Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar komparativne književnosti
magistra komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. objasniti povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove, te kritički usporediti njihove pojmove i metode
 3. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 4. opisati razdoblja povijesti svjetske književnosti i njihove glavne značajke te analizirati i kritički prosuđivati postojeće književnopovijesne periodizacije
 5. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 6. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 7. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji hrvatske književnosti te ustanoviti njezine sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 8. analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te formulirati i usporediti njihove postojeće obrasce
 9. na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnoga razvoja zapadnjačkoga kazališta i aktualne hrvatske i inozemne produkcije
 10. primijeniti različite filmskoteorijske pristupe u analizi i interpretaciji većih filmskih korpusa
 11. analizirati i usporediti specifičnosti različitih filmskih razdoblja, škola, pokreta, tendencija, autora, žanrova i djela te ih povezati s njihovim povijesnim i suvremenim kulturnim i društvenim kontekstom
 12. primijeniti književnoteorijsku znanstvenu aparaturu u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta
 13. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 14. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od pet područja struke ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 15. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (11686)
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170538 Komparativna književnost: Parodija u hrvatskoj književnosti
184237 Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića
118098 Opća povijest književnosti: Modernistički Künstlerroman
184241 Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta
118100 Teatrologija i dramatologija: Dramski fragmenti ljubavnoga diskursa
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
215604 Teorija književnosti: Foucault, biopolitika i neoliberalizam
132093 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
118102 Teorija književnosti: Pisanje - literarnost i žanr
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (11687)
2.1. Kolegiji s odsjeka
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170538 Komparativna književnost: Parodija u hrvatskoj književnosti
184237 Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića
118098 Opća povijest književnosti: Modernistički Künstlerroman
184241 Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta
118100 Teatrologija i dramatologija: Dramski fragmenti ljubavnoga diskursa
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
215604 Teorija književnosti: Foucault, biopolitika i neoliberalizam
132093 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
118102 Teorija književnosti: Pisanje - literarnost i žanr
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 12 ECTS bodova (11848)
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
215599 Komparativna književnost: Moliere i frančezarije
215600 Opća povijest književnosti: Evolucija i književna antropologija
131852 Opća povijest književnosti: Feminizam i književnost
184238 Opća povijest književnosti: Od egzila do migracija
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
132092 Teatrologija i dramatologija: Metateatar
131863 Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji
125621 Teorija književnosti: Lacan i lakanovci
145542 Teorija književnosti: Otpor književnosti: Agamben, Ranciere, Nancy
50874 Teorija književnosti: Slobodni stih
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (11850)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
215599 Komparativna književnost: Moliere i frančezarije
215600 Opća povijest književnosti: Evolucija i književna antropologija
131852 Opća povijest književnosti: Feminizam i književnost
184238 Opća povijest književnosti: Od egzila do migracija
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
132092 Teatrologija i dramatologija: Metateatar
131863 Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji
125621 Teorija književnosti: Lacan i lakanovci
145542 Teorija književnosti: Otpor književnosti: Agamben, Ranciere, Nancy
50874 Teorija književnosti: Slobodni stih
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 6 ECTS bodova (11684)
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170538 Komparativna književnost: Parodija u hrvatskoj književnosti
184237 Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića
118098 Opća povijest književnosti: Modernistički Künstlerroman
184241 Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta
118100 Teatrologija i dramatologija: Dramski fragmenti ljubavnoga diskursa
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
215604 Teorija književnosti: Foucault, biopolitika i neoliberalizam
132093 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
118102 Teorija književnosti: Pisanje - literarnost i žanr
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (11683)
2.1. Kolegiji s odsjeka
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
170538 Komparativna književnost: Parodija u hrvatskoj književnosti
184237 Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića
118098 Opća povijest književnosti: Modernistički Künstlerroman
184241 Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta
118100 Teatrologija i dramatologija: Dramski fragmenti ljubavnoga diskursa
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
215604 Teorija književnosti: Foucault, biopolitika i neoliberalizam
132093 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
118102 Teorija književnosti: Pisanje - literarnost i žanr
1. Diplomski rad ili diplomski ispit - odabrati diplomski rad ili jedan kolegij i diplomski ispit (11919)
127545 Diplomski ispit na studiju Komparativne književnosti
127544 Diplomski rad na studiju Komparativne književnosti
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
215599 Komparativna književnost: Moliere i frančezarije
215600 Opća povijest književnosti: Evolucija i književna antropologija
131852 Opća povijest književnosti: Feminizam i književnost
184238 Opća povijest književnosti: Od egzila do migracija
125456 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti
132092 Teatrologija i dramatologija: Metateatar
131863 Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji
125621 Teorija književnosti: Lacan i lakanovci
145542 Teorija književnosti: Otpor književnosti: Agamben, Ranciere, Nancy
50874 Teorija književnosti: Slobodni stih