Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Filozofski fakultet
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
naila@ief.hr

Naila Ceribašić diplomirala je 1990. i magistrirala 1993. na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu, a doktorirala 1998. na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1990. je suradnica i od 1999. zaposlenica u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Usto od 1999. predaje pojedine etnomuzikološke predmete na Odsjeku za muzikologiju, a povremeno i na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. Zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju u polju etnologije i antropologije stekla je 2013., a u polju znanosti o umjetnosti 2014., od kada je i u zvanju naslovne redovite profesorice.

Bavila se tradicijskom glazbom istočne Hrvatske, problemima etnomuzikološke glazbene analize, ulogom i funkcijom glazbe u kontekstu rata i političkih promjena, procesima festivalizacije, baštinskim programima u sferi javne prakse, rodnim aspektima glazbovanja, glazbenim izričajima manjinskih zajednica te teorijskim i metodološkim pitanjima etnomuzikologije. Autorica je knjige Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj (2003.), pedesetak znanstvenih članaka, stotinjak stručnih radova te urednica pet zbornika. Bila je članica uredništva znanstvenih časopisa Narodna umjetnost (1999.-2011.) i Ethnomusicology (2009.-2010.) te uredničkih odbora časopisa Ethnomusicology Forum (2013.-2016.), Translingual Discourse in Ethnomusicology (2014.-), International Journal of Traditional Arts (2016.-) i Muzika (2018.-).

Na međunarodnom planu, posebno je aktivna u vodećoj svjetskoj etnomuzikološkoj organizaciji – Međunarodnom savjetu za tradicijsku glazbu (International Council for Traditional Music, ICTM). Bila je članica programskih odbora njegovih simpozija (Toronto 2000., Prag 2008., Zefat 2012., Petnica 2014.) i svjetske konferencije (St. John’s 2011.) te sudjelovala u organizaciji triju simpozija ICTM-a održanih u Hrvatskoj (Punat 1995., Korčula 2000., Roč 2004.). Od 2011. je i članica Izvršnog odbora ICTM-a. Sudjelovala je na šezdesetak međunarodnih znanstvenih skupova ICTM-a i drugih strukovnih organizacija, kao i na petnaestak domaćih skupova.

Na planu primjene etnomuzikoloških znanja, od posebne je važnosti njezino sudjelovanje u programu nematerijalne kulturne baštine, najprije na nacionalnoj, a zatim i na međunarodnoj razini. Od 2012. je zastupnica ICTM-a u UNESCO-u, te je u tom svojstvu u tri ciklusa (2013.-2015.) bila članica povjerenstva za ocjenu nominacija za dvije međunarodne liste nematerijalne baštine (Representative list i Urgent safeguarding list), prijedloga za registar dobrih praksi i projekata međunarodne pomoći. Na to se (od 2016.) nastavila i suradnja s Tajništvom Konvencije pri UNESCO-u u vođenju radionica za jačanje kapaciteta i još nekoliko programa. Na domaćoj se razini ističe njezino sudjelovanje u produkciji folklornih manifestacija (napose zagrebačke Međunarodna smotra folklora, 1992.-2016. i Manifestacije “Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina u Hrvatskoj”, 2001.-2008.), rad u vijećima i povjerenstvima za potporu kulturnog amaterizma pri Ministarstvu kulture, Savjetu za nacionalne manjine i Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te rad u Upravnom vijeću Ansambla “Lado”.

Dobitnica je nagrada “Milovan Gavazzi” Hrvatskog etnološkog društva (2003.) i “Josip Andreis” Hrvatskog društva skladatelja (2000.).

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2024 Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih Voditelj

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Advisory Board, Music and Minorities Research Center, Beč
 • European Seminar in Ethnomusicology (članica)
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED) (članica)
 • Hrvatsko muzikološko društvo (članica)
 • International Council for Traditional Music (članica Upravnog odbora)
 • Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam, Ministarstvo kulture i medija
 • Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu, Ministarstvo kulture i medija
 • Povjerenstvo za programe kulturnih aktivnosti nacionalnih manjina, Savjet za nacionalne manjine
 • Steering Committee, ICH NGO Forum
 • Upravno vijeće, Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske “Lado”
 • Vijeće Međunarodne smotre folklora, Kulturni centar Travno
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. COVID-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene, Institut za etnologiju i folkloristiku (-, -)
 • 2019. ICH NGO Forum pre-14.COM and 14.COM activities, ICH NGO Forum (-, -)
 • 2018. Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima, Muzička akademija; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Ethnomusicology Forum, British Forum for Ethnomusicology ,Ujedinjeno Kraljevstvo (članica savjetodavnog odbora)
 • The International Journal of Traditional Arts, Newcastle University ,Newcastle (članica savjetodavnog odbora)
 • The International Journal of Traditional Arts, Newcastle University ,Newcastle (članica savjetodavnog odbora)
 • The International Journal of Traditional Arts, Newcastle University ,Newcastle (članica savjetodavnog odbora)
 • Translingual Discourse in Ethnomusicology, University of Vienna ,Beč (članica uredničkog odbora)
 • Translingual Discourse in Ethnomusicology, University of Vienna ,Beč (članica uredničkog odbora)
 • Translingual Discourse in Ethnomusicology, University of Vienna ,Beč (članica uredničkog odbora)
 • Translingual Discourse in Ethnomusicology, University of Vienna ,Beč (članica uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2003. Milovan Gavazzi
 • 2000. Josip Andreis

Opis znanstvene djelatnosti
Bibliografija

Knjiga
2003 Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 412 str.

