Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) komparativne književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

 1. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. opisati povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce i njihove predstavnike, te razlikovati njihove pojmove i metode
 3. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 4. nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 5. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 6. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te ih smjestiti u europski i svjetski kontekst
 7. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 8. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 9. uočiti i razlikovati oblike i stilove izvedbe, kategorije kazališnih organizacija, specijalizirane kazališne građevine i publike karakteristične za pojedina povijesna razdoblja i područja zapadnjačkoga kazališta
 10. opisati povijesni razvoj teorijskih pristupa kazalištu, nabrojiti ključne autore te objasniti njihove poetike
 11. primijeniti teatrološku terminologiju u analizi pripreme i izvedbe kazališne predstave
 12. primijeniti naučenu metodologiju i filmskoteorijsku aparaturu te temeljne spoznaje iz filmske historiografije u analizi i tumačenju filmskih djela
 13. prepoznati, klasificirati, usporediti i objasniti specifičnosti i razvoj pojedinih filmskopovijesnih razdoblja i stilskih formacija te filmskih rodova, vrsta i žanrova različitih nacionalnih kinematografija
 14. samostalno isplanirati, provesti, napisati i prezentirati vlastito istraživanje pojedinih filmskih djela, autora, razdoblja te društveno-povijesnih procesa komparacijom različitih filmskih praksi, tradicija i kultura
 15. objasniti povijesnu i suvremenu vezu književnosti, kazališta i filma s drugim umjetnostima i širim kulturno-povijesnim kontekstom
 16. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 17. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 18. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (1464)
3. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (2102)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (1747)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (1465)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (2103)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (1748)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (3586)
50894 Filmologija: Filmske stilske epohe
125600 Komparativna književnost: Hrvatski književni barok
79321 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon I
170539 Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville
170540 Opća povijest književnosti: Antička proza
160780 Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje
184239 Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti
90147 Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
184244 Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija
118558 Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame
52667 Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme
131584 Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura
52681 Teorija književnosti: Formalizam
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (3589)
3.1. Kolegiji s odsjeka
50894 Filmologija: Filmske stilske epohe
125600 Komparativna književnost: Hrvatski književni barok
79321 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon I
170539 Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville
170540 Opća povijest književnosti: Antička proza
160780 Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje
184239 Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti
90147 Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
184244 Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija
118558 Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame
52667 Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme
131584 Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura
52681 Teorija književnosti: Formalizam
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (3658)
58630 Estetika - opći predmet
132089 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila
90212 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon II
81429 Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha
170537 Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele
78329 Opća povijest književnosti: Avangarda
160783 Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma
90146 Opća povijest književnosti: Realistički roman
125622 Opća povijest književnosti: Romantička proza
145538 Opća povijest književnosti: Srednjovjekovno pripovijedanje
184243 Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost
215603 Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave
145566 Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije
160794 Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način
3. Izborni kolegiji - odabrati 12 ECTS bodova (3659)
3.1. Kolegiji s odsjeka
132089 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila
90212 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon II
81429 Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha
170537 Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele
78329 Opća povijest književnosti: Avangarda
160783 Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma
90146 Opća povijest književnosti: Realistički roman
125622 Opća povijest književnosti: Romantička proza
145538 Opća povijest književnosti: Srednjovjekovno pripovijedanje
184243 Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost
215603 Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave
145566 Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije
160794 Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (3592)
50894 Filmologija: Filmske stilske epohe
125600 Komparativna književnost: Hrvatski književni barok
79321 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon I
170539 Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville
170540 Opća povijest književnosti: Antička proza
160780 Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje
184239 Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti
90147 Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
184244 Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija
118558 Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame
52667 Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme
131584 Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura
52681 Teorija književnosti: Formalizam
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (3638)
2.1. Kolegiji s odsjeka
50894 Filmologija: Filmske stilske epohe
125600 Komparativna književnost: Hrvatski književni barok
79321 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon I
170539 Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville
170540 Opća povijest književnosti: Antička proza
160780 Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje
184239 Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti
90147 Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
184244 Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija
118558 Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame
52667 Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme
131584 Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura
52681 Teorija književnosti: Formalizam
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 21 ECTS bod (dva kolegija i Esej) (3934)
56817 Esej
132089 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila
90212 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon II
81429 Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha
170537 Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele
78329 Opća povijest književnosti: Avangarda
160783 Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma
90146 Opća povijest književnosti: Realistički roman
125622 Opća povijest književnosti: Romantička proza
145538 Opća povijest književnosti: Srednjovjekovno pripovijedanje
184243 Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost
215603 Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave
145566 Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije
160794 Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (4314)
2.1. Kolegiji s odsjeka
56817 Esej
132089 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila
90212 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon II
81429 Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha
170537 Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele
78329 Opća povijest književnosti: Avangarda
160783 Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma
90146 Opća povijest književnosti: Realistički roman
125622 Opća povijest književnosti: Romantička proza
145538 Opća povijest književnosti: Srednjovjekovno pripovijedanje
184243 Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost
215603 Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave
145566 Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije
160794 Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način