Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Ponedjeljak; 16-17h
Soba
C-213
Telefon
E-mail
isprajc@ffzg.hr

IZBOR RECENTNIJIH RADOVA:

1) Načelo razmjernosti i legitimnih očekivanja – povodom pogreške državnog tijela – presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Čakarević v. Hrvatska, u: „Pravo u gospodarstvu“, br. 06/2018, str. 1301-1309 (stručni članak);
2) „Stručna ocjena po potrebi“: donacije javnih trgovačkih društava, u Zborniku radova 10. konferencije o društveno odgovornom poslovanju – DOP, Zagreb, 20-21. 11. 2018, str. 291-305;
3) Imenovanje članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave: vladavina prava ili vladavina birokracije?, „Sveske za javno pravo“, br. 34, godište 9 (2018), str. 3-10; dostupno na: http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Sveske_za_javno_pravo_broj_34.pdf;
4) Institut izuzeća službene osobe u Zakonu o općem upravnom postupku, u: „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu“, br. 02/2018, str. 469-496 (pregledni rad);
5) Kritične točke uređenja upravnosudske zaštite u Zakonu o pravu na pristup informacijama, u: „Pravo u gospodarstvu“, br. 06/2017, str. 1197-1210 (pregledni znanstveni članak);
6) Prethodno savjetovanje prije pokretanja postupka – novi institut u javnoj nabavi, u: „Pravo u gospodarstvu“, br. 03/2017, str. 393-409 (stručni članak);
7) Nešto novo, nešto staro, nešto posuđeno – pregled novog hrvatskog Zakona o javnoj nabavi, u: „Sveske za javno pravo“, br. 27, godište 8. (2017), str. 46-53;
8) Upravni postupak prema Zakonu o općem upravnom postupku, u: „Upravno pravo“ (ur. Lj. Mintas Hodak), MATE d.o.o. Zagreb, 2016 (str. 95-180);
9) Načela djelovanja udruga prema Zakonu o udrugama, u: „Pravni vjesnik“ – časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, br. 1/2015, str. 157-177, (pregledni znanstveni rad) dostupno na: www.pravos.unios.hr/pfo/sites/default/files/Vjesnik.pdf/Izdanja/Pravni-vjesnik-2015-1.pdf.

PRIHVAĆENO ZA OBJAVU (05/2019): Unutarnji nadzor nad radom udruge (pregledni znanstveni rad), u: "Pravni vjesnik" - časopis za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku.