Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Sociologija, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije sociologije
magistra edukacije sociologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 2. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
 3. argumentirano raspravljati o pojedinim društvenim fenomenima i problemima
 4. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
 5. koristiti koncepte i temeljne kategorije posebnih sociologija te ih povezati s različitim pristupima u analizi i istraživanju društvenih pojava
 6. identificirati i analizirati društvene probleme i sudjelovati u donošenju socijalnih politika
 7. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa na globalnoj i lokalnoj razini
 8. analizirati karakteristike socijalne strukture i dinamike promjena hrvatskog društva
 9. prepoznati i reagirati na individualne potrebe učenika te stvoriti poticajnu klimu za učenje
 10. primijeniti različite strategije poučavanja
 11. razlikovati i odabrati načine mjerenja znanja ovisno o karakteristikama učenika i gradiva
 12. navesti i opisati temeljne pedagogijske, psihologijske i didaktičke pojmove i kategorije
 13. navesti i objasniti te u praksi koristiti profesionalne kompetencije nastavnika
 14. navesti i opisati ishode/rezultate obrazovnog procesa te navesti kriterije dobre nastave i primijeniti ih u vlastitoj nastavi
 15. pripremiti, izvesti i (samo)evaluirati nastavu i postignuća učenika
 16. objasniti i primijeniti didaktičke modele u srednjoškolskoj nastavi sociologije
 17. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sociologije i srodnih društvenih predmeta sukladno temeljnim artikulacijskim modelima

1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
2. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
170910 Civilno društvo u Hrvatskoj
198921 Epistemology of Social Practice
118203 Feminističke teorije i pokreti
118205 Istraživački projekt
118209 Sociologija cyber kulture
125557 Sociologija društvenih pokreta
51318 Sociologija etničkih odnosa
118210 Sociologija kulture
118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
131638 Sociologija zdravlja i bolesti
118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi
118213 Teorije svakodnevice
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
170910 Civilno društvo u Hrvatskoj
118203 Feminističke teorije i pokreti
120101 Govorništvo za nastavnike (NM)
118114 Hrvatski jezik za nastavnike
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118205 Istraživački projekt
118209 Sociologija cyber kulture
125557 Sociologija društvenih pokreta
51318 Sociologija etničkih odnosa
118210 Sociologija kulture
118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
131638 Sociologija zdravlja i bolesti
118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi
118213 Teorije svakodnevice
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
2. Izborni kolegiji metodičkog bloka sociologije - tijekom prva tri semestra odabrati 15 ECTS bodova (10715)
170910 Civilno društvo u Hrvatskoj
198921 Epistemology of Social Practice
118203 Feminističke teorije i pokreti
118205 Istraživački projekt
118209 Sociologija cyber kulture
125557 Sociologija društvenih pokreta
51318 Sociologija etničkih odnosa
118210 Sociologija kulture
118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
131638 Sociologija zdravlja i bolesti
118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi
118213 Teorije svakodnevice
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)
170910 Civilno društvo u Hrvatskoj
118203 Feminističke teorije i pokreti
120101 Govorništvo za nastavnike (NM)
118114 Hrvatski jezik za nastavnike
120099 Informacijske tehnologije u obrazovanju
118205 Istraživački projekt
118209 Sociologija cyber kulture
125557 Sociologija društvenih pokreta
51318 Sociologija etničkih odnosa
118210 Sociologija kulture
118211 Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti
125559 Sociologija poslovnog odlučivanja
131638 Sociologija zdravlja i bolesti
118212 Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi
118213 Teorije svakodnevice
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12638)