Obavijest o mogućnostima obavljanja prakse u Centru za dokumentiranje nezavisne kulture https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/1947570948827206
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o natječajima za radna mjesta u inozemstvu https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/1901868513397450
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Obavijest o otvorenju međunarodne konferencije INFuture2017 u organizaciji Odsjeka https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/1899897056927929
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o mogućnostima stažiranja u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/1892274977690137
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o diplomiranim studentima i njihovim temama https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/1885722971678671
Facebook Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku Obavijest o sudjelovanju predstojnika Katedre u radu tehničkog odbora Hrvatskog zavoda za norme https://www.facebook.com/ArhivistikaFFZG/posts/1823076231276679
Intervju - na webu Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za informatiku predstavljanje široj javnosti Collaboration between the Language Industry and the Academic Community: Interview with Sanja Seljan https://ciklopea.com/hr-stories/collaboration-language-industry-academic-community-interview-sanja-seljan/
Facebook, Twitter, web, program događanja, objave na HR i međ. web stranicama konferencija Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti međunarodna konferencija INFuture: The Future of Information Sciences (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019), preko 1000 sudionika https://www.facebook.com/INFuture-The-Future-of-Information-Sciences-187858744568771/ https://twitter.com/infutureconf?lang=en
LinkedIN Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Opis nastavnih sadržaja iz područja učenja i poučavanja s tehnologijom https://www.linkedin.com/posts/sanjakisicek_highered-edtech-empoweringeducators-activity-6793428869530583040-fYOp
LinkedIN Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Opis nastavnih sadržaja iz područja učenja i poučavanja s tehnologijom https://www.linkedin.com/posts/sanjakisicek_sanjak-edtech-highereducation-activity-6790870666221621248-fI8u
LinkedIN Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Opis nastavnih sadržaja iz područja učenja i poučavanja s tehnologijom https://www.linkedin.com/posts/sanjakisicek_ishodiuafjenja-teachingandlearningwithtechnology-activity-6788107886808592384-xzAd
LinkedIN Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Opis nastavnih sadržaja iz područja učenja i poučavanja s tehnologijom https://www.linkedin.com/posts/sanjakisicek_sanjak-highereducation-mindmaps-activity-6785610550861688832-Jn17
LinkedIN Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Obavijest o radionici Prezentacijske vještine s PDS-a https://www.linkedin.com/posts/sanjakisicek_authenticity-personality-branding-activity-6758338481702891521-BWn9
LinkedIN Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Obavijest o radionici Kreiranje kulture kolaboracije https://www.linkedin.com/posts/sanjakisicek_communicationskills-academia-questionningskills-activity-6611022585872302080-D5mi
YouTube Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Svjedočanstva alumnija Odsjeka https://www.youtube.com/watch?v=WaXaWjLAYDo
YouTube Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Svjedočanstva alumnija Odsjeka https://www.youtube.com/watch?v=6lmHJBs-ZOw
Facebook MemAzija Algoritam Facebook stranica projekta MemAzija kojem je nositelj bio Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti. https://web.facebook.com/memazijaFFZG
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2020 Konferencija 'International NooJ Conference' mrežna stranica: http://nooj2020.ffzg.unizg.hr/ facebook: https://www.facebook.com/nooj4nlp https://www.meetinzagreb.hr/event/nooj-2020 Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2020 Zaklada Dr. Ljerka Markić-Čučuković mrežna stranica: https://ljmc-zaklada.ffzg.unizg.hr/ Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2019 Međunarodna ljetna škola ITMed plakat, brošure, poveznica na mrežnu stranicu Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2019 Radionica Kreirajmo kulturu kolaboracije mrežna stranica: https://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/studij/preddiplomski-studij/raspored-nastave/24-radionice/2449-radionica-42 Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2019 Međunarodna konferencija INFuture: Knowledge in the Digital Age mrežna stranica: https://infoz.ffzg.hr/infuture/ Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2019 Dani otvorenih vrata poslijediplomskih studija Filozofskog fakulteta u Zagrebu plakat, brošure, poveznica na mrežnu stranicu Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2019 Radionica 'NooJ for the Digital Humanities' mrežna stranica: https://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/radionice/24-radionice/2320-radionica-nooj-for-the-digital-humanities facebook : https://www.facebook.com/nooj4nlp Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2019 Zaklada Dr. Ljerka Markić-Čučuković mrežna stranica: https://ljmc-zaklada.ffzg.unizg.hr/ Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2018 Međunarodna ljetna škola ITMed plakat, brošure, poveznica na mrežnu stranicu Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2018 Dani otvorenih vrata Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu plakat, brošure, poveznica na mrežnu stranicu Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2018 Zaklada Dr. Ljerka Markić-Čučuković mrežna stranica: https://ljmc-zaklada.ffzg.unizg.hr/ Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2017 Međunarodna ljetna škola ITMed plakat, brošure, poveznica na mrežnu stranicu Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2017 Konferencija doktoranada Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti plakat, brošure, poveznica na mrežnu stranicu Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2017 Međunarodna konferencija INFuture: Integrating ICT in Society mrežna stranica: https://infoz.ffzg.hr/INFuture/2017/ program događanja grada Zagreba društvene mreže Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti i Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", uz visoko pokroviteljstvo Ministarstvo znanosti RH i Središnjeg državnog ureda RH
2017 Zaklada Dr. Ljerka Markić-Čučuković mrežna stranica: https://ljmc-zaklada.ffzg.unizg.hr/ Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2016 Međunarodna ljetna škola ITMed plakat, brošure, poveznica na mrežnu stranicu Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2016 Konferencija doktoranada Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti plakat, brošure, poveznica na mrežnu stranicu Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
2016 Zaklada Dr. Ljerka Markić-Čučuković mrežna stranica: https://ljmc-zaklada.ffzg.unizg.hr/ Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2018 Predavanje Izložbe i digitalni mediji: spoj komunikacije i kreativnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Prva gimnazija Varaždin
2018 Predavanje Izložbe i digitalni mediji: spoj komunikacije i kreativnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Druga gimnazija Osijek
2018 radionice za učenike XI. gimnazije projekt KRUZEJ: Kroz muzej(e) jednaki Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, XI. gimnazija, Tiflološki muzej, Muzej grada Zagreba, Arheološki muzej, Hrvatski školski muzej i Etnografski muzej XI. gimnazija
2016 radionice za učenike Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu Od fotografije do 3D objekta Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2020 Istraživanje o kreativnosti nastavnika i konceptualnoj integraciji Kreativnost i konceptualna integracija u učenju i poučavanju stranih jezika i matematike – izrada i pilotiranje instrumenata Sanja Kišiček, Kristina Kocijan FFZG Zagreb
2020 Razmjena znanja i iskustava - industrija i fakulteti Digitalna revolucija 3.0 Sanja Seljan Hrvatska udruga poslodavaca HUP Zagreb
2019 Sudjelovanje na zimskoj školi Winter School: Linking Academy and Industry Sanja Seljan Farmaceutsko-biokemijski fakultet Zagreb Zagreb
2019 Inovacije u obrazovanju UNICA Rectors Seminar “Digitalization and Education. Can universities keep up with Industry 4.0?” Sanja Seljan Sveučilište u Zagrebu Zagreb
2018 Primjena suvremene tehnologije Transkribus: optičko prepoznavanje znakova rukopisnih tekstova Hrvoje Stančić, Sanja Seljan Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Zagreb
2018 Projektna radionica Obrada statističkih i korpusnih podataka Sanja Seljan FFZG Zagreb
2017 Sudjelovanje na ljetnoj školi, suradnja s industrijom Ljetna škola Sanja Seljan Ciklopea d.o.o. Zagreb
2017 Edukacija, suradnja industrije i akademske institucije BIRD akademija Sanja Seljan Poslovna inteligencija d.o.o. Zagreb
2016 Edukacija o EU fondovima EU fondovi i programi Sanja Seljan FFZG Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2020 radionica o kolaboracijskom učenju i vrednovanjnu znanja na daljinu Collaborative Learning: Providing Feedback & Assessment Practices (Online) Sanja Kišiček AZOO (Agencija za odgoj i obrazovanje) Zagreb
2020 radionica o kolaboracijskom učenju i vrednovanjnu znanja na daljinu Collaborative Learning: Providing Feedback & Assessment Practices (Online) Sanja Kišiček CEESA (Central and Eastern European Schools Association) Zagreb
2020 radionica o prezentacijskim vještinama i javnom nastupu Prezentacijske vještine Sanja Kišiček i studenti PDS informacijskih i komunikacihjskih znanosti Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, PDS Zagreb
2019 Radionica o kolaboraciji Kreirajmo kulturu kolaboracije Sanja Kišiček Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Zagreb
2018 popularizacija STEM-a Škola programiranja za darovitu djecu Nives Mikelić Preradović, studenti Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Udruga za darovitost (DAR) Zagreb
