Naziv
Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe)
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
140288
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15

Cilj
Evropski program Sunoikisis zajednički je kolegij koji izvodi niz evropskih sveučilišta, po uzoru na model Sveučilišta Harvard (Sunoikisis CHS). Kolegij se izvodi na engleskom jeziku. Polaznici kolegija upoznat će se s osnovnim tehnikama digitalne filologije i usvojiti ih. Te su tehnike: gramatičko anotiranje i izrada sintaktičkih stabala, onomastičko označavanje, bilježenje društvenih i prostornih odnosa, povezivanje riječi izvornika i prijevoda, povezivanje teksta i artefakata (kipovi, novac, vaze), rad na epigrafskim izvorima – integriranje transkripcije natpisa i opisa predmeta na kojem se nalazi. Tako će postići i drugi cilj kolegija: promišljati utjecaj novih medija na stvaranje i prenošenje znanstvene građe i spoznaja, pri čemu nove vrste podataka omogućavaju da postavljamo nova pitanja i dolazimo do novih uvida, ali i same po sebi mijenjaju spoznajni učinak – npr. dinamične vizualizacije postaju oruđa argumentacije i verifikacije, katkad potiskujući uobičajeni narativ u drugi plan.
Sadržaj
 1. Introduction to SunoikisisDC Spring 2019 (Monica Berti)
 2. Digital Philology (Federico Boschetti and Angelo Mario Del Grosso)
 3. Digital Scholarly Edition: Needs, Experiences, Possibilities (Neven Jovanović)
 4. Programming for Humanistis (Angelos Barmpoutis and Eleni Bozia)
 5. Stylometric Analysis of Greek, Using Vocabulary, Grammar, and Syntax (Eleni Bozia)
 6. Servius: An Object-Oriented Approach (Katy K. Felkner)
 7. Peripleo and Linked Open Data (OAD) for Archaeology (Chiara Palladino)
 8. Digital Representations of Date and Time (Monica Berti, Gabriel Bodard, Frank Grieshaber, Tamara Kalkhitashvili)
 9. Digital Representations of Date and Time (Monica Berti, Gabriel Bodard, Frank Grieshaber, Tamara Kalkhitashvili)
 10. From Annotated Text to Vocabulary Exercises (Neven Jovanović and the University of Zagreb Sunoikisis Class)
 11. Digital Methods and Ancient Magic (Gabriel Bodard and Franziska Naether)
 12. Diverse Comparative Studies and the Digital Classicist Work: Greek/grc, Portuguese/por and Brazilian Sign Language/bzs (LIBRAS) (Anise Ferreira, Caio Camargo, Michel Reis & Henrique Guimarães, UNESP)
 13. The Scaife Viewer Reading Environment (James Tauber)
 14. The Coptic Scriptorium Project (Caroline Schröder)
 15. Resume

Ishodi učenja
 1. Polaznici će moći ukazati na specifičnosti digitalnih metoda u filologiji i proučavanju antike.
 2. Polaznici će moći opisati i protumačiti ulogu određenih tekstualnih žanrova u sustavu antičke grčke književnosti
 3. Polaznici će moći primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u skupnoj i samostalnoj analizi i tumačenju ulomaka književnih djela napisanih starogrčkim jezikom
 4. Polaznici će moći izraditi stručan digitalni rad (zbirku podataka) s temom iz grčkog ili latinskog jezika i književnosti, pozitivno ocijenjen na istoj razini (peer-review) u kolaborativnoj digitalnoj filološkoj platformi Perseids
 5. Polaznici će moći samostalno interpretirati utjecaj digitalnih medija na znanstveni rad na području klasične filologije
 6. Polaznici će moći samostalno raditi na kolaborativnoj digitalnoj filološkoj platformi Perseids
 7. Polaznici će sudjelovati u virtualnom timskom radu zajedno s internacionalnim kolegama koji žive na različitim lokacijama diljem Evrope
 8. Polaznici će moći posvjedočiti vlastiti rad i stručni doprinos vlastitim digitalnim portfolijem (e-portfolijem)
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij