Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
pon 13.15-14.00
sri 13.15-14.00
Soba
B-007
Telefon
01 4092050
E-mail
znovosel@ffzg.hr

2003. diploma Filozofskog fakulteta u (prof. hrvatskog jezika i književnosti i prof. engleskog jezika i književnosti) 2004. završen slobodni, dodatni studij švedskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2005. upisan poslijediplomski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, usmjerenje: engleski i švedski 2012. obranjen kvalifikacijski rad za izradu doktorske disertacije Zaposlenja: veljača 2003. do veljača 2006. predavač švedskog jezika u centru za strane jezike 'Aplo', Zagreb lipanj 2003. do prosinac 2003. tajnik Specijalističkog tečaja prevoditeljstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od listopada 2003. honorarni prevoditelj za HRT od studenog 2004. honorarni prevoditelj za MEDIATRANSLATIONS d.d. listopad 2004. do travnja 2008. vanjski suradnik na Katedri za skandinavistiku, Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu listopad 2005. do ožujak 2006. stručni suradnik u Zavodu za prevođenje (Odjel za prevođenje hrvatskog zakonodavstva na engleski) pri MVPEI RH ožujak 2008. izbor u nastavno zvanje lektora za švedski jezik na Katedri za skandinavistiku od travnja 2008. lektor za švedski jezik na Katedri za skandinavistiku od prosinca 2011. viši lektor za švedski jezik na Katedri za skandinavistiku Stručna usavršavanja: srpanj 2001. do kolovoz 2001. polaznik tečaja švedskog jezika i kulture u Grebbestadu, Švedska listopad 2006.do rujan 2007. tajnik Zagrebačkog lingvističkog kruga, Zagreb srpanj 2007. do kolovoz 2008. polaznik tečaja švedskog jezika i kulture u Uppsali, Švedska listopad 2007. do rujan 2008. voditelj Zagrebačkog lingvističkog kruga, Zagreb lipanj 2008. upisao i položio kolegij Svenskans struktur (Struktura švedskog jezika) na Odsjeku za skandinavske jezike Sveučilišta u Uppsali, Švedska lipanj 2008. do kolovoz 2008. polaznik tečaja švedskog jezika i kulture u Uppsali, Švedska u organizaciji UISS-a. kolovoz 2009. polaznik tečaja švedskog jezika i kulture u Göteborgu, Švedska, u organizaciji Folkuniversiteteta kolovoz 2017. stručni skup Svensklärarkonferens, Stockholm

Novoselec, Zvonimir. 2003. „Kupiti mačka u vreći/köpa grisen i säcken (Kontrastivna analiza frazema i poslovica)“. Strani jezici 32 (2003), 3, 165-178 (izvorni znanstveni rad)

Novoselec, Zvonimir. 2007. „Neki elementi obrade frazema u švedskim rječnicima“ Strani jezici. 36 (2007), 2, 103-108 (stručni rad)

Novoselec, Zvonimir. 2007. „Englesko-hrvatski frazeološki rječnik Ivane Bendow”. Suvremena lingvistika. 63, 1, 136-137 (prikaz)

Novoselec, Zvonimir. 2008. „Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik Dalibora Vrgoča i Željke Fink Arsovski”, Suvremena lingvistika 34, sv. 1, br. 65, 128-134 (prikaz)

Novoselec, Zvonimir (2008). Englesko-hrvatski frazeološki rječnik Ivane Bendow. Suvremena lingvistika. 63 (2007), 1, 136-137 (prikaz)

Novoselec, Zvonimir. 2009. „Lupati glavom o zid – definiranje frazema i frazemi s komponentom glava u hrvatskom jeziku i njihovi ekvivalenti u engleskom i švedskom”. Strani jezici. 38, 2, 145-158 (znanstveni pregledni članak)

Parizoska, Jelena, Zvonimir Novoselec. 2010. „Predodžbena shema SPREMNIKA u frazeologiji: prvi i drugi plan.“ HDPL: Prostor i vrijeme u jeziku: jezik i vrijeme u prostoru. Osijek: HDPL. 57-67 (izvorni znanstveni rad).

Novoselec, Zvoninir, Jelena Parizoska. 2012.“A corpus based study of similies and cognate adjectival forms in English, Swedish and Croatian”, u: Parmies, A. et al (ur.) Phraseology and Discourse: Cross Linguistic and Corpus-based Approaches, Baltmannsweiler: Schneider Vorlag Hohengehren, 101-110.(poglavlje u knjizi)

Parizoska, Jelena i Novoselec, Zvonimir. 2014. „Idiom variation and grammaticalization: a case study“. U: Peti-Stantić, Anita i Msteusz Milan Stanojević (ur.) 26th international conference Language as information“: proceedings from the CALS conference 2012.Frankfurt am Main etc.: Peter Lang Vorlag .179-192 (izvorni znanstveni rad)

Novoselec, Zvonimir. 2014. „Neka obilježja poredbenih frazema u švedskom jeziku“. U. Antunović, Goranka (ur.) Glimpses of the North: Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies. Zagreb: Srednja Europa. 179-187 (poglavlje u knjizi)

Novoselec, Zvonimir. 2016. švedski dio u: Fink-Arsovski, Željka (ur.) Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Knjigra

Novoselec, Zvonimir. 2016. „O poredbenim frazemima u švedskom jeziku“. U: Fink-Arsovski, Željka (ur.) Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Knjigra. 62-66. (stručni rad)

Novoselec, Z. (2017). „Cultural models and motivation of idioms with the component 'heart' in Croatian .“U:R. Mitkov (ur.). Computational and Corpus-Based Phraseology. EUROPHRAS 2017. Cham: Springer. 337-347. (izvorni znanstveni članak)