Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
Telefon
098471997
E-mail
tatjana.lolic@min-kulture.hr

Životopis
Tatjana Lolić diplomirala je arheologiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu 1989. g. s temom „Utjecaj keltskog latena na japodsku nošnju” pod mentorstvom prof. dr. sc. Nives Majnarić Pandžić.
Specijalizirala je konzervaciju povijesne arhitekture 1996. g. u International Centre for Conservation of Cultural Monuments (ICCROM) u Rimu s temom “Sassi di Matera, Stone Conservation and Visual Appearance“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Andree Urland.
Doktorat znanosti stekla je 2014. godine s temom „Urbanizam antičke Siscije na temelju analize i interpretacije povijesne i moderne nacrtne dokumentacije“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader i prof. dr. sc. Marine Milićević Bradač, na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.
Izabrana je 2017. g. u zvanje nasl. docentice na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1994 - 2004. zaposlena je u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture kao stručni savjetnik - konzervator. Voditeljica je brojnih arheoloških istraživanja i projekta prezentacije na području središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Od 1997 - 2001. g. vodi projekt arheoloških istraživanja, konzervacije i prezentacije rimske arhitekture te uspostavu arheološkog parka „Siscija in situ“ u Sisku
Od 2004 - 2013. zaposlena je u Ministarstvu kulture, Konzervatorskom odjelu u Zagrebu kao viši stručni savjetnik - konzervator. Voditeljica je projekta Interpretacijski centar i Arheološki park sv. Kvirin u Sisku, te koordinatorica Projekta lokalnog razvoja otoka Cresa u sklopu Regionalnog programa Vijeća Europe za zaštitu kulturne i prirodne baštine jugoistočne Europe.
Od 2013 - 2017. pročelnica je Konzervatorskog odjela u Zagrebu. Koordinira i nadzire stručne i upravne poslove Konzervatorskog odjela u Zagrebu, Ministarstva kulture i medija.
Od 2017- danas načelnice je Sektora za konzervatorske odjele i inspekciju u Ministarstvu kulture i medija, Upravi za zaštitu kulturne baštine. Kooridinira rad 19 konzervatorskih odjela na području RH, sudjeluje u izradi nacionalnih propisa i standarda na temu zaštite i očuvanja kulturne baštine.
Iskustvo u vođenju i koordinaciji zaštitnih arheoloških istraživanja te projektima konzervacije i prezentacije arheoloških nalazišta na području kontinentalne Hrvatske. Poznavanje hrvatskog pravnog okvira i međunarodnih stručnih standarda iz područja zaštite kulturne baštine.
Sudjeluje u nastavnom programu od akademske godine 2008/2009. g na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Katedra za arheometriju i metodologiju s temom „Konzervacija i zaštita arheoloških lokaliteta“.

Recentno objavljeni radovi:
Rukavina, Marko; Obad Šćitaroci, Mladen; Lolić, Tatjana 2018.
Integrating Archaeological Heritage into Towns and Settlements // Conservation and Management of Archaeological Sites, 20 (2018), 5-6; 340-363 doi:10.1080/13505033.2018.1559678 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Lolić, Tatjana; Burmaz Josip 2020.
Razmišljanja o kasnoantičkoj arhitekturi Siscije i mogućoj izgradnji kršćanske bazilike, u M. Sanader, D. Tončinić, I. Kaić and V. Matijević (eds). I. Skup Hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA). Zbornik radova 2020: 321–337.

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko konzervatorsko društvo, Hrvatsko konzervatorsko društvo (Član)
Uredništva u časopisima
  • Hrvatski arheološki godišnjak, Ministarstvo kulture i medija RH ,Zagreb (Član uredničkog odbora)