2018 popularizacija komunikacijskih vještina u neformalnom obrazovanju osobama s invaliditetom INFour - info-brošura za predavače u neformalnom obrazovanju Nives Mikelić Preradović, studenti Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, udruga Zamisli - UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S INVALIDITETOM Zagreb
2018 Radionica o dokumentaciji i informacijama u digitalnom obliku koje se nalaze kod tijela javne vlasti ili nastaju njihovim radom Uspostava digitalnog arhiva RH. Radionica o dokumentaciji i informacijama u digitalnom obliku Hrvoje Stančić i studentica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Hrvatski državni arhiv i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Zagreb
2018 Radionica o optičkom prepoznavanju rukopisa Transkribus: optičko prepoznavanje znakova rukopisnih tekstova Hrvoje Stančić, Sanja Seljan, Ivan Dunđer, Goran Zlodi Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti i ICARUS Hrvatska Zagreb
2018 Radionica o prezentacijskim vještinama za arhviste Prezentacijske vještine u arhivskoj struci Hrvoje Stančić i studentica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Zagreb
2018 radionica o primjeni velikih podataka u knjižnicama Veliki podatci: tajni život u službi knjižnice Kristina Kocijan Knjižnica Filozofskog fakulteta Zagreb
2017 popularizacija digitalnih zbirki u knjižnicama „Digitalne zbirke u funkciji očuvanja i promocije zavičajne građe“ Radovan Vrana Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Gradska knjižnica Pula Pula
2017 popularizacija digitalnih zbirki u knjižnicama Noć muzeja - "Skriveni svijet digitalnih zbirki" Radovan Vrana Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti i Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb
2016 popularizacija znanosti Virtualna šetnja kroz izložbu "Abeceda novca" Nives Mikelić Preradović, Hrvoje Stančić, studenti Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Tehnički muzej Zagreb
2016 popularizacija čitanja Klub čitanja i e-lektire Nives Mikelić Preradović, studenti Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Djecji Dom Antun Gustav Matoš Zagreb
2016 informatičko opismenjavanje lokalne zajednice Informatičko opismenjavanje tražiteljica azila Nives Mikelić Preradović, studenti Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Prihvatilište za tražitelje azila ''Porin'' Zagreb
2016 informatičko opismenjavanje lokalne zajednice Socijalno uključivanje starijih osoba s rizikom od društvene izolacije Nives Mikelić Preradović, studenti Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Obiteljski dom za starije i nemocne Smrekar Zagreb
2016 Radionica o društveno korisnom učenju Društveno korisno učenje u visokom obrazovanju Nives Mikelić Preradović Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Zagreb
2016 Radionica o evaluaciji u muzejima Evaluacija u muzejima Helena Stublić, Željka Miklošević Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Zagreb
2016 radionica o primjeni tehnologije u nastavi jezika Tehnologija i njezina primjena u nastavi stranoga jezika Marijana Janjić Kristina Kocijan Sara Librenjak U sklopu projekta MemAzija na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Zagreb
2016 radionica za djelatnike u turizmu Gosti iz Azije Marijana Janjić Kristina Kocijan Sara Librenjak U sklopu projekta MemAzija na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2020 konzultantski rad o komunikacijskim vještinama i javnom nastupu Sanja Kišiček Europski EFOS tjedan Udruga Erudio Osijek
2020 oragnizacija LIT Local Innovation Talks Sanja Kišiček Mrežna stranica: https://www.eawesome.org eAWESOME Zagreb/Malta
2018 konzultantski rad o društveno korisnom učenju Nives Mikelić Preradović Udruge: KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj; Sirius (Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje); PUŽ- Put u život (udruga roditelja s posebnim potrebama); Argonauta; Savez mladih; Institut za razvoj i inovativnost mladih; Zajednica tehnicke kulture Karlovac; Mladi informaticari Strahoninca; Institut za razvoj obrazovanja - IRO; Lag LIKA; Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj; Sirius (Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje); Veterinarski fakultet, Savez mladih; Institut za razvoj i inovativnost mladih; Institut za razvoj obrazovanja - IRO; Lag LIKA; Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) Zagreb, Karlovac, Osijek
2018 konzultantski rad o društveno korisnom učenju - upravljanje baštinom Darko Babić Udruge: KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj Udruge: KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj Karlovac
2016 izrada montessori kartica na temu Postanak svijeta Marijana Janjić, Kristina Kocijan, Sara Librenjak DV Maksimir - alternativni program Montessori DV Maksimir Zagreb
2016 Jezična radionica o Aziji Marijana Janjić, Kristina Kocijan, Sara Librenjak DV Maksimir - alternativni program Montessori DV Maksimir Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2020 PubMet: conference on scholarly communication in the context of modern science znanstveni (međunarodni) Sveučilište u Zadru; Institut Ruđer Bošković; Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivana Hebrang Grgić Zagreb, Zadar
