Naziv
Odsjek za pedagogiju
Lokacija
Pročelnik
dr.sc. Zvonimir Komar, doc.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Marija Bartulović, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Barbara Kušević, doc.
Satničar
dr.sc. Zoran Horvat
Nastavnica
dr.sc. Edita Slunjski, prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Marija Bartulović, doc. C-225 +385 (1) 409 2186, mbartulo@ffzg.hr
Štefka Batinić
Iva Batur, asist. C-224 01 6120 185 idebelja@ffzg.hr
dr.sc. Ana Blažević Simić, doc. C204 01 6120 168 ablazevi@ffzg.hr
Filip Brčić
Maja Brust Nemet, doc.
Snježana Dubovicki, doc. sdubovicki@gmail.com
dr.sc. Zoran Horvat C226a zohorvat@ffzg.hr
dr.sc. Ružica Jurčević, asist. C-226 01/6120-165 rjurcevi@ffzg.hr
mr.sc. Vilmica Kapac
Tihana Kokanović
dr.sc. Ante Kolak, izv. prof. C-205 01 4092 169 akolak@ffzg.hr
dr.sc. Zvonimir Komar, doc. C-226 01/6120-165 zkomar@ffzg.hr
dr.sc. Barbara Kušević, doc. C-225 +385 (1) 409 2186 bkusevic@ffzg.hr
dr.sc. Goran Livazović, doc.
Iva Lizović
dr.sc. Ivan Markić, doc. C-205 01/4192-169 imarkic@ffzg.hr
Višnja Novosel
dr.sc. Siniša Opić, red. prof. 0992100420 sinisa.opic@ufzg.hr
Katarina Posavec
dr.sc. Višnja Rajić
dr.sc. Marija Sablić, izv. prof.
dr.sc. Edita Slunjski, prof. C-224 eslunjsk@ffzg.hr
dr.sc. Petar Smontara C-204 petar.smontara@skole.hr
dr.sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof. C-224 01 6120185 vedrana.spajicvrkas@xnet.hr
Mara Stojanac
Mirela Sučević
dr.sc. Ana Širanović, doc. C-226a 01 4092 211 amarkovi@ffzg.hr
Dorijan Vahtar, asist. C-204 01/6120-168 dvahtar@gmail.com
Sofija Vrcelj, red. prof. svrcelj@ffri.uniri.hr

Naziv Šifra
Alternativne pedagoške ideje i škole 51407
Andragogija 35978
Antropologija odgoja i obrazovanja 66634
Didaktičke teorije 35971
Didaktika 117639
Diferencijalna pedagogija 52622
Diplomski rad na studiju Pedagogije 124388
Domski odgoj 51404
Informacijski sustavi i baze podataka u obrazovanju 52616
Interkulturalizam i obrazovanje 124374
Kritičke teorije obrazovanja 65565
Kurikulum ranog odgoja 124376
Kvalitativna istraživanja obrazovanja 184254
Kvantitativna istraživanja obrazovanja 184255
Međunarodno obrazovanje 51384
Metodika rada s učenicima s teškoćama u razvoju 184256
Modeli obrazovanja učitelja 124377
Obiteljska pedagogija 35975
Obrazovanje darovitih 69710
Obrazovanje za ljudska prava i građanstvo 117641
Obrazovno-razvojne strategije 184257
Osnove interkulturne pedagogije 186477
Osnove pedagogije 35969
Osnove socijalne pedagogije 117642
Osnove specijalne pedagogije 66639
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove 117643
Pedagogija adolescencije 51385
Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja 36698
Pedagogija ranog djetinjstva 35976
Pedagogija slobodnog vremena 117644
Pedagoška dijagnostika 52623
Pedagoška resocijalizacija 117645
Pedagoško savjetovanje i profesionalna orijentacija 124379
Politike obrazovanja 184260
Povijest hrvatske pedagogije i školstva 35973
Povijest i filozofija pedagogije 35970
Prava djeteta u odgoju i obrazovanju 117646
Psihologija odgoja i obrazovanja 53604
Seksualna pedagogija 52624
Sistematska pedagogija 35974
Statistika u pedagogijskim istraživanjima 52617
Stručno-pedagoška praksa pedagogije slobodnog vremena 124380
Stručno-pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja 124381
Stručno-razvojne službe i upravljanje 124382
Školska pedagogija 184261
Školska stručno-pedagoška praksa 124383
Školski i razredni menadžment 184262
Temeljna nastavna umijeća 124384
Teorije i metodike nastave 118146
Teorije kurikuluma 124386
