Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
mmadjari@ffzg.hr