Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
Soba
B022
Telefon
E-mail
ksekrst@ffzg.hr