Teorije odgoja i obrazovanja 35972
Upravljanje i autonomija škole 117648
Ustanove ranog odgoja i obrazovanja 66638
Uvod u pedagogijska istraživanja 66637

Preddiplomski studiji
  1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2021 Tv emisija HRT
2020 Radio emisija Radio Bjelovar, Radio Brod
2019 Predstavljanje odsjeka maturantima promo materijal, odsječke publikacije, radionice Odsjek za pedagogiju u suradnji sa FFZG
2018 Predstavljanje odsjeka maturantima promo materijal, odsječke publikacije, radionice Odsjek za pedagogiju u suradnji sa FFZG
2017 Predstavljanje odsjeka maturantima promo materijal, odsječke publikacije, radionice Odsjek za pedagogiju u suradnji sa FFZG
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2020 Radinica za odgojno-obrazovne djelatnike u Srednjoj medicinkoj školi Vrapče Javni govor Srednja med. Škola Vrapče Srednja med. Škola Vrapče, Zagreb
2018 radionica za učenike 4. razreda gimnazije Kazalište potlačenih kao metoda kritičkog obrazovanja Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju Srednja škola Delnice
2018 Pozvano predavanje na međužupanijskom vijeću nastavnika matematike Javni govor AZOO i Elektrostrojarska škola Varaždin Elektrostrojarska škola, Varaždin
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2020 istraživanje Istraživanje o participaciji djece iz ranjivih skupina Marija Bartulović, Ana Širanović UNICEF Hrvatska Zagreb
2019 istraživanje Istraživanje o participaciji djece iz ranjivih skupina Marija Bartulović, Ana Širanović UNICEF Hrvatska Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2020 Online predavanje- COVID-19- implikacije na odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj Kada dom postane škola- roditeljska i učenička perspektiva Zoran Horvat, Kolak Ante, Markić Ivan Hrvatsko pedagogijsko društvo on-line konferencija
2019 uključivanje rada s djecom azilantima u nastavu Interkulturalizam i obrazovanje i Interkulturni kurikulum Vedrana Spajić-Vrkaš, Marija Bartulović, Ana Širanović Odsjek za pedagogiju Zagreb
2019 uključivanje dionika nacionalne i lokalne politike obrazovanja u nastavu Politike obrazovanja Vedrana Spajić-Vrkaš, Ružica Jurčević Odsjek za pedagogiju Zagreb i druga mjesta
2019 predavanje za organizacije u nezavisnoj kulturi Interkulturnim dijalogom prema modelu interkulturnog društvenog centra Marija Bartulović CMS Zagreb
2019 Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija- Suvremene teme u odgoju i obrazovanju- STOO Pedagoško savjetovanje i obrazovne perspektive učenika Zoran Horvat Učiteljski fakultet Zagreb Zagreb
2019 Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija- Suvremene teme u odgoju i obrazovanju- STOO Razredni odjel kao referentna točka stavova i uvjerenja učenika u nastavi matematike Zoran Horvat Učiteljski fakultet Zagreb Zagreb
2019 Gostujuće predavanje Implicitne pedagogije o-o- djelatnika Ante Kolak, Ivan Markić FF Nikšić +FF ZAgreb Nikšić
2018 popularizacija znanosti 365 zašto, 365 zato - društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu Marija Bartulović, Ana Širanović Filozofski fakultet Delnice
2017 usavršavanje obrazovnih radnika/ca u području ljudskih prava i interkulturnog obrazovanja „Izvan okvira Mi i Oni“ - Interkulturna dimenzija GOO-a Marija Bartulović CMS Zagreb
2016 sudjelovanje u istraživačkom radu organizacija civilnog društva Provedba građanskog odgoja i obrazovanja Vedrana Spajić-Vrkaš Mreža mladih Hrvatske Zagreb
