Naziv
Grčki jezik i književnost
Puni naziv
Grčki jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) grčkog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) grčkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120

 1. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u starogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta
 3. pokazati svoje razumijevanje starogrčkog teksta prijevodom teksta na hrvatski
 4. samostalno proizvesti iskaze na starogrčkom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama klasičnog grčkog
 5. prepoznati, razlikovati i opisati obilježja dijalektalnih varijeteta starogrčkog jezika
 6. prepoznati elemente indoeuropskog naslijeđa u grčkoj književnosti i kulturi i objasniti povezanost grčkog jezika s indoeuropskom jezičnom zajednicom
 7. uočiti i objasniti fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasičnog atičkog standarda karakteristična za starogrčke tekstove iz helenističkog razdoblja
 8. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u novogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 9. samostalno prevesti s novogrčkog na hrvatski i s hrvatskog na novogrčki jezik jednostavnije tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 10. pokazati vladanje književnim hrvatskim jezikom stvaranjem jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda sa starogrčkog, prihvatljivog za objavljivanje
 11. analizirati starogrčki književni tekst s obzirom na njegova stilska obilježja
 12. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u antičkoj Grčkoj
 13. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti, te njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 14. nabrojiti najvažnije predstavnike i djela iz pojedinih razdoblja antičke grčke književnosti
 15. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti – osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 16. izraziti svojim riječima specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti grčke književnosti
 17. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih starogrčkim jezikom
 18. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u grčkoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 19. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom
 20. koristiti strani jezik struke za jezičnu interakciju s govornicima toga jezika i za čitanje stručne literature
 21. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1726)
131619 Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana
95289 Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
103229 Das römische Heer in Kroatien
81494 Grčka filozofija II
51271 Indijska filozofija II
64158 Indijska književnost 2
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
103228 Kroatien in der Antike
70268 Novogrčki jezik 2
81430 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2
51105 Osnove klasične arheologije 2
170497 Osnove ranokršćanske arheologije
35953 Osnove sanskrtske gramatike 2
170499 Rani srednji vijek u Hrvatskoj
64252 Rimska književnost carskoga razdoblja
132035 Tečaj latinskoga jezika II
35950 Temelji indijske civilizacije 2
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
35921 Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2001)
131619 Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana
95289 Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
103229 Das römische Heer in Kroatien
81494 Grčka filozofija II
51271 Indijska filozofija II
64158 Indijska književnost 2
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
103228 Kroatien in der Antike
81430 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2
51105 Osnove klasične arheologije 2
170497 Osnove ranokršćanske arheologije
35953 Osnove sanskrtske gramatike 2
170499 Rani srednji vijek u Hrvatskoj
35950 Temelji indijske civilizacije 2
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
35921 Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3675)
131619 Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana
95289 Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
103229 Das römische Heer in Kroatien
81494 Grčka filozofija II
51411 Grčki prijevodni seminar
51271 Indijska filozofija II
64158 Indijska književnost 2
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
103228 Kroatien in der Antike
70268 Novogrčki jezik 2
56715 Novogrčki jezik 4
81430 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2
51105 Osnove klasične arheologije 2
51422 Osnove latinskoga 2
170497 Osnove ranokršćanske arheologije
35953 Osnove sanskrtske gramatike 2
170499 Rani srednji vijek u Hrvatskoj
64252 Rimska književnost carskoga razdoblja
132035 Tečaj latinskoga jezika II
35950 Temelji indijske civilizacije 2
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
35921 Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (4313)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (4312)
131619 Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana
95289 Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
103229 Das römische Heer in Kroatien
81494 Grčka filozofija II
51271 Indijska filozofija II
64158 Indijska književnost 2
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
103228 Kroatien in der Antike
70268 Novogrčki jezik 2
56715 Novogrčki jezik 4
77923 Novogrčki jezik 6
81430 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2
51105 Osnove klasične arheologije 2
51422 Osnove latinskoga 2
170497 Osnove ranokršćanske arheologije
35953 Osnove sanskrtske gramatike 2
170499 Rani srednji vijek u Hrvatskoj
64252 Rimska književnost carskoga razdoblja
132035 Tečaj latinskoga jezika II
35950 Temelji indijske civilizacije 2
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
35921 Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (5544)
131619 Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana
95289 Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
103229 Das römische Heer in Kroatien
81494 Grčka filozofija II
51271 Indijska filozofija II
64158 Indijska književnost 2
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
103228 Kroatien in der Antike
70268 Novogrčki jezik 2
56715 Novogrčki jezik 4
77923 Novogrčki jezik 6
125596 Novogrčki jezik 8
81430 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2
51105 Osnove klasične arheologije 2
170497 Osnove ranokršćanske arheologije
35953 Osnove sanskrtske gramatike 2
170499 Rani srednji vijek u Hrvatskoj
35950 Temelji indijske civilizacije 2
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
35921 Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka