Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
srijeda, 11-13h
Soba
C-206
Telefon
4092-170
E-mail
astulhof@ffzg.hr

Ž I V O T O P I S


Mjesto i datum rođenja: Zagreb, 1962.

Obrazovanje
- Diplomirani sociolog, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1987.
- Magistar sociologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1989.
- Doktor sociologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1996.

Akademske titule
- Znanstveni novak, 1987.
- Asistent, 1991.
- Docent, 1998.
- Izvanredni profesor, 2002.
- Redoviti profesor (prvi izbor), 2006.
- Redoviti profesor (trajno zvanje), 2011.

Nastavna aktivnost
- (1991.-1993.) Uvod u sociologiju i Sociologija obrazovanja
- (1993.-1999.) Ekonomska sociologija
- (1996.-) Sociologija spolnosti
- (2000.-) Sociologija kulture
- (1999.-2000.) Gender and Sexuality in the USA (Poslijediplomski studij American Studies, Filozofski fakultet u Zagrebu)
- (2001.-2003.) Teorija racionalnog izbora i Uvod u sociobiologiju (Poslijediplomski studij sociologije, Filozofski fakultet u Zagrebu)
- (2005.) Antropologija hrane i hranjenja (Poslijediplomski studij Antropologija svakidašnjice, Institutum studiorum humanitatis, Ljubljana, Slovenija)
- (2005.-) Međunarodni tečajevi edukacije iz 2. generacije praćenja HIV-a; WHO Knowledge Hub, Zagreb
- (2006.-2008.) Globalizacija i društvena teorija (Poslijediplomski studij Masters of European Studies, Fakultet političkih znanosti, Zagreb)
- (2006.) Druga generacija praćenja HIV-a (Doktorski studij sociologije, Filozofski fakultet u Zagrebu)
- (2008.) Introduction to Sex Research (Univerza na Primorskem, Koper, Slovenia; gostujući profesor)
- (2009.-) Uvod u analitičku sociologiju
- (2014.-) Sociologija zdravlja i bolesti

Stipendije i usavršavanja u inozemstvu
- Istraživačka stipendija, Indiana University, Bloomington, SAD, 1991.
- Salzburg Seminar on Religious and Ethnic Identities, 1994.
- Research Support Scheme, Central European University, Budimpešta, 1994.
- Istraživačka stipendija, The Netherlands Institute for Advanced Study, 1999.
- Fulbright istraživačka stipedija, SAD, 1999.
- East-East Program, Institut Otvoreno društvo, Budimpešta, 2001.
- Istraživačka stipendija, London School of Economics, 2005.
- Istraživačka stipendija, Hertford College, Oxford, 2006.
- Istraživačka stipendija, Indiana University (Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction), 2007. i 2012.

Specijalizacija
- Profesionalna edukacija u području seksualnog savjetovanja i terapije (2004.-2012.)
- Gestalt psihoterapija (2009.-2011.)

Publikacije: www.ffzg.hr/socio/radovi.htm
- Srpanj 2021.: 98 radova u PubMed bazi, h-index = 35
- 5,014 citata u Google Scholar bazi


Noviji istraživački projekti (2003.-)
- Epidemiologija muških seksualnih smetnji (2003.)
- Longitudinalna studija seksualnih rizika u kasnoj adolescenciji (1998.-2008.)
- HIV/AIDS Risk Taking among Immigrant Workers (IOM Croatia, 2004.-2006.)
- HIV rizično ponašanje u nacionalnom uzorku mladih (Global Fund i Ministarstvo zdravstva, 2004.-2005.)
- HIV/AIDS Risks in Croatian Truck Drivers (IOM Croatia, 2005.)
- Seksualnost i internet (2004.-2005.)
- Social Exclusion in Croatia (UNDP, 2005.)
- Crime as Culture (6th Framework Programme of the EU Commission, 2006.-2009.)
- Internet Pornography and Sexual Socialization of Young Adults (u suradnji sa Texas A&M University at Corpus Christi, 2006.-2008.)
- Bihevioralno praćenje HIV/AIDS-a (MZOS, 2007.-)
- Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for Battling Discrimination and Corruption Aimed at Academic Integrity (Unversity of Zagreb, 2011-)
- Anti-Corruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption (7th Framework Programme of the EU Commission, 2012.-)
- Prospective biopsychosocial Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People's Sexual Socialization and Health (Hrvatska zaklada za znanost 2014.-2018.)
- Precursors of youth's sexual and romantic relationships (Canadian Institutes of Health Research, 2018-2024)
- Healthy sexual aging: A mixed-method study of sexual function and sexual well-being in older European adults (Research Council of Norway, 2016.-2019.)

Nagrade
- European Federation of Sexology, zlatna medalja za rad u području seksualnog zdravlja u Europi (2016.)
- Zaklada dr. Marijan Hanžeković, godišnja nagrada za najbolji znanstveni rad u području javnih financija (2016.)
- Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta za znanstvenu izvrsnost (2019.)
- Državna nagrada za znanost (2019.)

Organizacija međunarodnih konferencija
- Sexualities in Transition, Dubrovnik, 12.-16. lipanj 2001.
- International workshop in Sexual Therapy, Dubrovnik, 2.-11. lipanj 2004.
- International Spring School in Research on Human Sexuality, Grožnjan, 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012.
- International Academy of Sex Research annual conference, Dubrovnik, June 2014.