Znanstveni radovi
1990 “Prilog proučavanju utjecaja široko poznatih izvedbi na glazbenu komponentu svadbi u Rakitovici (Slavonska Podravina)”. U Rad XXXVII. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije: Plitvička jezera 1990, ur. Tomislav Đurić, str. 191-195. Zagreb: Društvo folklorista Hrvatske.
1991 “Svadbene obredne i običajne pjesme u Rakitovici (Slavonska Podravina)”. Narodna umjetnost 28:87-141.
1992 “Slavonska folklorna glazba kroz koncepcije smotri i istraživanja”. Narodna umjetnost 29:297-322.
1993 “Glazbeni repertoar na svadbama u Slavonskoj Podravini (Istočna Hrvatska) prije i poslije političkih promjena u Hrvatskoj 1990. godine”. Arti musices 24/2:223-228.
1994 “Norma i individuacija u deseteračkim napjevima s područja Slavonije”. Narodna umjetnost 31:145-282.
1995 “Gender Roles During the War: Representations in Croatian and Serbian Popular Music 1991-1992”. Collegium Antropologicum 19/1:91-101.
1998 “Ethnomusicology and Ethnochoreology at the Institute During the Nineties”. Narodna umjetnost 35/1:53-71.
1998 “Etnomuzikološka i etnokoreološka djelatnost Instituta tijekom devedesetih godina”. Narodna umjetnost 35/2:49-66. [Hrvatska inačica članka “Ethnomusicology and Ethnochoreology ...”, obj. 1998].
1998 “Folklore Festivals in Croatia: Contemporary Controversies”. The World of Music 40/3:25-49.
1998 “Heritage of the Second World War in Croatia: Identity Imposed upon and by Music”. U Music, Politics, and War: Views from Croatia, ur. Svanibor Pettan, str. 109-129. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research.
1999 i Grozdana Marošević, Svanibor Pettan: “Etnomuzikologija i tradicijska glazba u Hrvatskoj”. U Hrvatska i održivi razvitak: Humane i odgojne vrednote, ur. Trpimir Macan, str. 281-288. Zagreb: Ministarstvo razvitka i obnove Republike Hrvatske.
2000 “Defining Women and Men in the Context of War: Images in Croatian Popular Music in the 1990s”. U Music and Gender, ur. Pirkko Moisala i Beverley Diamond, str. 219-238. Urbana – Chicago: University of Illinois Press.
2000 “Folklore Music Practice and Cultural Policy: The Paradigm of Folklore Festivals in Croatia”. Arti musices 31/1-2:225-232. [Sažetak doktorskog rada].
2001 “In Between Ethnomusicological and Social Canons: Historical Sources on Women Players of Folk Music Instruments in Croatia”. Narodna umjetnost 38/1:21-40.
2001 “Narodna glazba na smotrama Seljačke sloge 1930-ih: Izvedbe bosanskohercegovačkih ogranaka”. U Drugi međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, ur. Ivan Čavlović, str. 226-234. Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu.
2002 “Harmonika kao (ne)narodno glazbalo: O njezinoj recepciji u Hrvatskoj od 1930-ih do 1990-ih”. U Istarski etnomuzikološki susreti 2000.-2001. – Istrska etnomuzikološka srečanja – Incontri etnomusicologici istriani, ur. Naila Ceribašić i Ines Greblo, str. 145-154. Roč: KUD “Istarski željezničar”.
2003 “Social Canons Inherited from the Past: Women Players of Folk Music Instruments in Croatia”. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 44/1-2:147-158.
2004 “Između etnomuzikoloških i društvenih kanona: Povijesni izvori o sviračicama narodnih glazbala u Hrvatskoj”. U Između roda i naroda: Etnološke i folklorističke studije, ur. Renata Jambrešić Kirin i Tea Škokić, str. 147-164. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Centar za ženske studije. [Prijevod i manje izmjene članka “In Between Ethnomusicological ...” obj. 2001].
2004 “The Production of Peculiarity and Dignity: A Short Overview of the Public Practice of National Minorities’ Folk Music and Dance in Croatia”. U Manifold Identities: Studies on Music and Minorities, ur. Ursula Hemetek et al., str. 191-200. London: Cambridge Scholars Press.
2004 “Zaštita tradicijskog glazbovanja: Uvod”. U Zaštita tradicijskog glazbovanja – Safeguarding Traditional Music-Making: Istarski etnomuzikološki susreti 2003. – Istrska etnomuzikološka srečanja – Incontri etnomusicologici istriani, ur. Naila Ceribašić, str. 19-27. Roč: KUD “Istarski željezničar”.
2005 “Krajolici nacionalnih manjina na manifestacijama kulturnog amaterizma u Hrvatskoj”. Narodna umjetnost 42/2:9-38.
2006 “Glazbene umjetnice”. U Rodno/spolno obilježavanje prostora i vremena u Hrvatskoj, ur. Jasenka Kodrnja, str. 265-281. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
2006 “Predstavljanje: Prevođenje, pregovaranje, zagovaranje, posredovanje, osnaživanje”. U Heimatmuseum – Zavičajni muzej: Osnovati ili spaliti?, ur. Nives Rittig-Beljak, str. 68-91. Zagreb: Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj. [Dio iz knjige Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće, 2003].
2006 “Shared Musics and Minority Identities: An Introduction”. U Shared Musics and Minority Identities: Papers from the Third Meeting of the “Music and Minorities” Study Group of the International Council for Traditional Music (ICTM), Roč, Croatia, 2004, ur. Naila Ceribašić i Erica Haskell, str. ix-xviii. Zagreb – Roč: Institute of Ethnology and Folklore Research – Cultural-Artistic Society “Istarski željezničar”.
2007 “Musical Faces of Croatian Multiculturality”. Yearbook for Traditional Music 39:1-26.
2008 “Festivalski okviri folklornih tradicija: Primjer Međunarodne smotre folklora”. U Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima, ur. Zorica Vitez i Aleksandra Muraj, str. 7-20. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo – Institut za etnologiju i folkloristiku.
2008 “Folklor i folklorizam”. U Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima, ur. Zorica Vitez i Aleksandra Muraj, str. 259-270. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo – Institut za etnologiju i folkloristiku. [Dio iz knjige Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće, 2003].
2008 “Macedonian Music in Croatia: The Issues of Traditionality, Politics of Representation and Hybridity”. U The Human World and Musical Diversity: Proceedings from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group “Music and Minorities” in Varna, Bulgaria 2006, ur. Rosemary Statelova et al., str. 83-90. Sofia: Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Science.
2008 i Ana Hofman, Ljerka Vidić Rasmussen: “Post-Yugoslaviaan Ethnomusicologies in Dialogue”. Yearbook for Traditional Music 40:33-45.
2009 “Etnomuzikologija na sveučilištima: Pogled iz Hrvatske”. U Pouk v družbi znanja, ur. Mara Cotič, Vida Medved Udovič i Majda Cencič, str. 298-304. Koper: Pedagoška fakulteta.
2009 “Festivalizacija hrvatske tradicijske glazbe u 20. stoljeću”. U Hrvatska glazba u 20. stoljeću, ur. Jelena Hekman i Vesna Zednik, str. 241-266. Zagreb: Matica hrvatska.
2009 “Izazovi tradicije: Tradicijska glazba i hrvatska etnomuzikologija”. U Glazba prijelaza: Svečani zbornik za Evu Sedak / Music of Transition: Essays in Honour of Eva Sedak, ur. Nikša Gligo, Dalibor Davidović i Nada Bezić, str. 69-78. Zagreb: ArTresor naklada – Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio.
2009 “New Wave of Promoting National Heritage: UNESCO’s ‘Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage’ and its Implementation”. U 6th International Symposium “Music in Society”, ur. Jasmina Talam, str. 124-137. Sarajevo: Muzička akademija u Sarajevu – Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine.
2009 “Novi val promicanja nacionalne baštine: UNESCO-va ‘Konvencija o očuvanju nematerijalne kulturne baštine’ i njezina implementacija”. U 6. međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, ur. Jasmina Talam, str. 124-137. Sarajevo: Muzička akademija u Sarajevu – Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine. [Hrvatska inačica članka “New Wave of ...”, obj. 2009].
2009 “Prilog produkciji baštine: Obnova pojanja u perojskih Crnogoraca”. U Izazov tradicijske kulture: Svečani zbornik za Zoricu Vitez, ur. Naila Ceribašić i Ljiljana Marks, str. 309-325. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
2009 “Tradicijska glazba [Slavonije, Baranje i Srijema]: Glazbena praksa i reprezentativna glazbena baština”. U Slavonija, Baranja i Srijem: Vrela europske civilizacije, ur. Vesna Kusin i Branka Šulc, str. 195-201. Zagreb: Galerija Klovićevi dvori.
2010 i Joško Ćaleta: “Croatian Traditional Music Recordings: The 1990s and 2000s”. Journal of American Folklore 123(489):331-345.
2011 “Pavo Gadanyi: A Profile of a Bagpiper, a Convivial Builder of Social Communication”. U Studia instrumentorum musicae popularis II (New Series), ur. Gisa Jähnichen, str. 1-12. Münster: Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG.
2012 “Glazbeni kozmopolitizam i nacionalizam: Hrvatski građanski tisak, etnomuzikološki izvori i Kuhačeva baština 1920-ih i 1930-ih”, Arti musices 43/2: 237-251.
2012 “O tradicijskom i tradicionalnom u hrvatskoj etnologiji, folkloristici i etnomuzikologiji”. U Nova nepoznata glazba: Svečani zbornik za Nikšu Gliga / New Unknown Music: Essays in Honour of Nikša Gligo, ur. Dalibor Davidović i Nada Bezić, str. 435-446. Zagreb: DAF.
2013 “Bećarac: Tradicijska glazba istočne Hrvatske” i “Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja: Glazbene specifičnosti sjevernoga Jadrana”. U Blaga Hrvatske: Neprocjenjiva prirodna i kulturna baština, ur. Vid Jakša Opačić, str. 195-201, 246-251. Zagreb: Mozaik knjiga.
2013 “L'économie de la musique traditionnelle en Croatie postsocialiste”. Ethnologie française 43/2: 255-265.
2013 “Musical Cosmopolitanism and Nationalism: Croatian Civic Press, Ethnomusicological Sources and Kuhač’s Legacy in the 1920s and 1930s”. U Franjo Ksaver Kuhač (1834-1911): Musical Historiography and Identity / Glazbena historiografija i identitet, ur. Vjera Katalinić i Stanislav Tuksar, str. 43-55. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo. [Šira inačica članka “Glazbeni kozmopolitizam ...”, obj. 2012.].
2013 “Novi val promicanja nacionalne baštine: UNESCO-va ‘Konvencija o očuvanju nematerijalne kulturne baštine’ i njezina implementacija”. U Proizvodnja baštine: Kritičke studije o nematerijalnoj kulturi, ur. Marijana Hameršak, Iva Pleše i Ana-Marija Vukušić, str. 295-311. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. [Ponovna objava članka izvorno objavljenog 2009.].
2013 “Prema istraživanju ekonomije tradicijske glazbe u postsocijalističkoj Hrvatskoj”. U Hrvatska svakodnevica: Etnografije vremena i prostora, ur. Jasna Čapo i Valentina Gulin Zrnić, str. 139-172. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. [Hrvatska inačica članka “L'économie de la musique ...”, obj. 2013.].
2013 “The Situation of Intangible Cultural Heritage Projects in China and Croatia”. Musicology in China 1:24-26+75. [Objavljeno na kineskom uz engleski sažetak].
2014 “Nematerijalno kulturno naslijeđe kao jedna od najznačajnijih odrednica kulturne i nacionalne identifikacije, rad stručnog povjerenstva i državne uprave u Hrvatskoj”. U Zbornik radova Dani evropskog naslijeđa 2012/2013: Međunarodno stručno savjetovanje o nematerijalnom kulturnom naslijeđu povodom 10 godina od usvajanja UNESCO Konvencije o zaštiti nematerijalnog kulturnog naslijeđa (Goražde 2013), ur. Predrag Mitrović, str. 223-233. Sarajevo: Federalno ministarstvo kulture i sporta.
2014 “Revivalist Articulations of Traditional Music in War and Postwar Croatia”. U The Oxford Handbook of Music Revival, ur. Caroline Bithell i Juniper Hill, str. 325-349. London – New York: Oxford University Press.
2014 “The Status of ‘Tradition’ in Croatian Ethnomusicology, and the Issue of ‘Going Pidgin’ Ethnomusicology”. U 3rd Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, ur. Elsie Ivancich Dunin et al., str. 1-6.
2014 “UNESCO’s Program of Intangible Cultural Heritage, Women, and the Issue of Gender Equality”. U A Feminist Critique of Knowledge Production, ur. Silvana Carotenuto, Renata Jambrešić Kirin i Sandra Prlenda, str. 53-69. Napoli: L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.
2015 “Povrh tekstualnog predstavljanja u etnomuzikologiji: Od epistemologije do angažmana i pragme”. Arti musices 46/2: 185-201.
2016 “Heritage Music and Professionalization – Some examples from Croatia”. U Music and Dance in Southeastern Europe: New Scopes of Research and Action; Fourht Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, ur. Liz Mellish, Nick Green i Mirjana Zakić, str. 113-119. Beograd: ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe – Faculty of Music, University of Arts, Belgrade.
2017 “O participacijskom mehanizmu, ulozi zajednica i stručnjaka u programu nematerijalne kulturne baštine: Prilog analizi stranputica humanistike”. U Stranputice humanistike, ur. Petar Bagarić, Ozren Biti i Tea Škokić, str. 153-185. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

Zbornici i tematski brojevi časopisa (urednica)
1999 i Grozdana Marošević: Glazba, folklor i kultura: Svečani zbornik za Jerka Bezića – Music, Folklore, and Culture: Essays in Honour of Jerko Bezić. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko muzikološko društvo, 472 str.
2002 i Ines Greblo: Istarski etnomuzikološki susreti 2000.-2001. – Istrska etnomuzikološka srečanja – Incontri etnomusicologici istriani. Roč: KUD “Istarski željezničar”, 177 str.
2004 Zaštita tradicijskog glazbovanja – Safeguarding Traditional Music-Making: Istarski etnomuzikološki susreti 2003. – Istrska etnomuzikološka srečanja – Incontri etnomusicologici istriani. Roč: KUD “Istarski željezničar”, 259 str.
2006 i Erica Haskell: Shared Musics and Minority Identities: Papers from the Third Meeting of the “Music and Minorities” Study Group of the International Council for Traditional Music (ICTM), Roč, Croatia, 2004 – Dijeljene glazbe i manjinski identiteti: Radovi s Trećeg skupa Studijske skupine “Glazba i manjine” Međunarodnog savjeta za tradicijsku glazbu (ICTM), Roč, Hrvatska, 2004. Zagreb – Roč: Institute of Ethnology and Folklore Research – Cultural-Artistic Society “Istarski željezničar”, xxvi + 372 str. + pridruženi CD.
2009 i Ljiljana Marks: Izazov tradicijske kulture: Svečani zbornik za Zoricu Vitez. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 436 str.
2015 “Povrh tekstualnog predstavljanja u etnomuzikologiji”, tematski blok časopisa Arti musices 46/2 (članci Ceribašić, Vignau, Ostashewski, Hebig, Marjanić).

Kompaktne ploče
1999 i Joško Ćaleta, stručna suradnica: Obnavljamo baštinu. Kompaktna ploča s popratnom knjižicom. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
2000 i Joško Ćaleta, uredila: Hrvatska tradicijska glazba: Nizinska, središnja, gorska i primorska Hrvatska – Croatian Traditional Music: Lowland, Central, Mountainous and Littoral Croatia. Dvostruka kompaktna ploča s popratnom knjigom (autor Naila Ceribašić, 152 str.). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, IEF 00/1-2.
2003 i Vido Bagur, uredila: Glazbena baština nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Kompaktna ploča s popratnom knjižicom. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, IEF 03/1.

Stručni radovi
1989 i Jerko Bezić, uredila: “Etnomuzikologija, etnoorganologija i etnokoreologija u SR Hrvatskoj 1988.: Informativni bilten sa bibliografijom – Ethnomusicology, Ethnoorganology and Ethnochoreology in SR Croatia 1988.: Informative Bulletin with Bibliography”. U Etnomuzikologija, etnoorganologija i etnokoreologija u SFR Jugoslaviji 1988.: Informativni bilten sa bibliografijom – Ethnomusicology, Ethnoorganology and Ethnochoreology in SFR Yugoslavia 1988.: Informative Bulletin with Bibliography, ur. Jerko Bezić, str. 29-50. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora.
1990 “Tabele analiziranih glazbenih osobina napjeva”. U Vinko Žganec: Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, knj. 1, za tisak priredili Jerko Bezić i Grozdana Marošević, str. 225-271. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora.
1992 “‘Smotre folklora’ kao oblikovatelji identiteta glazbenofolklornog područja Slavonije”. U XXVI. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 25.-28. 7. 1992., ur. Zorica Vitez et al., str. 19-25. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
1992 “Tabele analiziranih glazbenih osobina napjeva”. U Vinko Žganec: Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja, knj. 2, za tisak priredili Jerko Bezić i Ruža Bonifačić, str. 269-317. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
1993 “Diamant, Ernest (Dijamant)”. U Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, ur. Trpimir Macan, str. 370. Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”.
1994 i Grozdana Marošević, Svanibor Pettan: “Razgovor s dr. Jerkom Bezićem o njegovom životu i etnomuzikološkom radu”. Bašćinski glasi 3:7-24.
1995 “Zapažanja članova stručne komisije”. U 18. događanja amaterske folklorne scene Zagreba, ur. Zvjezdana Antoš i Lucija Franić-Novak, str. 11, 16-27. Zagreb: Narodno sveučilište Dubrava.
1995 i Gorana Doliner, uredila: Music, Violence, War, and Gender: International Council for Traditional Music – Music and Gender Study Group Meeting, Punat, September 20-24 1995: Abstracts of Papers. Zagreb: Matica hrvatska – Institut za etnologiju i folkloristiku, 26 str.
1996 “Budućnost smotri: Od izvornog k autentičnom?” U 30. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 17.-21. 7. 1996., ur. Erika Krpan, str. 100-102. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
1996 “Zapažanja članova stručne komisije za folklor po koncertima”. U 19. događanja amaterske folklorne scene Zagreba, ur. Lucija Franić-Novak, str. 8-23, 31-38, 45-47. Zagreb: Narodno sveučilište Dubrava.
1996 [S.n.] “Bećarac”, “Bonifačić, Andrija”, “Brlić, Ignjat Alojzije”, “Buble, Nikola”, “Catinelli, Karlo Maksimilijan”, “Dobrović, Jakov”, “Farkaš, Milutin”, “Festival hrvatske tamburaške glazbe”, “Fio, Dinko”, “Furić, Ivan”, “Galin, Krešimir”, “Hadžihusejnović-Valašek, Miroslava”, “Jačka”, “Kolarić, Pajo”, “Krapinski festival (Festival kajkavske popevke)”. U Hrvatski leksikon, sv. 1, ur. Antun Vujić, str. 78, 124, 163, 183, 256, 338, 351, 367, 372, 429, 523, 612. Zagreb: Naklada Leksikon.
1997 “Starogradska pjesma”. U Hrvatski leksikon, sv. 2, ur. Antun Vujić, str. 472. Zagreb: Naklada Leksikon.
1997 “Zapažanja stručne komisije za folklor po koncertima”. U 20. događanja amaterske folklorne scene Zagreba, ur. Lucija Franić-Novak, str. 22-30, 36-48, 58-63. Zagreb: Narodno sveučilište Dubrava.
1997 [S.n.] “Lukić, Luka”, “Majer, Mijo”, “Meršić, Martin ml”., “Naš kanat je lip”, “Njikoš, Julije”, “Potočnik, Božidar”, “Slavonija” (glazb. festival), “Stahuljak, Milan”, “Stepanov, Stjepan”, “Sučić, Franjo-Feri”, “Tarankanje”, “Vuković, Ivan”, “Zvuci Panonije”. U Hrvatski leksikon, sv. 2, ur. Antun Vujić, str. 37, 53, 95, 166, 192, 296, 435, 466, 476, 492, 556, 678, 724. Zagreb: Naklada Leksikon.
1998 [S.n.] “KUD ‘Grančica’ – Đeletovci”, “KUD ‘Veseli Prigorci’ – Jesenovec-Adamovec”, “Obitelj Sirotić – Rajki”. U 32. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 22.-26. 7. 1998., ur. Zorica Vitez, str. 19-20, 27, 43. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
1999 “Glazba i ples”. U Guides Gallimard: Hrvatska, ur. Virginie Maubourguet, str. 42-43. Zagreb: Hrvatski informativno kulturni zavod.
1999 “Musique et danse”. U Guides Gallimard. Croatie, prir. Virginie Maubourguet, str. 42-43. Paris: Gallimard.
1999 i Grozdana Marošević: “Životopis Jerka Bezića – Biography of Jerko Bezić”. U Glazba, folklor i kultura: Svečani zbornik za Jerka Bezića – Music, Folklore, and Culture: Essays in Honour of Jerko Bezić, ur. Naila Ceribašić i Grozdana Marošević, str. 391-400. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko muzikološko društvo.
1999 i Grozdana Marošević, uredila: Narodna umjetnost 36/2.
1999 [S.n.] “Baranjsko Petrovo Selo: KUD ‘Seljačka sloga’”, “Donja Motičina: HKD ‘Izvor’”, “Drenovci: Marko Zečević”, “Forkuševci: KUD ‘Slavonac’”, “Nuštar: HSKPD ‘Seljačka sloga’”, “Prekopakra: KUD ‘Seljačka Sloga’”, “Rokovci: Marinko Dekanić”, “Tovarnik: KUD ‘Antun Gustav Matoš’”. U 33. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 22.-25. srpnja 1999., ur. Zorica Vitez i Tvrtko Zebec, str. 14, 19, 22-23, 34, 42, 46, 51. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2000 “Zapažanja stručne komisije za folklor po koncertima”. U 23. događanja amaterske folklorne scene Zagreba, ur. Lucija Franić-Novak, str. 29-34. Zagreb: Narodno sveučilište “Dubrava”.
2000 i Jasna Čapo Žmegač, Ljiljana Marks, uredila: Narodna umjetnost 37/1-2.
2001 “Zapažanja stručne komisije za folklor po koncertima”. U 24. događanja amaterske folklorne scene Zagreba, ur. Lucija Franić-Novak, str. 50-59. Zagreb: Narodno sveučilište “Dubrava”.
2001 i Jasna Čapo Žmegač, Ljiljana Marks, uredila: Narodna umjetnost 38/1-2.
2002 “Koncerti etno glazbe”. U 36. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 17.-21. srpnja 2002., ur. Zorica Vitez, str. 72-74. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2002 “Zapažanja stručne komisije za folklor po koncertima”. U 25. događanja amaterske folklorne scene Zagreba, ur. Lucija Franić-Novak, str. 10-35, 55-61, 65-73. Zagreb: Narodno sveučilište “Dubrava”.
2002 i Grozdana Marošević: “ICTM Reports – Liaison Officers – Croatia”. Bulletin of the International Council for Traditional Music 100:26-29.
2002 i Jasna Čapo Žmegač, Ljiljana Marks, uredila: Narodna umjetnost 39/1-2.
2002 [S.n.] “Australija: ‘The White Cockatoo’”, “Iran: ‘Leymer’”, “Japan: ‘Hinokiya’”, “Sri Lanka: Plesni ansambl Sri Lanke”. U 36. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 17.-21. srpnja 2002., ur. Zorica Vitez, str. 62, 64-65, 68. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2003 “Folklorne skupine nacionalnih manjina na Međunarodnoj smotri folklora – Folklore Groups of National Minorities at the International Folklore Festival”. U 37. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 16.-20. srpnja 2003., ur. Zorica Vitez, str. 5-7. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2003 i Jasna Čapo Žmegač, Ljiljana Marks, uredila: Narodna umjetnost 40/1-2.
2003 [S.n.] “Albanci u Hrvatskoj”, “Bošnjaci u Hrvatskoj”, “Crnogorci u Hrvatskoj”, “Mađari u Hrvatskoj”, “Makedonci u Hrvatskoj”, “Nijemci i Austrijanci u Hrvatskoj”, “Romi u Hrvatskoj”, “Rusini i Ukrajinci u Hrvatskoj”, “Slovaci u Hrvatskoj”, “Slovenci u Hrvatskoj”, “Srbi u Hrvatskoj”, “Talijani u Hrvatskoj”, “Židovi u Hrvatskoj”. U 37. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 16.-20. srpnja 2003., ur. Zorica Vitez, str. 14-19, 22-40. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2004 “Što mogu gajde”. U 38. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 21.-25. srpnja 2004., ur. Zorica Vitez, str. 76-88. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2004 “Uvodna riječ – Foreword”. U Zaštita tradicijskog glazbovanja – Safeguarding Traditional Music-Making: Istarski etnomuzikološki susreti 2003. – Istrska etnomuzikološka srečanja – Incontri etnomusicologici istriani, ur. Naila Ceribašić, str. 15-18. Roč: KUD “Istarski željezničar”.
2004 uredila: Third Meeting of the Study Group “Music and Minorities” of the International Council for Traditional Music, Roč (Croatia), August 27th - September 3rd, 2004: Programme and Abstracts of Papers. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, 50 str.
2004 i Jasna Čapo Žmegač, Ljiljana Marks, uredila: Narodna umjetnost 41/1-2.
2004 [S.n.] “Alžir: Sidi-Bel-Abbes”, “Češka: Bystrice pod Hostynem”, “Litva: Plunge”, “Litva: Vilnius”, “Udmurtija/Ruska Federacija: Iževsk”, “Indija: Bhubaneswar”, “Glazbena radionica: Zasvirajmo diplice, pa ćemo i gajde”, “Predstavljanje kompaktne ploče: Glazbena baština nacionalnih manjina u Hrvatskoj”. U 38. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 21.-25. srpnja 2004., ur. Zorica Vitez, str. 64-68, 72-73, 94-95. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2005 “Istarski etnomuzikološki susreti”. U Istarska enciklopedija, ur. Miroslav Bertoša i Robert Matijašić, str. 328. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
2005 “Z armoniku v Roč”. U Istarska enciklopedija, ur. Miroslav Bertoša i Robert Matijašić, str. 898. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
2005 “Zvuci i odjeci Irske”. U 39. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 20.-24. srpnja 2005., ur. Zorica Vitez, str. 106-115. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2005 “Žene i hrvatska folklorna glazba”. U 39. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 20.-24. srpnja 2005., ur. Zorica Vitez, str. 96-103. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2005 i Jasna Čapo Žmegač, Ljiljana Marks, uredila: Narodna umjetnost, 42/1-2.
2006 “Međunarodna smotra folklora”. U Zagrebački leksikon, ur. Josip Bilić i Hrvoje Ivanković, str. 43-44. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža – Masmedia.
2006 “Nadahnute međimurskom baštinom”. U 40. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 19.-23. srpnja 2006., ur. Zorica Vitez, str. 80-81. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2006 i Jasna Čapo Žmegač, Ljiljana Marks, uredila: Narodna umjetnost, 43/1-2.
2007 i Jasna Čapo Žmegač, Ljiljana Marks, uredila: Narodna umjetnost, 44/1-2.
2007 [S.n.] “Austrija: Bannberg kraj Lienza”, “Bugarska: Draginovo kraj Velingrada”, “Grčka: Kavala”, “Grčka: Veria”, “Indija: Kolkata/Kalkuta”, “Italija: Agrigento (Sicilija)”, “Norveška: Kleppe kraj Stavangera”, “Slovačka: Košice”, “Španjolska (Baskija): Beasain”, “Glazbala sarod i tablā u klasičnoj indijskoj glazbi”, “Uporaba žive glazbe za smanjivanje stresa i napetosti”. U 41. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 18.-22- srpnja 2007., ur. Zorica Vitez, str. 63-64, 66-69, 72-74, 80-81. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2008 [S.n.] “Francuska (Normandija), Garennes sur Eure, Folklorna skupina ‘Les Pierrots da la Vallée’”, “Grčka, Rentis kraj Pireja, Folklorna plesna skupina”, “Kolumbija, Santiago de Cali, Kulturna udruga ‘Kolumbijski korijeni’”, “Litva, Klaipéda, Folklorni glazbeni i plesni ansambl ‘Žemaitukas’”, “Maroko, Eṣ-Ṣauīrah (Essaouira), Skupina Hamze Soudanija”, “Meksiko, Santiago de Querétaro, Plesna skupina ‘Grupo Magisterial de Danza’”, “Rusija, Kamčatski kraj, Palana, Folklorna skupina ‘Eygynichvan’”, “Slovenija, Beltinci, Kulturno-umjetničko društvo ‘Beltinci’”, “Švedska, Alnö, Folklorna plesna skupina ‘Alnö’”. U 42. međunarodna smotra folklora, Zagreb, Hrvatska, 16.-20. srpnja 2008., ur. Z. Vitez, str. 68-69, 74-75, 77-79, 84-85. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2008 i Jasna Čapo Žmegač, Ljiljana Marks, uredila: Narodna umjetnost, 45/1-2.
2009 “Burgenland Croats: A Male Singing Group from Parndorf, 1936”. U Croatian Recordings 1900-1936: Tondokumente aus dem Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Gesamtausgabe der Historischen Bestände 1899-1950 / Sound Documents from the Phonogrammarchiv of the Austrian Academy of Sciences, The Complete Historical Collections 1899-1950, Series 11/1, ur. Gerda Lechleitner i Grozdana Marošević, str. 155-161 + 3 str. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, OEAW PHA CD 27/3 [četverostruki CD uz popratnu knjižicu i CD-ROM].
2009 “Istarska glazbena i plesna baština” / “The Istrian Music and Dance Heritage”. U 43. međunarodna smotra folklora / 43rd International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 18-21. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2009 “Josip Florschütz’s Song Recorded in the Phonogrammarchiv, 1912”. U Croatian Recordings 1900-1936: Tondokumente aus dem Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Gesamtausgabe der Historischen Bestände 1899-1950 / Sound Documents from the Phonogrammarchiv of the Austrian Academy of Sciences, The Complete Historical Collections 1899-1950, Series 11/1, ur. Gerda Lechleitner i Grozdana Marošević, str. 76-77. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, OEAW PHA CD 27/3.
2009 “Koncert etnoglazbe: Etno Istra” / “World Music Concert: Ethno Istria”. U 43. međunarodna smotra folklora / 43rd International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 96-99. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2009 [S.n.] “Radionica istarske glazbe: tarankanje i bitinada”, “Radionica istarskih glazbala”, “Radionica irskog plesa” / “Workshop of Istrian Music: Tarankanje and bitinada”, “Workshop of Istrian Music Instruments”, “Workshop of Irish Dance”. U 43. međunarodna smotra folklora / 43rd International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 100-107. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2009 [S.n.] “Sudionici iz inozemstva” / “Participants from Abroad”. U 43. međunarodna smotra folklora / 43rd International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 58-91. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2009 [S.n.] “Sudionici programa ‘Istarska glazbena i plesna baština’”. U 43. međunarodna smotra folklora / 43rd International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 36-57. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2009 i Jasna Čapo Žmegač, Ljiljana Marks, uredila: Narodna umjetnost, 46/1-2.
2010 “Koncert etnoglazbe: Etno na putu u Hrvatskoj” / “World Music Concert: Ethno on the Road in Croatia”. U 44. međunarodna smotra folklora / 44th International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 86. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2010 “Koncert: Umjetnost radīfa” / “Music Concert: The Art of Radīf”. U 44. međunarodna smotra folklora / 44th International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 88. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2010 “Program nematerijalne kulturne baštine u Hrvatskoj” / “The Program of Intangible Cultural Heritage in Croatia”. U 44. međunarodna smotra folklora / 44th International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 7-13. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2010 [S.n.] “Davor, KUD ‘Matija Antun Relković’”, “Gorjani, Udruga glazbene starine, orkestar ‘Mišina’”, “Kolan, KUD ‘Bartol Kašić’”, “Markovac Našički, Mario Čik, član Slovačke KUU ‘Franjo Strapač’”, “Poljica, otok Krk, FD ‘Poljica’”, “Rovinj, KUD ‘Marco Garbin’ Zajednice Talijana”, “Stari Grabovac, KUD ‘Kolo’”, “Šćulci, gunjci Josip i Marino Šćulac”, “Albanija, Korça, Muška pjevačka skupina Folklornog ansambla ‘Skenderbeg’”, “Bugarska, Bistrica, Folklorni ansambl ‘Bistrica’”, “Irak (Kurdistan), Folklorna skupina ‘Nalī’”, “Iran, Torbat-e Jām, Mohammad Ghayoom Amini Khalilha i Esfandiar Tokhmkar Oliaei”, “Makedonija, Istibanja, Folklorni ansambl ‘Kitka’”. U 44. međunarodna smotra folklora / 44th International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 25, 29, 33, 39, 41, 45, 49, 51, 59, 61, 65, 67, 71. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2010 [S.n.] “Glazbena radionica: Baština gajdi i duda” / “Music Workshop: The Heritage of Gajde and Dude Bagpipes”. U 44. međunarodna smotra folklora / 44th International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 90. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2010 i Jasna Čapo Žmegač, Ljiljana Marks, uredila: Narodna umjetnost, 47/1-2.
2011 “Ethno na putu u Hrvatskoj / Ethno on the Road in Croatia”. U 45. međunarodna smotra folklora / 45th International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 90. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2011 [S.n.] “Mađarska, Pečuh: Andor Végh”, “SAD, North Huntington: Jerry Grcevich”, “SAD, Madison: Richard March”, “Bapska: KUD ‘Sloga’”, “Brođanci: KUD ‘Brođanci’”, “Draž: KUD ‘Sloga’”, “Osojnik: KUD ‘Sv. Juraj’”, “Stari Perkovci: KUD ‘Ravnica’”, “Sveta Klara: KUD ‘Sveta Klara’”, “Crna Gora, Tuzi: KUD ‘Besa’”, “Grčka, Solun: FKU Ampelokipi”, “Irak, Abril i Sulaimaniya: GS ‘Nali’ i FUS ‘Sulyimanyah’”, “Iran, Gilan: GS ‘Gil va Amard’”, “Italija, Montefalcone nel Sannio: ‘Toma ... Toma’”, “Španjolska, Santomera: ‘Coros y Danzas de Santomera’”, “Novi Zeland, Wellington: ‘Te Ihi Connections’”, “Umijeće gilakija”. U 45. međunarodna smotra folklora / 45th International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 36-37, 46-49, 53-63, 67, 70-77, 93. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2011 i Jasna Čapo Žmegač, Ljiljana Marks, uredila: Narodna umjetnost, 48/1-2.
2014 “Međimurske popijevke”. U 48. međunarodna smotra folklora / 48th International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 10-12. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.
2014 [S.n.] “Inozemni sudionici”. U 48. međunarodna smotra folklora / 48th International Folklore Festival, ur. Zorica Vitez, str. 50-61. Zagreb: Koncertna direkcija Zagreb.

