Naziv
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
6
Šifra
51266
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kritičko razumijevanje temeljnih procesa, struktura i fenomena povijesti europskih regija s težištem na širem okruženju hrvatskoga naroda u “dugom” 19. stoljeću.
Opća znanja o postupnoj izgradnji modernog društva, moderne nacije i nacije-države, te o povijesnim vezama i odnosima hrvatskoga naroda s okolnim narodima.
Posebna znanja o hrvatskoj povijesti u kontekstu povijesti međusobnih komunikacija naroda, društava, gospodarstava i kultura tijekom modernizacijskih i nacionalno-integracijskih procesa na prostoru Srednje i Jugoistočne Europe kao neposrednog okruženja hrvatskoga naroda u “dugom” 19. stoljeću (1790.-1918.).
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja
 2. Srednja Europa od 1790. do 1847./48.
 3. Srednja Europa od 1790. do 1847./48.
 4. Jugoistočna Europa od 1790./91. do 1856.
 5. Jugoistočna Europa od 1790./91. do 1856.
 6. Srednja Europa od 1848. do 1860.
 7. Srednja Europa od 1848. do 1860.
 8. Jugoistočna Europa od 1856. do 1878.
 9. Jugoistočna Europa od 1856. do 1878.
 10. Srednja Europa od 1860. do 1914.
 11. Srednja Europa od 1860. do 1914.
 12. Jugoistočna Europa od 1878. do 1914.
 13. Jugoistočna Europa od 1878. do 1914.
 14. Prvi svjetski rat od 1914. do 1918.
 15. Završna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Analizirati ključne povijesne procese dugog trajanja na nacionalnoj i regionalnoj razini
 2. Prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike
 3. Vrednovati ocjene i stavove o povijesnim događajima, pojavama i procesima oslanjajući se na dokaze i argumente
 4. Objasniti razvoj i značaj karakterističnih oblika političke, gospodarske, društvene i kulturne prirode
 5. Generirati pitanja o hrvatskoj prošlosti u regionalnom kontekstu i razviti stragegije odgovaranja na njih
Metode podučavanja
Predavanja, analiza odabranih izvora, studentska izlaganja, rasprava
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera znanja

Obavezna literatura
 1. Za ispit: Jedna knjiga iz obavezne literature (A) + 1 cjelina (Sredozemlje, Srednja Europa ili Jugoistočna Europa) (B) A. Obavezna literatura: DUKOVSKI, Darko. Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća. Zagreb, 2005., knj. 1, str. 11-280. LE RIDER, Jacques. Mitteleuropa. Zagreb, 1998. STAVRIANOS, Leften. Balkan posle 1453. Beograd, 2005., str. 189-542. TAYLOR, A. J. P. Habsburška Monarhija 1809-1918. Zagreb, 1990.
 2. B. Cjeline: 1. Sredozemlje ABULAFIA, David. The Great Sea: A Human History of the Mediterranean. Oxford-New York, 2011., str. 545-582. PROCACCI, Giuliano. Povijest Talijana. Zagreb, 1996., str. 181-291. 2. Srednja Europa SCHULZE, Hagen. Kratka povijest Njemačke. Zagreb, 2012., str. 58.-112. ZÖLLNER, Erich - SCHÜSSEL, Therese. Povijest Austrije. Zagreb, 1997., str. 220-292. 3. Jugoistočna Europa TODOROVA, Marija. Imaginarni Balkan. Zagreb, 2015., str. 111-205. MATUZ, Josef. Osmansko Carstvo. Zagreb, 1992., str. 120-164.
Dopunska literatura
 1. C. Dopunska literatura (može zamijeniti jedan naslov iz cjelina): Banac, Ivo. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. Zagreb, 1988., str. 5-215. István Bibó - Tibor Huszár - Jenő Szűcz. Regije evropske povijesti. Zagreb, 1995. Gleni, Miša. Balkan 1804.-1999. godine, knj. I. Beograd, 2001. Hanák, Peter, ur. Povijest Mađarske. Zagreb, 1995., str. 113-223. Haselsteiner, Horst. Ogledi o modernizaciji u Srednjoj Europi. Zagreb, 1997. Isabella, Maurizio - Konstantin Zanou. Mediterranean Diasporas: Politics and Ideas in the Long 19th Century. London-New York, 2016. Johnston, William M. Austrijski duh. Zagreb, 1993. Judson, Pieter M. Povijest Habsburškog Carstva. Zagreb, 2018. Kursar, Vjeran. Croatian Levantines in Ottoman Istanbul. Istanbul, 2021. Macartney, C. A. The Habsburg Empire 1790-1918, New York 1968. Mazower, Mark. Balkan. Kratka povijest. Zagreb, 2007. Morazé, Charles, ur. Devetnaesto stoljeće. Zagreb, 1974. Nora, Pierre. "Između Pamćenja i historije. Problematika mjesta". U: Kultura pamćenja i historija, ur. Maja Brkljačić i Sandra Prlenda. Zagreb, 2006., str. 21-44. Schivelbusch, Wolfgang. Povijest putovanja željeznicom. O industrijalizaciji prostora i vremena u 19. stoljeću. Zagreb, 2010. Stojanović, Trajan. Balkanski svetovi: prva i poslednja Evropa. Beograd, 1997. Tilly, Charles - Louise Tilly - Richard Tilly. Buntovno stoljeće 1830.-1930. Zagreb, 2003. Zahra, Tara. The Great Departure: Mass Migration from Eastern Europe and the Making of the Free World. New York, 2016. Povijest pojedinih naroda na području Srednje i Jugoistočne Europe: sinteze prema izboru

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4. semestar