2020 Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama znanstveno-stručni (međunarodni) Hrvatsko knjižničarsko društvo; Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti FFZG-a Ivana Hebrang Grgić Zagreb
2020 Ljetna škola "ITMed" ljetna škola za doktorande Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Zadar
2020 Prezentacijske vještine radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Sanja Kišiček, Ivan Dunđer, Sonja Špiranec Zagreb
2020 Konferencija 'International NooJ Conference' znanstveni (međunarodni) Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Odsjek za lingvistiku Universite de Franche Comte, Besançon, Francuska Kristina Kocijan Zagreb
2019 INFuture: The Future of Information Sciences znanstveni (međunarodni) Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Hrvoje Stančić, Sanja Seljan - 2007-2017 Vedran Juričić - 2019, Željka Miklošević - 2019 Zagreb
2019 PubMet: conference on scholarly communication in the context of modern science znanstveni (međunarodni) Sveučilište u Zadru; Institut Ruđer Bošković; Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivana Hebrang Grgić Zagreb, Zadar
2019 Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama znanstveno-stručni (međunarodni) Hrvatsko knjižničarsko društvo; Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti FFZG-a Ivana Hebrang Grgić Zagreb
2019 Ljetna škola "ITMed" ljetna škola za doktorande Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Zadar
2019 Radionica 'NooJ for the Digital Humanities' stručni (međunarodni) Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Kristina Kocijan Zagreb
2019 Kreiranje kulture kolaboracije radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Sanja Kišiček, Hrvoje Stančić Zagreb
2019 Kreirajmo kulturu kolaboracije Radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Sanja Kišiček Zagreb
2018 PubMet: conference on scholarly communication in the context of modern science znanstveni (međunarodni) Sveučilište u Zadru; Institut Ruđer Bošković; Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivana Hebrang Grgić Zagreb, Zadar
2018 Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama znanstveno-stručni (međunarodni) Hrvatsko knjižničarsko društvo; Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti FFZG-a Ivana Hebrang Grgić Zagreb
2018 Ljetna škola "ITMed" ljetna škola za doktorande Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Zadar
2018 Transkribus: optičko prepoznavanje znakova rukopisnih tekstova radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Hrvoje Stančić, Sanja Seljan, Ivan Dunđer, Goran Zlodi Zagreb
2018 Uspostava digitalnog arhiva RH. Radionica o dokumentaciji i informacijama u digitalnom obliku Radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Hrvatski državni arhiv i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Hrvoje Stančić Zagreb
2018 Prezentacijske vještine u arhivskoj struci Radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Hrvoje Stančić i studentica Zagreb
2018 Linguistic Resources for NLP Workshop Radionica (međunarodna) INESC-ID, Lisbon, Portugal; Department of Information and Communication Sciences, University of Zagreb, Croatia; Florida International University, USA; Universite de Franche-Comte, Besancon, France Kristina Kocijan Santa Fe, New Mexico, USA
2017 INFuture: The Future of Information Sciences znanstveni (međunarodni) Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Hrvoje Stančić, Sanja Seljan - 2007-2017 Vedran Juričić - 2019, Željka Miklošević - 2019 Zagreb
2017 PubMet: conference on scholarly communication in the context of modern science znanstveni (međunarodni) Sveučilište u Zadru; Institut Ruđer Bošković; Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivana Hebrang Grgić Zagreb, Zadar
2017 Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama znanstveno-stručni (međunarodni) Hrvatsko knjižničarsko društvo; Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti FFZG-a Ivana Hebrang Grgić Zagreb
2017 Ljetna škola "ITMed" ljetna škola za doktorande Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Zadar
2017 The data dilemma: a risk or an asset? radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Hrvoje Stančić, Sanja Seljan Zagreb
2017 Linguistic Resources for Automatic Natural Language Generation Workshop Radionica (međunarodna) Department of Information and Communication Sciences, University of Zagreb, Croatia; Florida International University, USA; Universite de Franche-Comte, France Kristina Kocijan Santiago de Compostela, Spain
2016 PubMet: conference on scholarly communication in the context of modern science znanstveni (međunarodni) Sveučilište u Zadru; Institut Ruđer Bošković; Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivana Hebrang Grgić Zagreb, Zadar
