Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
Telefon
E-mail
dldizdar@iarh.hr

Daria Ložnjak Dizdar rođena je 1976. u Zagrebu. Dodiplomski studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2000. godine. 2004. godine obranila je magistarski rad na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad pod naslovom Sjeverna Hrvatska u kulturološkom okviru južne Panonije na početku starijeg željeznog doba pod mentorstvom prof. dr. sc. Nives Majnarić-Pandžić obranila je 2009. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
U Institutu za arheologiju u Zagrebu zaposlena je od 2000. godine. Od 2018. godine radi na radnom mjestu više znanstvene suradnice, izabrana u zvanje 2017. godine. Iste godine izabrana je u naslovno nastavno zvanje docentice. Bila je suradnica ili voditeljica na nekoliko znanstvenih projekta Instituta za arheologiju. Voditeljica je istraživačkog projekta HRZZ (IP 2019-04-2520) Djetinjstvo u protopovijesti na jugu Karpatske kotline. Godine 2019. boravila je u Institutu za orijentalnu i europsku arheologiju Austrijske akademije znanosti kao dobitnica stipendije „JESH - Joint excellence in science and humanities“.
U Institutu za arheologiju sudjelovala je kao član ekipe i/ili voditeljica na brojnim sustavnim (Zvonimirovo, Ilok, Sotin, Dolina) i zaštitnim istraživanjima (Poljana Križevačka, Beli Manastir...). Voditeljica je arheoloških istraživanja na kasnobrončanodobnom nalazištu u Dolini. Sudjeluje kao izvođač u nastavi diplomskog studija Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 2005. godine. Organizatorica je nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova i okruglih stolova s temama iz brončanog i početka željeznog doba. Suautorica je nekoliko izložbi i stručna suradnica na stalnim postavima Muzeja grada Iloka, Gradskog muzeja Vukovar, Gradskog muzeja Vinkovci i Muzeja Brodskog Posavlja. Članica je Hrvatskog arheološkog društva, Europskog arheološkog društva i Društva za proučavanje djetinjstva u prošlosti. Proučava i piše radove o temama s naglaskom na brončano i početak željeznog doba, osobito o kronologiji, topografiji, keramici, pogrebnim ritualima, identitetima i dobnim skupinama.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2024 Djetinjstvo u protopovijesti na jugu Karpatske kotline

Ključni istraživački interes
 • prapovijest
 • brončano i željezno doba
 • naselja
 • pogrebni običaji
 • identiteti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko arheološko društvo, Hrvatsko arheološko društvo (Član)
 • European association of Archaeologists, European association of Archaeologists (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Prapovijesne zajednice uz Dunav/Prehistoric communities along the Danube , Arheološki muzej Osijek Institut za arheologiju (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. Late Bronze Age mortuary practices and society in Carpathian Basin, Institut za arheologiju Institut za antropologiju (međunarodni, znanstveni)
 • 2013. Late Urnfield Culture between Eastern Alps and the Danube, Institut za arheologiju (međunarodni, znanstveni)
 • 2011. Beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube, Arheološki muzej Osijek Arheološki muzej u Zagrebu Institut za arheologiju Centar za prapovijesna istraživanja (međunarodni, znanstveni)
 • 2011. Beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube, Arheološki muzej Osijek Arheološki muzej u Zagrebu Institut za arheologiju Centar za prapovijesna istraživanja (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Annales Instituti Archaeologici, Institut za arheologiju ,Zagreb (Član savjetodavnog odbora)
 • Ziridava Studia Archaeologica, Museum Arad, Editura MEGA ,Cluj-Napoca (Član savjetodavnog odbora)