Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
adugonjic@amz.hr

Anita Dugonjić rođena je u Rijeci, Hrvatska, 11. svibnja 1984. godine. Opću gimnaziju završila je u Rabu 2002. godine, a titulu magistre struke iz polja arheologije i povijesti dobila je 2010. godine na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je doktorandica na istom Sveučilištu, na Odsjeku za arheologiju.
Radi kao kustosica Srednjovjekovnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu od 2016. godine. Njeno glavno polje interesa predstavlja proučavanje srednjeg vijeka u Hrvatskoj i Europi, osobito razdoblja tzv. velike seobe i ranog srednjeg vijeka. Njen je rad baziran na znanstvenom i stručnom istraživanju i predstavljanju muzejske građe za koju je primila dvije nagrade: nagradu Hrvatskog arheološkog društva za projekt Branimirova godina 2018. godine te nagradu Hrvatskog muzejskog društva za međumuzejsku suradnju međunarodnog izložbenog projekta Avari i Slaveni 2019. godine. Od 2017. sudjeluje u nastavi na Odsjeku za arheologiju kao suradnica Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju.
Vodila je i sudjelovala u brojnim arheološkim istraživanjima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Centar za eksperimentalnu arheologiju
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. Avars and Slavs, Two sides of the belt strap end – Avars on the North and the South of the Khaganate, Gradski muzej Vinkovci, Arheološki muzej u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu ,Zagreb (tehnički urednik)
  • Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu ,Zagreb (tehnički urednik)
  • Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološki muzej u Zagrebu ,Zagreb (tehnički urednik)
Nagrade i priznanja
  • 2019. Godišnja nagrada Hrvatskog muzejskog društva u kategoriji za međumuzejsku suradnju
  • 2018. Godišnja nagrada Hrvatskog arheološkog društva za program popularizacije