Prikazi
1990 “Ethnomusicology and the Historical Dimension: Papers Presented at the European Seminar in Ethnomusicology, London, May 20-23, 1986, edited by Margot Lieth Philipp, Philipp Verlag, Bauzlen 1989”. Narodna umjetnost 27:328.
1991 “Golemović, D. O.: Muzička tradicija Azbukovice, u: Dimitrije O. Golemović, Olivera Vasić: Muzička tradicija i narodne igre Azbukovice, SIZ kulture i fizičke kulture opštine Ljubovija, Ljubovija 1989”. Narodna umjetnost 28:386-387.
1991 “Sárosi, B.: Volksmusik, das ungarische Erbe, Budapest, Corvina 1990”. Narodna umjetnost 28:389-390.
1992 “Elschek, O.: Slovenské l’udové píšt’aly a d’alšie aerofóny, Slovenská akadémia vied, Bratislava 1991”. Narodna umjetnost 29:344-346.
1992 “Emsheimer, E.: Studia Ethnomusicologica: Eurasiatica, II, Royal Swedish Academy of Music, Stockholm 1991”. Narodna umjetnost 29:343-344.
1995 “Brenner, H.: Musik als Waffe? Theorie und Praxis der politischen Musikverwendung, dargestellt am Beispiel der Steiermark 1938-1945, Weishaupt Verlag, Graz 1992”. Narodna umjetnost 32/2:267-268.
1995 “Sokolović, A.: L’jepo pjeva za lugom djevojka: Iz folklorne glazbe okolice Čazme, Bjelovar 1993”. Narodna umjetnost 32/2:266-267.
1995 “Turku - ‘Music and Gender’ Study Group Meeting (International Council for Traditional Music): ‘Theory and Method of the Gender-Based Studies of Music’, 4.-7. 8. 1994”. Arti musices 26/1:97-99.
1996 “Music and Gender Study Group Meeting (International Council for Traditional Music): ‘Music, Violence, War, and Gender’, Punat, September 20-24, 1995”. Narodna umjetnost 33/1:259-261.
1996 “Turku, Finland – Music and Gender Study Group Meeting (ICTM): Theory and Method of the Gender-Based Studies in Music, August 4-7, 1994”. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 27/2:187-190.
1997 “Croatie. Musiques d’autrefois. Snimke Hrvatskoga radija 1958.-1993. Knjižica s popratnim tekstom na francuskome, engleskome i hrvatskome jeziku (28 str.): Grozdana Marošević. Ocora-Radio France CD C600006”. Arti musices 28/1-2:179-180.
1998 “Croatia. Traditional Music (UNESCO Collection: Traditional Music of Today). CD s popratnim tekstom na engleskom i francuskom jeziku (19 str.): Svanibor Pettan. 1998. UNESCO i Auvidis u suradnji s International Council for Traditional Music, D 8276”. Arti musices 29/2:277-279.
1998 “Nitra (Slovačka) – 34. World Conference of the International Council for Traditional Music (ICTM), 25. 6. - 1. 7. 1997”. Arti musices 29/1:112-113.
2000 “A Magyar Népzene Tára 10: Népdaltípusok 5 – Corpus Musicae Popularis Hungaricae 10: Types of Folksongs 5, sz. K. Paksa, Balassi Kiadó, Budapest 1997”. Narodna umjetnost 37/2:240-242.
2001 “Paksa, Katalin (editor), and Imre Olsvai (chief collaborator). Corpus Musicae Popularis Hungaricae X – A Magyar Népzene Tára X: Népdaltípusok 5 – Collection of Hungarian Folk Music X: Types of Folksongs 5. Budapest: Balassi Kiadó, 1997. 1208 pp., 826 tunes and song texts, list of 125 tune types, map, guide nad explanation of symbols, bibliography, list of collectors and transcriptors, list of localities, musical indexes, index of texts of tunes”. Yearbook for Traditional Music 33:169-170.
2002 “Glasba in majšine: Zbornik referatov 1. mednarodnega posvetovanja študijske skupine Mednarodnega sveta za tradicijsko glasbo – Music and Minorities: Proceedings of the 1st International Meeting of the International Council for Traditional Music, Study Group Music and Minorities, eds. S. Pettan, A. Reyes and M. Komavec. Ljubljana: Založba ZRC”. Narodna umjetnost 39/2:250-252.
2003 “Svanibor Pettan. 2002. Roma muzsikusok Koszovóban: Kölcsönhatás és kreativitás – Rom Musicians in Kosovo: Interaction and Creativity. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet – Institute for Musicology of the Hungarian Academy for Sciences, 309 str. + 31 fotografija u prilogu + 1 CD. Serija Európai cigány népzene 5 – Gypsy Folk Music of Europe 5”. Narodna umjetnost 40/2: 191-193.
2004 “Dokumenti o stanju struke”. Cantus 130:72-73.
2004 “Roč – Istarski etnomuzikološki susreti 2003.: Zaštita tradicijskog glazbovanja, 10.-11. 5. 2003”. Arti musices 35/1:88-90.
2007 “Shared Musics and Minority Identities: Papers from the Third Meeting of the ‘Music and Minorities’ Study Group of the International Council for Traditional Music (ICTM), Roč, Croatia, 2004, ed. by Naila Ceribašić and Erica Haskell. Zagreb – Roč: Institute of Ethnology and Folklore Research – Cultural-Artistic Society ‘Istarski željezničar’”. U Minority: Construct or Reality? On Reflection and Self-realization of Minorities in History, ur. Zuzana Jurková et al., str. 181-184. Bratislava: ZING PRINT.
2010 “Ivan RAYKOFF and Robert Deam TOBIN (eds.), A Song for Europe. Popular Music and Politics in the Eurovision Song Contest (2007)”. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 41/1:144-146.
2013 “Petra Kelemen i Nevena Škrbić Alempijević: Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2012., 456 str.” Studia Ethnologica Croatica 25:335-338.
2014 “Charlotte VIGNAU, Modernity, Complex Societies, and the Alphorn, Lexington Books 2013”. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 45/1:197-200.
2014 “In memoriam Ruža Bonifačić (1960.–2014.)”. Etnološka tribina 44/37:294.
2014 “In memoriam Ruža Bonifačić (Zagreb, 30. 8. 1960. – Zagreb, 14. 9. 2014.)”. Narodna umjetnost 51/2:249-251.
2014 “Report on the 8th Session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Baku, Azerbaijan, 2-7 December 2013”. Bulletin of the International Council for Traditional Music 124 (January 2014):31-34.
2014 “Trapped in Folklore? Studies in Music and Dance Tradition and Their Contemporary Transformations, ur. Drago Kunej i Urša Šivic, LIT Verlag, Beč, Berlin 2013., 222 str.” Narodna umjetnost 51/2:226-228.

