Naziv
Fonetika
Puni naziv
Fonetika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fonetike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) fonetike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. analizirati stvaranje govora na razini središnjega živčanog sustava te dišnoj, grkljanskoj i artikulatorskoj razini
 2. objasniti akustičke karakteristike hrvatskoga govora te provesti segmentiranje govornoga zvuka
 3. primijeniti međunarodnu i hrvatsku fonetsku transkripciju u perceptivnoj analizi tipičnoga govora
 4. primijeniti pravila pravogovora i stručno raspravljati o odstupanjima od naglasne norme
 5. primijeniti računalne programe u analizi govornoga zvuka i sintezi govoru sličnoga zvuka
 6. opisati osnove anatomije slušnoga, govornoga i ravnotežnoga sustava od periferne do centralne razine te mehanizme slušanja i govora
 7. opisati teorijske pristupe govorno-jezičnom razvoju i objasniti tijek pojedine faze urednoga govorno-jezičnoga razvoja
 8. identificirati poremećaje u razvoju govora
 9. objasniti prozodijske karakteristike glasnika, sloga, riječi i intonacijske jedinice
 10. klasificirati govorničke vještine
 11. upotrijebiti odgovarajuće retoričke sheme u različitim vrstama javnoga govorenja
 12. analizirati postupke govorne stilistike u govorenome i pisanome tekstu
 13. klasificirati i primijeniti fonetsko nazivlje o kvaliteti glasa
 14. praktično primijeniti vježbe za glas i izgovor
 15. upotrijebiti govorničke vještine u raspravi s pojedincima, skupinama i javnosti
 16. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
 17. samostalno koristiti stručnu i znanstvenu literaturu
 18. procijeniti svoje interese i kompetencije za nastavak studija

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati min. 27 ECTS - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 27 ECTS bodova (16774)
3. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1933)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1998)
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati min. 27 ECTS - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 27 ECTS bodova (16774)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1934)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1999)
78175 Francuski jezik za akademske potrebe 2
78185 Francuski jezik za akademske potrebe 4
36740 Grčki tečaj II
160768 Logika I - uvod u simboličku logiku
70268 Novogrčki jezik 2
56715 Novogrčki jezik 4
77923 Novogrčki jezik 6
78174 Njemački jezik za akademske potrebe 2
78184 Njemački jezik za akademske potrebe 4
78182 Ruski jezik za akademske potrebe 2
78188 Ruski jezik za akademske potrebe 4
78180 Španjolski jezik za akademske potrebe 2
78186 Španjolski jezik za akademske potrebe 4
184299 Švedski jezik II
78181 Talijanski jezik za akademske potrebe 2
78187 Talijanski jezik za akademske potrebe 4
37564 Tečaj bugarskog jezika 2
37566 Tečaj makedonskog jezika 2
37569 Tečaj slovenskog jezika 2
64100 Tečaj ukrajinskog II
1. Obavezni predmeti
2. Obvezni kolegiji - u 4. i 6. semestru odabrati ukupno 17 ECTS bodova (3654)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati min. 27 ECTS - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 27 ECTS bodova (16774)
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati min. 27 ECTS - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 27 ECTS bodova (16774)
1. Obvezni kolegiji - u 4. i 6. semestru odabrati ukupno 17 ECTS bodova (3654)
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati min. 27 ECTS - od 1. do 6. semestra odabrati najmanje 27 ECTS bodova (16774)