Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni savjetnik
Organizacijska jedinica
Filozofski fakultet
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
zebec@ief.hr