Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
po dogovoru
Soba
Institut za arheologiju, Jurjevska 15, Zagreb
Telefon
01 6151-905
E-mail
ttkalcec@iarh.hr

Od 2000. godine zaposlena je u Institutu za arheologiju (Zagreb), isprva kao stručni suradnik-dokumentarist, zatim kao znanstveni novak, od 2010. god. kao znanstveni suradnik, od 2015. kao viši znanstveni suradnik. U znanstvenom je zvanju znanstvene savjetnice.
Kao vanjski suradnik i naslovni docent sudjeluje u sveučilišnoj nastavi i mentoriranju diplomskih radova i doktorskih disertacija. Od 2008. godine drži konzultacije i nastavu na poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije na Sveučilištu u Zagrebu. Na diplomskom studiju arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu iz kolegija: „Arheologija kasnog srednjeg vijeka“ (2009.-2016.), „Srednjovjekovna keramika“ (2013.-danas), „Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka“ (2017.-danas), „Arheologija Avara i Slavena od 6.-9. stoljeća“ (ak. god. 2018./2019.) (sve nositelj prof. dr. sc. Krešimir Filipec).

Sudjelovanje kao istraživač na znanstvenim projektima:
• milOrd - Razvoj i naslijeđe viteških redova u Hrvatskoj (IP-2019-04-5513), Hrvatska zaklada za znanost, 2020-2023., voditelj. dr. sc. Juraj Belaj
• TransFER - Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba (IP-06-2016-5047),
Hrvatska zaklada za znanost, 2017.-2021., voditeljica: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan
• Srednjovjekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvora, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, 2007.-2013.,
voditeljica: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan
• Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-17. stoljeće.), MZOS RH, 2005.-2006., voditelj: prof. dr. sc. Željko Tomičić
• Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-16. stoljeće.), MZOS RH , 2002.-2005., voditelj: prof. dr. sc. Željko Tomičić
• Srednjovjekovno arheološko nasljeđe kontinentalne Hrvatske.), MZOS RH, 1999.-2002., voditelj: prof. dr. sc. Željko Tomičić

Znanstveni interesi: srednjovjekovno fortifikacijsko graditeljstvo, burgovi, gradišta, crkve, naselja, svakodnevni život u srednjem vijeku, materijalni
markeri identiteta srednjovjekovnih elita, srednjovjekovni okoliš.

Bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235613

http://iarh.academia.edu/TatjanaTkal%C4%8Dec

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • srednjovjekovne utvrde i utvrđene rezidencije
  • svakodnevni život u srednjem vijeku
  • materijalni markeri identiteta srednjovjekovnih elita
  • odnosi utvrda-crkva-naselje

Opis znanstvene djelatnosti
Bavi se širokim temama koje obuhvaćaju razdoblje ranog, razvijenog i kasnog srednjeg vijeka (materijalna kultura i identiteti srednjovjekovnih naselja, utvrda, crkva i groblja, a specijalizirala se za obrambene sustave i fortifikacije.