Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši predavač
Organizacijska jedinica
Filozofski fakultet
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail