Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
095 527 63 54
E-mail
ivanaskiljan@yahoo.com

Ivana Škiljan diplomirala je dvopredmetni studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Iste godine zaposlena je kao kustosica arheologinja u Muzejima Hrvatskog zagorja - Muzeju seljačkih buna i Dvoru Veliki Tabor. Višom kustosicom je postala 2011. godine. Bavi se proučavanjem kasnosrednjovjekovne i novovjekovne keramike. Stručna je voditeljica sustavnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Donja Stubica – Stari grad (2008. – 2018.), zaštitnih i sustavnih istraživanja na lokalitetu dvorac Veliki Tabor (2006., 2011.-1013.), zaštitnog istraživanja na lokalitetu utvrda Samci u Gornjoj Stubici (2012.-2017.), te provodi sustavna arheološka rekognosciranja prostora kojeg danas obuhvaća Krapinsko – zagorska županija. Piriređuje brojne muzejske izložbe (»Jan Vitovec - češki vitez, zagorski grof, »Franjo Tahy i Tahyjev grad u Donjoj Stubici«, »Srednjovjekovna čudovišta – Reljefni prikazi na keramičkim pećnjacima«,»Vrijeme utvrda: plemićki grad Vrbovec na Sutli«, »Rattkayi velikotaborski u borbi protiv Turaka«, itd.). Sudjeluje na projektu izrade novog stalnog postava Dvora Veliki Tabor. Do sad je samostalno ili u suradnji objavila više knjiga (muzejska kataloga), te više znanstvenih i stručnih radova. Doktorirala je 2015. s temom Srednjovjekovni i ranonovovjekovni pećnjaci u Slavoniji na Odsjeku za arheologiju, Katedri za srednjovjekovnu arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. sudjeluje u nastavi na Odsjeku za arheologiju kao suradnica Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju. Godine 2019. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • srednji vijek
  • novi vijek
  • pećnjaci
  • srednjovjekovne utvrde
  • kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna keramika