Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
po dogovoru
Soba
Institut za arheologiju, LJ. Gaja 32, Zagreb
Telefon
01 6151-905
E-mail
ttkalcec@iarh.hr

Od 2000. godine zaposlena je u Institutu za arheologiju (Zagreb), isprva kao stručni suradnik-dokumentarist, zatim kao znanstveni novak, od 2010. god. kao znanstveni suradnik, a od 2015. kao viši znanstveni suradnik. Kao vanjski suradnik i naslovni docent sudjeluje u sveučilišnoj nastavi i mentoriranju diplomskih radova i doktorskih disertacija. Od 2008. godine drži konzultacije i nastavu na poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije na Sveučilištu u Zagrebu. Na diplomskom studiju arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu iz kolegija: „Arheologija kasnog srednjeg vijeka“ (2009.-2016.), „Srednjovjekovna keramika“ (2013.-danas), „Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka“ (2017.-danas), „Arheologija Avara i Slavena od 6.-9. stoljeća“ (ak. god. 2018./2019.) (sve nositelj prof. dr. sc. Krešimir Filipec). Voditeljica je brojnih projekata arheoloških i arheološko-konzervatorskih istraživanja, uglavnom srednjovjekovnih arheoloških nalazišta. Kao voditeljica, suvoditeljica ili član ekipe sudjelovala je u preko 200 arheoloških istraživanja i rekognosciranja. Autorica je znanstvene monografije i suautorica jednog patenta, kourednica četiri znanstvena zbornika, autorica i koatorica 26 znanstvenih radova te oko 170 stručnih i ostalih radova. Sudjelovala je u organizaciji sedam znanstvenih skupova, te je predavanjima i posterima bila sudionik na 32 znanstvena skupa u Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivna je članica povjerenstava raznih znanstvenih i strukovnih ustanova i skupina, član je uredništva više znanstvenih časopisa i zbornika, pokretačica i glavna urednica znanstvenog časopisa „Cris“, član nekoliko strukovnih i civilnih udruga. Sudjeluje u popularizaciji znanosti javnim predavanjima, suautor je pet muzejskih izložbi i suradnik na raznim muzejskim projektima. Sudjelovanje kao istraživač na znanstvenim projektima: • TransFER - Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba, Hrvatska zaklada za znanost, 2017.-2021., voditeljica: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan • Srednjovjekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvora, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, 2007.-2013., voditeljica: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan • Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-17. stoljeće.), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH, 2005.-2006., voditelj: prof. dr. sc. Željko Tomičić • Srednjovjekovno arheološko nasljeđe Hrvatske (5.-16. stoljeće.), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH , 2002.-2005., voditelj: prof. dr. sc. Željko Tomičić • Srednjovjekovno arheološko nasljeđe kontinentalne Hrvatske.), Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH, 1999.-2002., voditelj: prof. dr. sc. Željko Tomičić Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235613 http://iarh.academia.edu/TatjanaTkal%C4%8Dec