2016 sudjelovanje u istraživačkom radu organizacija civilnog društva Razvoj građanske kompetencije mladih Vedrana Spajić-Vrkaš GONG Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2020 Uključivanje rada u zajednici u obrazovni proces - intervjuiranje određenih tijela/institucija/organizacija koji djeluju u području obrazovne politike Vedrana Spajić-Vrkaš, Ružica Jurčević Studenti treće godine preddiplomskog studija Odsjek za pedagogiju Zagreb
2019 Izvedba neformalnih obrazovnih programa - UN Akademija Ružica Jurčević Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode Zagreb
2019 Konzultantski rad Zoran Horvat Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Varaždin
2018 Izvedba neformalnih obrazovnih programa -ZAGIMUN Ružica Jurčević Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode Zagreb
2018 Konzultantski rad Zoran Horvat Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Varaždin
2017 Projekt "Education for Global Responsibility" - radionica Obrazovanje za globalnu odgovornost Ružica Jurčević Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode Zagreb
2017 Konzultantski rad Zoran Horvat Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Varaždin
2016 Konzultantski rad Zoran Horvat Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Varaždin
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2020 pomaganje stradalima u potresu pogođenom području novčana donacija udruzi "Solidarna" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2020 pomaganje stradalima u potresu pogođenom području prikupljanje kućnih potrepština i odjeće za FB grupu "Od srca do srca" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Petrinja/Sisak/Glina
2020 pomaganje stradalima u potresu pogođenom području prikupljanje hrane za FB grupu "Od srca do srca" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Petrinja/Sisak/Glina
2020 pomaganje potrebitim obiteljima branitelja prikupljanje namještaja nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2020 Volontiranje u Hrvatskom društvu za Ujedinjene narode Vođenje neformalnog programa "UN Akademija", sudjelovanje u aktivnostima Društva, projekt management projekta financiranog iz Erasmus+ programa Ružica Jurčević Zagreb
2020 Pomaganje stradalima u potresu pogođenom području Raščišćavanje terena, pomoć u kućama, prikupljanje sredstava Ružica Jurčević Petrinja
2020 Pomoć školama stradalim u potresu savjetodavni razgovor odgojno-obrazovni djelatnici Sisak
2019 pomaganje potrebitima u Slavoniji i Dalmaciji prikupljanje odjeće, obuće i kućnih potrepština za humanitarnu udrugu "Slavonsko srce" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Tovarnik
2019 pomaganje djeci bez roditeljske skrbi novčana donacija SOS Dječjem selu nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Lekenik
2019 pomaganje djeci s poteškoćama u razvoju novčana donacija UNICEF-u Vedrana Spajić Vrkaš Zagreb
2019 pomaganje djeci s poteškoćama u razvoju organizacija kupnje predmeta koje izrađuju djeca i mladi u Dnevnom Centru za rehabilitaciju i radnu terapiju "Egida" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2019 Volontiranje u Hrvatskom društvu za Ujedinjene narode Vođenje neformalnog programa "UN Akademija", sudjelovanje u aktivnostima Društva, projekt management projekta financiranog iz Erasmus+ programa Ružica Jurčević Zagreb
