Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
srkercevic@gmail.com

Zaposlenje
od siječnja 2020 Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu strateških i razvojnih dokumenata i programa
Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“, Ciottina 17/b, Rijeka Hrvatska
- Odsjek za pripremu i provedbu strateških i razvojnih dokumenata i programa

IX. 2018.– XII. 2019. Koordinator EU projekta “Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu
protiv nasilja prema ženama” u Uredu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske

I. 2017.– IX. 2018 Projekt "Pružanje informacijskih usluga i potpore komunikacijskim aktivnostima
u Kući Europe" u Kući Europe - Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj
Projectus grupa d. o. o., Zagreb (Hrvatska)

IX. 2015. – I. 2017. Europska komisija, Predstavništvo u Hrvatskoj - Suradnik za informiranje i komuniciranje
Odjel za političko izvještavanje i analize; Odjel za komunikacije, partnerstva i mreže

XI. 2013–danas suradnik u Europskom edukacijskom forumu


2016. Vanjski predavač na poslijediplomskom specijalističkom studiju "Prilagodba EU: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU-a"
Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (Hrvatska)
I. 2017– IX. 2018. Centar za europske studije, Fakultet političkih znanosti, Zagreb (Hrvatska)

2015 Transparency International Hrvatska

2014. Jean Monnet Modul projekt: "Europeanization of Western Balkans" Zagreb (Hrvatska), asistent u implementaciji projekta

Obrazovanje

X: 2015. - danas Poslijediplomski specijalistički studij "Prilagodba Europskoj Uniji: upravljanje projektima, korištenje fondova i programa Europske Unije"

X. 2014. - IX. 2015. Diplomski studij politologije, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

X. 2010. - IX. 2014. Sveučilišni prvostupnik politologije (univ. bacc. pol.), Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

2010. maturirao u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, Rijeka

Razdoblje Naziv Uloga