Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
C002
Telefon
+385 1 4092127
E-mail
pkelemen@ffzg.hr

Rođena je 1981. godine u Varaždinu. Osnovnu školu, osnovnu glazbenu školu i gimnaziju završila je u Varaždinu. 2004. godine diplomirala je hrvatski jezik i književnost i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U listopadu 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorski rad pod naslovom "Festival i grad – kulturne politike, izvedbe i identiteti na primjeru varaždinskoga Špancirfesta". Od rujna 2007. do listopada 2008. godine bila je zaposlena kao asistentica na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju (danas Odjel za etnologiju i antropologiju) Sveučilišta u Zadru. Od studenog 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prvo u statusu znanstvene novakinje – asistentice. Od 1. prosinca 2012. godine bila je u statusu više asistentice. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija izabrana je 21. veljače 2013. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2. ožujka 2016. godine. Od 1. travnja 2017. godine zaposlena je u zvanju docentice. Sudjelovala je u radu desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata (između ostalih, od 2014. do 2018. godine bila je članicom projekta HRZZ-a "Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet", voditeljice dr. sc. Jasne Čapo Žmegač, http://www.citymaking.eu/). Objavila je jednu suautorsku znanstvenu knjigu i jednu suautorsku popularno-znanstvenu publikaciju, uredila jedan zbornik radova te objavila tridesetak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima. Izlagala je na tridesetak znanstveno-stručnih skupova, radionica i okruglih stolova. Dobitnica je Nagrade Franjo Marković Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2005. godine), Godišnje nagrade Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013. godine), Posebnog priznanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2015. godine) i Priznanja Hrvatskog etnološkog društva (2015. godine). Od 2015. godine članica je Uredništva, a od 2016. godine glavna urednica časopisa Hrvatskog etnološkog društva "Etnološka tribina", čiji je suizdavač Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je Hrvatskog etnološkog društva (HED) i Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore, SIEF). U središtu njezina znanstvenog interesa su: konstrukcija baštine, nematerijalna kulturna baština, festivali i javna događanja, antropologija turizma. Bibliografija je dostupna na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/298154?autor=298154.

Kao znanstvena novakinja bila je zaposlena na projektu “Kulturne predstave hrvatskog prostora: postkolonijalnost i hrvatska etnologija” (voditelj dr. sc. Tomislav Pletenac, izv. prof.). Surađivala je i na projektima “Hrvatska etnografska baština u kontekstu kulturnih politika” (voditeljica dr. sc. Tihana Petrović Leš, izv. prof.), “Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca” i “Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca” (voditeljica dr. sc. Milana Černelić, red. prof.) te "Hodočašća i konstrukcija hodočasničkoga mjesta" (voditeljica dr. sc. Marijana Belaj, izv. prof.). Godine 2008. s asistentima na Odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru osmislila je projekt “Korčulanska moreška – kulturna baština kao simbol identiteta u turističkom kontekstu”. Bila je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet“ (2014. – 2018. godine, voditeljica dr. sc. Jasna Čapo Žmegač, nasl. red. prof., www.citymaking.eu). Za doprinos u istraživanju u okviru projekta “Political Places in Change” (voditeljice dr. sc. Kirsti Mathiesen Hjemdahl sa Sveučilišta u Bergenu i dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, izv. prof.) 2005. godine dobila je nagradu “Franjo Marković” Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2013., zajedno s Nevenom Škrbić Alempijević, dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za knjigu "Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale" (Zagreb, 2012.).
Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=298154.