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

Domaći skupovi
“Prilog proučavanju utjecaja široko poznatih izvedbi na glazbenu komponentu svadbi u Rakitovici (Slavonska Podravina)”, izlaganje na 37. kongresu Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Plitvička jezera, kolovoz-rujan 1990.
“Etnomuzikološka djelatnost u Institutu za etnologiju i folkloristiku” – zajedno s Grozdanom Marošević, Joškom Ćaletom i Mojcom Piškor, izlaganje na godišnjem skupu Hrvatskog muzikološkog društva, Zagreb, 10.-11. 12. 1999.
“Sviračice narodnih glazbala u Hrvatskoj: Začetak istraživanja”, izlaganje na skupu Slavonska glazbena baština (u okviru Memorijala D. Pejačević), Našice, 20.-21. 10. 2000.
“O ključnim riječima javne prakse folklora u Hrvatskoj: Odnos znanstvenih i stručnih koncepcija”, izlaganje na skupu Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja Razlika između izvornog i koreografiranog folklora, Zagreb, 9. 11. 2002.
“Reprodukcija i reinterpretacija: Nekoliko misli iz iskustava bavljenja glazbom”, izlaganje na skupu Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja, Zagreb, 8. 11. 2003.
“Istarski etnomuzikološki susreti”, izlaganje na godišnjem skupu Hrvatskog muzikološkog društva, Zagreb, 6.-7. 6. 2003.
“Festivalske reprezentacije istarske tradicijske glazbe”, izlaganje na 31. susretima na dragom kamenu “Istra multimuzikalna ... iliti ljestvica koje nema”, Rakalj, 25.-26. 11. 2005.
“Festivalizacija tradicijske glazbe”, izlaganje na skupu Hrvatska glazba u 20. stoljeću, Zagreb, 22.-24. 11. 2007.
“Metkovska smotra folklora: Očuvanje baštine i kulturni turizam”, izlaganje na skupu uz Smotru folklora “Na Neretvu Misečina pala”, Metković, 9.-10. 5. 2008.
“Urbana glazba kao predmet hrvatskog etnomuzikološkog istraživanja”, izlaganje na godišnjem skupu Hrvatskog etnološkog društva Instrumentiranje grada: Glazbe, gradovi, politike, Zagreb, 11.-13. 9. 2008.
“Glazba i ples na izložbi ‘Slavonija, Baranja i Srijem: Vrela europske civilizacije’”, izlaganje na godišnjem skupu Hrvatskog muzikološkog društva, Zagreb, 15.-16. 5. 2009.
“Glazbeni kozmopolitizam i nacionalizam: Hrvatski građanski tisak, etnomuzikološki izvori i Kuhačeva baština 1920-ih i 1930-ih”, izlaganje na Muzikološkom skupu “Franjo Ksaver Kuhač (1834.-1911.): Glazbena historiografija i identitet”, Osijek, 2.-3. 12. 2011.
“Osjećaj, pravo i resurs: Rodni identitet u UNESCO-vu programu nematerijalne kulturne baštine”, izlaganje na godišnjem skupu Hrvatskog etnološkog društva Identiteti između zbilje i naracije: Višestrukost, mijene, prijepori, Zagreb, 6.-7. 6. 2013.
“O stranputicama humanistike: Niša i pouka programa nematerijalne kulturne baštine”, izlaganje na skupu Instituta za etnologiju i folkloristiku Stranputice humanistike, Zagreb, 10. 12. 2015.
“Prema projektnoj održivosti tradicijske glazbe?” u okviru panela “Festivali, baština i održivost tradicijske glazbe: Nekoliko istarskih primjera”, izlaganje i organizacija panela na godišnjem skupu Hrvatskog etnološkog društva Baština i festivali: Povijesni razvoj, festivalski okviri i suvremene tendencije smotri i festivala tradicijske kulture u Hrvatskoj, Zagreb, 17. 5. 2016.

