Naziv
smjer Prevoditeljski - Modul prevoditelj
Puni naziv
Germanistika, smjer Prevoditeljski, smjer Prevoditeljski - Modul prevoditelj
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar njemačkog jezika i književnosti
magistra njemačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. posredovati između hrvatskog i njemačkog jezika i kulture
 2. opisati prijevodni proces prema različitim teorijskim modelima
 3. primijeniti metajezik teorija prevođenja u pisanju znanstvenih radova
 4. analizirati izvorni tekst
 5. prepoznati morfološke, sintaktičke, semantičke i stilističke osobitosti pojedinog izvornog teksta kao i pojedinih tekstnih vrsta, ali i određenih jezika struke
 6. koristiti prevoditeljska pomagala kao npr. rječnike, terminološke baze, paralelne tekstove
 7. koristiti prevoditeljske alate kao npr. različite programe za prevođenje i prijevodne memorije
 8. odabrati relevantne prijevodne inačice
 9. ustanoviti terminologiju odabranih stručnih područja na njemačkom i hrvatskom jeziku
 10. prepoznati i objasniti povijesne i suvremene specifičnosti kulture i umjetnosti germanofonih zemalja
 11. prepoznati i riješiti jezično i kulturno uvjetovane prevoditeljske probleme
 12. samostalno pismeno prevesti opće tekstove visoke složenosti te stručne tekstove iz različitih stručnih područja s njemačkog na hrvatski i hrvatskog na njemački jezik uz odabir odgovarajuće prevoditeljske strategije
 13. oblikovati ciljni tekst prema pravilima hrvatske i njemačke normativne gramatike i pravopisa
 14. multimedijski dizajnirati tekst
 15. odabrati i obraniti odabir prevoditeljskih strategija i pojedinih rješenja
 16. ustanoviti razvoj institucija i organizacija te gospodarskog i pravnog sustava EU-a