2018 pomaganje socioekonomski ugroženima prikupljanje i donacija u odjeći i kućanskim potrepštinama socijalnoj udruzi "Humana nova" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2018 pomaganje potrebitima donacija u odjeći i obući Crvenom križu Hrvatske nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2018 pomaganje školovanju djece u Africi donacija UNICEF-u nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2018 pomaganje rehabilitiranim ovisnicima o drogama prikupljanje i donacija u knjigama, namještaju i malim kućnim aparatima udruzi za rehabilitaciju ovisnika "Reto" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2018 pomaganje djeci s poteškoćama u razvoju organizacija kupnje predmeta koje izrađuju djeca i mladi u Dnevnom Centru za rehabilitaciju i radnu terapiju "Egida" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2017 pomaganje djeci s poteškoćama u razvoju i bez roditeljske skrbi novčana donacija UNICEF-u nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2019 Pedagogija i interdisciplinarnost znanstveno-stručna konferencija HPD i Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju Iva Debeljak, Edita Slunjski Zagreb
2018 Treći međunarodni kongres pedagoga - Pedagogija u vremenu promjene znanstveno-stručni (međunarodni) Upravni odbor HPD-a i Podružnice HPD-a Marija Bartulović, Sandra Car, Iva Debeljak, Ante Kolak, Barbara Kušević, Ana Blažević-Simić, Edita Slunjski, Mirjana Šagud, Ana Širanović Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2017 Marija Bartulović, Barbara Kušević Društvena pravda je središte interkulturnog obrazovanja portal Kulturpunkt
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2021 predavanje za polaznike Stručno-razvojnog centra za podršku roditeljstvu i program Rastimo zajedno Dječji vrtić Radost Roditelji – partneri, prijetnja ili učenici? O suvremenim izazovima suradnje odgojno-obrazovnih ustanova s roditeljima Barbara Kušević
2021 UNESCO MOST Winter School Institute of Advanced Studies Kőszeg (iASK), Institute for Social and European Studies (ISES), University of Pannonia, UNESCO Chair of Kőszeg Citizenship and Responsibility in the New World of Uncertainty Ružica Jurčević
2021 European Learning & Teaching Forum European University Association Embedding and facilitating sustainability Ružica Jurčević
2021 EUA Annual Conference European University Association Universities 2030: From vision to reality Ružica Jurčević
2020 Konferencija o važnosti obrazovanja pripadnika/ca romske nacionalne manjine Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Površni optimizam inkluzivnih odgojno-obrazovnih strategija i (ne)mogućnost emancipacije povijesno marginaliziranih skupina Vedrana Spajić-Vrkaš
2020 Roditeljstvo bez prepreka za sretnije djetinjstvo Udruga Status M Predstavljanje rezultata programa Supertata bez prepreka Marija Bartulović
2019 MEHR (Modernity, Education & Human Rights) International Conference Agency for Higher Education & University of Rijeka (ERASMUS+ Project) Learning human rights and citizenship education in a culturally plural context: Croatian approach as a lesson for Europe Vedrana Spajić-Vrkaš
2019 Psihošpancir- predavanje Društvo psihologa Varaždin Bavljenje sportom i socijalni razvoj djece Zoran Horvat
2019 predavanje za polaznike Stručno-razvojnog centra za podršku roditeljstvu i program Rastimo zajedno Dječji vrtić Radost Dispozicije stručnjaka za kvalitetnu komunikaciju s roditeljima u rastuće pluralističnom društvenom kontekstu Barbara Kušević
2019 Županijsko stručno vijeće pedagoga Dispozicija (auto)refleksivnosti u suradnji obitelji i škole: između teorijske progresivnosti i zahtjeva pedagoške svakodnevice Barbara Kušević
2019 Međunarodni andragoški simpozij Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Nove prilike za odrasle Ružica Jurčević
2019 Okrugli stol „Obrazovanje Roma u kontekstu UN-ove Agende 2030 za održivi razvoj’ Knjižnica grada Koprivnice Položaj Roma U EU I Hrvatskoj: osvrt na formalno-pravne dokumente Ružica Jurčević
2019 International conference The IAFOR Conference for Higher Education Research – Hong Kong IAFOR The Clash of Humanism and Neoliberalism: : A Research on Practices and Ideologies in Croatian Universitie Ružica Jurčević
2019 Simpozij Hrvatsko filozofsko društvo i Agencija za odgoj i obrazovanje Filozofija, obrazovanje i škola Ružica Jurčević
2018 Okrugli stol “Biti mlad, marginaliziran i NEET" (T CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija (projekt: „Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada - RIM“ Hrvatska mladež, obrazovanje i globalna konkurentnost Vedrana Spajić-Vrkaš
2018 IV. BOBH konferencija (“Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska") 24 sata i Obrtnička komora Četiri jahača apokalipse hrvatskog obrazovanja, iliti: zašto naš obrazovni sustav ne uspijevamo reformirati Vedrana Spajić-Vrkaš
2018 REYN (Romani Early Years Network/Mreža podrške ranom djetinjstvu romske djece) konferencija Pučko otvoreno učilište "Korak po korak" Barijere koje romska djeca susreću u obrazovanju i mogućnosti njihova otklanjanja: stavovi glavnih dionika Vedrana Spajić-Vrkaš
2018 Panel AZOO, Hrvatsko pedagogijsko društvo Kultura škole Zoran Horvat
2017 Državni stručni skup ravnatelja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Demokratsko upravljanje školom iz teorijske i istraživačke perspektive Vedrana Spajić-Vrkaš
2017 stručni skup Suradnja roditelja i škole; Obitelj i neki od njihovih novih pristupa u suradnji sa školom AZOO serija radionica i predavanja o suradnji s roditeljima Barbara Kušević
2016 Stručni skup Fakultet političkih znanosti Građanski odgoj i obrazovanje na visokoškolskoj razini i uključivanje znanstvene zajednice Vedrana Spajić-Vrkaš
2016 2016 NECE Conference “Crossing Borders: Migration and Citizenship Education” NECE (Networking European Citizenship Education) The impact of different types of school culture on learning citizenship: lessons from the field Vedrana Spajić-Vrkaš
2016 Javo predstavljanje publikacije "Rekonstrukcija građanskog odgoja i obrazovanja: koncept, institucije i prakse" Mreža mladih Hrvatske Predstavljanje dijela rezultata o istraživanju percepcije školske kulture Vedrana Spajić-Vrkaš
2016 Javno predstavljanje publikacije "(Ne)moć građanskog odgoja i obrazovanja" Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Predstavljanje rezultata praćenja i vrednovanja eksperimentalne provedbe Kurikuluma GOO-a Vedrana Spajić-Vrkaš, Ines Elezović, Izvor Rukavina
2016 Međunarodni seminar, Dva pozvana predavanja na Univerzitetu Varšava, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Varšava, 16-17. prosinca 2016. Univerzitet u Varšavi, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti „The idea and logic of pedagogy“ i „The challenge of 'differential pedagogy' (seen through Lyotard's „Postmodern condition“)“ Zvonimir Komar
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2021 serija video materijala za nastavnike i stručne suradnike dostupnih na YT platformi; angažirane od Nansen Dijalog Centra Transformativno pristupanje nastavnika različitosti u obrazovanju Barbara Kušević, Marija Bartulović
2021 HRT Kod nas doma Suradnja roditelja i škole Ante Kolak
2021 Radio Bjelovar Obrazovanje na daljinu Ante Kolak