Međunarodni skupovi
“Music as a System and Music as a Subsystem of Culture: An Approach to Research on the Interdependence of Norm and Individuation”, izlaganje na Fifth Meeting of the Young Ethnomusicologists of the ICTM, Sarajevo, 17.-19. 5. 1991.
“Prilog istraživanju glazbenog identiteta kratkih pjesama s područja Slavonije i Baranje i iz hrvatskih sela u mađarskoj županiji Báranya”, izlaganje na skupu Etnografija južnih Slavena u Mađarskoj, Budimpešta, rujan-listopad 1992.
“Musical Repertoire at Weddings in the Slavonian Podravina (Drava River Bank) Region (Eastern Croatia) Prior to and Subsequent to Political Changes in Croatia After 1990”, izlaganje na 32nd World Conference of the ICTM, Berlin, 16.-22. 6. 1993.
“What is it that Makes them Women/Men in the Context of War? Images in Croatian Popular Music”, izlaganje na ICTM Music and Gender Study Group Meeting, Turku, 4.-7. 8. 1994.
“Violence of the Totalitarian Regime: ’The Purity and Beauty’ of Croatian Music, ’Duties, the Pains and Fruits’ of Motherhood, and the Male ’Force of the Crative Master of the World’ in the Independent State of Croatia (the NDH) 1941-1945”, izlaganje na ICTM Music and Gender Study Group Meeting “Music, Violence, War, and Gender”, Punat, 20.-24. 9. 1995.
“Illusion of Diversity, Reality of Sameness (and Vice Versa): Folklore Festivals in Croatia”, izlaganje na 34th World Conference of the ICTM, Nitra, 24. 6. - 1. 7. 1997.
“Contemporary Ethnomusicological Research and Folklore Festivals in Croatia”, izlaganje na skupu Going Native: Recruitment, Conversion, and Identification in Cultural Research, Columbus, 20.-22. 5. 1999.
“Različita poimanja baštine: Istarske smotre folklora u kontekstu javne prakse tradicijske glazbe u Hrvatskoj”, izlaganje na skupu Musica in Istria e musica istriana: Patrimonio e tradizioni musicali istriane – Glasba v Istri in istrska glasba: Istrska glasbena dediščina in tradicija, Koper, 23. 9. 1999.
“Female Players: Vernacular Theories about Body, Gender and Music in Croatia”, izlaganje na ICTM Music and Gender Study Group Meeting “Music, Gender, and the Body”, Toronto, 3.-6. 8. 2000.
“Narodna glazba na smotrama Seljačke sloge 1930-ih: Izvedbe bosanskohercegovačkih skupina”, izlaganje na Drugom međunarodnom simpoziju “Muzika u društvu”, Sarajevo, 27.-28. 10. 2000.
“The Production of Particularity: Public Practice of National Minorities' Folk Music and Dance in Croatia”, izlaganje na Second Meeting of the Study Group “Music and Minorities” of the ICTM, Lublin-Dabrowica, 25. 8. - 1. 9. 2002.
“Introductory Address: Safeguarding Traditional Music-Making”, izlaganje na Istarski etnomuzikološki susreti – Istrska etnomuzikološka srečanja – Incontri etnomusicologici istriani, Roč, 10.-11. 5. 2003.
“Research Subjects and Approaches in Croatian Ethnomusicology of Today: Local Communities in the Complex Society”, izlaganje na European Seminar in Ethnomusicology, Gablitz kraj Beča, 17.-21. 9. 2003.
“Istraživačke teme i pristupi u hrvatskoj etnomuzikologiji 1990-ih i na početku 2000-ih: Lokalne zajednice u kompleksnom društvu”, izlaganje na Hrvatsko-slovenskim paralelama, Motovun, 2.-4. 4. 2004.
“Musical and Dance Heritage of National Minorities in Croatia: An Overview of the Current Situation” – zajedno s Vidom Bagurom, izlaganje na Third Meeting of the Study Group “Music and Minorities” of the ICTM, Roč, 27. 8. - 3. 9. 2004.
“Ethnomusicology and Ethnochoreology at Home in Croatia during the 1990s and Early 200s: War, Revitalization, Applied Work”, plenarno izlaganje zajedno s Elsie Ivancich Dunin, Grozdanom Marošević i Tvrtkom Zebecom te organizacija toga panela na 38th World Conference of the ICTM, Sheffield, 3.-10. 8. 2005.
“Three Events, Agencies and Realizations of National Minorities’ Heritage in Croatia”, izlaganje na 38th World Conference of the ICTM, Sheffield, 3-10. 8. 2005.
“Živa tradicija i oživljena baština: Pjevanje i pojanje u perojskih Crnogoraca”, izlaganje na 4. istarskim etnomuzikološkim susretima: Stilovi i žanrovi vokalne glazbe – Od lokalnih do transregionalnih kulturnih izraza, Roč, 12.-14. 5. 2006.
“Music and Hybridity: Macedonian Music, Macedonians and Non-Macedonians in Croatia”, izlaganje na 4th Meeting of the Study Group “Music and Minorities” of the ICTM, Varna, 25. 8. - 1. 9. 2006.
“New Diasporas and Homelands: The Example of the Macedonian Music Scene in Croatia”, izlaganje na 2006 Annual Meeting of the American Folklore Society: Homelands and Diasporas, Milwaukee, 18.-22. 10. 2006.
“The Tamburitza Tradition in the USA”, izlaganje zajedno s Richardom Marchem na 2006 Annual Meeting of the American Folklore Society: Homelands and Diasporas, Milwaukee, 18.-22. 10. 2006.
“Double Standards: Negotiating a Place for Ethnomusicologists in Croatia”, pozvano izlaganje na International Symposium in European Ethnomusicology – National Ethnomusicologies: The European Perspective, Cardiff, 27.-29. 4. 2007.
“On Research Accountability: Music and Minorities Studies vs. War Ethnography in Post-Yugoslav Croatian Ethnomusicology”, izlaganje u okviru panela “Post-Yugoslavian Ethnomusicologies in Dialogue: Three Case Studies” (zajedno s Ljerkom Vidić-Rasmussen i Anom Hofman) na 39th World Conference of the International Council for Traditional Music, Beč, 4.-11. 7. 2007.
“National Ethnomusicologies: The European Perspective”, plenarno izlaganje zajedno s John Morgan O’Connell (organizator), Salwa el-Shawan Castelo-Branco (predsjedavajuća), Ardian Ahmedaja, Philip V. Bohlman, Dorit Klebe, Ursula Hemetek, Svanibor Pettan, Tina K. Ramnarine na 39th World Conference of the International Council for Traditional Music, Beč, 4.-11. 7. 2007.
“Our Very Best: Croatian Experience in Safeguarding Intangible Cultural Heritage”, izlaganje na Annual Meeting of the American Folklore Society and Folklore Studies Associations of Canada, Quebec, 17.-21. 10. 2007.
“‘You Want to Push us Back into Mud’: Negotiating the Musical Tradition of Roma in Croatia”, izlaganje na Fifth Meeting of the ICTM Study Group “Music and Minorities”, Prag, 24. 5. - 1. 6. 2008.
“Empowering via Safeguarding?: A Comparison of the Implementation of UNESCO’s Program on Intangible Cultural Heritage in Croatia and Macedonia”, izlaganje na First Symposium of the ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe, Struga, 4.-8. 9. 2008.
“Respecting Boundaries, Crossing Boundaries: The Implementation of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe”, izlaganje na International Conference Marking the 60th Anniversary of the Institute of Ethnology and Folklore Research – Challenging Integration: Culture Research and the European Context, Zagreb, 2.-4. 10. 2008.
“Multiculturalism of Difference: Safeguarding Minorities’ Musical Heritage in Croatia and Beyond”, pozvano izlaganje na skupu The Idea of Nation, Minorities, and the Musical Life in Southeastern Europe, Graz, 23.-25. 10. 2008.
“New Wave of Promoting National Heritage: UNESCOs ‘Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage’ and its Implementation”, izlaganje na Šestom međunarodnom simpoziju “Muzika u društvu”, Sarajevo, 29.-31. 10. 2008.
“Etnomuzikologija na sveučilištima u Hrvatskoj”, pozvano izlaganje na Mednarodni znanstveni sestanek “Umetnost in kurikul”, Koper, 28. 11. 2008.
“Croatian Traditional Music and Ethnomusicology”, pozvano izlaganje na College Music Society International Conference, Zagreb, 1.-2. 7. 2009.
“What to Do with Folklore: Perhaps Copyright it?”, plenarno izlaganje na What to Do with Folklore: An International Interdisciplinary Symposium, Ljubljana, 24.-29. 9. 2009.
“Pavo Gadanyi: A Profile of a Bagpiper, a Convivial Builder of Social Communication”, izlaganje u okviru panela “Pavo Gadanyi and Croatian Bagpiping” (zajedno s Andorom Veghom, Katarinom Duplančić i Ninom Šalom) na 18th Meeting of the ICTM Study Group on Folk Musical Instruments, Stubičke Toplice, 13.-17. 4. 2011.
“Does Ethnomusicology need Disciplining? On the Values of Ethnomusicological Projects, Domestic and International, Disciplinary and Interdisciplinary from the Croatian Perspective”, izlaganje na Joint Meeting of the ICTM National Committees of Austria, Slovenia, Croatia, Slovakia, Beč, 27.-29. 5. 2011.
“Dialogical Research Practices in Europe: Approaches and Implications”, plenarno izlaganje zajedno s Ursula Hemetek (chair), Britta Sweers (organizer), Dan Lundberg, Svanibor Pettan, Tina K. Ramnarine, Ian Russell i Hande Saglam na 41st World Conference of the International Council for Traditional Music, St. John’s, 13.-19. 7. 2011.
“Respecting Boundaries, Crossing Boundaries: The Implementation of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe”, izlaganje na Encounters between Traditional Music and Dance and European Musical Culture in Various Places and at Various Times: 4th International Symposium of the Department of Musicology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, 25.-28. 8. 2011.
“Musical Cosmopolitanism and Nationalism: Croatian Civic Press, Ethnomusicological Sources and Kuhač’s Legacy in the 1920s and 1930s”, izlaganje na Međunarodni muzikološki skup “Franjo Ksaver Kuhač (1834.-1911.): Glazbena historiografija i identitet”, Zagreb, 27.-29. 10. 2011.
“The Status of ‘Tradition’ in Croatian Ethnomusicology, and the Issue of ‘Going Pidgin’ Ethnomusicology”, izlaganje na The Third Symposium of the Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, Berovo, 17.-23. 4. 2012.
“Production of Heritage within UNESCO: Comparing Croatia and China as Successful State Parties”, izlaganje na International Symposium “Traditional Music in Contemporary Society”, Šangaj, 29. 6. 2012.
“Tenacious and Malleable Pasts in Post-Yugoslav, Post-War, Post-Socialist Music Cultures” – John Blacking Memorial Lecture, keynote izlaganje na 28th European Seminar in Ethnomusicology: National Past in Music / National Musical Past: Music and Cultural Memory in post-1989 Europe, Ljubljana, 19.-21. 9. 2012.
“The Issue of Community Viewed from the Perspective of the Treatment of Gender in the ICH Lists”, izlaganje na NGO Forum Symposium: Community participation – Results of the 2003 UNESCO Convention, Pariz, 2. 12. 2012.
“ICTM and the World of Ethnomusicology”, izlaganje zajedno s Jean Ngoya Kidula, Colin Quigley, J. Lawrence Witzleben, Xiao Mei, Svanibor Pettan, Salwa El-Shawan Castelo-Branco, Anthonty Seeger, Ricardo D. Trimillos i Stephen Wild na 42nd World Conference of the International Council for Traditional Music, Šangaj, 13.-19. 7. 2013.
“Nematerijalno kulturno naslijeđe kao jedna od najznačajnijih odrednica kulturne i nacionalne identifikacije, rad instituta i povjerenstva u Hrvatskoj”, pozvano izlaganje na Međunarodnom naučnom savjetovanju o nematerijalnom naslijeđu (u okviru Dana evropskog naslijeđa), Goražde, 19. 9. 2013.
“‘Yugoslav Program’ and the Public Practice of Folklore in Tito’s Croatia 1945-1980”, pozvano izlaganje na International Conference The Culture of Tito’s Yugoslavia 1945-1980, Beč, 18.-20. 10. 2013.
“Croatian Intangible Cultural Heritage and UNESCO’s Program on its Safeguarding”, pozvano izlaganje na La Croazia nell’unione Europea: Un percorso tra passato e futuro, Gorizia, 30. 10. 2013.
“The Utilization of Written Records in the Safeguarding of Traditional Music in Međimurje, Croatia”, izlaganje na International Seminar Performance in Oral and Written Cultures, Astana, 7. 7. 2014.
“Heritage Music and Professionalization – Some Examples from Croatia”, izlaganje na 4th Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, Beograd i Petnica, 24. 9. - 1. 10. 2014.
“Roles and Contributions of ICH NGOs in the Development of Public Policies, Legislation, Safeguarding and Sustainable Development: An introduction”, uvodno izlaganje na Symposium of the ICH NGO Forum, Pariz, 23. 11. 2014.
“Collaborative-Academic Ethnomusicology? On the Prospects Provided by the Program of Safeguarding ICH” u okviru panela “The Program of Intangible Cultural Heritage, a Market Niche for Ethnographers or a Symptom of Their Infirmity in the Early 21st Century?”, izlaganje i organizacija panela na 12th Congress SIEF, Zagreb, 21.-25. 6. 2015.
“ICTM and UNESCO: Briefing on ICTM Quadrennial Report to UNESCO on Activities Related to Safeguarding Intangible Cultural Heritage, and Discussion on Further Prospects”, organizacija i izlaganje na 43rd World Conference of the ICTM, Astana, 16.-22. 7. 2015.
“Policy in the Field: New Perspectives for Engagement in Ethnomusicology”, keynote izlaganje na British Forum for Ethnomusicology One-day Conference, Newcastle, 31. 10. 2015.
“The Program of Intangible Cultural Heritage, and the Evolvement of ‘Administrative’ Ethnomusicology”, keynote izlaganje na Fifth Symposium of the ICTM Study Group on Applied Ethnomusicology, Sydney (Kanada), 5-9. 10. 2016.
“Intangible Cultural Heritage, Sustainable Development and Tourism”, izlaganje u okviru okruglog stola na Fifth Symposium of the ICTM Study Group on Applied Ethnomusicology, Sydney (Kanada), 5-9. 20. 2016.
“UNESCO’s Program of Intangible Cultural Heritage, Women, and the Issue of Gender Equality”, keynote izlaganje na Symposium: Music for Global Human Development, Edmonton, 14. 10. 2016.
“ICTM and UNESCO’s Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”, pozvano izlaganje na ICTM-IAML-IMS Forum “Music As Cultural Heritage”, Abu Dhabi, 13.-15. 3. 2017.
“Defining Minorities in the Current Context of Migrations and the ‘Us’ and ‘Them’ Divide”, izlaganje u okviru okruglog stola “Minorities Emergent: a Challenge from Migration” u org. A. Reyes na 44th ICTM World Conference, Limerick, 13.-19. 7. 2017.
“The Formative Years of IFMC and UNESCO: Building of a System and the Impact of Individuals” u okviru panela “The Relations of IFMC/ICTM with UNESCO”, izlaganje i organizacija panela na 44th ICTM World Conference, Limerick, 13.-19. 7. 2017.
“Policy in the Field: On Brokerage and Other Services to National and International Agencies”, pozvano izlaganje na Welcome Symposium for the ICTM at the mdw – Musics matter! Ethnomusicology and its Socio-Political Relevance Today, Beč, 28.-30. 9. 2017.
“Current Trends in Safeguarding Music and Dance under the 2003 Convention”, keynote izlaganje na International Conference “Songs of There and Back” / Conferência internacional “Canções de ida e volta, Lisabon, 6-7. 10. 2017.