2016 Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama znanstveno-stručni (međunarodni) Hrvatsko knjižničarsko društvo; Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti FFZG-a Ivana Hebrang Grgić Zagreb
2016 Ljetna škola "ITMed" ljetna škola za doktorande Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Zadar
2016 Društveno korisno učenje u visokom obrazovanju Radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Nives Mikelić Preradović Zagreb
2016 Evaluacija u muzejima Radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Helena Stublić, Željka Miklošević Zagreb
2015 INFuture: The Future of Information Sciences znanstveni (međunarodni) Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Hrvoje Stančić, Sanja Seljan - 2007-2017 Vedran Juričić - 2019, Željka Miklošević - 2019 Zagreb
2013 INFuture: The Future of Information Sciences znanstveni (međunarodni) Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Hrvoje Stančić, Sanja Seljan - 2007-2017 Vedran Juričić - 2019, Željka Miklošević - 2019 Zagreb
2011 INFuture: The Future of Information Sciences znanstveni (međunarodni) Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Hrvoje Stančić, Sanja Seljan - 2007-2017 Vedran Juričić - 2019, Željka Miklošević - 2019 Zagreb
2009 INFuture: The Future of Information Sciences znanstveni (međunarodni) Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Hrvoje Stančić, Sanja Seljan - 2007-2017 Vedran Juričić - 2019, Željka Miklošević - 2019 Zagreb
2007 INFuture: The Future of Information Sciences znanstveni (međunarodni) Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Hrvoje Stančić, Sanja Seljan - 2007-2017 Vedran Juričić - 2019, Željka Miklošević - 2019 Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
2021 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 24617-9:2021: Upravljanje jezičnim resursima -- Okvir za semantičko označivanje -- 9. dio: Okvir za označivanje referencija (RAF) (ISO 24617-9:2019)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2021 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRS ISO/TS 24617-5:2021: Upravljanje jezičnim resursima -- Okvir za semantičko označivanje (SemAF) -- 5. dio: Struktura diskursa (SemAF-DS) (ISO/TS 24617-5:2014)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2021 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 24617-2:2021: Upravljanje jezičnim resursima -- Okvir za semantičko označivanje (SemAF) -- 2. dio: Dijaloški čin (ISO 24617-2:2020)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2021 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 24617-1:2021: Upravljanje jezičnim resursima -- Okvir za semantičko označivanje (SemAF) -- 1. dio: Vrijeme i događaji (SemAF-Time, ISO-TimeML) (ISO 24617-1:2012)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2021 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN EN ISO 22259:2021: Konferencijski sustavi -- Oprema -- Zahtjevi (ISO 22259:2019; EN ISO 22259:2021)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2021 Sudjelovanje u tehničkom odboru HZN/TO 46 Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacije Hrvatski zavod za norme Ivan Dunđer, Hrvoje Stančić
2021 Sudjelovanje u radu Hrvatskog muzejskog Vijeća Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Darko Babić
2021 Suradnja s kompanijama iz područja jezične industrije (praksa, gostujuća predavanja, zapošljavanje, korištenje tehnologije) Integra d.o.o., Ciklopea d.o.o., SDL Sanja Seljan
2021 Korištenje tehnologije (softvera), edukacije Tableau, Mediatoolkit, Kantan, Memsource Sanja Seljan
2021 Suradnja s tvrtkama na području analize podataka (praksa, gostujuća predavanja, zapošljavanje, korištenje tehnologije) javne i privatne kompanije Sanja Seljan
2021 Prijava zajedničkog projekta (IRI - Europski fond za regionalni razvoj) Megatrend poslovna rješenja d.o.o Sanja Seljan
2021 Suradnja - prijava za potpore KBC Rebro Sanja Seljan
2021 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme ISO/TC 307 Ulančani blokovi i tehnologija distribuirane glavne knjige Hrvatski zavod za norme Hrvoje Stančić, Vedran Juričić
2020 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 30042:2020: Upravljanje terminološkim resursima -- Razmjena terminoloških baza (TBX) (ISO 30042:2019)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2020 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 29383:2020: Terminološke politike -- Razvoj i primjena (ISO 29383:2020)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2020 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 24622-2:2020: Upravljanje jezičnim resursima -- Infrastruktura komponencijalnih metapodataka (CMDI) -- 2. dio: Poseban jezik komponencijalnih metapodataka (ISO 24622-2:2019)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2020 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 24617-7:2020: Upravljanje jezičnim resursima -- Okvir za semantičko označivanje -- 7. dio: Prostorni podaci (ISO 24617-7:2020)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2020 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 24613-1:2020: Upravljanje jezičnim resursima -- Okvir leksičkog obilježavanja (LMF) -- 1. dio: Osnovni model (ISO 24613-1:2019)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2020 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 20228:2020: Usluge usmenog prevođenja -- Usmeno prevođenje u pravnim postupcima -- Zahtjevi (ISO 20228:2019)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2020 Sudjelovanje u tehničkom odboru HZN/TO 46 Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacije Hrvatski zavod za norme Ivan Dunđer, Hrvoje Stančić