Profesionalne funkcije
- (1994.-1996.) Urednik časopisa Revija za sociologiju; (2009.-) član uredništva Revije
- Ko-direktor poslijediplomskih kurseva Family Planning (1998.-1999.), Divided Societies (2009.-) i Social Structures and Institutions (1998-2004 pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku
- (2000.-2002.) Pročelnik Odsjeka za sociologiju
- (2001.-2003.) Predsjednik Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta
- (2007.-2011.) Potpredsjednik Hrvatskog sociološkog društva
- (2003.-) Član uredništva znanstvenog časopisa Archives of Sexual Behavior
- (2005.-) Konzultant Svjetske zdravstvene organizacije u području bihevioralnog praćenja HIV/AIDS-a
- (2006.-2011.) Predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje etičnosti istraživanja pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
- (2006.-) Evaluator kandidata za inozemne stipendije pri Međunarodnom univerzitetskom centru Dubrovnik
- (2007.-) Osnivač i pročelnik Katedre za seksologiju
- (2008.-2012.) Član uredništva znanstvenog časopisa Revija za sociologiju
- (2008.-) Konzultativni urednik znanstvenog časopisa Journal of Sex Research
- (2008.-) Pridruženi istraživač (Affiliated Faculty) Kinsey instituta, SAD
- (2008.-) Član uredništva znanstvenog časopisa Culture and Sexuality
- (2011.-2012.) Član Nadzornog odbora Centra za ljudska prava, Zagreb
- (2011.-) Član Znanstvenog odbora Europske seksološke federacije (EFS)
- (2011.-) Član Znanstvenog odbora Svjetske asocijacije za seksualno zdravlje (WAS)
- (2012.-2019.) Član uredništva znanstvenog časopisa Psychology, Community, and Health
- (2012.-2016.) Predsjednik Upravnog vijeća Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar
- (2012-2016.) Predsjednik Programskog vijeća udruge Partnerstvo za društveni razvoj
- (2013.-2017.) Zamjenik predsjednice Područnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti

Ekspertni poslovi
- Ekspertna vještačenja (Općinski sud u Zlataru, 2002., Županijski sud u Zagrebu, 2003., Gradski sud u Zagrebu, 2003. i 2005., Općinski sud u Daruvaru, 2008., Općinski sud u Virovitici, 2008. i 2009.)
- Jedan od autora Dugoročne strategije ekonomskog razvoja Hrvatske (1999.), Načela razvoja Republike Hrvatske u 21. stoljeću (2001.), Strategije znanstvenog razvoja Hrvatske (2002.; dokument je 2003. godine prihvaćen u Saboru)
- Recenzent projektnih prijedloga, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (2002. i 2006.), Grant Agency of the Czech Republic (2001.-2003.)
- Konzultantske misije za Svjetsku zdravstvenu ogranizaciju u području bihevioralnog praćenja HIV/AIDS-a (Egipat, 2005. i 2008.; Iran, 2005.; Sudan, 2006.; Crna Gora, 2007.; Yemen, 2007.-2008.; Makedonija i Turkmenistan, 2009.; Palestina, 2010. i 2013.; Kosovo i Irak, 2011.; Maroko, 2014)

Članstvo u stručnim/profesionalnim organizacijama
- Hrvatsko sociološko društvo
- Hrvatsko seksološko društvo (su-osnivač)
- Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju (su-osnivač)
- International Academy of Sex Research

Rad u zajednici
- Pro bono seksualno savjetovanje (2004.-2008.)

Rad u medijima
- Kolumnist časopisa Croatiabiz (2004.-2005.) i Cosmopolitan (2007.-2010).
- Urednik i voditelj emisije Intimni razgovori (Obiteljski radio, Zagreb, 2000.-2001.)
- Odgovori na pitanja o seksualnom zdravlju na portalu www.plivazdravlje.hr (2003.-2004.) i u časopisu Cosmopolitan (2011.-)
- Urednik i voditelj emisije Stanje stvari (1. program HRT, 2002.-2003.)

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Intimnost i seksualnost mladih u doba epidemije bolesti COVID-19: promjene u komunikaciji i ponašanju (drugi val) Suradnik
2021 - 2021 Biobihevioralna studija reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj – dodatak biološkoj dionici istraživanja Suradnik
2020 - 2024 SERZAM: Dinamika reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine Voditelj
2020 - 2020 Intimnost i seksualnost mladih u doba epidemije bolesti COVID-19: promjene u komunikaciji i ponašanju Suradnik
2019 - 2023 COST program European Sexual Medicine Network Suradnik
2019 - 2019 Konstrukcija i evaluacija ljestvice vjerom motiviranog društvenog angažmana kod mladih Suradnik
2018 - 2024 The role of victimization in adolescents' sexual health: A longitudinal study Suradnik
2016 - 2019 Healthy Sexual Aging Suradnik
2014 - 2018 Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People's Sexual Socialization and Health (PROBIOPS) Voditelj

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Federation of Sexology (redovni član)
 • Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju (redovni član)
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član)
 • International Academy of Sex Research (redovni član)
 • Programsko vijeće, Partnerstvo za društveni razvoj (udruga) (Predsjednik)
Uredništva u časopisima
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Archives of Sexual Behavior, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Journal of Sex Research, Taylor & Francis (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
 • Sexuality and Culture, Springer (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2019. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za znanstvenu izvrsnost
 • 2016. European Federation of Sexology, zlatna medalja za rad u području seksualnog zdravlja u Europi
 • 2016. Zaklada dr. Marijan Hanžeković, godišnja nagrada za najbolji znanstveni rad u području javnih financija

Opis znanstvene djelatnosti
Sociologija
Seksologija
Socijalna epidemiologija