Naziv
smjer Informatika (nastavnički)
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Informatika (nastavnički)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije informatike
magistar edukacije informatike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. analizirati i rješavati informatičke potrebe korisnika
 2. prenositi znanja, predlagati koncepte, mogućnosti i razvijati baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 3. prenositi znanja i primjenjivati različite metode uporabe i izgradnje baze podataka, projektiranja i programiranja u Internetskom okruženju
 4. vrednovati programe, valorizirati njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu
 5. koristiti, primjenjivati i prenositi znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 6. sudjelovati i osmišljavati koncepciju u vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
 7. sintetizirati, integrirati i predlagati primjenu informatičkih, informacijskih i logičkih modela u procesu jezičnog inženjeringa, računalne obrade jezika, leksikografije i strojnog i strojno potpomognutog prevođenja te prenosi u nastavni proces
 8. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 9. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 10. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 11. prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz područja te ih uključiti u nastavni plan i program

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
4.1. Kolegiji s odsjeka
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
215555 Društveno korisno učenje
118056 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
125433 Korpusna leksikografija
117585 Marketing baštine
198913 Muzeologija i rodna perspektiva
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
118070 Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
117608 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
4.1. Kolegiji s odsjeka
124330 Arhitektura muzeja
124332 Baština i razvoj
125421 Bibliografska organizacija II
125424 Diskurs i dijaloški sustavi
147061 Informacijsko zakonodavstvo i etika
124341 Interpretacija baštine
125428 Knjiga i čitanje
125430 Knjižnice i knjižnične zbirke II
125432 Knjižnično upravljanje
118064 Kulturni turizam
198914 Kvaliteta podataka
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
124345 Muzejska edukacija
125435 Narodne knjižnice
52664 Nastava s primjenom računala
181265 Računalna analiza teksta i podataka
124350 Sustavi za organizaciju znanja
215538 Sveučilišno knjižničarstvo
125438 Zaštita elektroničkog gradiva
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
4.1. Kolegiji s odsjeka
118055 Časopisi i znanstvena komunikacija
117611 Digitalizacija i migracija dokumenata
215555 Društveno korisno učenje
118056 Društveno-humanistička informatika
118058 Elektronička obrazovna okruženja
118061 Internetska kultura
117583 Knjižnice i knjižnične zbirke I
125433 Korpusna leksikografija
117585 Marketing baštine
198913 Muzeologija i rodna perspektiva
65730 Nakladništvo i knjižarstvo
118070 Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika
117589 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
117593 Programiranje baze podataka
117594 Projektiranje informacijskih sustava
215531 Računarska lingvistika
117608 Sustavi za označivanje i pretraživanje I
131811 Školske knjižnice
117595 Upravljanje baštinom
117597 Upravljanje informacijama i znanjem
117598 Upravljanje u muzejima
184229 Uvod u istraživačke metode
118078 Uvod u leksikografiju
198915 Veliki podatci
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (11790)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
4.1. Kolegiji s odsjeka
124330 Arhitektura muzeja
124332 Baština i razvoj
125421 Bibliografska organizacija II
125424 Diskurs i dijaloški sustavi
147061 Informacijsko zakonodavstvo i etika
124341 Interpretacija baštine
125428 Knjiga i čitanje
125430 Knjižnice i knjižnične zbirke II
125432 Knjižnično upravljanje
118064 Kulturni turizam
198914 Kvaliteta podataka
129216 Metapodaci za upravljanje gradivom
124345 Muzejska edukacija
125435 Narodne knjižnice
52664 Nastava s primjenom računala
181265 Računalna analiza teksta i podataka
124350 Sustavi za organizaciju znanja
215538 Sveučilišno knjižničarstvo
125438 Zaštita elektroničkog gradiva