Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail