Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
adugonjic@amz.hr