2020 Nacional Hrvatska (https://www.nacional.hr/skola-u-koroni-online-nastava-proizvest-ce-deficite-u-znanju-a-novo-normalno-posljedice-na-razvoj-mladih/) Škola u koroni: Online nastava proizvest će deficite u znanju, a “novo normalno” posljedice na razvoj mladih Vedrana Spajić-Vrkaš
2020 srednja.hr Novosti (https://www.srednja.hr/novosti/uspjesi-skole-zivot-95-ucenika-prepisuje-s-ploce-a-nisu-bas-dobri-ni-rjesavanju-problema/) ‘Uspjesi’ Škole za život: 95% učenika i dalje prepisuje s ploče, a nisu baš dobri ni u rješavanju problema Vedrana Spajić-Vrkaš
2020 Nacional Politika (https://www.nacional.hr/spajic-vrkas-dok-je-za-uspjeh-u-zivotu-presudna-klanovska-ili-stranacka-veza-srozavat-ce-se-vaznost-obrazovanja/) Dok je za uspjeh u životu presudna klanovska ili stranačka veza, srozavat će se važnost obrazovanja Vedrana Spajić-Vrkaš
2020 telegram.hr Politika & kriminal (https://www.telegram.hr/politika-kriminal/ministarstvo-je-danas-predstavilo-finalno-izvjesce-o-skoli-za-zivot-sve-je-sjajno-a-dolazak-ministrice-divjak-je-presudan/) Ministarstvo je danas predstavilo finalno izvješće o Školi za život; 'sve je sjajno, a dolazak ministrice Divjak je presudan' Nenad Karajić, Dragutin Ivanec, Renata Geld, Vedrana Spajić-Vrkaš
2020 Jutarnji list Homeschooling u doba HR-COVID19 Ante Kolak
2019 RTL Vijesti (https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3336023/pravo-gradjansko-obrazovanje-ucinilo-bi-jos-vidljivijom-nekompetenciju-nasih-politickih-elita-zato-ga-i-ne-uvode/) Pravo građansko obrazovanje učinilo bi nekompetenciju političkih elita vidljivom. Zato ga ne uvode' Vedrana Spajić Vrkaš, Lovorka Bačić,
2018 Express 24 sata Kultura (https://express.24sata.hr/kultura/kod-nas-obrazovnim-sustavom-vladaju-menadzeri-i-populisti-18458) Kod nas obrazovnim sustavom vladaju menadžeri i populisti Vedrana Spajić-Vrkaš
2018 RTL Vijesti (https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3287935/anketa-trebaju-li-mladi-dobiti-biracko-pravo-sa-16-godina-odgovorni-gradjani-ili-nove-ovce/) ANKETA Trebaju li mladi dobiti biračko pravo sa 16 godina? Odgovorni građani ili 'nove ovce'? Vlasta Ilišin, Vedrana Spajić-Vrkaš
2017 t.portal Vijesti (https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/cemu-zgrazanje-ludost-je-ponavljati-istu-stvar-i-ocekivati-drukcije-rezultate-20161207) Čemu zgražanje? Ludost je ponavljati istu stvar i očekivati drukčije rezultate Vedrana Spajić-Vrkaš
2016 srednja.hr Novosti (https://www.srednja.hr/novosti/zbog-nedostatka-gradanskog-odgoja-medu-mladima-u-hrvatskoj-prisutna-netolerantnost-i-iskljucivost-9/) Zbog nedostatka građanskog odgoja među mladima u Hrvatskoj prisutna netolerantnost i isključivost Vedrana Spajić-Vrkaš
2016 RTL Vijesti Slaba politička pismenost hrvatskih maturanata: zbog nejasne slike i ograničenog znanja skloni ideološkim manipulacijama Vedrana Spajić-Vrkaš, Eli Pijaca Plavšić
2016 Večernji list Vijesti (https://www.vecernji.hr/vijesti/maturanti-imaju-ograniceno-politicko-znanje-treba-sustavno-uvesti-gradanski-odgoj-1126992 Maturanti imaju ograničeno političko znanje, treba sustavno uvesti građanski odgoj Vedrana Spajić-Vrkaš
2016 Nastavnici organizirano (nastavnici.org) https://nastavnici.org/2016/04/05/sindikati-podrzali-uvodenje-gradanskog-odgoja-i-traze-da-dobije-status-vjeronauka/ Sindikati podržali uvođenje građanskog odgoja i traže da dobije status vjeronauka Vedrana Spajić-Vrkaš
0 srednja.hr Novosti (https://www.srednja.hr/novosti/veliko-istrazivanje-gradanski-odgoj-krilima-entuzijazma-nastavnika-nedostaje-jasna-politicka-podrska/) Veliko istraživanje: Građanski odgoj na krilima entuzijazma nastavnika, nedostaje jasna politička podrška