Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Germanistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije njemačkog jezika i književnosti
magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. objasniti teorije stjecanja jezika i primijeniti ih pri planiranju nastave i analizi postignuća učenika
 2. planirati i kritički analizirati nastavu prema suvremenim didaktičkim teorijama
 3. samostalno planirati nastavu njemačkog jezika ravnajući se pri tome prema kognitivnim i jezičnim sposobnostima učenika
 4. primijeniti psihološke spoznaje o učenju i osobnim karakteristikama učenika pri analizi rada učenika te ih individualno savjetovati
 5. objasniti principe i postupke posredovanja njemačkog jezika i primjenjivati ih pri planiranju svoje nastave
 6. organizirati oblike učenja u nastavi u skladu sa suvremenim zahtjevima za interaktivnošću i poticanjem samostalnosti kod učenika
 7. pored jezične kompetencije razvijati kod učenika međukulturne kompetencije i jezičnu svjesnost
 8. analizirati jezičnu kompetenciju učenika, procijeniti i ocijeniti njihova postignuća, te ih individualno usmjeravati u daljnjem radu
 9. analizirati njemački jezik pomoću lingvističkih kategorija te objasniti povijesni razvoj nekih pojava u suvremenom jeziku
 10. primijeniti znanja o hrvatsko-njemačkim kulturnim i jezičnim vezama pri koncipiranju vlastite nastave
 11. procijeniti prikladnost nastavnih materijala i samostalno koncipirati vlastite
 12. svrsishodno se služiti medijima, uključujući digitalne medije
 13. kritički analizirati vlastito i tuđe pedagoško djelovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim odgojno-obrazovnim ustanovama
 14. pretraživati stručne i znanstvene tekstove s područja relevantnih disciplina, adekvatno ih proučiti i nove spoznaje primijeniti u svojemu radu
 15. samostalno provesti manje istraživanje te prezentirati dobivene rezultate
 16. koncipirati stručne tekstove s područja glotodidaktike
 17. primijeniti vještine cjeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
4.1. Kolegiji s odsjeka
118012 Dodirno jezikoslovlje
131570 Interkulturalni seminar 1 - Kriminalroman - interkulturell
118015 Iz povijesti i kulture Njemačke 1
118017 Jezik u društvu
118018 Književni seminar 1 - "Wiener Moderne"
131589 Književni seminar 1 - Thomas, Heinrich und Klaus Mann
118023 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
161439 Poglavlja iz njemačke književnosti - Ekspresionizam
118027 Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina
118029 Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
120101 Govorništvo za nastavnike (NM)
118016 Jezične biografije
125413 Književni seminar 1 - "Deutsche Literatur während der Weltkriege"
145552 Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti
118020 Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika
131590 Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur
120104 Proizvodnja govora (NM)
128207 Psiholingvistika
118026 Rad s udžbenicima njemačkog jezika
120102 Sociologija obrazovanja (NM)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nastavničke kombinacije smjerova (11714)
4.1. Kolegiji s odsjeka
118012 Dodirno jezikoslovlje
131570 Interkulturalni seminar 1 - Kriminalroman - interkulturell
118015 Iz povijesti i kulture Njemačke 1
118017 Jezik u društvu
118018 Književni seminar 1 - "Wiener Moderne"
131589 Književni seminar 1 - Thomas, Heinrich und Klaus Mann
118023 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću
161439 Poglavlja iz njemačke književnosti - Ekspresionizam
118027 Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina
118029 Učiteljske vještine u nastavi stranog jezika
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12629)
120101 Govorništvo za nastavnike (NM)
118016 Jezične biografije
125413 Književni seminar 1 - "Deutsche Literatur während der Weltkriege"
145552 Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti
118020 Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika
131590 Poglavlja iz njemačke književnosti - Österreichische Gegenwartsliteratur
120104 Proizvodnja govora (NM)
128207 Psiholingvistika
118026 Rad s udžbenicima njemačkog jezika
120102 Sociologija obrazovanja (NM)