2020 Sudjelovanje u radu Hrvatskog muzejskog Vijeća Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Darko Babić
2020 Suradnja s kompanijama iz područja jezične industrije (praksa, gostujuća predavanja, zapošljavanje, korištenje tehnologije) Integra d.o.o., Ciklopea d.o.o., SDL Sanja Seljan
2020 Korištenje tehnologije (softvera), edukacije Tableau, Mediatoolkit, Kantan, Memsource Sanja Seljan
2020 Suradnja s tvrtkama na području analize podataka (praksa, gostujuća predavanja, zapošljavanje, korištenje tehnologije) javne i privatne kompanije Sanja Seljan
2020 Prijava zajedničkog projekta (IRI - Europski fond za regionalni razvoj) Megatrend poslovna rješenja d.o.o Sanja Seljan
2020 Suradnja - prijava za potpore KBC Rebro Sanja Seljan
2020 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme ISO/TC 307 Ulančani blokovi i tehnologija distribuirane glavne knjige Hrvatski zavod za norme Hrvoje Stančić, Vedran Juričić
2020 Radna skupina za izradu Smjernica za digitalizaciju kulturne baštine Ministarstvo kulture i medija Hrvoje Stančić
2020 Recenzentsko mišljenje za Prijedlog nove Uredbe o uredskom poslovanju Ministarstvo pravosuđa i uprave Hrvoje Stančić
2019 Sudjelovanje u radnoj skupini za izradu Zakona o knjižnicama Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Ivana Hebrang Grgić
2019 Gostujuća predavanja, praksa IBM Hrvatska, Mediatoolkit Sanja Seljan
2019 Sudjelovanje u radnoj skupini za izradu Standarda za digitalne knjižnice Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Nacionalna i sveučilišna knjižnica Radovan Vrana
2019 Sudjelovanje u tehničkom odboru HZN/TO 46 Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacije Hrvatski zavod za norme Ivan Dunđer, Hrvoje Stančić
2019 Sudjelovanje u radu Hrvatskog muzejskog Vijeća Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Darko Babić
2019 Suradnja s kompanijama iz područja jezične industrije (praksa, gostujuća predavanja, zapošljavanje, korištenje tehnologije) Integra d.o.o., Ciklopea d.o.o., SDL Sanja Seljan
2019 Korištenje tehnologije (softvera), edukacije Tableau, Mediatoolkit, Kantan, Memsource Sanja Seljan
2019 Suradnja s tvrtkama na području analize podataka (praksa, gostujuća predavanja, zapošljavanje, korištenje tehnologije) javne i privatne kompanije Sanja Seljan
2019 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme ISO/TC 307 Ulančani blokovi i tehnologija distribuirane glavne knjige Hrvatski zavod za norme Hrvoje Stančić, Vedran Juričić
2019 Radna skupina za izradu Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti Ministarstvo kulture Hrvoje Stančić
2018 Sudjelovanje u radnoj skupini za izradu Zakona o knjižnicama Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Ivana Hebrang Grgić
2018 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 24624:2018: Upravljanje jezičnim resursima -- Transkripcija govornog jezika (ISO 24624:2016)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2018 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 24622-1:2018: Upravljanje jezičnim resursima -- Infrastuktura komponencijalnih metapodataka (CMDI) -- 1. dio: Model komponencijalnih metapodataka (ISO 24622-1:2015)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2018 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 24617-8:2018: Upravljanje jezičnim resursima -- Okvir za semantičko označivanje -- 8. dio: Semantički odnosi u diskursu, jezgrena shema označivanja (DR jezgra) (ISO 24617-8:2016)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2018 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 24617-6:2018: Upravljanje jezičnim resursima -- Okvir za semantičko označivanje -- 6. dio: Načela semantičkog označivanja (načela SemAF-a) (ISO 24617-6:2016)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2018 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 24617-4:2018: Upravljanje jezičnim resursima -- Okvir za semantičko označivanje (SemAF) -- 4. dio: Semantičke uloge (SemAF-SR) (ISO 24617-4:2014)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2018 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 24615-1:2018: Upravljanje jezičnim resursima -- Okvir za sintaktičko označivanje (SynAF) -- 1. dio: Sintaktički model (ISO 24615-1:2014)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2018 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 24614-1:2018: Upravljanje jezičnim resursima -- Segmentacija riječi pisanih tekstova -- 1. dio: Osnovni pojmovi i opća načela (ISO 24614-1:2010)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2018 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN EN ISO 20108:2018: Simultano prevođenje -- Kvaliteta i prijenos zvučnoga i slikovnoga unosa -- Zahtjevi (ISO 20108:2017; EN ISO 20108:2017)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2018 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme (HRN ISO 18841:2018: Usluge usmenog prevođenja -- Opći zahtjevi i preporuke (ISO 18841:2018)) Hrvatski zavod za norme Nives Mikelić Preradović, Petra Bago
