Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
ponedjeljak 17- 18,30
Soba
A 004
Telefon
01 6120 185
E-mail
msagud@ffzg.hr

Dr.sc. Mirjana Šagud, izv.prof. Mirjana Šagud rođena je 24. studenoga 1957. diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Izvodi nastavu na Odsjeku za pedagogiju, Centru za obrazovanje nastavnika i na doktorskom studiju pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu Odsjek za pedagogiju. Bila je suradnica na IPA projektu Little steps to true integration (2013.-2014.), te članica projekta Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti: Hrvatska-Crna Gora, (2017.-2018.), Interkulturalni kurikulum i europske vrijednosti, (2017.) Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti ,(2013.-2014).Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora (2013), Nove paradigme ranog odgoja (2006.).Autorica je triju znanstvenih knjiga - Odgajatelj u dječjoj igri, Odgajatelj kao refleksivni praktičar i Collaborative research of the pedagogical practice – permanent learning strategy. Autorica je više od pedasetak znanstvenih radova. Obnašala je funkciju voditeljice katedre za rani i predškolski odgoj i voditeljice doktorskog studija na Odsjeku za pedagogiju. Predsjednica je triju Povjerenstva za polaganje stručnih ispita odgajatelja i pedagoga.

Znanstvena djelatnost vidljiva je iz životopisa i objavljenih radova