2018 Sudjelovanje u radnoj skupini za izradu Zakona o muzejima Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Darko Babić
2018 Sudjelovanje u tehničkom odboru HZN/TO 46 Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacije Hrvatski zavod za norme Ivan Dunđer, Hrvoje Stančić
2018 Sudjelovanje u radu Hrvatskog muzejskog Vijeća Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Darko Babić
2018 Suradnja s kompanijama iz područja jezične industrije (praksa, gostujuća predavanja, zapošljavanje, korištenje tehnologije) Integra d.o.o., Ciklopea d.o.o., SDL Sanja Seljan
2018 Korištenje tehnologije (softvera), edukacije Tableau, Mediatoolkit, Kantan, Memsource Sanja Seljan
2018 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme ISO/TC 307 Ulančani blokovi i tehnologija distribuirane glavne knjige Hrvatski zavod za norme Hrvoje Stančić, Vedran Juričić
2018 Radna grupa za izradu projektnog prijedloga „Digitalizacija kulturne baštine“. Ministarstvo kulture Hrvoje Stančić
2018 Radna skupina za izradu Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti Ministarstvo kulture Hrvoje Stančić
2017 Sudjelovanje u radnoj skupini za izradu Zakona o knjižnicama Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Ivana Hebrang Grgić
2017 Sudjelovanje u tehničkom odboru HZN/TO 46 Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacije Hrvatski zavod za norme Ivan Dunđer, Hrvoje Stančić
2017 Sudjelovanje u radu Hrvatskog muzejskog Vijeća Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Darko Babić
2017 Suradnja s kompanijama iz područja jezične industrije (praksa, gostujuća predavanja, zapošljavanje, korištenje tehnologije) Integra d.o.o., Ciklopea d.o.o., SDL Sanja Seljan
2017 Sudjelovanje u tehničkom odboru za izradu norme ISO/TC 307 Ulančani blokovi i tehnologija distribuirane glavne knjige Hrvatski zavod za norme Hrvoje Stančić, Vedran Juričić
2017 Radna grupa za izradu projektnog prijedloga „Digitalizacija kulturne baštine“. Ministarstvo kulture Hrvoje Stančić
2016 Sudjelovanje u radu Hrvatskog muzejskog Vijeća Ministarstvo kulture Republike Hrvatske Darko Babić
2016 Suradnja s kompanijama iz područja jezične industrije (praksa, gostujuća predavanja, zapošljavanje, korištenje tehnologije) Integra d.o.o., Ciklopea d.o.o., SDL Sanja Seljan
2016 Radna grupa za izradu projektnog prijedloga „Digitalizacija kulturne baštine“. Ministarstvo kulture Hrvoje Stančić
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2021 Željka Miklošević Publika i novi modeli predstavljanja izvora u baštinskim institucijama Razvoj publike - priručnik za edukaciju arhivista i baštinskih stručnjaka, ICARUS Hrvatska, 47 - 52
2018 Hrvoje Stančić, Sanja Seljan INFuture 2017: Integrating ICT in Society Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku
2018 Sanja Seljan Quality Assurance (QA) of Terminology in a Translation Quality Management System (QMS) in the business environment Translation Services in the Digital World: A sneak peak into the (near) future, European Parliament, 92-105
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2020 Radionica CEESA (Central and Eastern European Schools Association) Assessment Summit Sanja Kišiček
2019 Dani europske baštine DPUH Ekonomska dimenzija zabave i umjetnički muzeji Žarka Vujić
2019 34. Tribina zbirke Inozemna Croatica Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Bibliografija iseljeničkog tiska Ivana Hebrang Grgić
2019 Dani otvorenih vrata udruga 2019. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske RAZVOJ PARTNERSTAVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA ZA PROVEDBU PROGRAMA DRUŠTVENO KORISNOG UCENJA Nives Mikelic Preradovic
2019 panel rasprava na Završnoj konferenciji projekta STEM revolucija u zajednici Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM / CROMAKERS) Društveno korisno učenje i STEM Nives Mikelić Preradović
2019 Okrugli stol Svjetski savez mladih Hrvatska Društveno korisno učenje i razvoj socijalnih usluga Nives Mikelić Preradović
2019 Radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Kreirajmo kulturu kolaboracije Sanja Kišiček
2018 DDZ festival 2018 Knjižnice grada Zagreba - Knjižnica Medveščak Kućne biblioteke: tradicija i budućnost Ivana Hebrang Grgić
2018 Predavanje Europska komisija, Luksemburg Quality Control (QC) of Terminology in Computer-Assisted Translation Process Sanja Seljan
2018 Noć muzeja HAZU Obitelj Ullrich i njihov doprinos sportu Žarka Vujić
2018 Radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Hrvatski državni arhiv i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Uspostava digitalnog arhiva RH. Radionica o dokumentaciji i informacijama u digitalnom obliku Hrvoje Stančić i studentica
2018 Radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti i ICARUS Hrvatska Transkribus: optičko prepoznavanje znakova rukopisnih tekstova Hrvoje Stančić, Sanja Seljan, Ivan Dunđer, Goran Zlodi
2018 Radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Prezentacijske vještine u arhivskoj struci Hrvoje Stančić i studentica
2017 Okrugli stol Sveučilište u Zagrebu Institucionalizacija društveno korisnog učenja u visokom obrazovanju Nives Mikelić Preradović
2017 radionica i okrugli stol Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti i Europska udruga za bankovnu povijest The data dilemma: a risk or an asset? Hrvoje Stančić, Sanja Seljan
2017 Predavanje Sveučilište u Mariboru, Sveučilište u Ljubljani, Opći direktorat za prevođenje u Europskom parlamentu, Maribor International summer school Trans2017: Information transfer in migrant environment Sanja Seljan
2017 Radionica i predavanje Europski parlament, Luksemburg Information transfer throuth Quality Assurance Sanja Seljan
2017 Dan muzeja Muzej grada Zagreba Kolekcionarstvo iz perspektive spornih povijesti Žarka Vujić
2016 radionica i okrugli stol Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Zagreb Kakve su vrste podataka potrebne i zašto? na ELRC radionici (European Language Resources Coordination) Sanja Seljan
2016 Radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Društveno korisno učenje u visokom obrazovanju Nives Mikelić Preradović
2016 Radionica Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Evaluacija u muzejima Helena Stublić, Željka Miklošević
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2021 HTV - Prvi program Prometej O rezultatima projekta i modelu TrustChain Hrvoje Stančić
2020 Intervju - web, t-portal, Facebook, Twitter, Instagram, net.hr, TV-Prometej Intervju za medije Intervju za pozvano predavanje na konferenciji: Women in Data Science Sanja Seljan
2020 HTV - Prvi program Prometej Znanost s potpisom (centralni prilog) - o znanstvenim istraživanjima u području suvremene arhivistike Hrvoje Stančić
2020 Hrvatski radio - Prvi program Hrvatima izvan domovine Publikacije Hrvata izvan Hrvatske Ana Barbarić, Ivana Hebrang Grgić
2020 HTV - Prvi program Globalna Hrvatska Hrvatski iseljenici i mediji Ivana Hebrang Grgić
2019 HRT - 3 Izvan formata Muzeji, galerije i zabava Žarka Vujić
2019 Hrvatski radio - Radio Sljeme Iz svijeta znanosti Narodne knjižnice i istraživanja korisnika Radovan Vrana
2019 Hrvatski radio - Treći program Znanstveni koncentrat Narodne knjižnice i istraživanja korisnika ("Kakvu knjižnicu želite?") + Znanstvena pismenost Radovan Vrana
2019 Podcast An Archivist's Tale, Episode 66 The Algorithmic Responsibility (intervju) Hrvoje Stančić
2019 HTV - Prvi program Noć muzeja posebna emisija Darko Babić
2019 HTV - Četvrti program Globalna Hrvatska Projekt Hrvatski iseljenički tisak Ivana Hebrang Grgić
2019 Hrvatski radio - Treći program Prozor u digitalno Lažne vijesti i znanstvena komunikacija Ivana Hebrang Grgić
2019 AlJazeera Intervju Kad mašine prevode Sanja Seljan
2018 SBS (australska radio-postaja) SBS Croatian Publikacije Hrvata u Australiji Ivana Hebrang Grgić
2018 Hrvatski radio - Treći program Znanstveni koncentrat Znanstvena pismenost Radovan Vrana
2018 HTV - Prvi program Dobro jutro, Hrvatska! O knjizi Kratka povijest knjižnica i nakladnika Ivana Hebrang Grgić
2018 HTV - Prvi program Vijesti iz kulture Kratka povijest knjižnica i nakladnika Ivana Hebrang Grgić
2018 HTV - Prvi program Znanstveni krugovi Povijest knjižnica Ivana Hebrang Grgić
2018 Hrvatski radio - Treći program Okrugli stol O knjižnicama i čitanju Ivana Hebrang Grgić
2017 HTV - Prvi program Znanstveni krugovi Interpretacija baštine Darko Babić
2017 Vijesti TV Istra, Vijesti Istre i Kvarnera, novine Glas Istre tv prilozi + novinski članak Digitalne zbirke u funkciji očuvanja i promocije zavičajne građe Radovan Vrana
2017 Z1 vijesti iz znanosti O konferenciji PubMet Ivana Hebrang Grgić
2017 Hrvatski radio - Treći program Prozor u digitalno O novoj tehnologiji blockchain Hrvoje Stančić
2017 Radio Sljeme Iz svijeta znanost: Blockchain O ulančanim blokovima i tehnologiji distribuirane glavne knjige Hrvoje Stančić
2017 HTV - Prvi program Društvena mreža međunarodna konferencija INFuture 2017 Sanja Seljan, Hrvoje Stančić
2017 Web - intervju Intervju - objavljen na webu Intervju: suradnja jezične industrije i akademske zajednice Sanja Seljan
2017 HRT Hrvatski radio, Razgovor s povodom Uz izložbu Donator i donacija Žarka Vujić
2016 HTV - Prvi program Društvena mreža O istraživanjima na projektu InterPARES Trust Hrvoje Stančić
2016 Hrvatski radio - Prvi program Vrli novi svijet O 3D digitalizaciji i 3D ispisu Hrvoje Stančić
2016 HRT - HTV4 Studio 4 Algoritmi pamćenja i njihova primjena u učenju azijskih jezika - Memazija Marijana Janjić, Kristina Kocijan, Sara Librenjak
2015 Hina EU Fondovi - Strani jezici Algoritmima za pamćenje do znanja azijskih jezika Marijana Janjić, Kristina Kocijan, Sara Librenjak